>สารอโศก

 

พระราชดำรัส

 


"เราจะทำโครงการที่เหมาะสม
ขนาดที่เหมาะสม
อาจจะไม่ดูหรูหรา
แม้จะไม่ล้ม
หรือถ้ามีอันเป็นไป
ก็ไม่เสียมาก"

(พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเมื่อ ๔ ธ.ค. ๒๕๔๐)


สารอโศก อันดับ ๒๓๓ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ หน้า ๑