โครงการกู้ดินฟ้า ฝ่าวิกฤติกสิกรไทย

สารอโศก อันดับที่ ๒๓๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔


ปี ๒๕๔๓ ผ่านไป แม้จะเป็นปีที่องค์การอนามัยโลกวาดหวังไว้ ให้เป็นปีที่สุขภาพของประชาโลก จะดีกันถ้วนหน้า แต่ ความเป็นจริง หาได้เป็นเช่นนั้นไม่ ในทางตรงกันข้าม กลับประสบภัย จากโรคร้าย นานา เป็นจำนวนมากขึ้นๆ และมากขึ้น...

สำหรับชาวอโศกแล้ว มีความเห็นว่า การกินอยู่หลับนอนที่เหมาะควร จะเป็นส่วนสำคัญ ในการช่วยเหลือ ให้มนุษย์มีสุข ภาพกาย-ใจที่ดีและยืนยาว เหมาะแก่การประพฤติธรรม และสร้างสาระต่อสิ่งแวดล้อม และคนรอบข้าง กสิกรรมไร้สารพิษ จึงเป็น อาวุธสำคัญ ในการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น อาทิเช่น ปัญหาสุขภาพ อันเนื่องมาจากอาหาร โรคมะเร็ง โรคฮิตติดอันดับหลายปี มีสาเหตุอันหนึ่ง มาจากสารพิษ ที่ตกค้างในพืช-ผัก-ผลไม้-ดิน-น้ำ-อากาศ โรคเครียด เพราะกสิกร เป็นหนี้ ธกส.หรือนายทุน และ ปัญหาขยะที่กำลังล้นโลก อยู่ทุกวันนี้ รวมถึงนิสัยที่มักง่าย และฟุ่มเฟือยของกสิกร เป็นต้น

“โครงการกู้ดินฟ้า” จึงถือกำเนิดขึ้นมา ในวันที่ ๘ ก.พ.๔๔ ในงานพุทธาภิเษกฯ ครั้งที่ ๒๕ ที่ ศาลีอโศก จ.นครสวรรค์ ท่ามกลางเสียง อนุโมทนาสาธุ จำนวนนับพัน

โครงการมีเป้าหมายส่งเสริมให้กสิกรมาทำกสิกรรมไร้สารพิษให้มากๆ จะได้แลกเปลี่ยน ทัศนะมุมมอง เกี่ยวกับเรื่องนี้ เพราะค่อนข้าง จะเป็นของใหม่ ในแง่ของการเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

ในรายละเอียดของกสิกรรมไร้สารพิษ ก็คงมิใช่แค่ปลูกขึ้นมาเพื่อกิน เหลือแล้วขาย การทำให้ได้เงินมา แล้วจบแค่นั้น แต่จะเป็น การทำกสิกรรมไร้สารพิษ “แบบครบวงจร” กล่าวคือ มีการผลิต การทำขยะ ให้เป็นปุ๋ย การแปรรูปผลผลิต ตลอดจนการทำ ให้เกิดธุรกิจบุญนิยม ในส่วนของสินค้าพืชไร่-ผักสด-ผลไม้ ซึ่งแต่ละขั้นตอน จะมีการ Q.C. ตลอดเวลา ผู้ที่ทำหน้าที่ Q.C. ก็คือ ผู้ที่ ปฏิบัติหน้าที่ ในขั้นตอนนั้นๆนั่นเอง ดังนั้น บุคลากรแต่ละฝ่าย จึงจำเป็นต้องเป็นผู้ที่ มีนิสัยดี ไปโดยปริยาย (มีคุณธรรม)

คิดใหม่ ทำใหม่ “เครื่อข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย
” ในวันเดียวกันนี้ ได้เกิด “เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย” ขึ้นมา และจะเป็นฝ่าย ขับเคลื่อนโครงการที่ฝันไว้ ให้เป็นรูปธรรมที่แท้จริง (เครือข่ายเป็นเสมือน sub set ของโครงการ) คณะทำงานชุดแรก ได้แก่ นายธำรงค์ แสงสุริยจันทร์ อดีต รมช.คมนาคม ประธานโครงการ และเลขาคนดัง แห่งศีรษะอโศก คุณแก่นฟ้า แสนเมือง นอกจากนี้ยังมีกรรมการ เลือกจากตัวแทน ชุมชน และ เครือข่ายชาวอโศกทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น ๒๐ คน

สิ่งที่กระทำไปแล้ว ในระยะเวลาอันสั้นนี้ คือ
๑. รับสมัครสมาชิกเครือข่าย ในส่วนของผู้ผลิตและร้านค้า
๒. ประสานฝ่ายผลิต
ว่ามีกำลังการผลิตมากน้อยอย่างไร เพื่อเชื่อมโยงกับฝ่ายขาย และเครือข่าย จะบริหาร demand- supply ให้เป็นสัจจะ ปลดเปลื้องภาระสินค้าล้นตลาด และแก้นิสัยแบบนายทุน ที่มักกักตุนสินค้า เพื่อโก่งราคา ให้สมโลภตัวเอง
๓. การจำหน่ายสินค้าไร้สารพิษ เริ่มที่ร้านค้าบางแห่ง เช่น ร้านศาลา ๑ บริษัทพลังบุญ และร้านค้าย่อย บริเวณใกล้เคียง
๔. ร่างธรรมนูญ
สำหรับสมาชิก เครือข่าย

ส่วนความคืบหน้าอื่นๆจะเป็นอย่างไร โปรดติดตาม อย่ากะพริบตา ในงานปลุกเสกฯ ครั้งที่ ๒๕ ที่ศีรษะอโศก (ระหว่าง วันที่ ๑-๗ เมษายน ๒๕๔๔)

อนึ่ง การเกิดเครือข่ายฯเป็นแรงกระตุ้นอันหนึ่ง ที่ทำให้กสิกร ที่ไม่เคยคิดปลูกพืชไร้สารพิษมาก่อน อยากจะปลูก ส่วนผู้ที่ ทำอยู่แล้ว ก็ยิ่งจะปักมั่น ในอุดมการณ์ ส่วนผู้บริโภค ก็จะเกิดความมั่นใจว่า สินค้าที่เกิดจากโครงการนี้ ไร้สารพิษจริง

บุญญาวุธหมายเลข ๓ ความหวังใหม่ของผู้บริโภค
กลุ่มผู้ที่จะได้รับประโยชน์โดยตรง จากเครือข่ายอีกกลุ่มหนึ่งคือ ผู้บริโภคทุกระดับ เพราะเครือข่ายฯ เกิดขึ้นก็เพราะ ปรารถนาให้ประชาชน ได้บริโภคผักไร้สารพิษ ๑๐๐% ซึ่งใช่มิเพียงแค่นี้ หากมีผลผลิต มากขึ้น ผู้บริโภคยังจะได้ ผักไร้สารพิษ ที่มีราคาถูกลง พอๆกับพืชผัก ที่บริโภคอยู่เป็นประจำ

เครือข่าย มีการประสานงานกับผู้ผลิตอย่างใกล้ชิด และควบคุมราคาสินค้า ให้เป็นธรรมกับผู้บริโภค และผู้ผลิตด้วย

บทบาทและหน้าที่ของเครือข่ายฯ เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของมหาชน พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ ได้กรุณาให้เครือข่ายฯ เป็น “บุญญาวุธหมายเลข ๓ (กสิกรรมไร้สารพิษ)” และเร่งระดมชาวอโศก ให้มีอิทธิบาท ที่จะยึดหัวหาด กสิกรรมไร้สารพิษ ให้เป็นปึก แผ่นเข้มแข็ง เช่นเดียวกันกับที่เคยยึด หัวหาดบุญญาวุธ หมายเลข ๑ (อาหารมังสวิรัติ) และบุญญาวุธ หมายเลข ๒ (ตลาดอาริยะ) มาแล้ว

จะติดต่อกับเครือข่ายได้อย่างไร?
สำหรับท่านที่มี internet ก็จะง่ายมาก เพียงแค่คลิกไปที่ www.pfd.com ท่านก็สามารถเข้าไป ดูรายละเอียดข้างในได้ทันที พร้อมกับซักถามปัญหาใน e-mail ได้

ส่วนท่านที่ไม่มี internet ก็ส่งจดหมายตรงไปที่ ศูนย์กลางของเครือข่ายฯ ซึ่งมีที่อยู่ดังนี้ เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่ง ประเทศไทย ชุมชนศีรษะอโศก ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ หรือโทรศัพท์ (๐๔๕) ๖๓๕๖๙๑, ๖๓๕๗๖๗

ท่านที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล ต้องการจะติดต่อกับเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ ก็ขึ้นรถมาที่ บริษัท ขอบคุณจำกัด โทร.๐-๒๗๓๓-๔๙๗๔ หรือจะส่งจดหมายมาที่ บริษัทขอบคุณ จำกัด เลขที่ ๖๗/๒๕ หน้าปากซอย พุทธสถานสันติอโศก หมู่ที่ ๕ ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. ๑๐๒๔๐

ดาวเคียงดิน


โครงการกู้ดินฟ้า สารอโศก อันดับ ๒๓๓ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ หน้า ๑๙ - ๒๑