- พ.ต.ท.รุ่งโรจน์ เรืองฤทธิ์ -


 

เสียสละ ละโมบ

"คนดีดูที่การกระทำ
ผู้นำดูที่การเสียสละ"

คติธรรมสื่อสัจจะบทนี้
นิยามชี้ชัด "คนดี - ผู้นำ"

กรรมเป็นทรัพย์แท้ของคน
คนมีกรรมเป็นทรัพย์ติดตัง
ทำดีทำชั่วติดตัวตลอดกาล
แบ่งปันยักย้ายซ่อนเร้นมิได้
คนดีคิดดีพูดดีทำดีครบพร้อม
คนดีได้ดีมีดีเที่ยงแท้นิรันดร์

ผู้นำแท้ทำดีได้ดีแล้วมั่นคง
หมายมุ่งแผ่ดีเกื้อกูลโลก
พ้นโลภกอบโกยสะสมเพื่อตน
เสียสละตน ทรัพย์สินเพื่อแผ่นดิน
เป็นเยี่ยงอย่างชี้นำให้ผู้อื่นน้อมตาม

ผู้นำย่อมยังชีวิตเพื่อผู้อื่นเป็นสำคัญ
ยอมเสียยอมสละ ยินดีจาคะ
มีมากเกินสู่มีน้อยพอเพียงยังชีพ
แม้ในที่สุดหมดเนื้อหมดตัว
ผู้นำเช่นนี้สังคมดั้นด้นค้นหา
จักทำนุบำรุงเลี้ยงดูตลอดชีพ
ทรงจำตลอดกาลแม้ล่วงลับไปแล้ว

อันผู้นำที่สำคัญตนว่าเลิศล้ำ
แต่มิวายฉ้อฉลแผ่นดิน ประชาชน
โลภร้ายกอบโกยสะสมไม่ยั้ง
หลงตนเมินสัจธรรม...อนิจจัง
จะยิ่งใหญ่คับฟ้ายืนยง...อย่าหมาย

สักวันวาระขาลงตามกาล
เงินทองโลกธรรมท่วมท้นก็ไร้ค่า
หาแผ่นดินซุกหัวนอนเป็นสุขมิได้
กรรมนี้มีผล ไม่วันนี้ก็วันหน้า

หากมิฉุกคิดทบทวนตน
แก้กรรมตั้งต้นวิถีชีวิตใหม่
ลบล้างภาพละโมบให้สิ้น
สร้างภาพใสสะอาดเสียสละ
ชีวิตนี้น้อยนักสั้นนัก มิพึงประมาท
ละโอกาสสั่งสมอริยทรัพย์ใส่ตน
สะพัดโลกียทรัพย์เอิบอาบแผ่นดิน
เป็นอนุสาวรีย์ยิ่งกว่าอนุสาวรีย์
อนุสาวรีย์สถิตเสถียร ณ กลางใจชน

- เราคิดอะไร ฉบับที่ ๑๘๓ ตุลาคม ๒๕๔๘ -