รำลึกถึง
สุภาณี วิสานนท์

หนังสือพิมพ์สารอโศก อันดับที่ 235
เดือน เมษายน 2544
หน้า 1/1

รำลึกถึง สุภาณี วิสานนท์

น.ส.สุภาณี วิสานนท์ ญาติธรรมกลุ่มพระโขนงอโศก (กลุ่มปราการอโศกโตขึ้น จึงแยกบางส่วน ที่อยู่แถบพระโขนง ออกมาเป็นกลุ่ม พระโขนงอโศก) เดิมทำงานที่ สำนักงานประกันสังคมฯ จังหวัด สมุทรปราการ ลูกสาวของคุณวิศิษฐ์ และคุณส้มเกลี้ยง ญาติธรรมชาวอโศก ปฏิบัติธรรมอยู่ใน จังหวัดจันทบุรี

ตำแหน่งสุดท้าย เป็นข้าราชการระดับ ๗ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม จังหวัดจันทบุรี

จบการศึกษาด้านบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนิสัยดีมาก ใจดี ลูกน้อง และเพื่อนๆพี่ๆ ทุกคนรัก ช่วงป่วยเป็นมะเร็งที่ปอด แล้วลามไปสมอง เป็นระยะเวลา ๑ ปี เข้ารับการรักษา ที่โรงพยาบาลจุฬาฯ เมื่อคุณหมอนัดและให้การรักษาด้วยคีโม ไม่มีอาการแพ้ ดูเธอสบายๆ รับประทานอาหารได้ ไม่เรียกร้อง กล่าวคือไม่อ้อน และไม่ดื้อ เป็นที่รักของนางพยาบาล และคุณหมอ มีผู้แวะเวียน มาเยี่ยมมากมาย

น้องสาวบอกว่า เพิ่งทราบว่า พี่เป็นมะเร็งชนิดร้ายแรง คุณหมอบอก แต่แรกแล้ว ว่าไม่รอด รักษาไม่ได้ แต่ก็ต้องไปรักษา

เธอเสียชีวิตเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๔ ขณะที่ยังพักรักษาตัว อยู่ที่โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ ตั้งศพสวดอภิธรรม ณ วัดธาตุทองฯ ๔ คืน และฌาปนกิจศพ ในวันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๔ ขณะไม่สบาย เธอคุยกับคุณพ่อคุณแม่ว่า ขอมาเกิดในอโศกอีก เธอเป็นบุตรสาวคนหนึ่ง ที่ติดตาม คุณพ่อคุณแม่ มาศึกษาปฏิบัติธรรม จนวาระสุดท้ายของชีวิต สิริอายุรวม ๔๙ ปี ๑ เดือน ๖ วัน ขอระลึกถึง กัลยาณมิตร (สุภาณี วิสานนท์) ดังนี้

ใครได้พบได้พูดคุยกับคุณสุภาณี วิสานนท์ จะประทับใจในความสุภาพ ความอ่อนน้อม ถ่อมตน ความเป็นผู้หมั่นจาคะ เสียสละ มีความมั่นคง ในการปฏิบัติธรรม แม้จะประสบกับ โรคาพยาธิ เบียดเบียน เธอได้ตั้งจิต ที่จะเกิดมาเป็นลูกพ่อท่าน เป็นหน่อเนื้อชาวอโศก... อีกไม่นาน เราคงได้พบ กันอีก

ด้วยจิตคารวะ ญาติธรรมปราการอโศก


 

ระลึกถึงอาสาสมัครช่วยงาน

ในยุคต้นๆ ที่ยังไม่มีคอมพิวเตอร์ แม้แต่เครื่องพิมพ์ดีดก็ยังหายาก คุณสุภาณี วิสานนท์ ได้นำเท็ป ไปถอด จำได้ว่าชุดมหาปรินิพพานสูตรทั้งโหล ๑๒ ตลับที่เธอนำไปนั้น งานที่ส่งกลับมา ข้าพเจ้า เห็นว่าเธอตั้งใจทำอย่างประณีต เธอเขียนลงใน กระดาษรีมยาว (legal) และเข้าแฟ้มนำมาส่ง ให้อย่างดี เท็ป ๑๒ ม้วน ต้องใช้เวลาในการเขียน ถอดเท็ปนานขนาดไหน แต่เธอก็มีความวิริยะ อุตสาหะ ชิ้นงานของเธอช่วงต้นๆ ได้เก็บไว้เป็นต้นฉบับลายมือ โดยไม่ต้องพิมพ์ลอก ต่อมาโครงงาน ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ จึงนำงานชิ้นนี้พิมพ์เก็บเป็นข้อมูล บันทึกในคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป อานิสงส์ในการกระทำ คุณงามความดี ที่เธอปฏิบัติมา โดยตลอด คงเป็นพลวปัจจัย ให้เธอไปสู่ดี ในสัมปรายภพ สิกขมาตุปราณี ธาตุหินฟ้า ๒๑ เมษายน ๒๕๔๔

 

(สารอโศก อันดับ ๒๓๕ หน้า ๕๒ เดือน เมษายน ๒๕๔๔)