สัจธรรม
ส่งเงินค่าสมาชิกเราคิดอะไร ๕๐๐ บาท อีก ๕๐๐ บาท ร่วมทำบุญด้วยความเต็มใจ อยากจะชมว่าผู้ปฏิบัติ ผู้เผยแพร่ของพ่อท่าน ทำหน้าที่ได้อย่าง ถูกต้อง ถ้าคนไทยสัก ๕๐ % ทำได้อย่างนี้ คงไม่มีการแก่งแย่งชิงดีรบราฆ่ากัน เหมือนอย่างปัจจุบัน เศรษฐกิจพอเพียง ของพระเจ้าอยู่หัว พ่อท่านเป็นผู้นำก่อนเพื่อน ตอนนี้ชาวไร่ชาวนาชาวสวนรู้จักคำนี้อย่างมากมาย ดิฉันเองก็พยายามปฏิบัติตามให้ดียิ่งๆ ขึ้น
๏ ตวงทิพย์ นันตาวรัตน์ เชียงใหม่

- จัดการและแจ้งกลับพร้อมใบเสร็จรับเงินแล้วครับ เป็นพระคุณยิ่งที่เห็นว่า "กรรม" ที่พวกเราพากเพียรทำกันเป็น "สัมมากัมมันตะ" มุ่งสร้างสรรค์สังคมให้ร่มเย็น ยินดีด้วยที่ "พยายามปฏิบัติตามให้ดียิ่งๆ ขึ้น"
สวรรค์บนดินไม่ไกลเกินไขว่คว้า
สวรรค์บนฟ้าเหลวไหลเกินใฝ่หา
มรรคองค์แปดสายกลางปฏิปทา
ไยต้องรอชาติหน้าให้ช้านาน

สัจจะอธิษฐาน
วาทะผู้นำไทยที่ฟังแล้วอดชื่นชมไม่ได้ก็คือ "ผมจะไม่ออกไปจากแวดวงการเมืองอย่างเด็ดขาด ตราบใดที่ การเมือง ยังไม่ดีขึ้น" เห็นได้ว่าท่านจริงใจ ห่วงใยชาติบ้านเมืองเหลือเกิน
๏ ลุงมวล วังน้ำร้อน สระแก้ว

- ท่านเสนาะ ณ วังน้ำเย็น ท่านอยู่วงใน น่าจะรู้จริงรู้แจ้งกว่าคนวงนอก เรื่องนี้อดเป็นห่วงผู้นำไม่ได้ ที่ปากไว ตั้งสัจจะอธิษฐานแบบนี้ แล้วเมื่อไร ท่านจึงจะหลุดออกไป นอกวงได้ล่ะ การเมืองจะดีขึ้นได้ไง ในเมื่อนับวัน จะหนาแน่นไปด้วย นักการเมือง ที่ทำให้การเมือง ดีน้อยลง... ดีน้อยลง ท่านฝันหวานว่า การเมือง จะดีขึ้น มันจะเป็น ฝันกลางแดด เทือกเดียวกับเมื่อ ๒๖ ม.ค.๔๔ นั่นไง ท่านว่า "ผมพร้อมจะเลิกการเมือง เมื่อคนไทย หายจน" เลยเป็นชนักปักหลังท่าน ให้จำยอมเป็น นายกไปเรื่อยๆ เพราะดูท่าแล้ว คนไทยจะจน ไม่เลิก ขณะที่นักการเมือง ก็รวยไม่รู้เลิก


อริยสัจ
ในช่วงงานวันวิสาขบูชาโลก ดิฉันได้รับหนังสือ จัดงานวิสาขบูชา อย่าอยู่แค่หน้าตา ต้องไปให้ถึงเนื้อตัว ของท่านพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) อ่านแล้ว ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไรนัก ไม่รู้จักสันติอโศกมาก่อน รู้ๆ ตามประสาชาวบ้านว่า สันติอโศก เป็นพวกพระเถื่อน พระปลอม ทำลายศาสนา สอนผิดๆ สอนคนให้เลิก กินเนื้อสัตว์ ไม่กราบพระพุทธรูป และอะไรๆ อีกจิปาถะ ตามที่พระ วัดข้างบ้าน พูดให้ฟัง เมื่อมาได้อ่าน หนังสือเล่มนี้ พระผู้ใหญ่ระดับนี้ พูดก็ต้องเชื่อ อย่างในหน้า ๑๙-๒๐ ที่ว่า ในคณะสงฆ์เวลานี้ ก็เหมือนมี กลุ่มคน ที่เป็นอิสระ ใช่ไหม และกลุ่มเสมือนอิสระนั้น เขาคัดเอามาแต่คนที่ตัวเขา ตกลงเอาแล้ว ก็มีแต่คน ตามมาตรฐาน ที่ตัวต้องการ ก็พูดได้สบายซิ ส่วนของคณะสงฆ์ต้องปกครองพระ ซึ่งมาจากไหน ก็ไม่รู้พื้นเพ ทั่วประเทศ ก็แพ้กันละซิ เหมือนกันแหละ กับการจัดงาน วิสาขบูชานี่ ถ้ามองเป็นกลุ่มเป็นพวก แล้วมา จัดงานกัน มหาเถรสมาคมหรือคณะสงฆ์ ก็ต้องแพ้แน่นอน กลุ่มเสมือน อิสระนี้ เป็นกลุ่ม จัดตั้ง ของคน ที่เขาเลือกสรรแล้ว ส่วนมหาเถรสมาคม แลดูใหญ่ก็จริง แต่ว่าเนื้อในไม่มีอะไร ดิฉันว่า น่าเห็นใจ คณะสงฆ์ ที่ส่วนใหญ่ บวชตามประเพณี จึงได้คนไม่ค่อยมีคุณภาพ
๏ อุบาสิกาหนึ่งในพุทธ กทม.

- กฎหมายฉบับเดียวกันมาตราเดียวกัน ป.ป.ช. กับศาลฎีกายังตีความตามนัยต่างกัน จนเป็นเหตุให้ ป.ป.ช. ต้องลาโรงเพราะโลภไม่จบ เงินตัวเดียวแท้ๆ ทำให้วิถีชีวิตพลิกผัน ฉันใดก็ฉันนั้น ในวงการศาสนา เงินทอง โลกียทรัพย์ ก็ใช่จะสิ้นฤทธิ์เดช ผู้สืบศาสนาเพี้ยนไปสุดกู่ เพราะเรื่องนี้มากมาย ถ้าจะพูดว่าพุทธศาสนา มีขบวนการจัดตั้ง ก็ไม่ผิดหรอกครับ แต่เป็นการจัดตั้งด้วย พุทธบัญญัติ จัดตั้งตามธรรม คัดสรรคน ต่างระดับ ต่างฐาน ตามศีลที่ประพฤติปฏิบัติได้ เช่นการบวชเป็นต้น อันที่จริงคือกระบวนการ ขั้นตอน คัดกรอง หรือจัดตั้ง คนที่มีคุณสมบัติ ครบพร้อมถึงระดับ ที่จะครองสมณเพศได้ แต่เหตุเพราะวิปริต ในธรรมวินัย เลยก่อกรรม ให้ธรรมวินัยวิปริต การบวชฆราวาส ให้เป็นภิกษุสงฆ์ที่ทำๆ กันมาจึงดูงาม แต่รูปลีลา พิธีกรรมเปลือกๆ มิได้ตรวจสอบคัดกรองจริงจัง มัวเมาโมเมมักง่าย บวชกันไป ตามโลกียปัจจัย จึงมีแต่ สมมติสงฆ์ ที่ยังติดแป้นโลกีย์ ไม่ยอมทะยาน ขึ้นสู่ฐาน อาริยสงฆ์ การจัดตั้งวิถีพุทธ จึงล้มเหลว พาสังฆมณฑล มัวหมองอ่อนแอ และหันมาพาโล ว่าเพราะไม่ได้จัดตั้ง ก็อย่างนี้แหละ แทนที่จะโทษตนเอง ที่ก่อกบฏต่อ พระบรมศาสดา ล้มล้างกระบวนการจัดตั้ง และบิดเบือนคำสอนจนเลื่อนเปื้อน กลับเพ่งโทษ หาว่า ผู้อื่นก่อการกบฏ ทำลายพุทธศาสนา คิดดูเถิด ชุมชนที่ปล่อยปละ ละเลย ให้วิถีชีวิตสกปรก โสมม ขาดสุขอนามัย จนเกิดโรคระบาด ครั้นผู้มีปัญญา เห็นภัยพิบัติ ปลีกตัว ไปก่อตั้ง ชุมชนใหม่ ที่ปลอด โรคระบาด แทนที่ชุมชนเดิม จะฉุกคิดกำจัด โรคระบาด ในชุมชนของตน กลับตามจองล้าง จองผลาญ คนที่หนีรอดไปได้ พิลึกจริงเชียว


ประหยัดพลังงาน
๑ มิถุนายน ๒๕๔๘ รัฐรณรงค์รวมพลังไทยลดใช้พลังงาน ๓ มาตรการ ขับรถไม่เกิน ๙๐กม./ชม.ปิดแอร์ ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. ปิดไฟ ๒๐.๔๕ น. ๕ นาทีถึงแม้จะสายเกินไปก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลย ขอสนับสนุน
๏ ธ.ก.ส. ร้อยเอ็ด

- ดีแต่พูดพูดแต่ดีไม่ทำดี
พูดทั้งปีดีไม่ได้ไม่เกิดผล
พูดอย่างไรทำอย่างนั้นบันดาลดล
จึ่งชี้นำมวลชนก่อผลตามประหยัดผ้า
นายกฯ ทักษิณ ท่านช่างมีอารมณ์สุนทรีย์เหลือหลาย อุตส่าห์เลื่อนประชุมคณะรัฐมนตรียกขบวน ไปดูงาน ประกวด มิสยูนิเวิร์ส จะได้ประโยชน์ อะไรหรือ
๏ สาวพันปี ศรีธัญญา

- เชื่อได้เลย ที่ยกขบวนไปเบิกตาเบิ่งสรีระประดาสาวนุ่งน้อยห่มน้อยนั้น ไม่เปล่าประโยชน์หรอก ที่เห็น จะแจ้ง คาตา ได้แก่ร่างระหง ของนงพงา ที่หาดูไม่ได้ที่บ้านตนเอง หนึ่งละ ได้เติมพลังชีวิต ให้ฟื้นจาก ภาวะเครียด จากสารพันปัญหา ขาลง อีกหนึ่งละ จุดประกาย ความคิด ให้เจิดจ้า จากชุดประหยัดย้อนยุค รุ่นปกปิดกาย ด้วยใบไม้ไปประยุกต์ วางมาตรการประหยัด รองรับอนาคตอันใกล้ ที่คนไทย ถูกปอกลอก จนจะเหลือ แต่ตัวล่อนจ้อน เพราะ "รายได้ต่ำรสนิยมสูง"อีกหนึ่งละ ... โฮ้ย! ยังมีอีกหลายหนึ่งนะ


ประจาน
ข่าวลับว่า เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๘ ตำรวจบุรีรัมย์จับกุมพระ ๑๒ รูป (หนีไปได้ ๑๐ รูป) ที่ ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ ข้อหาร่วมกัน เล่นการพนัน (ไฮโล) ส่งตัวให้เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์สึก แล้วส่งฟ้องศาล จำเลย รับสารภาพทุกคน พระเหล่านี้มาจากหลายท้องถิ่น โดยมิได้นัดหมาย แต่จุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ มาฉันเพล และรับถวายปัจจัยที่งาน คล้ายวันเกิดนักการเมืองใหญ่ ระดับชาติ ที่บุรีรัมย์ ในวันที่ ๔ เม.ย. ๒๕๔๘ ซึ่งนิมนต์พระ ๙๙๙ รูป เอาตัวเลขเป็นเคล็ด แต่อีกราว ๑,๐๐๐ รูปไม่ได้นิมนต์ มากันเอง ผมรับรู้ ข่าวนี้แล้ว สลดใจมาก ในวงการสงฆ์ มีเรื่องแบบนี้ ตกเป็นข่าวอยู่เรื่อยมา และนับวันมากขึ้นถี่ขึ้น
๏ ส. หนองกี่ บุรีรัมย์

- อย่าไปถือสาเลยครับ วงการเดียวกันยังไม่สีสา ใครทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้น กรรมใครกรรมมัน เหตุเพราะ อุปัชฌาย์อาจารย์ ส่วนหนึ่ง บวชแล้วแล้วกัน รับซองปัจจัยแล้วตัวใครตัวมัน ไม่อบรมสั่งสอน วันๆ ก็รับกิจนิมนต์ ฉันอาหาร สวดมนต์ (แต่ไม่ได้ทำตามมนต์ที่สวด) รับซองปัจจัย เป็นวัตร เป็นมาอย่างนี้แหละ จึงเละเป็นโจ๊ก แล้วก็โวยว่า สังคมวุ่นเพราะคนไม่เข้าวัด โถมีสักกี่วัด ที่ปลอดการเรี่ยไร ไสยศาสตร์ ดิรัจฉานวิชา

- บรรณาธิการ -

-เราคิดอะไร ฉบับที่ ๑๘๐ กรกฎาคม ๒๕๔๘ -