ใต้ร่มอโศก
พุทธาฯ กู้ดินฟ้า - เกษตร

 


ศูนย์รวมข่าวคราวของญาติธรรมจากทั่วสารทิศเพื่อเสริมสร้างกำลังใจ ให้กรรมฐาน และแก้ปัญหา ของนักปฏิบัติธรรม

สารอโศก ฉบับที่ ๗ ปีที่ ๒๑(๒๔) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๔

พุทธาฯ กู้ดินฟ้า - เกษตร

อาหารเป็นใหญ่ในโลก.....พุทธพจน์กล่าวไว้ โลกวุ่นวายเพราะอาหารใช่ไหม?.....คือคำถาม การไปนิพพานก็เริ่มต้นที่อาหาร....เป็นด่านแรก!
บัดนี้ ถึงเวลาทำความคิดให้เป็นรูปร่าง
ดึงอุดมคติออกมาสู่ปฏิบัติการ
คือมโนเป็นกาโย
เคารพมิสู้ปฏิบัติตามคำสั่ง
อโศก.....ปลุกระดมเกษตรธรรมชาติ....หลายสิบปี แต่เรากลับมีอาหารไร้สารพิษ.....อดมื้อ กินมื้อ!
ป่วยการกล่าวไปไย.....คนอื่นจะได้กิน
ฤกษ์มาถึงแล้ว....หมดเวลาหลับใหลเกลือกกลิ้ง!
ช่วยกันปลูก ช่วยกันผลิต.....ให้พอกิน
ส่วนเหลือมารวมพลัง.....แจกจ่ายขาย
มีร้านขายส่ง มีร้าน ขายปลีก... ให้มากๆๆ
เราจะกู้โลก กู้แผ่นดิน... แบบนี้ๆๆ

แด่ชีวิต : ขอบคุณ
ณ วันนี้ เราก็มีน้องใหม่ ในระบบพาณิชย์บุญนิยมเกิดขึ้นอีกบริษัท คือ บจ.ขอบคุณ ทำกิจการขายส่ง คล้าย บจ.แด่ชีวิต

สาระสำคัญที่ญาติธรรมควรทราบมีดังนี้
๑. ทั้ง ๒ บริษัทเป็นตัวแทนค้าส่งของผลิตภัณฑ์ชาวอโศก และขายสินค้า ในราคาขายส่ง เท่ากัน
๒. บจ.ขอบคุณ จะขายสินค้า ที่ผลิตจากชาวอโศกเท่านั้น และสินค้าภายนอก บางชนิด ที่ได้รับอนุมัติ เฉพาะกรณี
๓. บจ.แด่ชีวิต จะขายสินค้า ที่ผลิตจาก ชาวอโศก และสินค้าที่มาจาก นอกชุมชน
๔. พนักงานของ บจ.ขอบคุณ เงินเดือนศูนย์บาท ส่วนของ บจ.แด่ชีวิต รับเงินเดือน ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท

สมาคมพาณิชย์บุญนิย
เมื่ออโศกกำลังขยายแนวคิดระบบ บุญนิยม ทุกรูปแบบ มาถึงวันนี้ จึงต้องมีการประชุม หารือ เพื่อสร้างข้อตกลง กำหนดแนวทางปฏิบัติ และร่วมกันแก้ไขปัญหาที่พึงมี

๒๖ ก.พ.๒๕๔๔ เป็นการประชุม ๔ พาณิชย์ ครั้งแรก โดยมีพ่อท่านเป็นประธาน มี บจ.พลังบุญ บจ.แด่ชีวิต บจ.ขอบคุณ ศาลามังสวิรัติ ๑ เข้าร่วมประชุมเมื่อเวลา ๕.๐๐ น. กำหนดประชุม เดือนละครั้ง

รับรู้ปัญหาและศึกษาปัญหา
"กระผมจะเลือกเอาคำตอบข้อที่ ๓ เป็นข้อปฏิบัติ คือ จะตั้งวัดอยู่เองหรือไม่ ก็จะหาวัดร้าง ที่ไม่มีพระอยู่ แล้วจะรวบรวมพระ ที่มีแนวคิดแนวธรรมเช่นกัน ร่วมกันตั้งหมู่กลุ่มขึ้นมา ประพฤติปฏิบัติ ตามแนวทางที่พ่อท่านสอน ซึ่งเหลือเวลาอยู่ ๔-๕ วันก็จะออกพรรษา กระผมก็จะเดินทางไป แสวงหาสถานที่ ขณะนี้ยังไม่ทราบว่า จะได้สถานที่ใดแน่นอน หลังจากได้สถานที่แล้ว กระผมจะแจ้ง ให้ทราบภายหลังครับ..."

พระรูปหนึ่งที่ปฏิบัติธรรมตามแนวทางชาวอโศก ท่านขอความเห็นมา ทางเราก็ได้ตอบไป แบบหลายๆทาง ให้ท่านพิจารณา
เรื่องนี้ใช่แต่ฆราวาสจะมีปัญหา แม้บวชแล้วก็ต้องเจอะเจอตามฐานะ ก็ต้องใช้สติปัญญา ค่อยๆแก้ไข
ปัญหาทำให้เกิดปัญญา ปัญหามีไว้แก้ ไม่ได้มีไว้ให้กลุ้ม! จุ๊ย์ๆๆ

รับสมัคร ร้านขายปลีก
ญาติธรรม ถมลักษณ์ สุภาวงศ์วณิช (อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม) เสนอความเห็น "ผลผลิต สินค้าที่ขาย แชมพู ครีมนวด ที่ชุมชนผลิตขึ้นมา น่าจะวางขาย ตามท้องตลาด ทั่วไป ไม่ใช่เฉพาะแต่ ที่พุทธสถาน ที่ปฏิบัติธรรมเท่านั้น เพราะไม่สามารถ จะเดินทาง ไปซื้อที่แหล่งขายได้ ออกจำหน่าย ร้านขายของทั่วไป จะได้หาซื้อได้สะดวก ไม่ต้องเดินทางไกล สรุป ผลผลิตของชาวอโศก น่าจะนำขาย ตามท้องตลาดทั่วๆไป เพื่อสะดวก ในการซื้อ อุปโภค บริโภค..."

อโศกเรากำลังมีนโยบาย ให้ญาติธรรมปลูกผักไร้สารพิษ ทำพืชไร่ ไร้สารพิษ และ เรากำลัง จัดระบบให้เป็น ขายส่ง ต่อจากขายส่ง เราก็จะต้องหา หน้าร้าน เพื่อ ๑ .เป็นแหล่งระบายสินค้า ไร้สารพิษ ๒. เพื่อญาติธรรม จะได้มีอาหารไร้สารพิษกิน ตลอดปี
ใครมีหน้าร้านดีๆ โปรดเสนอมา อโศกกำลังจะลุยพาณิชย์บุญนิยม ให้กว้างขวางขึ้น จุ๊ย์ๆๆ

สำคัญที่ กรรมปัจจุบัน !
จากญาติธรรม บุญมา ภูมิดอนมิ่ง (อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด) "เรื่องการปฏิบัติธรรมของผม นั้น รู้สึกว่าเป็นไปค่อนข้างช้า ไม่ทราบเพราะอะไร วิบากกรรมแต่ปางบรรพ์ ยังติดตาม ราวีอยู่หรืออย่างไร ทั้งๆที่รู้ว่าดี ก็เอาได้ยาก แต่ถึงอย่างไร ก็จะพยายามศึกษา ปฏิบัติต่อไป จนป่านนี้ เพิ่งรู้ในสภาวะ โลกุตระคืออะไร การขัดใจตัวเองบ่อยๆ คือเส้นทาง สู่โลกอุดร ส่วนการตามใจนั้น คือการไหล ลงสู่ทางต่ำ เป็นการเลี้ยงเสือ (กิเลส) ไว้ทำลาย ตัวเอง"

ฮะ ความเพียรพยายามเป็นของเรา แต่ความสำเร็จเป็นของพระเจ้า! ทำเหตุปัจจัยให้ถึงพร้อม แล้วสักวันฝันจะเป็นจริง
ใครมาบ่นท้อแท้ ไม่มีบารมี ไม่ได้อีกต่อไป วันนี้ไม่มีบารมี ก็เพราะ เมื่อวานไม่พากเพียร
วันนี้หากพากเพียร วันหน้าย่อมมีบารมีอย่างแน่นอน
ทำไปเถอะฮะ รดน้ำพรวนดินทุกวัน สักวันหนึ่งต้นไม้ต้นนี้ เมื่อเหตุปัจจัยพร้อม มันก็จะ ออกดอกออกผลมาเอง! จุ๊ยๆๆ

อะไรเป็นปีติของชีวิต?
"กระผมได้รับหนังสือสารอโศก และหนังสือดอกหญ้า จากชุมชนอโศก มาเป็นเวลา ๕ ปีแล้ว ทุกครั้งที่ได้รับหนังสือ กระผมดีใจมากๆ ที่จะได้อ่าน และกระผมก็อ่าน ทุกตัวอักษร มีแต่สิ่งที่ดีๆ ทั้งสิ้น แต่เสียดายเหลือเกิน ที่สมองใช้งาน มานานหลายปี จึงไม่สามารถจดจำ ข้อควรปฏิบัติ ได้ครบถ้วน กระบวนความ ได้แต่พอเข้าใจได้ว่า ทุกคำพูดในหนังสือ มีแต่คำพูด ที่ก่อประโยชน์ แก่ผู้อ่าน มากมายมหาศาล สุดจะบรรยาย ออกมาเป็น ตัวอักษรได้ ผู้ที่ปฏิบัติตามได้ จะเกิดผลดี สูงสุดกับชีวิต ทั้งในชาตินี้ และชาติต่อไป ซึ่งคนสมัยใหม่ ปัจจุบันนี้ จะปฏิบัติตาม ได้ยากมาก เพราะกิเลสหนา ตามืดมัว กับความอยากทั้งหลาย..."

ญาติธรรม อุทัย ซ้ายสุพรรณ มีปีติจากการอ่านหนังสือธรรมะ
ฮะ เราจะสะสมปีติในหลากหลายรูปแบบ เพื่อทำให้ชีวิต มีพลัง มีศรัทธา ที่จะเดินทาง ทวนกระแส ต่อไป
ขาดปีติก็คงเหมือนว่ายน้ำข้ามฝั่ง โดยไม่มีทุ่นให้เกาะ เหนื่อยตายชัก! วันนี้ เรามีปีติทางธรรม เรื่องไหนบ้าง? จุ๊ย์ๆๆ

ตรวจตนศีล ๕ ไปได้ไกลขนาดไหน
จากญาติธรรม เชี่ยวชาญ ศรีพลอย (อ.กะปง จ.พังงา) "แล้วก่อนจบก็ขอรายงานผลตั้ง ตบะ คือจะถือศีล ๕ ให้บริสุทธิ์ มีผลดังนี้ครับ
ข้อ ๑. ปาณาติบาต รู้สึกว่ายากกว่าคราวที่แล้ว ตรงที่ จะรู้สึกรำคาญ เมื่อโดนยุงตอม เคยเผลอ ปัดแบบแรงๆ ๓ ครั้ง แต่ความอาฆาตพยาบาท ต่อคน ที่เป็นศัตรูกันลดลง ก็พยายาม ทำความเข้าใจว่า เค้าก็เป็นปุถุชน ที่ยังไม่เข้าใจสัจธรรม อย่างถ่องแท้ มากพอ แล้วก็พยายาม หาวิธี และเอาใจช่วยเค้า ให้ได้เข้าใจ ในสัจธรรมมากขึ้น
ข้อ ๒. ข้ออทินนา ความขี้โลภในเรื่องกินลดลง แต่ในเรื่องทรัพย์สินเงินทอง ก็ยังอยากมี มากๆอยู่ เช่น เวลาทำงาน หรือขายของ ก็อยากได้เงินมากๆ แต่ด้วยความกลัวบาป แล้วก็เกรงใจ และ สงสารลูกค้า ก็เลยทำให้ ต้องขายของถูก
ข้อ ๓. ข้อกาเม ข้อนี้ก็ลดลง คือจะไม่มองผู้หญิง ด้วยความกำหนัด เหมือนก่อนนี้ พยายาม มองผู้หญิง เหมือนญาติพี่น้อง เป็นเพื่อนร่วมโลก แล้วก็เห็นทุกข์ ของความรัก มากขึ้นครับ เช่นเวลาที่ คนรอบข้างตัวเรา เข้าใจเราผิด ก็รู้สึกเป็นทุกข์แล้ว จะกล่าวไปไย ถึงการที่คนที่เรารัก (แบบชู้สาว) เข้าใจเราผิด นี่เป็นแค่ ๑ ตัวอย่าง ของทุกข์จากความรัก
ข้อ ๔. ข้อมุสา ข้อนี้ที่ผิด ก็คือ พูดคำหยาบ ด้วยการด่าตัวเอง ที่ทำอะไร ไม่ได้ดั่งใจ ๒ ครั้ง แล้วก็ด่าคนอื่นในใจ เวลาที่เค้าทำอะไร ขัดลูกหูลูกตาหลายครั้ง แล้วพูดเพ้อเจ้อ ๓ ครั้ง แล้วก็พูด ส่อเสียด หัวเราะเย้นหยัน ผู้อื่นในใจหลายครั้ง
ข้อ ๕. ข้อสุราเมรัย ข้อนี้ก็ยังเห็น ข่าวกีฬาไม่ค่อยได้ จะต้องให้ได้ดูสักนิด ก็ยังดี แล้วก็ ความขี้เกียจ ยังมีบ่อย คือ อยากนอนกลางวัน แต่ก็ฝืนใจไม่นอน..."

การปฏิบัติธรรมต้องเห็นชัด ว่าอะไรเป็นกิเลส แล้วรู้ขั้นตอนการลดละที่เป็นไปอย่างมี ระดับ คือเบื้องต้นท่ามกลางและบั้นปลาย
ปฏิบัติธรรมของบางคน เป็นแค่ จินตามยปัญญา แต่ไม่ถึงขั้น วิปัสสนา เป็นได้แต่ วิปัสสนึก
เรานึกเพราะแค่คิด ยังไม่มี "ผัสสะ"
"ผัสสะ" ก่อเกิด "เวทนา" กลไกของวิปัสสนาจึงจะอุบัติขึ้น
เหตุนี้แหละ พ่อท่านจึงพาพวกเราออกลุย! จุ๊ย์ๆๆ

ห้องสมุดของชาวอโศกอยู่ที่ไหน?
"ผมรู้สึกดีใจมาก ที่ได้รับหนังสือทั้ง ๓ ฉบับนี้ เพราะหนังสือเหล่านี้ เป็นหนังสือ ที่มากล้น ไปด้วยสาระเนื้อหา อันน่าติดตามอ่านเป็นที่สุด หลังจากผมอ่านแล้ว ก็ยังมีคนที่สนใจ ยืมไปอ่านด้วย ที่บ้านผม ตอนนี้ส่วนมาก หนังสือต่างๆ จะมีก็แต่ของสันติอโศก เสียเป็นส่วนมาก เพราะว่าผมเองชอบ อ่านหนังสือ เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว สำหรับ หนังสือทุกเล่ม ที่ผมอ่าน และผู้อื่นยืมไปอ่าน ผมเก็บไว้อย่างดี ทุกเล่ม เพราะ หนังสือทุกเล่ม คือของดี ประจำบ้าน ของผมเอง"

ญาติธรรม ประธาน พรหมนุชานนท์ (อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่) เพราะเห็นคุณค่าของ หนังสือธรรมะ จึงเก็บรักษาไว้อย่างดี และยังเผื่อไว้คนมายืม
จิ้งจกจึงมองไปทุกพุทธสถาน เรามีอะไรมากมาย แต่ห้องสมุด ที่เป็นแหล่ง รวบรวมความรู้ หลากหลาย มีความสมบูรณ์แค่ไหน
ฝากไปยังทุกชุมชน ช่วยกันคิดนะฮะ จุ๊ย์ๆๆ

ประโยชน์ตนต้องพากเพียร-ประโยชน์ท่านต้องขวนขวาย
พระชาญชัย ชวนปัญโญ (อ.พร้าว จ.เชียงใหม่) เพราะเห็นคุณค่า ของน้ำฝน ที่ตกลงมา จึงพยายามชักชวน ให้ช่วยกัน ทำถังเก็บน้ำฝน
ทั้งทำเอง ทั้งช่วยคนอื่นทำ ในหลายๆที่
วันนั้นที่วัด เป็นวันพระ ญาติโยมมาวัดกันเยอะ ก็เลยเชิญชวน ผลก็คือ ที่คิดว่าจะได้ ๔ ลูก ก็กลายเป็น ๗ ลูก แต่ละลูกสูง ๒.๕๐ เมตร ลงแขกทำกันสนุกสนาน ดีใจ ภูมิใจ พระชาญชัย เล่าความรู้สึกมา จุ๊ยๆๆ

ปณิธานของญาติธรรม
เมื่อชีวิตเบาว่างขึ้น กิเลสส่วนตัวเบาบางลง คนใกล้เคียง หันมาคล้อยตาม เราก็มีสิทธิ์ ปฏิบัติภาระกิจ ประโยชน์ท่าน ได้มากขึ้น

จากญาติธรรม ฉวีวรรณ บุญมี (อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่) "ชีวิตช่วงนี้สุขสบายดีค่ะ พ่อบ้าน ก็เลิกเหล้า คิดว่าก็คงเป็นอานิสงส์ ของการถือปฏิบัติธรรม ที่มีเท็ปเปิดผ่านหู มีลูกไปเรียน ที่ปฐมอโศก สิ่งแวดล้อมในครอบครัว ทำให้เปลี่ยน ในทางที่ดี ดิฉันก็พยายาม สละเวลาให้หมู่กลุ่ม โดยการ ไปร่วมเกือบทุกงาน..."

ความสำเร็จของเรานั้น ต้องอย่าลืม เคร่งครัดที่ตน ผ่อนปรนผู้อื่น ตราบใดที่คนรอบข้าง เขายังไม่ศรัทธา ในการปฏิบัติของเรา ก็ยังถือว่า เป็นความผิดของเราอยู่ คิดอย่างนี้ จะได้ ปรับ- พัฒนาตนต่อไป
และหากมีโอกาส ต้องสะสมกรรมดี ในทุกๆสถานการณ์ให้ได้ จุ๊ย์ๆๆ

การทำงานต้องปฏิบัติธรรมเป็น(๖๗)
ตอน การแบ่งเกรดนักปฏิบัติธรรม
นักปฏิบัติธรรม ต้องพยายาม เลื่อนฐานะตัวเองให้สูงขึ้น ที่นี่จัดเกรด เป็นเกรด A อาริยะ แสดงว่านักปฏิบัติธรรม มีความเจริญ เกรด B พวกเบิร์ดๆ เป็นนกที่บินไปมา ติดสบาย ไม่เอาจริง เกรด C พวกแมวเห็นแก่หลับ เกรด D พวก dog พวกที่โกรธ และมีหอกปาก เกรด E พวกช้างที่มีอัตตาโต เท่าช้าง เกรด F พวกกบยังเรียกร้อง เกรด G พวกเกย์ พวกวิปริตไม่สมบูรณ์ จึงต้องพยายาม ปฏิบัติให้เป็นเกรด A เป็นอาริยบุคคล เป็นลูกที่ไม่ดื้อ จึงจะเป็น ความกตัญญูกตเวที ต่อพ่อท่าน และ สามารถอยู่กับ หมู่กลุ่ม ได้อย่างผาสุก
(เก็บตกโอวาทประธาน ท่านสมณะเมืองฟ้า สรณีโย ในสรุปรายงานการประชุม กลุ่มภูผา ฟ้าน้ำ ครั้งที่ ๕/๒๕๔๒ วันอาทิตย์ที่ ๒๓ พ.ค.๒๕๔๒ ณ สังฆสถานภูผาฟ้าน้ำ)

ตรวจตนเป็นพระอาริยะระดับไหน
ญาติธรรมท่านหนึ่ง (กทม.) คุยเรื่องการปฏิบัติธรรม ของตัวเองไปเรื่อยๆ ดิฉันบุญยังน้อย เพราะปฏิบัติได้ ๕๐% เท่านั้น คอยตรวจสอบตนเอง อยู่ตลอดเวลา การดับกิเลส มิได้เป็นเรื่องง่าย สำหรับคนที่อยู่ทางโลก แต่ก็พยายาม ชาตินี้อย่างสูง คงเป็นได้ขั้น พระสกทาคามี แต่กำลังปีนป่ายอยู่ นะคะ เดี๋ยวตก เดี๋ยวร่วง (ขณะนี้อยู่ขั้นหนึ่ง คือ พระโสดาบัน)...

ฟังว่าบุญน้อย แต่บอกว่าเป็นแค่โสดาบัน บางคนก็อาจจะตะขิดตะขวง แต่การอวดตน กับพูดความจริง ต่างกันที่ "เจตนา"
ในจดหมาย ผู้เขียนค่อนข้างถ่อมตน เจ้าตัวรู้สึกว่า ยังมีอะไรๆ อีกเยอะ ที่ต้องจัดการแก้ไข
ฐานของฆราวาสนั้น มีฐานนี้ไม่ใช่สิบ แต่เป็นร้อย เป็นพัน นะฮะ เชื่อหรือไม่?

ไฟเผาขยะ ตบะเผากิเลส
- ญาติธรรม ผศ.ชูชาติ นาแสวง จะสวดมนต์ก่อนนอนทุกวัน เพิ่มเจโต จะทำเจโต ก่อนนอน - ตื่นนอน ทุกวัน ตื่นเวลา ๐๔.๓๐ น. ทุกวัน
- ญาติธรรม เลื่อน สิงหเสนา เพิ่มอธิศีลทั้ง ๕ ข้อให้ยิ่งๆ
- ญาติธรรม เพ็ญศรี สิงหเสนา ตั้งตบะถือศีล ๕ กินมังสวิรัติตลอดชีวิต
- ญาติธรรม อัมพร แก้วกาหลง จะมาชุมชนประจำ
- ญาติธรรม สุทัศน์ ดิศโยธิน จะกินถั่วอย่างน้อยวันละ ๑ ฝ่ามือพูน จะไม่ดุด่าลูก ตั้งใจพูด คำพูดที่ดี จะพยายามพูดกับภรรยาให้มากขึ้น
- ญาติธรรม อ่อนสี บุราณ จะพยายามให้เวลามาหินผาฟ้าน้ำมากกว่าที่ผ่านมา

จิ้งจกส์

คติประจำเดือนนี้ ผู้ไม่มีตบะธรรม ไม่ใช่ฐานะที่จะบรรลุธรรมได้


ใต้ร่มอโศก สารอโศก อันดับ ๒๓๓ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ หน้า ๑๑๐๙ - ๑๑๕