- พ.ต.ท.รุ่งโรจน์ เรืองฤทธิ์ -


สติเฟื่อง สติแตก

เป็นชาวพุทธ ไม่ถึงพุทธ ไร้พุทธะ
จึ่งโมหะ หลงผิด จิตตกต่ำ
จาบจ้วงพระ เคร่งวัตร ปฏิบัติธรรม
ห้ามล่วงล้ำ งานการเมือง เรื่องรัฐบาล

มาตรแม้นกบ อยู่ใน กะลาครอบ
เห็นเขตขอบ กะลา ว่าไพศาล
ทะนงตน รู้โลก รู้ธรรมชาญ
ชอบกล่าวขาน หลักธรรม พร่ำสอนชน

ดีแต่รู้ มิอาจทำ ตามที่รู้
เผยอตน เป็นครู ดูสับสน
จะสอนใคร พึงสังวร พร่ำสอนตน
ดังดอกบัว โผล่พ้น ผิวน้ำพลัน

ทุนนิยม ครองเมือง จนมืดมิด
อภิสิทธิ์ รุกขับ เจียนคับขัน
พระแท้แท้ จะดูดาย อย่างไรกัน
ยามบ้านเมือง ไร้ธรรม์ เป็นครรลอง

จึ่งเทศนา ชี้ขุมทรัพย์ ให้รับรู้
ใช่ตั้งตน เป็นศัตรู ผู้ผยอง
เตือนสติ อำนาจใด ไร้ธรรมครอง
อย่าหมายปอง ผูกขาด อำนาจนาน

ครารวมพรรค พระประสาน กราบกรานนบ
ยอมสยบ มิเกรี้ยวกราด อย่างอาจหาญ
ยึด "ดับเบิล สแตนดาร์ด" มาตรการ
ด้วยประมาณ ประโยชน์ตน กระนั้นฤา

- เราคิดอะไร ฉบับที่ ๑๗๐ กันยายน ๒๕๔๗ -