รายงานจากพุทธสถาน

หนังสือพิมพ์สารอโศก อันดับที่ 235
เดือน เมษายน 2544

 

ทักษิณอโศก ประจำเดือนเมษายน ๒๕๔๔

ในช่วงเทศกาล สงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงวันนักขัตฤกษ์ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ถือเป็นวันหยุด ในช่วงฤดูร้อน อากาศร้อน อบอ้าวที่สุด คนไทยส่วนมาก พากันเดินทาง จากกทม. ออกสู่ต่างจังหวัด เพื่อร่วมพิธีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ผู้หลักผู้ใหญ่ โดยเฉพาะ มารดา บิดา ครูบาอาจารย์ ปู่ย่า ตายาย ฯลฯ เพื่อให้คนไทย ได้รู้จักเคารพ นับถือบูชา กตัญญูกตเวที ต่อผู้หลักผู้ใหญ่ (บุพการี) เพื่อความอบอุ่น และความร่มเย็น เป็นสุข ทางการ จึงเรียกวันนี้ ว่าเป็น "วันครอบครัวไทย"

จากต้นเดือน ช่วงสงกรานต์ อากาศกำลัง ร้อนอบอ้าว มาถึงวันนี้ ปลายเดือน ฝนฟ้าคะนอง เริ่มโปรยปราย ในบางพื้นที่ ของภาคใต้ ดินฟ้า อากาศ ที่ร้อนอบอ้าว ก็เปลี่ยนเป็นเย็น สายฝนชุบชีวิต ต้นไม้ที่อับเฉา ให้กลับฟื้น มีชีวิตสดใส อีกครั้ง เปรียบดั่ง ฝนธรรมฉ่ำฟ้า ที่โปรยปราย ลงสู่สัตวโลก พอได้รับฝนธรรม จิตใจย่อมสดชื่น เบิกบาน ฉันนั้น

เหตุการณ์ทั่วไป
ส.๒๙ มี.ค.-ส.๗ เม.ย. สมณะสารุปโป และญาติธรรม ชาวทักษิณฯ ไปร่วมงาน ปลุกเสกฯ ที่ จ.ศรีสะเกษ

ส.๗ สมณะสารุปโป และญาติธรรมชาว ทักษิณฯ ไปเยี่ยมแม่ คุณพอที ที่เขื่อน อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ระหว่างทาง แวะเยี่ยม กลุ่มศรีสงคราม จ.นครพนม
-สมณะอรณชีโว, สมณะกัสสโก นำชาวสีมาอโศก ๘ คน เดินทางไปเยี่ยม สมณะมนาโป ที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

ส.๗-ศ.๑๓ ญาติธรรมชาว ทักษิณฯ นำเด็ก ๒๕ คน ไปเข้าค่าย ยุวพุทธทายาท ที่ปฐมอโศก จ.นครปฐม

พฤ.๑๒ คุณสายพุทธ นาวาบุญนิยม พร้อมหลานชายเล็กๆ (๕-๖ ขวบ) ๒ คน เข้ามาอยู่ ในชุมชน ทักษิณฯ

ส.๑๔ ชาวทักษิณฯ ไปร่วมออกร้าน ขายสินค้า ผลิตภัณฑ์การเกษตร และอาหาร มังสวิรัติ ในงานตลาดนัดสีเขียว ซึ่งเป็นนัดที่ ๒ จัดโดยเทศบาลนครตรัง

ศ.๒๐ ชาวชุมชน ทักษิณฯ ช่วยกันพัฒนา ทำความสะอาดพื้นที่ และใส่ปุ๋ยต้นไม้

ส.๒๘-อา.๒๙ เปิดประชุมกลุ่ม "ทักษิณฯ" ร่วมเสวนาธรรม สนทนาธรรม และร่วม กิจวัตร-กิจกรรม ด้วยบรรยากาศ-เหตุการณ์ ที่อบอุ่น น่าประทับใจ และเป็นวัน แรงงานสัมพันธ์ เพื่อความเป็นพี่น้อง อบอุ่น และอยู่ผาสุก ในชุมชน "ทักษิณฯ"

ตลาดนัดสีเขียว เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาจากเดิม ทุกวันเสาร์ที่ ๒ ของเดือน มาเป็นทุกวันเสาร์ เว้นเสาร์ ด้วยเหตุผลว่า ตลาดนัดสีเขียว ซึ่งจัดทุกเสาร์ที่ ๒ ของเดือน คือเดือนละครั้งนั้น น้อยเกินไป ห่างเกินไป จนลูกค้าเกือบลืมตลาดนัด จึงเปลี่ยนเป็น ทุกเสาร์เว้นเสาร์ เพื่อปลุกพลิกฟื้น ตลาดนัดสีเขียว ในอดีตให้มีชีวิตชีวาอีกครั้ง

คติธรรมส่งท้าย
เราขอบอกความนี้แก่พวกเธอ ขอให้พวกเธอ ผู้มาชุมนุมกัน ณ ที่นี้ มีความเจริญ ขอให้พวกเธอ ขุดรากตัณหา เหมือนถอนรากหญ้ารก พวกเธอ อย่าปล่อยให้มาร รังควาญบ่อยๆ เหมือนกระแสน้ำ ค่อยๆเซาะ ต้นอ้อล้ม. (พุทธวจนะ)

สมณะอรณชีโว

 

รายงานจาก สังฆสถานทักษิณอโศก (สารอโศก อันดับ ๒๓๕ หน้า ๑๐๔ เดือน เมษายน ๒๕๔๔)