คุยนิด คิดหน่อย - บรรณาธิการ -


เห็นภาพพุทธศาสนิกชนร่วมแผ่นดินไทยใน ๓ จังหวัดภาคใต้ เวียนเทียนรอบพระพุทธรูป ในวันอาสาฬหบูชา และมีกำลังพลติดอาวุธเรียงรายระแวดระวังป้องกันภัยแล้ว อดสลดหดหู่ใจมิได้

ภาพลวงตาหรือเปล่าหนอ สังคมไทยหลากหลายเชื้อชาติศาสนา เคยอยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุข ตลอดมา บัดนี้ต้องอยู่กันแบบนี้จริงๆ หรือ

มันเกิดอะไรขึ้นในบ้านเมืองของเรา คนไทยจึงคิดร้ายฆ่ากันเอง

ไม่อยากจะโทษคนไทยที่จนปัญญายึดทางแก้ปัญหาแบบผิดๆ หรอก เพราะนั่นแค่ผลพวงปลายเหตุ ของปัญหาเรื้อรังจากต้นเหตุในอดีต

ต้นเหตุจากอะไรที่ฝังฝากไว้ในอดีต

ตรงๆ ชัดๆ ... จากคนไทยด้วยกันเองนี่แหละ

คนไทยที่มีอำนาจรัฐ และใช้อำนาจหน้าที่อย่างมัวเมาไร้สติสัมปชัญญะ ขาดวิจารณญาณ จึงก่อเกิด ผลข้างเคียงอันมิพึงปรารถนา และหยั่งฝังลึกในความรู้สึกที่ไร้การเยียวยา ทั้งตอกย้ำซ้ำเติมตลอดมา

เพื่อนร่วมชาติกลุ่มหนึ่งรู้สึกว่ามีการเลือกปฏิบัติ ไม่ได้รับความเป็นธรรม

จากจุดเล็กๆ แต่สั่งสมต่อเนื่องเนิ่นนาน หนักหนา ระบาดกว้างยิ่งขึ้น จนเป็นแผลกลัดหนองของแผ่นดิน และถึงวาระปริแตกบานเบิกยากเยียวยา

และยากยิ่งเมื่อเยียวยาด้วยยาไม่ถูกโรค บาดแผลจึ่งเรื้อรัง เปิดกว้างเกินคาด

บอกว่าเดินถูกทางแล้ว แต่ทำไมไปไม่ถึงจุดหมายสักที ข้อนี้น่าคิด

ถูกทางแบบใช้อำนาจเป็นธรรม หรือถูกทางแบบใช้ธรรมเป็นอำนาจ

ถูกทางสายกลางสายตรง หรือถูกทางสายโกงสายโต่ง

ช่วยกันทบทวนดู จะเห็นชัดทางลวง หรือทางรอด

- เราคิดอะไร ฉบับที่ ๑๘๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ -