ข่าวคนเอ๋ย - นักข่าวเบอร์สาม -
โครงการโกยเหรียญทอง


ที่มาของเรื่อง
๑. คนไทยโหยหาเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาทุกครั้ง แล้วก็ผิดหวังเหมือนตอนหวยออก ทุกที
๒. ทุกเหรียญที่ได้ประชาชนจะตื่นเต้น หลงใหลได้ปลื้ม ที่ทุกข์จะลืมทุกข์ ถือว่าเป็นการ สร้างความสุข ให้แก่ประชาชน ในอีกวิธีการหนึ่ง
๓. นักกีฬาติดภาระส่วนตัวมากมาย งบประมาณก็มีน้อยเกินไป

ทางออก จึงเห็นควรส่งเสริมกีฬาให้แก่นักโทษทั่วไทย ด้วยเหตุผลดังนี้
๑. นักโทษว่างงานอยู่แล้ว จึงไม่เสียเวลา ไม่เสียอะไรเลย แถมยังมีระเบียบวินัย
๒. นักโทษจะได้มีอะไรทำที่เป็นการผ่อนคลาย
๓. รัฐ-เอกชน ไม่ต้องเสียงบประมาณมาก

ความพร้อมของโครงการ โครงการนี้พร้อมอยู่แล้ว เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น

อุปมาอุปไมย การเอานักโทษมาฝึกกีฬา เป็นระบบยิงทีเดียวได้นกทั้งฝูง นักโทษผ่อนคลาย ราชทัณฑ์ สบายใจ ออกมาจากคุก สังคมก็ยอมรับ เหมือนพลังเขื่อน ที่บังคับให้สายน้ำ ออกทิศทางเดียว ย่อมมีพลังมหาศาล

นึกถึงอดีต มีการ์ตูนหน้ากากเสือที่พระเอกไปฝึกเป็นนักมวยปล้ำในสถานที่ลึกลับ ซึ่งสถานที่ แห่งนี้ จะผลิตนักกีฬาที่แข็งแกร่ง และโหดร้าย ออกมาเป็นระยะ เราจะเอา คุกทั้งหลาย เป็นแหล่งฝึกหน้ากากเสือ

อุปสรรค มีข้อเดียว ผู้บริหารประเทศไม่สนใจ

- เราคิดอะไร ฉบับที่ ๑๗๐ กันยายน ๒๕๔๗ -