คุยนิด คิดหน่อย
- บรรณาธิการ -


ผ่านพ้นไปแล้วด้วยความประทับตาตรึงใจของปวงพสกนิกรไทย ในวาระเฉลิมพระชนม พรรษา ครบ ๖ รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม-ราชินีนาถ

"ความจนไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าละอาย ความชั่วช้าคดโกงนั่นแหละเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ น่าละอาย อย่างยิ่ง"

พระราชดำรัสส่วนนี้สอดคล้องกับยุคกาลในปกครองของรัฐบาลที่อาจหาญประกาศ นโยบาย ปลดแอก คนยากจน แปลงสายพันธุ์ให้เป็นคนรวยถ้วนหน้า ด้วยกระบวนการคิดใหม่ทำใหม่

สรรพโครงการ "เอื้ออาทร" จึ่งทะลักไหลบ่าท่วมท้นชุมชนคนยากจน ชีวิตที่เคยอดออม กินน้อยใช้น้อย พอเพียงตามประสา พลันสำลักกระแสเงินทองที่หลากเนืองนองแผ่นดิน หลงจับจ่ายใช้สอย เพลิดเพลิน เหมือนเงินได้เปล่า กว่าจะรู้ตัวก็แบกภาระหนี้สินรุงรังล้นพ้นตัว

ท่ามกลางเสียงป่าวร้องจากรัฐบาล "ประชานิยม" ว่าเศรษฐกิจเฟื่องเงินฟูสะพัด ผสานสร้าง กระแสข่าว คนถูกหวย รวยเงินล้านคนแล้วคนเล่า ล่อใจเร่งเร้าให้คนหวังรวยในพริบตาด้วยเงินมายา

อวดอ้างเป็นชาวพุทธบากหน้าเข้าวัด ไฉนละเลยคำสอนแห่งพระบรมศาสดา ที่ชี้โทษภัย หายนะ ของอบายมุข

บัดนี้หากพระราชดำรัสแห่งสมเด็จฯ พระบรมราชินีนาถ มิอาจสะกิดใจให้ฉุกคิดบ้าง ก็เสียชาติเกิด เป็นไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน

อยากรวยก็รวยให้สาแก่ใจตนเถิด แต่อย่าปลุกปั่นพสกนิกรให้รังเกียจเดียดฉันท์ ความยากจน และอยากรวย ถึงกับยอมเสียคน เพราะคิดชั่วช้าฉ้อฉลชาติ ประชาชน

คนขัดสนทรัพย์สินเงินทอง แต่มั่งมีคุณธรรม กับคนมากมีทรัพย์สินเงินทอง แต่ยากไร้ คุณค่า ราคาคน ใครเล่าชื่อว่า มีหิริโอตตัปปะ...มีธรรมคุ้มครองโลก

- เราคิดอะไร ฉบับที่ ๑๗๐ กันยายน ๒๕๔๗ -