เก็บเล็กผสมน้อย ข้าวโพดคั่ว

หนังสือพิมพ์สารอโศก อันดับที่ 235
เดือน เมษายน 2544
หน้า 1/1

มะระไล่พยาธ
มะระต้มและดิบ จิ้มน้ำพริก ต้มจืดมะระล้วนเป็นอาหารอันโอชา หน้าร้อนที่ช่วยเรียก น้ำย่อยของคนทั่วไป มะระนอกจาก จะนำไปประกอบอาหาร ที่เอร็ดอร่อยแล้ว ยังอุดมไปด้วย วิตามินซี ทั้งยังช่วยขับ พยาธิลำไส้ได้ด้วย นอกจากนี้ ยังนำมาโปะตา จะช่วยให้หายตาช้ำตาดำ ที่เกิดจาก การอดนอนได้ดี


พริกเพิ่มรสชาตพริกเป็นทั้งผัก ผลไม้ และเครื่องเทศ พริกบางชนิด ให้ความเผ็ดร้อน ทันที ตั้งแต่ อยู่ในปาก บางชนิดแสบร้อน เฉพาะบริเวณปลายลิ้น บางชนิดแสบร้อน ที่โคนลิ้น บางชนิดต้องกลืน เข้าไปก่อน จึงให้ความเผ็ดร้อน ในบริเวณลำคอ พริกสดเม็ดหนึ่ง มีวิตามินซี มากกว่าส้ม หรือมะนาว ๑ ผล และมีวิตามินเอ ร้อยละ ๘๐ ของปริมาณ วิตามินเอในอาหาร ที่ร่างกายต้องการต่อวัน พริกมีสารที่สำคัญ ชื่อ แคบไซซิน เมื่อกินแล้ว สมองจะเกิดปฏิกิริยาโต้ตอบ สารนี้จะกระตุ้น ปลายประสาท บริเวณลิ้นและปาก ส่งสัญญาณความเจ็บปวด ไปสู่สมอง ทำให้ร่างกาย ต้องปรับสมดุล เพื่อต้านฤทธิ์ ของสาร ดังกล่าว โดยร่างกายจะทำงานเร็วขึ้น หัวใจเต้นเร็ว น้ำมูกน้ำลายไหล มีเหงื่อออก ตามลำตัว และใบหน้า ระบบทางเดินอาหาร ทำงานหนักขึ้น และยังเหลือ ฮอร์โมนเอนดอร์ฟิน เพื่อระวัง ความเผ็ดร้อน ยิ่งกินเผ็ดมากเท่าไร สารเอนดอร์ฟิน ก็จะถูกหลั่ง ออกมากเท่านั้น


เด็กต่ำกว่า ๒ ขวบ ไม่ควรดูโทรทัศน์ วารสารกุมารแพทย์ เผยแพร่รายงาน ของสถาบันกุมารแพทย์ แห่งสหรัฐอเมริกา นำผลงานวิจัย แนะนำว่า เด็กอายุต่ำกว่า ๒ ขวบ ไม่ควรดูโทรทัศน์ เพราะจะเป็น ตัวขัดขวางความสัมพันธ์ ที่เป็นความเจริญเติบโตทางสมอง พัฒนาการทางสังคม อารมณ์ และ ทักษะการเรียนรู้ของเด็ก การดูโทรทัศน์ ยังมีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย ของเด็กอีกด้วย กุมารแพทย์ จึงแนะนำว่า ไม่ควรมีโทรทัศน์ และคอมพิวเตอร์ ไว้ในห้องนอน เพราะเคยมี ผลการศึกษา สรุปไว้ว่า การได้สัมผัสความรุนแรง ผ่านสื่อต่างๆ เด็กอาจมีโอกาส เกิดพฤติกรรม ก้าวร้าวได้ และการที่เด็ก ได้มีปฏิสัมพันธ์ กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กโดยตรงนั้น เป็นสิ่งสำคัญ ที่ดีต่อสุขภาพกายใจ และสมองของเด็กมาก
(จากหนังสือพิมพ์สหกรณ์ ฉบับเดือน เมษายน-มิถุนายน ๒๕๔๓)

 

เก็บเล็กผสมน้อย (สารอโศก อันดับ ๒๓๕ หน้า ๔๘ เดือน เมษายน ๒๕๔๔)