>เราคิดอะไร

ชีวิตไร้สารพิษ - ล้อเกวียน -

ซักผ้าให้สะอาด (๕)

วิธีธรรมชาติ ขจัดคราบสกปรก

๑. รอยเลือด
๑.ล้างออกโดยเร็วด้วยน้ำเย็น อย่าใช้น้ำอุ่น
๒.แล้วใช้ผงฟูผสมกับน้ำจนเป็นครีม ป้ายไปบนรอยเสื้อ ทิ้งไว้จนครีมแห้ง
๓.แล้วใช้แปรง แปรงออกให้หมด รอยเลือดจะหลุดออกหรือจางหายไป

๒. หมึก
ใช้มะนาวผ่าซีกถูตรงรอยหมึก แล้วล้างออกด้วยน้ำเย็น

๓. ลิปสติก
ใช้กลีเซอรีน ๑ ช้อนชา ผสมกับน้ำมันผิวมะนาว ๑ หยด
ถูตรงรอยเปื้อนแล้วล้างออก ด้วยน้ำร้อน

๔. ยาทาเล็บ/สี
-สำหรับผ้าหนาให้ใช้ผ้าชุบน้ำส้มสายชูเช็ดรอยเปื้อน
-สำหรับผ้าบางให้ใช้กลีเซอรีน ๓ ช้อนชาผสมกับน้ำส้มสายชู ๓ ช้อนชา
และน้ำร้อน ๓ ช้อนโต๊ะ

๕. สนิม
จุ่มผ้าตรงที่มีรอยเปื้อนสนิมในน้ำร้อน ถูด้วยส่วนผสมของนมเปรี้ยว ๑ ช้อนชา
น้ำมะนาว ๑ ช้อนชา ผงฟู ๑/๒ ช้อนชา แล้วล้างออกด้วยน้ำทันที

๖. ช็อกโกแลต
๑.ใช้บอแรกซ์ ๑ ช้อนโต๊ะ ผสมกับผงฟู ๑ ช้อนโต๊ะ กับน้ำเย็น ๑/๒ ถ้วยผสมกัน จนเป็นครีม
๒.ใช้ส่วนผสมถูรอยเปื้อนเบาๆ แล้วทิ้งไว้ ๑๐ นาที หรือนานกว่านั้น
๓.ล้างออกด้วยน้ำเย็นแล้วทิ้งไว้ให้แห้ง
๗. กาแฟ ๑.ใช้กลีเซอรีนผสมกับน้ำเย็น
๒.ใช้ฟองน้ำชุบส่วนผสม แล้วถูบริเวณรอยเปื้อน

๘. ชา
ใช้บอแรกซ์ ๑ ช้อนชา ผสมกับกลีเซอรีน ๑ ช้อนชา และน้ำอุ่น ๑/๒ ถ้วย
ซักตรงบริเวณรอยเปื้อน แล้วจึงนำไปซักตามปกติ

๙. น้ำผลไม้ วิธีการเหมือนกับรอยเปื้อนช็อกโกแลต

๑๐. ไข่
๑.ใช้กลีเซอรีน ๑/๔ ถ้วย ผสมกับผงฟู ๓ ช้อนโต๊ะ
และ น้ำเย็น ๑/๒ ถ้วย ผสมให้เข้ากันแล้วใส่ขวดที่มีหัวฉีด
๒.ฉีดส่วนผสมลงบนรอยเปื้อน ถูเบาๆ แล้วจึงล้างออก

๑๑. หมากฝรั่ง
ใช้น้ำแข็งถูจนหมากฝรั่งแข็ง แล้วตัดออก

๑๒. ไวน์แดง/เหล้า
(ที่มีสี) ใช้บอแรกซ์ ๑ ช้อนโต๊ะ ผสมกับผงฟู ๑ ช้อนโต๊ะ
และน้ำเย็น ๑/๔ ถ้วยผสมกันจนเป็นครีม ใช้ถูบริเวณรอยเปื้อน
ทิ้งไว้ ๑๐ นาที แล้วจึงล้างออกด้วยน้ำเย็น

๑๓. ไวน์ขาวเหล้าขาว
ใช้น้ำส้มสายชู ๑ ส่วน ผสมกับน้ำ ๕ ส่วน
ถูตรงรอยเปื้อนแล้วล้างออกด้วยน้ำธรรมดา

๑๔. หญ้า
๑.ใช้แอลกอฮอล์ (robbing alcohol) ๑/๔ ถ้วย
ผสมกับน้ำอุ่น ๑/๔ ถ้วย และกลีเซอรีน ๑/๘ ถ้วย ผสมให้เข้ากัน
๒.ใช้ผ้าเปื้อนแช่ลงในส่วนผสม แล้วล้างออกด้วยน้ำสบู่

๑๕. โคลน
ปกติรอยโคลนจะซักออกง่าย แต่ถ้าติดแน่นในเนื้อผ้าให้ใช้บอแรกซ์ ๒ ช้อนโต๊ะ
ผสมกับผงฟู ๒ ช้อนโต๊ะ และน้ำร้อน ๑ ถ้วย ซักรอยโคลนออก แล้วนำไปซักตามปกติ

๑๖. ดินน้ำมัน
ใช้น้ำแข็งถูจนดินน้ำมันแข็ง แล้วขูดออก
ถ้ายังไม่หมด ให้ใช้กลีเซอรีน ๑ ช้อนชา ผสมกับน้ำมันผิวมะนาว ๑ หยด
ถูซ้ำตรงรอยเปื้อน แล้วล้างออกด้วยน้ำร้อน

๑๗. น้ำมันดิน
ขั้นแรกพยายามถูออกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แล้วจึงใช้เนย ๑ ช้อนโต๊ะ
ผสมกับน้ำมันผิวส้ม หรือน้ำมันผิวมะนาว ๑ ช้อนโต๊ะ
ถูบริเวณรอยเปื้อนแล้วซักออกในน้ำอุ่น

๑๘. เหงื่อ
ใช้น้ำมะนาว ๑ ช้อนชา ผสมกับน้ำส้มสายชู ๑ ช้อนชาและน้ำอุ่น ๑ ถ้วย
ใส่ขวดที่มีหัวฉีด ใชฉีดผ้าตรงรอยเหงื่อ ทิ้งไว้ ๕ นาที แล้วนำไปซักตามปกติ

๑๙. ปัสสาวะ
ใช้ผงฟู ๑ ช้อนชา ผสมกับน้ำมันหอมระเหยวนิลา ๑ หยด
และน้ำอุ่น ๒-๓ ช้อนโต๊ะ ผสมกันจนเป็นครีม
แล้วถูตรงบริเวณรอยเปื้อน ทิ้งไว้ ๑๕ นาที แล้วนำไปซักตามปกติ

๒๐. เชื้อรา
- ถ้าเพิ่งเกิดราใหม่ๆ ให้ใช้น้ำร้อนผสมกับสบู่ และผงฟู ซักเอารอยเชื้อราออก
- ถ้าเป็นรอยเชื้อราเก่า จะค่อนข้างออกยาก ให้ใช้คลอลีน ๑/๔ ถ้วย ผสมกับ น้ำเย็น ๑ ถ้วย แล้วแช่ผ้าตรงที่มีรอยเปื้อนนาน ๑๐ นาที
หลังจากนั้น นำไปแช่ในน้ำเย็น ๑ ถ้วย ที่ผสมกับน้ำส้มสายชู ๑/๔ ถ้วย หลังจากนั้นนำไปซักตามปกติ
( * ควรใช้คลอรีนด้วยความระมัดระวัง )

เอกสารอ้างอิง
Nontoxic,Natural & Barthwise.,Debra Lynn Dadd,A Jernny P. Tarcher/Putnam Book, New York 1990 The complete book of Natural Housekeoping, Casey Keller, Sterking Publisuling Co.,Inc New York 2000
วารสารฉลาดซื้อ ฉบับที่ ๖ ปีที่ ๑ เม.ย.-พ.ค. ๒๕๓๘ มูลนิธิผู้บริโภค
(ข้อมูลจากวารสาร เกษตรกรรมธรรมชาติ)

(เราคิดอะไร ฉบับที่ ๑๕๘ กันยายน ๒๕๔๖)