สรุปรายงานการประชุม
องค์การต่างๆ
ของชาวอโศก

หนังสือพิมพ์สารอโศก อันดับที่ 235
เดือน เมษายน 2544

 

สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการมูลนิธิธรรมสันติ
E-mail : [email protected]
E-mail : [email protected]

ครั้งที่ ๔/๒๕๔๔ ( ๒๙ เมษายน ๒๕๔๔)

-กรรมการขาดประชุม ๔ คน
-รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๔๔
-รับรองบัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๔๔
-ธรรมสันติทันตกรรม สถิติผู้รับบริการ เดือนเมษายน ๒๕๔๔ จำนวน ๘๙ ราย -โรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก ปีการศึกษา ๒๕๔๔ มีนักเรียนสมัคร เข้าเรียนชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ ๑ จำนวน ๖๕ คน และนักเรียนชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ ๔ จำนวน ๒๘ คน
- ศาลากิจถั่ว กำลังดำเนินการก่อสร้างอาคาร
-โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก จัดพิธีมอบชุดนักเรียน แก่นักเรียนชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ ๑ จำนวน ๒๗ คน วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๔ จัดพิธีปฐมนิเทศ ผู้ปกครอง และนักเรียนทุก ระดับชั้น, ปีการศึกษา ๒๕๔๔ โรงเรียนมีนักเรียนทั้งหมด ๗๓ คน ซึ่งมาจาก ๑๖ จังหวัด ทั่วประเทศ
-รายงานการร่วมโครงการ การจัดงานวันอนามัยโลกเนื่องในปีแห่งสุขภาพจิต การจัดงาน วันอนามัยโลก เนื่องในปีแห่งสุขภาพจิต ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ศกนี้ ณ ศูนย์ประชุม สหประชาชาติ ได้รายงานผล การร่วมประชุมว่า เนื้อหาการประชุม เกี่ยวกับ การรณรงค์ เพื่อสุขภาพจิต คำขวัญ วันอนามัยโลก ปีนี้ว่า Stop exclusion - Dare to care ผู้ป่วยทางจิต อย่าผลักไส ควรมีน้ำใจ ห่วงใยเยียวยา คณะวิทยากร ให้ข้อคิดว่า การรักษาทางกาย สามารถรักษาด้วยยา อย่างต่อเนื่องได้ แต่การรักษาทางใจ ต้องใช้ศาสนา เข้ามาเยียวยา จึงจะได้พลเมืองที่ดี มีคุณธรรม กลับคืนมาสู่สังคม
-ได้รับรายงานสถานการณ์ คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๓ และ CD-ROM รายงาน สถานภาพ สิ่งแวดล้อมเรื่องน้ำ จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
-ได้รับวัฒนธรรมสัมพันธ์สาร ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๔๓ จากสำนักงาน คณะกรรมการ วัฒนธรรมแห่งชาติ


สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม
E-mail : [email protected]

ครั้งที่ ๓/๒๕๔๔ (๒๙ เมษายน ๒๕๔๔)
-กรรมการขาดประชุม ๙ คน
-เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๔ มีการประชุมใหญ่ สามัญประจำปี พุทธศักราช ๒๕๔๔ สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๑๘ คน รับรองบัญชีงบดุล ประจำปี ๒๕๔๔ แต่งตั้ง นางประไพ ศุกรสมิต เป็นผู้ตรวจสอบ บัญชีสมาคมฯ และหน่วยงานต่างๆ รายงานกิจกรรมที่ผ่านมา ตลอดปี ๒๕๔๓
-ชมรมมังสวิรัติหน้าสันติอโศก นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัย รามคำแหง ทำวิจัย เกี่ยวกับ การบริการลูกค้า ของชมรมฯ
-ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขา จตุจักร (ชมร.กทม.) จดทะเบียนเป็นสาขา ลำดับ ๖ อยู่ระหว่าง การปรับปรุงร้าน และขออนุญาต ตัดถนนเชื่อม ระหว่างอาคาร กับถนน กำแพงเพชร ๒
- ชมรมมังสวิรัติสาขาเชียงใหม่ (ชมร.ช.ม.) จำหน่ายน้ำผลไม้ จากชุมชน ภูผาฟ้าน้ำ เลิกจำหน่าย น้ำแครอท, ร้านชมรมฯ แยกขยะเปียก และขยะแห้ง, ร่วมงานทำบุญ ผู้อายุยาว ที่บ้านป่าไผ่ อ.สันกำแพง และที่บ้านร่มหลวง อ.สันทราย, ร่วมงานเข้าค่าย ของเด็ก พุทธธรรมวันเสาร์ ที่ลานนาอโศก อ.สันทราย, จัดบอร์ดนิทรรศการ ผักพื้นบ้านไร้สารพิษ
-โรงสีสมาคมฯ ส่งข้าวเดือนละครั้ง มายัง บจ.พลังบุญ , วันที่ ๕-๗ พฤษภาคม ๒๕๔๔ นำพืชพันธุ์ ข้าวแดงมันปู, ข้าวเหลืองใหญ่, ถั่วเหลือง ไปแจกแลกเปลี่ยน และ จำหน่ายในงาน เพื่อฟ้าดิน ที่หมู่บ้าน ราชธานีอโศก อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี, ส่งตัวอย่างถั่วเหลือง และผลไม้ ไร้สารพิษ มาตรวจที่ ห้องปฏิบัติการ ต.อ., สมาชิก ลงพื้นที่ กสิกรรมไร้สารพิษ, ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ป่วย พักรักษา ด้วยการบริโภค อาหารธรรมชาติ
-ชมรมนักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรม (นศ.ปธ.) และสโมสรศิษย์เก่า นักศึกษา ผู้ปฏิบัติธรรม แห่งประเทศไทย (สศ.ปธ.) สมาชิกเข้ารับการอบรม ค่ายหนุ่มสาว พุทธทายาท ณ หมู่บ้าน ราชธานีอโศก ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๑ เมษายน ๒๕๔๔ มีผู้เข้ารับการอบรม ๒๒๔ คน กิจกรรมปลุกจิตสำนึก ในการเป็นคนกู้ชาติ การใช้ชีวิต เรียบง่าย การปลูกฝัง วัฒนธรรมไทย เป็นต้น
-ห้องสมุดสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม สถิติผู้ใช้บริการ เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม จำนวน ๖๖๑ คน
- เครือข่ายชุมชนชาวอโศก เลือกตั้งกรรมการ ได้คณะกรรมการชุดเดิม และแยกเป็นคณะ ทำงานเฉพาะด้าน
-การเข้าร่วมโครงการ ศึกษาพัฒนาการคัดแยกขยะ เพื่อธุรกิจ รีไซเคิล ได้รับการต้อนรับ จากคุณสมไทย วงษ์เจริญ เป็นอย่างดี และได้รับความเอื้อเฟื้อ จากนายนิทัศน์-นางบุญชู ฟักเกตุ สมาชิกเครือข่าย อำนวยความสะดวก ด้านที่พัก และอาหาร
-จำนวนสมาชิกสมาคมฯ ปัจจุบัน ๙,๔๑๙ คน


สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการธรรมทัศน์สมาคม
E-mail : tta๒๕๓๑@peoplebyte.com

ครั้งที่ ๓/๒๕๔๔ (๒๙ เมษายน ๒๕๔๔)
-กรรมการขาดประชุม ๕ คน
-จำนวนสมาชิกตั้งแต่เปิดรับสมัคร จนถึงปัจจุบัน ๒,๖๘๔ ราย สมาชิกเพิ่มใหม่ ๗๐ ราย
-การเผยแพร่เท็ปและหนังสือดำเนินไปด้วยดี ได้นำไปเผยแพร่ ในงานปลุกเสกฯ ณ พุทธสถาน ศีรษะอโศก อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ หนังสือขายดีได้แก่ อีคิวโลกุตระ และโสดาบันเป็นคนเช่นไร
-อนุมัติให้นักศึกษาปริญญาโท จากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาข้อมูล เพื่อประกอบ การเขียนโครงร่าง วิทยานิพนธ์ ในหัวข้อ ชุมชนทวนกระแส : กรณีศึกษา ชุมชนสันติอโศก ในเขตพื้นที่ ชุมชนปฐมอโศก ระหว่างวันที่ ๕-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๔
-อนุมัติเงิน ๑๐,๐๐๐ บาทเพื่อช่วยงาน เข้าค่ายยุวพุทธทายาท ณ ชุมชนปฐมอโศก
-สมาคมฯ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อน ออกร้านในงาน วิสาขบูชา ณ ท้องสนามหลวง ระหว่าง วันที่ ๒-๗ พฤษภาคม ๒๕๔๔ โดยตั้งโรงบุญ มังสวิรัติ แจกอาหารฟรี ได้นำเท็ป และหนังสือธรรมะ จำหน่าย ในราคาเผยแพร่
-วันที่ ๔-๘ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ปิดร้านเพื่อร่วมงานสัมมนา กสิกรรมไร้สารพิษ ณ ชุมชนราชธานีอโศก อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี งานนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ เป็นประธานเปิดงาน


รำลึกตาย ทุกขณะ ไม่ประมาท
ชีวิตชาติ หนึ่งสั้น อย่าฝันหวาน
หลงแสงสี มีกิน สุขสำราญ
มัวหลงผลาญ เวลา ฆ่า ตนเอง


สรุปรายงานการประชุม กลุ่มเครือข่ายอโศก ๒๕๔๔

กลุ่มภูผาฟ้าน้ำ (๒๔ มีนาคม)
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๓๖ คน
-หน่วยงานต่างๆแจ้งกิจกรรม อาทิ สื่อสารบุญนิยม การศึกษาบุญนิยม สาธารณสุข บุญนิยม การเงินบุญนิยม กสิกรรมบุญนิยม บริโภคบุญนิยม ฯลฯ
-ชุมชนทำแนวกันไฟ และปลูกกระท่อม ไว้บริเวณที่เก็บท่อนซุง
-ข่าวจากต.อ.กลาง มีความประสงค์ให้แยกสินค้าไร้สารพิษ และปลอดสารพิษ ให้ชัดเจน โอวาทจากสมณะ ผู้เป็นประธาน (สมณะซาบซึ้ง สิริเตโช)
อโศกทุกวันนี้ ต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากขยันทำงานนอก แต่ไม่ทำงานใน ก็อาจหลุดออก จากแวดวงอโศกได้ เพราะไม่เกิดมรรคผล ในการปฏิบัติ พ่อท่าน ให้เรียนรู้อารมณ์ จากการทำงาน แล้วนำมาปรับปรุงตน ขณะนี้เชียงใหม่ กำลังจะตั้ง เครือข่าย กสิกรรมไร้สารพิษ จะประสบความสำเร็จ ต้องอาศัยกำลังรวม จากญาติธรรม ภาคเหนือ ทั้งหมดช่วยกัน รวบรวมชาวกสิกรรม อย่างมีระบบ อย่างขวนขวาย เพราะงานนี้สำคัญ เป็น "บุญญาวุธหมายเลข ๓" หากกล้าเสียสละ ย่อมเข้าสู่ ระบบบุญนิยม

 

สรุปรายงานการประชุม องค์กรต่างๆของชาวอโศก (สารอโศก อันดับ ๒๓๕ หน้า ๑๐๕ - ๑๐๘ เมษายน ๒๕๔๔)