รายงานจากสังฆสถาน ทักษิณอโศก
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๔๔

สารอโศก
อันดับที่ 234 มีนาคม 2544

มีนาคม ๒๕๔๔ ความตื่นตัวต่อสถานการณ์บ้านเมือง ซึ่งกำลังวิกฤต ในทุกๆด้าน อาการน่าเป็นห่วง เพราะการเมือง ที่ปราศจากหลักการ ทางศาสนา หรือพยายามแบ่ง แยกการเมือง และศาสนาออกจากกัน และต้นเหตุ ของความเดือดร้อน วุ่นวาย ก็ไม่มีอะไร ยิ่งไปกว่า ผลประโยชน์ที่ขัดกัน ดังที่บทพระพุทธองค์ตรัสว่า... "โลกลุกเป็นไฟอยู่ อย่างนี้ ยังมัวมาร่าเริง สนุกสนาน ทำไมกัน ตัวตกอยู่ในความมืดแล้ว ยังไม่รู้จักหา แสงสว่าง" เพื่อตอบสนอง ขานรับอุดมการณ์ (เจตนารมณ์) จากพ่อท่านที่ว่า ให้ชาวอโศกทั้งหลาย ที่ยังกระจัดกระจายกันอยู่ มารวมกัน เพื่อร่วมแรงกาย แรงใจ รวมพลัง สามัคคี สร้างชุมชน ให้เป็นปึกแผ่น แน่นหนา และเข้มแข็งยิ่งๆขึ้น ตามอุดมการณ์ปลุก จิตสำนึกที่ว่า "ชุมชนเข้มแข็ง ประเทศชาติ มั่นคง"

เหตุการณ์ทั่วไป
พฤ.๑,ศ.๑๖ คุณไพรเย็น จิตรมโน ตัวแทน ชาวทักษิณฯ เข้าร่วมประชุมตลาดนัดสี เขียว เพื่อผู้บริโภคเมือง ที่หอประชุม เทศบาลนครตรัง จ.ตรัง
พ.๗ สมณะเลื่อนลิ่ว อรณชีโว กลับจากงานเข้าค่ายยุวชนพัฒนา (ค่ายยุวพุทธ) ครั้งที่ ๑๓ ณ ชุมชน หินผาฟ้าน้ำ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
ส.๑๐ ชาวทักษิณฯ ออกร้านจำหน่ายของแห้ง และอาหารพื้นบ้านปักษ์ใต้ ที่ตลาดนัดสีเขียว ชุมชนควนตอ จ.ตรัง
พ.๑๔ ประชุมตรวจศีล
ส.๑๗ ชาวทักษิณร่วมฟังบรรยาย อาหารเพื่อสุขภาพ โดย ดร.รสสุคนธ์ ที่โรงแรม ตรัง จ.ตรัง
อา.๑๘ กลุ่มแม่บ้านชาวยะลา ๖๐ คน เข้าเยี่ยมชมกิจกรรม
จ.๑๙ สมณะเลื่อนลิ่ว อรณชีโว สมณะแก่นเมือง เกตุมาลโก และญาติธรรมชาวชุมชน ไปร่วมกิจนิมนต์ ที่บ้านน้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง
พฤ.๒๙ สมณะแก่นผา สารุปโป และญาติธรรมชาว ทักษิณฯ เดินทางโดยรถไฟไป ร่วมงานปลุกเสกฯที่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

กิจการงาน
รถสิบล้อขนดินถมพื้นที่บริเวณชุมชน เพื่อสร้างเรือนพักเขตหญิง -โรงครัวกลาง -ลานจอดรถ และร่วมพลัง สร้างโรงจอดรถ เรียบร้อยแล้ว

มรณานุสติ
ในช่วงปลายเดือนนี้ ชาวชุมชน ทักษิณฯ ได้สูญเสียญาติธรรมท่านหนึ่งคือ คุณสัมพันธ์ อังกาพย์ละออง เกิดอุบัติ เหตุบนถนนสายหาดใหญ่-สงขลา ได้ตั้งศพตามประเพณี ที่วัดโรงวาส อ.เมือง จ.สงขลา ในงานนี้ญาติธรรม จัดอาหารมังสวิรัติ จากร้านครัวเพื่อนสุขภาพ โดย อ.ภาณุ พิทักษ์เผ่า จัดเลี้ยงตลอดงาน นิมนต์สมณะ ชาวอโศก แสดงธรรมหน้าศพ (มีการสวดอภิธรรมด้วย) ตลอด ๕ วัน ตั้งแต่ ๒๒-๒๗ มี.ค.๒๕๔๔ ในวันฌาปนกิจศพ ญาติพี่น้องเจ้าภาพ ได้จัดทำหนังสือแจก เป็นที่ระลึก ๕๐๐ เล่ม

ตลาดนัดสีเขียว
ในวันเสาร์ที่ ๒ ของทุกๆเดือน ชาวทักษิณฯได้เข้าร่วมงานตลาดนัดสี เขียวเพื่อผู้บริโภคเมือง จัดโดยเทศบาลนครตรัง- ตลาดทับเที่ยง -ชุมชนควนตอ และสี่เกลอ คือ เกลอนา-เขา-เล-เมือง

ในงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมสินค้า อาหารผักไร้สารพิษ และดำเนินชีวิต สู่ทางเกวียนสายเก่า เพื่อสุขภาพ ดีถ้วนหน้า ของผู้บริโภค

ในตลาดนัดสีเขียว มีชาวทักษิณฯไปร่วมเปิดร้าน เพื่อเผยแพร่อาหารพืชผัก พื้นบ้านภาคใต้ และปัญญาท้องถิ่น นับว่าได้เข้าร่วมงาน ขยายแวดวง สู่วงกว้างกับ สังคมภายนอก ในงานนี้ กรรมการจัดงาน ได้นิมนต์ สมณะ จากทักษิณฯ และพระ จากวัดควนสวรรค์ ร่วมเสวนาธรรมด้วย

คติธรรมส่งท้าย
นกแกร่งด้วยกำลังปีก ม้าแกร่งด้วยกำลังขา คนแกร่งด้วยกำลังประสบการณ์ ถือ ศาสนาใดก็ตาม ถ้าหากแก้ทุกข์ไม่ได้ อันนั้นแปลว่า คนยังไม่รู้หลักพุทธศาสนา

สมณะเลื่อนลิ่ว อรณชีโว

     

(สารอโศก อันดับ ๒๓๔ มีนาคม ๒๕๔๔ หน้า ๑๐๑ รายงานจากสังฆสถานทักษิณอโศก)