ห อ ม ด อ ก พุ ท ธ า
แม่น้ำ ลักขิตะ

หนังสือพิมพ์สารอโศก อันดับที่ 235
เดือน เมษายน 2544
หน้า 1/1

 

การประทับใจ ในความดีของมิตรสหาย
ช่วยปลุกชีวิตให้เบิกบานแจ่มใส

จำเป็นด้วยหรือ ที่เราต้องคอยจ้องจับผิดคนอื่น?...

บางคนสะใจที่ได้เห็นเพื่อนหกล้ม สะใจที่ได้เห็นเพื่อนผิดพลาด สะใจที่ได้เห็น เพื่อนล้มเหลว สะใจที่ได้เห็น เพื่อนผิดหวัง สะใจที่ได้เห็น เพื่อนทุกข์... แล้วเมื่อตน ต้องเผชิญ สภาพเช่นนั้นบ้าง จะรู้สึกสะใจหรือเปล่า?

รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา อย่าทำใจให้เป็นคนหยาบช้า ด้วยสภาพชินชา หรือสะใจ ในความทุกข์คนอื่น การเห็นอกเห็นใจ เอื้ออาทร ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ช่วยสรรสร้าง ให้ชีวิตมีแต่สุข ชีวิตจะเบิกบานแจ่มใส หากสร้างความประทับใจ ในความดี ของคนอื่นอยู่เสมอ...

เห็นคนเก็บกวาดขยะตามริมถนน เราก็ชื่นชมประทับใจ
เห็นคนขยันทำการงาน เราก็ชื่นชมประทับใจ
เห็นคนตักบาตรทำบุญ เราก็ชื่นชมประทับใจ

ความดีมากมาย ที่ปรากฏในชีวิตแต่ละวัน เราสามารถนำมา สร้างความประทับใจ ให้ชีวิตได้ ทำให้โลกนี้ดูงดงาม น่าอยู่ ด้วยความดี และมีสุข ความอิจฉาริษยา เป็นทางมา แห่งความทุกข์... การชื่นชมยินดี เป็นที่มาแห่งความสุข

เมื่อเพื่อนได้ดี จงอย่ามีจิตริษยา อย่าก่อบาปให้กับใจ และ ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจ ที่ไม่ดีอย่างเขา จนก่อเป็นทุกข์ ทับถมใจเสียเปล่า... ทำจิตให้ชื่นชมยินดี เขาทำดี ย่อมได้ดี ควรที่เรา จะเอาเป็น เยี่ยงอย่าง

เมื่อเพื่อนทำดี จงอย่าทำตัวเป็นมารผจญ ต่อต้านขัดขวาง มิให้เพื่อน เดินทาง ไปสู่จุดหมาย ได้อย่างราบรื่น โลกมีแต่จะบรรลัย หากเส้นทางทำดี มีอุปสรรคมากเกิน ใครเล่าอยากจะเดิน... ชีวิตที่พัฒนา ย่อมไม่ก่อเกิด

พึงทำจิตยินดี เมื่อเห็นคนทำดี และสนับสนุนเขา ให้ทำสำเร็จสมประสงค์ เราก็จะมี ความสุข ด้วยการชื่นชม ยินดีไปกับเขา เมล็ดพันธุ์แห่งความดีนั้น งอกงามได้ไม่ยาก แต่กว่าจะเติบโต สูงใหญ่ ให้ดอกออกผล ต้องใช้ระยะเวลา ที่ยาวนาน และการดูแล เอาใจใส่ ให้ปุ๋ยรดน้ำ เป็นอย่างดี

เช่นเดียวกับการทำความดีของคนเรา เมื่อแรกดำริทำดี มิใช่ของยาก แต่การจะทรงไว้ ซึ่งกรรมดีนั้น มิใช่ง่าย... บ้างโดนพูดเสียดสี ว่าทำดีเอาหน้า บ้างดูถูกว่า จะทำไปได้ สักกี่น้ำ บ้างลงมือขัดขวาง ทำร้ายทำลาย

"มารไม่มี ดีไม่ปรากฏ" คำพูดนี้เป็นคำจริง... แต่หากมารมีมากเกินไป แทนที่ดี จะปรากฏ กลับกลาย เป็นสาบสูญ

ขอเราคนหนึ่ง อย่าได้ทำตัวเป็นมารของมิตรสหาย แต่จงเป็นนักบุญผู้มีแต่ให้... ให้ความมั่นใจ แก่เพื่อน ในการทำดี ให้กำลังใจ ให้การสนับสนุน ให้คำแนะนำ ให้ความชื่นชม และให้ความประทับใจ เพียงเท่านี้ ช่วยปลุกชีวิตเราให้ เบิกบานแจ่มใส และสุขสันต์ตลอดกาล...

 

หอมดอกพุทธา (สารอโศก อันดับ ๒๓๕ หน้า ๕๔ เดือน เมษายน ๒๕๔๔)