- พ.ต.ท.รุ่งโรจน์ เรืองฤทธิ์ -


ดับไฟพลันไร้ควัน

ฤาแผ่นดินจะถึงกาลเกิดกลียุค
ทะเลทุกข์ท่วมท้นประชาราษฎร์
ประโยชน์ตนอยู่เหนือประโยชน์ชาติ
ทรราช...เผด็จการผลาญแผ่นดิน

ทุนนิยมผูกขาดอำนาจรัฐ
ตระบัดสัตย์ทุจริตทุศีลสิ้น
กระบวนท่าแยบยลกลโกงกิน
ระบือยินระบาดทั่วโจษประจาน
ป.ป.ช. ...ปราบปรามประชาชน
ใช่ปราบปรามฉ้อฉลชี้หลักฐาน
ป.ป.ง. ...ปกป้องเงินรัฐบาล
สนองงานปรามขาจรขาประจำ
องค์กรอิสระอิงแอบศูนย์อำนาจ
วิปลาสเป็นองค์กรอุปถัมภ์
พร้อมพลิกพลิ้วตามท่าทีที่ชี้นำ
พฤติกรรมก่นศรัทธาประชาไทย
ฤาแผ่นดินจะถึงกาลวิบัติ
สารพัดเหตุร้ายถาโถมใส่
กระหน่ำทั้งภายนอกและเน่าใน
จะคิดใหม่ทำใหม่ฉันใดดี
อริยสัจสี่คือแสงสว่าง
แจ้งกระจ่างกลางใจส่องวิถี
แจ้งปัญหาแจ้งเหตุมรรควิธี
หากเหตุดี...เกิดผลดีไม่มีแปร

- เราคิดอะไร ฉบับที่ ๑๘๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ -