- นายสัจจะ อธิษฐาน -

วิสาขบูชาโลกได้ฟังนายกฯ ทักษิณ คุยกับประชาชน เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ พ.ค. ๔๘ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย รู้สึกประทับใจ ที่ท่านได้เป็นแบบอย่าง ในการตั้งสัจจะอธิษฐาน พัฒนาตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม เพื่อความสุขแก่คนรอบข้าง เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญของโลก

ในปีนี้ทางองค์การสหประชาชาชาติ ให้ประเทศไทยจัดงานวันวิสาขบูชาโลก เพื่อเป็นศูนย์รวมใจชาวพุทธ

ท่านนายกฯ ทักษิณ ต้องการให้วันนี้เป็นวันที่ทุกๆ คนไม่เฉพาะแต่ชาวพุทธเท่านั้น แม้ศาสนิกชนของศาสนาอื่นๆ ก็สามารถร่วม ตั้งใจทำความดีได้

ผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง และขอชื่นชมท่านนายกฯ ทักษิณที่กระทำเป็นแบบอย่างก่อน โดยในครั้งนี้ท่านตั้งใจยิ้มแย้ม ไม่ทำสีหน้าเครียด ให้คน ในครอบครัวเห็น แล้วต้องเกิดทุกข์เพราะสีหน้าของท่าน

ส่วนคนอื่นจะตั้งใจงดเหล้า งดบุหรี่ ฯลฯ เป็นสัจจะอธิษฐาน เพื่อปฏิบัติบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็แล้วแต่ ความตั้งใจของแต่ละคน

ถ้าประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่า ตั้งสัจจะอธิษฐานทำความดีเช่นนี้ทุกครัวเรือน แล้วพอปีหนึ่งเวียนมาบรรจบวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และ ปรินิพพาน หรือวันวิสาขบูชาขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ อีก หรือพอถึงวันสำคัญอื่นๆ ทางพุทธศาสนา เราก็มาทบทวนดูว่า มีอะไรดีขึ้นบ้าง แล้วตั้งใจ ทำดีต่อไป หรือดีเพิ่มขึ้นอีก

สันติสุขคงเกิดขึ้นในประเทศไทยเรายิ่งขึ้นอย่างแน่นอน และอาจเป็นแรงบันดาลใจให้ชาวพุทธและศาสนิกชนในศาสนาอื่นๆ ทั่วโลก ได้ตั้งใจ ทำความดีพร้อมกัน ในวันวิสาขบูชาทุกปี

นักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ รวมทั้งสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ก็จะรณรงค์ให้คนทำความดี โดยจะถามบ่อยๆ ก่อนถึงวันวิสาขบูชาว่า คุณตั้ง สัจจะอธิษฐานอะไรหรือยัง เพราะนี่ใกล้วันวิสาขบูชาแล้วนะ แม้จะตั้งไม่ทันในครั้งนี้ ก็ยังมีวันสำคัญทางศาสนาอีกบางวัน เช่น วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา เป็นต้น

นักร้องนักแสดงเวลาขึ้นเวที ก็จะช่วยกันถามว่า คุณตั้งสัจจะอธิษฐานกันหรือยัง แล้วนักร้อง นักแสดงที่ประชาชน นิยมชมชอบ ได้ตั้งใจ ทำความดี เป็นตัวอย่าง เช่น จะกราบพระก่อนนอน กราบพ่อแม่ก่อนนอน เป็นต้น แม้จะเป็นคนละเล็กละน้อย ก็เปรียบดังเม็ดฝน ที่ไหลรวมกัน จนเป็นมหาสมุทรได้

ผมฝันอีกแล้วว่า ประเทศไทยจะเป็นเมืองพุทธที่เป็นแบบอย่างในการทำความดี ที่ชาวโลกจะร่วมใจกันตั้งสัจจะอธิษฐาน ทำความดีกัน ในวันนี้ จนเป็นประเพณีที่สำคัญอย่างยิ่งในโลก สมความปรารถนาขององค์การสหประชาชาติ ท่านนายกฯ และประชาชน ผู้รักสันติ

ข้อสำคัญวันวิสาขบูชาครั้งนี้ คุณตั้งสัจจะอธิษฐานหรือยัง?

- เราคิดอะไร ฉบับที่ ๑๗๙ มิถุนายน ๒๕๔๘ -