พระราชดำรัส

หนังสือพิมพ์สารอโศก อันดับที่ 235
เดือน เมษายน 2544

หน้า 1/1

 

การสร้างสรรค์ตนเอง การสร้างบ้าน สร้างเมืองก็ตาม
มิใช่ว่าสร้างในวันเดียว ต้องใช้เวลา ต้องใช้ความเพียร
ต้องใช้ความอดทน เสียสละ แต่สำคัญที่สุด...
คือ ความอดทน คือไม่ย่อท้อ ไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงาม
สิ่งที่ดีงามนั้น ทำมันน่าเบื่อ บางที เหมือนว่า ไม่ได้ผล ไม่ดัง
คือดูมันครึทำดีนี่ แต่ขอรับรองว่า การทำให้ดีไม่ครึ
ต้องมีความอดทน เวลาข้างหน้า จะเห็นผลแน่นอน
ในความอดทนของตน ในความเพียรของตน ต้องถือว่า วันนี้เราทำยังไม่ได้ผล อย่าไปท้อบอกว่า
วันนี้เราทำแล้วก็ไม่ได้ผล พรุ่งนี้เราจะต้องทำอีก
อาทิตย์หน้าเราก็ทำ เดือนหน้าเราก็ทำ
ผลอาจได้ปีหน้า หรืออีกสองปี หรือสามปีข้างหน้า...

(พระบรมราโชวาท วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๑๖)

อาริยะยุค ๒๐๐

พระราชดำรัส (สารอโศก อันดับ ๒๓๕ หน้า ๑ เดือน เมษายน ๒๕๔๔)