หอมดอกพุทธา แม่น้ำลักขิตะ

อย่าใช้ชีวิตอย่างมักง่าย
เพราะจะเป็นภัยในภายหลัง

สารอโศก อันดับที่ ๒๓๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔


คนเราทุกวันนี้ ชอบอะไรที่มันได้มาง่ายๆ... เป็นต้นว่าการวิงวอน ร้องขอพระเจ้า หรือบนบาน ศาลกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง ขอเลขขอหวย ขอร่ำรวยพันล้าน อย่างง่ายๆ สบายๆ

ถึงวิงวอนร้องขอไปจนวันตายก็เท่านั้น ชีวิตเป็นกระบวนการสังเคราะห์ ของกรรม กับกาละ มิใช่พระเจ้าบันดาล หรือเทวดาองค์ไหน ปั้นแต่งขึ้น

อะไรก็ตามที่ได้มาโดยง่าย คุณค่าของมัน ก็ลดน้อยด้อยตาม...

เงินที่เราได้มาโดยง่าย ก็ใช้จ่ายออกไปง่ายเช่นกัน สตรีที่มอบกาย ให้ชายเชยชมโดยง่าย ก็ถูกทอดทิ้งง่าย เช่นกัน

สุขใดก็ตามที่ได้มาโดยง่าย ย่อมตั้งอยู่ไม่นาน เสื่อมสลายได้ง่ายเช่นกัน

อะไรก็ตามที่ได้มาด้วยความยากลำบาก น้อยคนนัก ที่จะเพียรพยายาม ไขว่คว้า ทว่า สิ่งที่ได้มายาก มักถาวร และของสิ่งนั้น จะสูงค่า

อย่าใช้ชีวิตอย่างมักง่าย ด้วยการเอาแต่เสพสุขสบายไปวันๆ ... คนที่เอาแต่เสพ สุขสบาย จิตใจจะอ่อนแอ มิทนต่อสภาพปรวนแปรต่างๆ อย่างคนเคยอยู่ หอคอยงาช้าง เมื่อต้อง ลงมาติดดิน เขาจะรู้สึก ทุกข์ใจสุดทน

คนที่เอาแต่ทำงานสบายๆ ร่างกายจะอ่อนแอ เหมือนอย่างพวกนั่งทำงาน ในออฟฟิศ ทั้งหลาย ป่วยง่าย ภูมิต้านทานโรคอ่อนแอ คนเหล่านี้ เข้าออกโรงพยาบาล เป็นว่าเล่น อายุขัยไม่ยืนยาว ตายเสียแต่ยังหนุ่มสาว ด้วยกันทั้งนั้น

คนที่ปล่อยชีวิตสบายๆ ไหลไปกับโลกีย์ วิญญาณจะตก เป็นทาสตัณหา... โลกปรุงแต่งให้เรา เกิดความอยาก ได้อย่างมากมาย หามาสมอยากปานใด ไม่มีวันพอ นอกเสียจาก เราจะหยุดด้วยตัวเอง หยุดหลงใหล ไปกับสังขารโลก หยุดความอยากที่ใจ หยุดเป็นทาสตัณหา ทำชีวิตให้เป็นไท อย่างรู้จักพอ มักน้อยสันโดษ

ฝึกใช้ชีวิตอยู่กับความลำบากในวันนี้ พรุ่งนี้เราจะได้พบ กับความสุข... สุขเพราะ ใจเข้มแข็ง แม้โลกนี้ จะแปรปรวน ขึ้นๆลงๆ สักเพียงใด ดวงใจเรา จะไม่ทุกข์ร้อน อนาทร ลนลานไปกับ ความไม่เที่ยงของโลก จิตเราปรับได้ เปลี่ยนได้ ปล่อยได้วางได้ เมื่อต้องเผชิญ กับเหตุการณ์ อันไม่คาดคิด

จิตที่ผ่านความลำบากมามาก ย่อมตั้งมั่น มิหวั่นไหว แม้ภัยคุกคาม

สุขเพราะสภาพร่างกายแข็งแรง ดังคำกล่าวที่ว่า เสียทรัพย์ยังพอหาได้ใหม่ แต่เสียสุขภาพกาย เท่ากับเสียทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ สุขภาพจิตจะดีได้ ร่างกาย ต้องแข็งแรง ด้วยเช่นกัน

ชาวไร่ชาวนาทำงานหนัก ลำบากลำบน ทำอยู่ทำกิน แต่พวกเขาอายุยืน ร่างกาย แข็งแกร่ง แทบไม่มีชาวนาคนไหน เป็นโรคหัวใจตาย โรคอ้วน โรคเครียด ร้อยวันพันปี จึงไปโรงพยาบาลที สุขกาย กว่าคนเมือง หลายเท่านัก

จิตที่ฝึกมาดีแล้วเท่านั้น จึงอยู่เหนือตัณหา และมีชีวิตอยู่อย่างเป็นไท

แม้ชีวิตต้องลำบากอยู่บ้าง แต่หากใจยินดีกับสภาพที่เป็นอยู่ นี้แหละ หนทางไปสู่ ความสุข อย่างแท้จริง


หอมดอกพุทธา สารอโศก อันดับ ๒๓๓ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ หน้า ๑๒๖ - ๑๒๗