รายงานจากพุทธสถาน ศาลีอโศก
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๔๔

หนังสือพิมพ์สารอโศก
อันดับที่ 234 มีนาคม 2544

หลังจากงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ ครั้งที่ ๒๕ ผ่านพ้นไปแล้ว พุทธสถานศาลีอโศก ได้เข้าสู่สภาวะปกติ อีกครั้งหนึ่ง พวกเราอยู่ร่วมกัน ด้วยการมีศีลสังวร และมีการสำรวมอินทรีย์กันอยู่เสมอ จึงอยู่กัน อย่างสงบสุข และเบิกบาน

เหตุการณ์ประจำวัน
พฤ.๑ วันกินข้าวทุ่งของนักเรียน ต่างช่วยกันเตรียมอาหาร ตักบาตรร่วมกับชาวชุมชน และมีการแสดงของเด็กๆ ชาวชุมชนร่วมบ้าง บรรยากาศ สนุกสนานกันดี
อ.๖ สมณะณรงค์ ชินธโร และ สมณะเน้นแก่น พลานีโก เป็นประธาน การประชุมตรวจศีล เด็กนักเรียน และมีการ ชี้ขุมทรัพย์ด้วย เริ่มจากชั้นมัธยมปีที่ ๖ ซึ่งจะเป็นการชี้ขุมทรัพย์ ครั้งสุดท้าย สำหรับชั้นนี้ เพราะจะจบการศึกษาไป ในปีนี้แล้ว น้องๆจึงช่วยกันชี้ขุมทรัพย์ ให้กันอย่างเต็มที่ หลังจากนั้น เป็นมัธยมปีที่ ๕ และ ๔ รวมกัน รุ่นพี่มัธยมปีที่ ๖ ซึ่งร่วมเป็นครั้งสุดท้าย ชี้และให้คำแนะนำแก่น้องๆ ซึ่งต่อไปเป็นรุ่นพี่ เป็นผู้นำ และเป็น แบบอย่างให้น้องๆ อย่างเต็มที่ ตอนท้ายของการประชุมนี้ สมณะกรรมกร กุสโล ได้มา ร่วมประชุมด้วย บรรยากาศ มีความเป็นพี่ เป็นน้อง และ ซาบซึ้ง ประทับใจกันดี
พฤ.๘ สมณะกำแพงพุทธ สุพโล และสมณะเน้นแก่น พลานีโก เป็นประธานประชุม ตรวจศีล และชี้ขุมทรัพย์ เด็กนักเรียน ต่อจากวันอังคารที่ ๖
ศ.๙ สมณะลงอุโบสถ ทบทวนพระปาติโมกข์ และประชุมอปริหานิยธรรม -ญาติธรรมที่เป็นกรรมการสาขาพรรคเพื่อฟ้าดิน เดินทางไปร่วมประชุมกัน ที่วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา (๙-๑๑ มีนาคม ๒๕๔๔)
อา.๑๑ สมณะกำแพงพุทธ สุพโล พระเอีย ขันติโก ไปร่วมประชุมกลุ่มพิษณุโลก
-สมณะเน้นแก่น พลานีโก สมณะหนักแน่น ขันติพโล ไปร่วมประชุมกลุ่มละโว้อโศกกลุ่ม พัฒนาชุมชนจาก กิ่ง อ.แม่วง จ.นครสวรรค์ จำนวน ๒๐ คน มาเยี่ยมชมพุทธสถาน และ ชุมชนศาลีอโศก สมณะณรงค์ ชินธโร ให้การต้อนรับ
จ.๑๒ กลุ่มพัฒนาชุมชนจาก อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ จำนวน ๑๖ คน มาเยี่ยมชม พุทธสถาน และ ชุมชนศาลีอโศก สมณะณรงค์ ชินธโร ให้การต้อนรับ
อ.๑๓ นักศึกษาเทคโนโลยี่พระจอมเกล้า ลาดกระบัง กรุงเทพฯ จำนวน ๓๐ คน มาเยี่ยม ศึกษาดูงานกสิกรรมธรรมชาติ สมณะณรงค์ ชินธโร ให้การต้อนรับ
พฤ.๑๕ สมณะณรงค์ ชินธโร สมณะ เน้นแก่น พลานีโก และนักเรียนสัมมาสิกขา ศาลีอโศก เดินทางเข้า พุทธสถาน ปฐมอโศก เพื่อร่วมงานคืนสู่ขวัญ วันสู่เหย้า คือ วันจบการศึกษา ของนักเรียนชั้น ม.๖ ของสัมมาสิกขาทุกแห่ง
ส.๑๗ พัฒนากรระดับผู้นำชุมชน จาก จ.สุโขทัย จำนวน ๕๐ คน มาแวะเยี่ยมชม พุทธสถานศาลีฯ และ ชุมชนศาลีอโศก สมณะ ณรงค์ ชินธโร ให้การต้อนรับ
อา.๑๘ สมณะการศึกษาและคณะครู สัมมนาการศึกษา เพื่อหาข้อบกพร่อง เพื่อการ ปรับปรุงแก้ไข ในการเรียนการสอน ของปีการศึกษาต่อไป
อ.๒๐ สมณะกำแพงพุทธ สุพโล สมณะ เน้นแก่น พลานีโก ประชุมตรวจศีลเด็กนักเรียน
พฤ.๒๒ ครูใจจริง ชาวหินฟ้า และนักเรียนจำนวนหนึ่ง บรรยายเรื่อง จุลินทรีย์น้ำหมักชีวภาพ ที่ จ.พิษณุโลก
-ครูแพรฝัน อโศกตระกูล ไปดูงานกำจัดขยะ ที่ จ.พิษณุโลก
-ครูต้นกล้า มากสุข ไปประชุม กระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับการให้อำนาจสู่ชุมชน ที่ จ.นครสวรรค์
ส.๒๔ วันกินข้าวทุ่งของนักเรียน และวันอำลาของนักเรียนชั้น ม.๖ และนักเรียนชั้น ม.๓
อา.๒๕ สมณะ คณะครู และนักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก เดินทางสู่พุทธสถาน ศีรษะอโศก เพื่อช่วยเตรียมงาน ปลุกเสกพระแท้ๆ ของพุทธ ครั้งที่ ๒๕ และร่วมประชุมสมณะ ที่บ้านราชฯ
จ.๒๖ สมณะกำแพงพุทธ สุพโล เป็นประธานการประชุมกลุ่มจิตรเพชร ที่พุทธสถาน ศาลีอโศก
ส.๓๑ สมณะและญาติธรรมที่เหลือ เดินทางสู่พุทธสถานศีรษะอโศก เพื่อร่วมงานปลุกเสกฯ

ข้อคิดสุดท้าย
ผู้มีจิตเมตตา ย่อมให้อภัยในความผิดพลาด และให้โอกาส ในการแก้ไขเสมอ

สมณะเน้นแก่น พลานีโก

     

(สารอโศก อันดับ ๒๓๔ มีนาคม ๒๕๔๔ หน้า ๙๕ - ๙๖ รายงานจาก พุทธสถานศาลีอโศก)