แถลง

หนังสือพิมพ์สารอโศก อันดับที่ 235
เดือน เมษายน 2544

หน้า 1/1

 

พลังศักดิ์สิทธิ์ของพุทธศาสนา
ใน ๒๕๐๐ กว่าปีที่ผ่านมา นับว่ามีเหตุการณ์ อันน่าอัศจรรย์หลายๆครั้ง ในพุทธศาสนา เช่นว่า มีพระอรหันต์ ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมกัน โดยมิได้นัดหมาย ในวันมาฆบูชา หรือพระพุธเจ้าของเราประสูติ - ตรัสรู้ - ปรินิพพาน ตรงกับ วันเพ็ญ เดือน ๖ อันเป็นวันวิสาขบูชา

ซึ่งความอัศจรรย์ต่างๆเหล่านี้ ถ้าคิดผิวเผิน ก็จะรู้สึกว่า เป็นเรื่องบังเอิญ แต่ถ้าเข้าใจ ในควาลึกซึ้ง ของสัจะแห่ง "กรรม" ก็จะซาบซึ้ง ถึงความลงตัว ที่จะต้องเป็นอย่างนี้ ไม่มีอื่น หรือถ้าใช้ภาษาของศาสนา ที่มีพระเจ้า ก็ต้องบอกว่านั่นคือ พระประสงค์ หรือเจตนา ของพระผู้เป็นเจ้า หาใช่เรื่องบังเอิญ แต่อย่างใด

ในงานสัมมนา เพื่อฟ้าดินที่ผ่านมา พ่อท่านอธิบาย ในเรื่องนี้เอาไว้ว่า "แต่ละคนๆ ต่างก็มี พลังศักดิ์สิทธิ์ หรือพลังของพระเจ้า อันเกิดจากกุศลกรรม ของแต่ละคน และเมื่อแต่ละคน มารวมตัวกัน ก็จะก่อให้เกิดเป็น พลังของพระเจ้าองค์ใหญ่ เป็นพลังรวม อันวิเศษ ได้มากเท่านั้น"

พ่อท่านได้ตั้งคำถามในงานนี้ว่า "พวกเราต้องการ พระเจ้าองค์ใหญ่ เกิดขึ้นไหม?" (ใครเป็นชาวอโศก ที่อยู่ตามหลืบ ตามซอกต่างๆ ช่วยตอบที)

และคุณแก่นฟ้า แสนเมือง ได้สรุปในวันสุดท้ายของงาน เอาไว้ว่า ขณะนี้ ถนนทุกสาย กำลังพุ่งตรง เข้ามาหาอโศก คุณธรรมที่ชาวอโศก ต้องตระหนัก อย่างสำคัญ นั่นก็คือ วิถีชีวิตที่ขวนขวาย กระตือรือร้น และความมีน้ำใจ บางครั้ง พวกเราหมกมุ่น กับการงานที่ตัวเอง รับผิดชอบอยู่มากไป เลยทำให้ ขาดน้ำใจ และการขวนขวาย เอาใจใส่ต่อผู้มาเยือน

ซึ่งใครที่ได้อยู่จนจบรายการสุดท้าย ของงานเพื่อฟ้าดิน ในครั้งนี้ ก็จะชัดเจนว่า ลักษณะสำคัญ ของชาวอโศก ที่จะกู้ดินฟ้า และกู้วิกฤติของชาติได้นั้น จะต้องมีราศี หรือโหงวเฮ้ง ที่สัมผัสได้ทางกายภาพ ถึงความขวนขวาย กระตือรืนร้น (ไม่ใช่ หงอยเหงา เศร้าซึม) มีน้ำใจที่อบอุ่นเกื้อกูล และมีความอ่อนน้อม ถ่อมตน เป็นเสน่ห์ ชวนให้น่าเข้าใกล้ หากคุณลักษณะพิเศษเหล่านี้ มาอยู่รวมกันหลายๆคน เราย่อมจะได้เห็น พลังศักดิ์สิทธิ์ ของพุทธศาสนา บันดลบันดาล สิ่งต่างๆขึ้นมา ได้อย่างน่าอัศจรรย์

คณะผู้จัดทำ

อาริยะยุค ๒๐๐

แถลง (สารอโศก อันดับ ๒๓๕ หน้า ๓ เดือน เมษายน ๒๕๔๔)