ไร้บุญนิยม สังคมอันตราย
ป.ปรีดา E-mail: [email protected]

หนังสือพิมพ์สารอโศก อันดับที่ 235
เดือน เมษายน 2544
หน้า 1/1

หยุดตายผ่อนส่ง

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมพื้นแผ่นดินดังอู่ข้าวอู่น้ำตั้งแต่ครั้งโบราณกาล ดังคำกล่าวที่ว่า "ในน้ำมีปลาในนามีข้าว แผ่นดินของเราอุดมสมบูรณ์"

สมัยก่อน ไม่เคยมีปัญหาเรื่องสารพิษ ประชาชนไม่รู้จักเสียด้วยซ้ำ ว่าสารเคมี หรือสารพิษ เป็นอย่างไร ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มันกลับโอละพ่อ สารพิษสารเคมี เต็มไปหมด ในพืชพรรณธัญญาหาร แม้แต่ ผู้ปลูกเอง ยังไม่กล้าบริโภค ในสิ่งที่ตนเองปลูก แล้วผู้บริโภคอื่นเล่า จะทำอย่างไร

เมื่อไม่นานมานี้ ได้ชมสารคดีทางโทรทัศน์ เกี่ยวกับเรื่องนี้ ทำให้เห็นว่า ทุกวันนี้ผู้ปลูก ใช้สารเคมี กันมาก จนเป็นภัย แก่ตัวผู้ปลูกเอง ผลผลิตที่ปลูกได้ ตนเองก็ไม่กล้า ที่จะนำมาบริโภค เพราะทราบดีว่า สารพิษตกค้างขนาดไหน รู้อย่างนี้แล้ว ไยจึงจะใช้สารเคมี ในการบำรุงพืชผักผลไม้เล่า พิษภัยที่เกิดขึ้น ทั้งคนปลูก และคนกิน ต่างก็ต้อง ตายผ่อนส่ง

ประการสำคัญ สารเคมีเหล่านี้ ส่วนใหญ่ ต้องนำเข้า จากต่างประเทศ เพื่อเร่งพืชพรรณ ให้ได้ผลผลิตมากๆ และไม่ให้แมลงมาทำลาย

ในสมัยก่อน ไม่จำเป็นต้องมีสิ่งเหล่านี้ก็อยู่ได้ เพราะระบบนิเวศ ยังไม่ถูกทำลาย ทุกอย่างเป็นไปตาม วัฏจักรของธรรมชาติ ซึ่งให้ความสมดุล เกิดความเหมาะสมอยู่แล้ว แต่ปัจจุบัน ฝีมือมนุษย์ ได้ทำลาย ระบบนิเวศ จนหมดสิ้น มนุษย์จึงต้องตก อยู่ในชะตากรรม อย่างที่เป็นกันอยู่ ทุกวันนี้ ร้านขายผัก บางร้าน หัวใส ฉีกผักให้ขาดเป็นรูๆ ให้เหมือนว่า มีแมลงมาเจาะไช ทั้งๆที่ผักนั้น มีสารเคมี เต็มไปหมด เพราะผู้บริโภคฉลาดขึ้น ว่าผักที่มีแมลงเจาะ เป็นผักที่ปลอดภัย จากสารพิษ ผู้ขายจึงได้ใช้วิธีนี้ เพื่อตบตา ผู้บริโภค

อย่างไรก็ตาม เมืองไทยยังมีทางออก หลายกลุ่มให้ความสนใจ กับการเพาะปลูก แบบธรรมชาติ คุณวิฑูรย์ ปัญญากุล ก็เป็นอีกผู้หนึ่ง ที่รณรงค์ และเผยแพร่เรื่องนี้ ทุกครั้งที่มีโอกาส และ สามารถ ทำเรื่องนี้ได้สำเร็จ แปลงกสิกรรม ของคุณวิฑูรย์ จะไม่มีสารเคมี ใดๆทั้งสิ้น ในการบำรุงพืชพรรณ ที่ปลูก


คุณประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คนล่าสุด ผู้ได้ทำกสิกรรมธรรมชาติ ด้วยมือของตนเอง จนประสบความสำเร็จ ที่เรารู้จักกันในนาม ส้มโชกุน กว่าจะมาถึงจุดนี้ ทุกคนต้องใช้เวลา ลองผิดลองถูก เพื่อปรับสมดุล ให้กับดิน เพื่อพิสูจน์ ทดลองว่า ใช้พืชอะไร แซมอะไร จึงจะไล่แมลงได้ การพ่นน้ำหมักใบยาสูบ สามารถกันแมลงได้ชะงัด และไม่เกิดพิษภัย หรือการใช้เอ็นไซม์ สูตรต่างๆ ก็ได้ผลไม่น้อย


อาจารย์ อุดม ศรีเชียงสา นักกสิกรรมสมัครเล่น เพราะมีอาชีพเป็นครู ใช้เวลาว่าง ปลูกพืชผักผลไม้ โดยไม่ต้องพึ่ง หรือโด๊ปด้วยสารเคมีใดๆ เพราะครูอุดม สามารถทำเอ็นไซม์ แล้วนำมาเป็นปุ๋ย บำรุงดิน แถมไม่มีแมลงกัดแทะ ผลผลิตที่ได้ ล้วนแต่ต้นโตๆ เห็นแล้วแทบไม่อยากเชื่อว่า นี่แค่มือสมัครเล่น ไม่ได้ทำเป็นอาชีพ

หรืออย่างร้านกรีนการ์เด้น ที่คุณหมอประพจน์ เภตรากาศ ให้การสนับสนุน ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่ทำให้ผู้บริโภค เกิดความมั่นใจว่า พืชผักผลไม้ ที่ซื้อจากร้านนี้ ปลอดภัยแน่ๆ

ท่านผู้อ่านที่เป็นนักกสิกรรม อ่านถึงตรงนี้แล้วคงตัดสินใจ หันมาเพาะปลูก ด้วยวิธีธรรมชาติ ที่ปลอดภัย ทั้งผู้ปลูก และผู้บริโภคกันดีกว่า หากยังขืนพึ่งสารเคมี สุขภาพย่อมไม่ดี ชีวิตย่อม ไม่ปลอดภัย แล้วเรายังจะตาย ผ่อนส่งกันอีกหรือ

หากท่านผู้ใด มีประสบการณ์จริงจากชีวิต สามารถส่งมายังคอลัมน์นี้ หรือส่งมาทาง e-mail ข้างต้นได้

 

เก็บเล็กผสมน้อย (สารอโศก อันดับ ๒๓๕ หน้า ๔๘ เดือน เมษายน ๒๕๔๔)