-พ.ต.ท.รุ่งโรจน์ เรืองฤทธิ์ -

ย้อนศรย้อนธรรม
ทิ้งเงินมาหลัดหลัด ตระบัดสัตย์สะสมเงิน
ทิ้งบ้านโอฬารเกิน ยึดกุฎีอัครฐาน
กินอยู่เคยเข็ญยาก กลับมักมากภัตตาหาร
เสพสมเริงสำราญ สารพัดสื่อบำเรอกาม
สมมุติอยู่เหนือโลก แต่ชุ่มโชกสิ่งต้องห้าม
กิจนิมนต์ทั่วเขตคาม ธุรกิจต่างตอบแทน
มอมเมาทวยประชา สร้างศรัทธานอกแก่นแกน
พุทธธรรมที่หวงแหน ตัณหาเหิมหาญทำลาย
พุทธจักรเจียนพินาศ เพราะผูกขาดสืบเชื้อสาย
สั่งสมความงมงาย สืบสานแต่ยัญกรรม
เผยแผ่เพียงเปลือกเปลือก ไม่สรรเลือกเข้าแก่นธรรม
พระสงฆ์มิอาจนำ เพราะตาบอดจึ่งมืดมน
ครั้นมีผู้หาญกล้า เบิกดวงตาให้เห็นหน
สู่พุทธมณฑล ฟื้นพุทธธรรมตามครรลอง
กลับกีดกันโอกาส ป่าวประกาศประณามก้อง
เมามัวหลงลำพอง ว่าพิทักษ์ศาสนา
พิทักษ์หรือทำลาย แฝงทำร้ายพระศาสดา
แม้ไร้เจตนา ก็สมควรทบทวนพลัน
จริงใจหากหลงผิด ฟังมวลมิตรติงเตือนกัน
สัจธรรมย่อมจัดสรร ใดพุทธเทียมใดพุทธแท้
ส่วนใหญ่เป็นเช่นนี้ อีกส่วนดีย่อมมีแน่
ส่วนนี้คือตัวแปร ประคองพุทธสถาพร

- เราคิดอะไร ฉบับที่ ๑๗๙ มิถุนายน ๒๕๔๘ -