แม่
หากโลกมีดวงอาทิตย์ ชีวิตก็มีแม่
นี่แหละผู้เป็นสรรพสิ่ง
เป็นทุกอย่างของความดีงาม
แม่เป็นแสงสว่าง เป็นความอบอุ่น
เป็นความอยู่รอด เป็นความเจริญ
เด็กๆ อยากเป็นคนดี ไม่ต้องไปไกล
ถามแม่คนเดียวก็พอ!
วันแม่มีปีละครั้ง
แต่ความเป็นแม่ โอบกอดโลกตลอดวัน ตลอดเวลา ตลอดกาลนาน
ใครๆ ก็บอกรักแม่
บทเพลงรักแม่ กู่ร้องก้องโลก
แต่สวัสดิการแม่ คืออะไร?
ยามที่แม่ทิ้งลูก ก็หาว่าใจยักษ์ จนลืม
นึกถึงคนที่ทำให้แม่ท้อง
แม่รักลูกเป็นสัญชาตญาณ แต่แม่ต้อง
ทิ้งลูก ทำไมไม่คิดถึงความคับแค้นของแม่สาหัสขนาดไหน
โลกวันนี้เอียงกระเท่เร่
เหมือนครอบครัวยกย่องแต่ลูกชาย
ลูกสาวชิดซ้าย เปรียบเป็นส้วมหน้าบ้าน!
ความดีไม่ได้ใกล้ไกล แต่แม่นั่นแหละ
คือคำตอบสุดท้าย
จะเรียนคุณธรรมต้องเชิญแม่มาสาธยาย
เพราะ "แม่" มนุษย์จึงเรียนรู้ ความเอื้ออาทร การช่วยเหลือ การแบ่งปัน
ไม่มีแม่ ก็ไม่มีคนดี ไม่มีมหาบุรุษ
เพราะแม่คือ ต้นแบบของมหาบุรุษ
แม่เป็นต้นแบบของความรักที่ไม่มีเงื่อนไข
แม่จึงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจักรวาล
ทานบารมีจะเกิดได้อย่างไร ถ้า "แม่" ไม่นำร่อง
"แม่" คือคนแรกที่แสดงรูปแบบแห่งความดีให้ประจักษ์
ไม่มีแม่ ก็จะไม่มีธรรมกายแห่งทาน
แม่จึงเป็นศาสดาแห่งศาสดา!
บุญคุณอันใหญ่หลวง
แต่สิ่งที่เห็น...โอ! ยอร์จ
การค้าประเวณี
การหลอกลูกสาวชาวบ้านไปขายตัว ในประเทศ นอกประเทศ...
ทุกคนมีแม่ แต่ปล่อยให้คนระยำทำลายเผ่าพันธุ์เพศแม่ได้อย่างไร
ผู้ชายทำร้ายทำลายแม่ ข่มเหง รังแก เอาเปรียบ
ใช้กำลังประทุษร้าย ซ่อนแฝงอยู่ใน
แต่ละบ้าน
แม่ที่เลี้ยงลูกอย่างโดดเดี่ยว ตามลำพัง...
สังคมกำลังละเลยแม่
แม่ถูกทอดทิ้ง ถูกอุเบกขา
ลูกก็จะอ่อนแอ และสุดท้ายก็จะเป็นปัญหาของสังคม
วันนี้ เราจะจริงจังขึ้น
มิใช่รักแม่ วันละครั้ง
ให้ดอกมะลิหอมๆ ชื่นใจ
แต่ควรดูแลให้มากกว่านี้
เพียงรถไฟฟ้าสายเดียว ราคากลับมากกว่าการดูแลแม่ทั้งประเทศ
ไม่อายก็ไม่รู้จะว่าอย่างไร
อย่ารักแม่แต่ปาก
จงพิสูจน์ด้วย กายกรรม... ด้วยท่าทาง... ด้วยงบประมาณ!

- เราคิดอะไร ฉบับที่ ๑๘๓ ตุลาคม ๒๕๔๘ -