คนบ้านนอก บอกกล่าว - จำลอง -

การฆ่ากันตายรายวันไม่ได้มีแต่ใน ๓ จังหวัดภาคใต้เท่านั้น มีทุกจังหวัด อยู่ที่ว่าจะเป็นข่าวหรือไม่ และที่เป็นข่าวก็มีจำนวนรายน้อยกว่าความเป็นจริงเป็นอันมาก

นอกจากฆ่ากันตายแล้วก็ยังมีคดีร้ายแรงอื่นๆ อีกสารพัด สังคมกำลังเสื่อมทราม เลวร้ายลงเรื่อยๆ อย่างน่าเป็นห่วง

เรามีวัดอยู่กว่า ๓๐,๐๐๐ พระเณรประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ คนเกือบทั้งประเทศนับถือพุทธ เราช่วยกันยกย่องมาแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าศาสนาพุทธประเสริฐที่สุด แต่ทำไมช่วยสังคมไม่ได้เลย

เมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา หนังสือพิมพ์ทุกฉบับลงข่าวสัมภาษณ์ของผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีสาระสำคัญ ๓ ประการ ประการแรกมีกฎข้อบังคับอยู่แล้วขอให้พระเณรช่วยปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ห้ามโฆษณา สรรพคุณพระบูชาและวัตถุมงคล อ้างอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ มอมเมาประชาชน

ประการที่สอง พระสงฆ์สามเณรจะสร้างพระหรือวัตถุมงคลจะต้องขออนุญาตก่อน และประการสุดท้าย ห้ามนำพระเครื่องพระบูชาไปวางขายตามทางเท้า หรือข้างถนน ที่คนเดินผ่านไปมา

อดีตนักการเมืองคนหนึ่งที่ผมรู้จัก ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนานนับเดือน ไม่รู้จะทำอะไร จึงใช้เวลาที่นอนอยู่บนเตียง สำรวจการโฆษณาขายพระในหน้าหนังสือพิมพ์ ทุกฉบับ ทั้งรายวัน รายปักษ์ รายเดือน จดบันทึกเป็นหลักฐานยืนยันกับผมว่า พระเป็นสินค้าที่โฆษณาขายมากที่สุด มากกว่าสินค้าอื่นๆ ทั้งสิ้น

ทางราชการน่าจะห้ามสร้างพระโดยเด็ดขาด องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสห้ามไว้ ห้ามทำรูปเหมือนพระพุทธองค์ ไม่ว่าจะเป็นภาพเหมือน เป็นรูปปั้นหรือรูปแกะสลักใดๆ

ใต้ข่าวดังกล่าว หนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ลงรูปสมภารองค์หนึ่งกำลังมอบพระเครื่อง ให้ผู้บัญชาการทหารบกนำไปให้ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในภาคใต้

ศาสนาพุทธแตกต่างจากหลายศาสนา ไม่มีพระเจ้า ไม่มีเทพเจ้า ไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์ที่จะมาคุ้มกันภยันตราย ไม่ใช่ศาสนาเทวนิยม

อเทวนิยม คือเครื่องบ่งชี้ความเป็นพุทธ .

- เราคิดอะไร ฉบับที่ ๑๖๕ เมษายน ๒๕๔๗ -