คนจิตสูง

ท่านมหาตมะ คานธี โลกยกย่องนั้นมิใช่เป็นนักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่ด้านเดียว ท่านยังมีจิตพรหมวิหาร อันยิ่งใหญ่ และ เข้าใจปรัชญาชีวิตได้อย่างลึกซึ้ง

ตลอดชีวิตของท่าน ท่านใช้เครื่องใช้ไม้สอยที่จำเป็นอย่างจำกัด ท่านปฏิญาณตนว่า "จะไม่สะสมสิ่งใด ที่ไม่จำเป็น สำหรับวันนี้"

นาทีสุดท้ายก่อนสิ้นลม เมื่อถูกยิง ท่านเอ่ยคำว่า "ราม" อย่างมีสติแจ่มใส

จิตใจท่านคิดถึงธรรมะ คิดถึงแต่ผู้อื่นเสมอ

ท่านเองเป็นคนบอกว่า จิตดีแค่ไหน บูชามากเพียงใด แต่ถ้า "ไม่มีพฤติกรรมเสียสละ" อย่ามาพูดเลยว่าเป็นคนดี!

เมื่อรถไฟแล่นออกจากสถานี ท่านมาช้าไปจึงต้องวิ่งกระหึดกระหอบกว่าจะได้ขึ้นรถไฟ แต่รองเท้าข้างหนึ่ง ก็หลุด จากเท้า วินาทีฉุกละหุกท่านถอดรองเท้าอีกข้างขว้างออกไปในทิศทางเดียวกัน

มีคนถาม ท่านบอกว่า คนอื่นเขาจะได้ใช้รองเท้า มีข้างเดียวจะใช้ประโยชน์ได้อย่างไร?

- เราคิดอะไร ฉบับที่ ๑๘๘ มีนาคม ๒๕๔๙ -