ยุวพุทธทายาท
ครั้งที่ ๑๖

หนังสือพิมพ์สารอโศก อันดับที่ 235
เดือน เมษายน 2544
หน้า 1/1

 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๕ เม.ย. ๒๕๔๔ มีการจัดงาน ยุวพุทธทายาท ครั้งที่ ๑๖ ณ ชุมชน ปฐมอโศก เป้าหมายในการจัดงานครั้งนี้ ก็เพื่อฝึก ให้เด็กๆ ได้ช่วยเหลือตนเอง ตามคำขวัญที่ว่า “พึ่งตน จนเป็นที่พึ่ง ของผู้อื่นได้” ฝึกการใช้ชีวิต อย่างเรียบง่าย อยู่ง่าย กินง่าย นอนง่าย ตื่นง่าย แต่ไม่มักง่าย หัดเป็นเด็ก ที่มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อม ถ่อมตน เป็นผู้มี ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เด็กได้เรียนรู้ และ มีส่วนร่วม ที่จะถือศีล ๕ รวมทั้งการเรียนรู้ วิถีชีวิตชุมชน คนมีศีล ตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง

ปีนี้มีเด็กมาลงทะเบียนเข้าค่าย ๕๗๘ คน พี่เลี้ยงกลุ่มศูนย์ ๑๐๒ คน ครู ๕๙ คน เด็กที่มา เข้าค่ายอบรม ระหว่างอายุ ๑๐-๑๕ ปี

จันทร์ที่ ๙ เม.ย. เวลาประมาณ ๑๒.๓๐ น. ศึกษาธิการจังหวัด นายสุทัศน์ ปทะวานิช ให้เกียรติ มาเป็นประธาน กล่าวเปิดงานว่า “รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติ ที่ลูกหลาน มาทำสิ่งทีดี การมาที่นี่ รู้สึกมีความสุข และชื่นชม ในความคิดเสียสละ ของชุมชนแห่งนี้”

จากนั้น นายชาญวุฒิ หรือ เสี่ยขอ ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕ ก็ได้กล่าวแจ้งว่า ได้มีโทรศัพท์สาธารณะ มาตั้งบริการ เพิ่มขึ้นมาอีก ๑ จุด และปวารณาตัว ต่อผู้จัดงาน ยุวพุทธฯว่า มีอะไรให้ช่วย ก็บอก ผู้ใหญ่ขอได้

๑๓.๒๐ น. สมณะกล้าตาย ปพโล เกริ่นกล่าวว่า “เด็กที่มาร่วมงาน นับว่าโชคดี เพราะเด็กที่ไม่ได้มา บางคนอาจไปติด ยาเสพย์ติด ยาบ้า เด็กที่มาที่นี่ ก็ให้ตั้งใจ รักษาศีล ๕ “

จากนั้นก็นำเด็กยุวพุทธฯ กล่าวปฏิญาณตน โดยการสมาทานศีล ๕ แล้วก็มีการแบ่งกลุ่ม เป็น ๒๐ กลุ่ม แนะนำครูประจำกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่ม เดินไปเข้าบ้านพัก ในชุมชนปฐมอโศก พร้อมทั้ง ทำความสะอาดบ้านพัก

๑๘.๓๐-๒๐.๓๐ น. ทุกกลุ่มได้มารวมตัวกันที่ศาลา เพื่อตั้งชื่อกลุ่ม คติ สัญลักษณ์ และ เพลงประจำกลุ่ม พร้อมทั้งพบ สมณะประจำกลุ่ม จากนั้นก็กลับ ไปพักผ่อน

ทุกวันในการเข้าค่ายยุวพุทธฯ เด็กๆ จะใช้ชีวิต อยู่ร่วมกับ ครูพี่เลี้ยง จะตื่นขึ้นมา ในเวลา ๐๔.๐๐ น. บริหารกาย ทำวัตร สวดมนต์ ฟังธรรม ตอบปัญหา หลังจากฟังธรรม ทำอาหาร ใส่บาตร ทำงานร่วมกัน แล้วมาฟัง ธรรมก่อนฉัน ที่ศาลาฟังธรรม

เด็กทุกคน จะทานอาหารมังสวิรัติ วันละ ๓ มื้อ แต่ก็มีบางกลุ่ม ทานวันละ ๒ มื้อ ทุกมื้อที่ทานอาหาร เด็กจะต้องรู้จักประมาณ ในการตักอาหาร เพราะเมื่อตักอาหารแล้ว ต้องทานให้หมดทุกครั้ง ก่อนทานอาหาร ต้องมีการ พิจารณาอาหารทุกครั้ง ระหว่างทานอาหาร รุ่นพี่กลุ่มศูนย์ จะมาเล่านิทาน ให้ฟังบ้าง นำดนตรีไทย มาเล่น ให้ฟังบ้าง ระหว่างทานอาหาร ก็จะมีการประกาศผล การดูแล ทำความสะอาด จัดระเบียบบ้าน ได้เรียบร้อย ว่าบ้านกลุ่มไหน จะได้ที่ ๑ ที่ ๒ หรือที่ ๓ ก็ได้รับธงไป

สำหรับปีนี้ ก็มีการฉายวิดีโอโปรเจ๊คเตอร์ เรื่อง ฝันร้ายเมื่อเที่ยงคืน กับ ลูกจ๋าอยู่ไหน

ตอนบ่ายมีการฝึกอาชีพตามฐานงานต่างๆ ซึ่งปีนี้ได้รับความร่วมมือ จากชาวชุมชน เป็นอย่างมาก ทำให้มีฐานงาน ให้เด็กฝึกถึง ๒๐ ฐานงาน

ส่วนตอนเย็น ก็เป็นรายการ ภาคสาระบันเทิง ได้แก่ การเล่นเกม การแสดง และ ตอบปัญหาธรรมะ ชิงศูนย์ชิงศีล ซึ่งก็ได้รับความสนใจ จากเด็กๆ มาทุกๆปี

พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ ได้รับนิมนต์ ให้มาเทศน์กัณฑ์พิเศษ โปรดชาวยุวพุทธฯ ในช่วง ก่อนฉัน ของวัน ที่ ๑๓ เม.ย. ๒๕๔๔ ซึ่งตรงกับ วันสงกรานต์ พ่อท่านได้เทศน์ ให้เด็กๆที่มาเข้าค่าย ได้รู้ถึงสาระสำคัญ ของชีวิตว่า จะต้องเรียนรู้ และปฏิบัติ ฝึกฝนตัวเอง ให้ดียิ่งๆขึ้นไป เนื้อหาของธรรมะ มีความลึกซึ้ง แต่ ฟังง่ายๆ เช่นเรื่องกรรม เรื่องกิเลส อะไรทุจริตเลิก สุจริตทำ จะเป็นพรสวรรค์ เป็นบารมี พระพุทธเจ้า สอนให้เชื่อกรรม และในวันนี้ช่วงบ่าย รุ่นพี่กลุ่มศูนย์ ก็ได้จัดงาน รดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ ของชาวชุมชนฯ เพื่อให้น้องๆ ได้รู้จักประเพณีไทย โดยมีการบรรเลง ดนตรีไทย ตลอดพิธี

คืนสุดท้ายของงาน (๑๔ เม.ย.๔๔) เป็นรายการ เล่นรอบกองไฟ ก่อนจบรายการ รุ่นพี่กลุ่มศูนย์ ได้นำ เมล็ดพันธุ์พืช ห่อเป็นถุงๆละ ๒ เมล็ด ประกอบด้วย เมล็ดอีหร่ำ กับมะรุม ให้เด็กๆทุกคน ได้นำไปปลูก เป็นที่ระลึก เนื่องในการมาร่วมงาน ยุวพุทธฯครั้งนี้ เพื่อช่วยกัน ทำโลกให้สีเขียว น่าอยู่ และในคืนนี้ เด็กๆได้ตั้งใจ เขียนสิ่งที่ไม่ดี ของตน ที่ตนตั้งใจจะเลิก ละใส่กระดาษ แล้วตั้งจิต อธิษฐานว่า จะนำสิ่งไม่ดี ของตน เผาไฟทิ้งไปในคืนนี้ และจะเป็นเด็ก ที่ตั้งใจทำสิ่งดีๆ ในโอกาสต่อไป

วันสุดท้ายของงาน คือ ๑๕ เม.ย.๒๕๔๔ ได้จัดพิธีอำลา ซึ่งสร้างความประทับใจ ให้กับทุกๆคน ในพิธี จนถึงกับหลั่งน้ำตา ด้วยความตื้นตันใจ และต่างสัญญากันว่า ปีหน้า จะมาร่วมงาน เข้าค่าย ที่ชุมชน แห่งนี้อีก

ส.โพธิสิทธิ์ โพธิสิทโธ

อาริยะยุค ๒๐๐

ยุวพุทธทายาท ครั้งที่ ๑๖ (สารอโศก อันดับ ๒๓๕ หน้า ๑๕๐ - ๑๕๒ เมษายน ๒๕๔๔)