บุญญาวุธหมายเลข ๓
สานฝัน กู้ดินฟ้า

สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน หรือสภาพพื้นดินในปัจจุบัน เป็นดินที่มีสภาพตายแล้ว เนื่องจากการใช้ สารเคมีต่างๆ ในการเพาะปลูก พืชผักในปัจจุบัน จึงเต็มไปด้วยผัก ที่ไม่ปลอดภัย ต่อสุขภาพ

เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ ซึ่งเป็นเครือข่ายของกลุ่มชาวอโศกทั่วประเทศ จึงมุ่นเน้น และปฏิบัติจริงๆ ที่จะปรับ สภาพดิน ที่ตายแล้ว ให้พื้นดินมีชีวิตอีกครั้ง ด้วยวิธีธรรมชาติ คือ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และ จุลินทรีย์

มะเหมี่ยวจะพาท่านผู้อ่านไปพบกับศาลากู้ดินฟ้า ๑ ว่ามีความเกี่ยวข้อง หรือสัมพันธ์ กับกสิกรรมไร้สารพิษอย่างไร โดยการพูดคุย สอบถามกับ คุณดินนา โคตรบุญอารยะ หนึ่งในคณะกรรมการ ที่ดูแลศาลากู้ดินฟ้า ๑

ถาม: ศาลากู้ดินฟ้า ๑ เกิดขึ้นได้อย่างไรคะ?
ตอบ: สมัยก่อนพ่อท่านเผยแพร่เรื่องอาหารมังสวิรัติ คือบุญญาวุธหมายเลข ๑ แต่ปัจจุบัน เรามาถึงบุญญาวุธหมาย ๓ ที่พ่อท่านประกาศไปแล้วคือ กสิกรรมไร้สารพิษ ก็คิดว่าน่าจะเปลี่ยนชื่อร้านที่เราเคยขายผักผลไม้ไร้สารพิษอยู่ ให้สอดคล้องกับบุญญาวุธหมายเลข ๓ และได้ไปปรึกษากับพรรคเพื่อฟ้าดิน ซึ่งเขาเป็นเจ้าของนโยบายกู้ดินฟ้า และเรียนพ่อท่านด้วย จึงตกลงว่าให้ใช้ชื่อใหม่ ก็เลยได้มาเป็นร้านศาลากู้ดินฟ้า ๑ (เดิมชื่อร้านศาลามังสวิรัติ ๑ ) ต่อไปถ้าที่ไหนจะเปิดร้านขายพืชผักในลักษณะเดียวกันนี้ ก็จะเป็นชื่อศาลากู้ดินฟ้า ๒,๓,๔ ต่อไป...

ถาม :นโยบายศาลากู้ดินฟ้า เพื่ออะไรคะ?
ตอบ:เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสุนนเกษตรกร ให้หันมาปลูกพืชผักผลไม้ ไร้สารพิษ เพื่อเป็นการลด ต้นทุนการผลิต และให้ผู้ผลิต มีความปลอดภัย จากสารเคมี เพื่อส่งเสริม ให้ผู้บริโภค ได้มีสุขภาพดี พูดง่ายๆก็คือ สุขภาพดี ทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค

ถาม:แล้วมีหลักการ ขั้นตอน และวิธีการซื้อขายอย่างไรคะ?
ตอบ :เรารับซื้อเฉพาะผักผลไม้ไร้สารพิษจากเกษตรกร โดยบริษัทขอบคุณเป็นฝ่ายจัดซื้อ ซึ่งบริษัทขอบคุณ จะร่วมมือกับ คณะกรรมการสาขา ของพรรคเพื่อฟ้าดิน โดยไปลงพื้นที่จริงๆ ไปพบปะกับเกษตรกร ที่ปลูกพืชโดยตรง ส่วนศาลากู้ดินฟ้า ๑ เป็นร้านขายปลีก จะรับซื้อจากบริษัทขอบคุณ ซึ่งเป็นบริษัทขายส่ง อีกทอดหนึ่ง ศาลากู้ดินฟ้า ๑ มีคณะกรรมการบริหารของร้าน ช่วยกันดูแล ช่วยกันทำ และมีฝ่ายบริการ ขายหน้าร้าน นอกจากนั้น ยังมีผักพื้นบ้าน มาวางจำหน่าย ให้กับลูกค้า ที่รักสุขภาพอีกด้วย

ถาม:แล้วเราจะมั่นใจได้อย่างไร ว่าเป็นพืชผักไร้สารพิษจริง?
ตอบ :มั่นใจได้ค่ะ เพราะว่าทีมคณะทำงานของพรรคเพื่อฟ้าดิน สาขา ๑๐ ไปสำรวจพื้นที่ๆ เกษตรกรทำการเพาะปลูก ด้วยตนเอง ซึ่งเกษตรกร ก็เป็นพวกเครือข่าย กสิกรรมไร้สารพิษ แห่งประเทศไทย ของชาวอโศกเอง อีกประการหนึ่ง คือ เรามี ต.อ. (หน่วยตรวจสอบ และพัฒนาคุณภาพ ผลผลิตของชาวอโศก) ทำการตรวจสอบ พืชผักทุกชนิด ก่อนที่ศาลา กู้ดินฟ้า จะนำไปวางจำหน่าย เราจึงมั่นใจว่า ปลอดภัยไร้กังวล

ถาม:เราไปทำอย่างไรให้เกษตรกรมั่นใจว่า ต้องปลูกพืชผักไร้สารพิษคะ?
ตอบ:เรามีแม่ข่ายที่เป็นพี่เลี้ยงในเครือข่ายชาวอโศก ซึ่งพากันทำปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมักจากซากพืช เศษผักผลไม้ และทำน้ำหมัก ชีวภาพ ซึ่งเครือข่ายของชาวอโศก เป็นแกนหลัก และมีแนวร่วม ซึ่งมีอุดมการณ์เดียวกัน แนะนำคุณค่า และประโยชน์ เกี่ยวกับกสิกรรมไร้สารพิษ กับโทษภัยของการปลูกพืช ที่ใช้ยาฆ่าแมลง กับสารเคมีที่เป็นพิษ

ถาม:เกษตรที่ไม่ใช่สมาชิกเครือข่าย แต่มีแนวคิดแบบนี้มีบ้างไหมคะ?
ตอบ:มีค่ะ เช่นกำนันกำไรและคุณสมหมาย หนูแดง ซึ่งเมื่อก่อนเราเคยคิดว่า ถ้าพืชผักของเขา ไม่ใส่ปุ๋ยเคมีแล้ว ทำไมผักมันงามได้ แต่พอพวกเราลงพื้นที่ ไปดูไปสำรวจ ก็เกิดความมั่นใจว่า เขาเป็นคนที่มี อุดมการณ์เหมือนกัน เราได้มีโอกาส ไปสัมผัสผืนดิน ของกำนันกำไร และได้เอาตัวอย่าง ดินของเขามาให้ ต.อ.ตรวจด้วย

พื้นที่ของกำนันกำไร จะเป็นลักษณะอ่างรูปกระทะ ซึ่งมีภูเขาล้อมรอบ เป็นหมู่บ้านน้ำซับ น้ำจะซึม ตลอดทั้งปี ขุดลงไปในดิน ก็มีน้ำซึม เพราะว่าน้ำ ไหลมาจากภูเขา ดินถูกชะมาจากภู เขา จึงทำให้ดินบริเวณที่เพาะปลูก อุดมสมบูรณ์ มีซากพืช ซากสัตว์ เป็นอาหารของพืช ตามธรรมชาติ

ส่วนไร่ของคุณสมหมาย หนูแดง เป็นสมาชิกเครือข่ายของ สมณะเสียงศีล ชาตวโร และมีความสัมพันธ์กับ พล.ต.จำลอง ศรีเมือง ซึ่งทำกสิกรรมไร้สารพิษ มาแล้ว ๘ ปี เราลงพื้นที่ไปดู ผืนดินของเขา ซึ่งทำเกษตรธรรมชาติ มาแล้ว ๑๐ ปี ดินเขาดีมาก ดินมีชีวิต เดินแล้วนุ่มเท้ามาก มีไส้เดือน มีแมลงเยอะแยะ และได้ไปดูการทำปุ๋ย ของเขาด้วย ประทับใจ ในการทำจริง ของคุณสมหมาย จนต้องเชิญเขามา เป็นวิทยากร ในงานเพื่อฟ้าดิน

ถาม:เป้าหมายศาลากู้ดินฟ้า ๑ มีอะไรบ้าง?
ตอบ:เราจะพยายามจำหน่ายผักหรือผลไม้ให้ไร้สารพิษจริงๆ แต่เพราะว่าเราเพิ่งเริ่มต้น ยังมีบ้างที่ยังปลอดสารพิษ แต่ ๙๐% ก็ไร้สารพิษ ปีหน้า ๒๕๔๕ เราจะได้พืชผักผลไม้สารพิษ ๑๐๐% หมดทั้งร้านแน่นอน อีกเป้าหมายหนึ่ง เราจะขยายตลาด เพราะเรามีกรรมการฝ่ายตลาด และประชาสัมพันธ์ จะได้ขยายตลาดเพิ่มขึ้น เพื่อผู้บริโภค จะได้รับประทาน พืชผักไร้สารพิษ ในที่ต่างๆ ได้มากขึ้น เพื่อสุขภาพที่ดี ของผู้บริโภค

ถาม:การขยายตลาดเพิ่มขึ้น เป็นลักษณะขายส่งหรือเปล่าคะ?
ตอบ:ขายส่งเป็นหน้าที่ของบริษัทขอบคุณ แต่ศาลากู้ดินฟ้า ๑ อยากเชิญชวนว่า ท่านใดที่เปิดร้าน ขายอาหารมังสวิรัติ หรือ เปิดแผงขายผัก เรายินดีที่จะขายพืชผักไร้สารพิษ ให้ในราคาเท่าทุน ผู้สนใจติดต่อมาได้ที่... ศาลากู้ฟ้าดิน ๑ ได้เลย

ถาม:จะฝากอะไรบ้างสำหรับผู้ที่รักสุขภาพคะ?
ตอบ:เราทำกิจการศาลากู้ฟ้าดิน ๑ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร และผู้บริโภค ได้รับประทาน พืชผักไร้สารพิษ โดยเฉพาะ ผักพื้นบ้านธรรมชาติ ก็อยากจะฝากช่วยกัน รับประทานผักพื้นบ้าน เพราะว่าผักพื้นบ้าน ไม่มีสารเคมี ๑๐๐% เต็ม รับประทานแล้ว สุขภาพแข็งแรง เป็นผักธรรมชาติ ที่เกิดเอง รสชาติผักพื้นบ้าน ก็ดีกว่าเข้มข้นกว่า และเป็นพืช สมุนไพรด้วย ทั้งยังช่วยให้เกษตรกร สามารถเก็บผักพื้นบ้าน มาให้กับผู้บริโภคได้อีกมาก ไม่ว่าจะเป็นสายบัว ผักกูด ผักติ้ว ผักอ่อมแซ่บ ผักหนามที่เกิดเองตามธรรมชาติ ผู้บริโภคก็จะได้รับประทาน สมุนไพรจากธรรมชาติ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ไร้โรคภัยไข้เจ็บ... สุขภาพดีชีวีมีสุข จะอยู่ ๑๐๐ ปีก็ได้ ถ้ารับประทานพืชผักไร้สารพิษ โดยเฉพาะ ผักพื้นบ้าน ของทุกภาค ทั่วประเทศไทย

ฉบับหน้ามะเหมี่ยวจะพาไปพบผู้ผลิตดีไหมคะ จะได้รู้กันจะจะ และมั่นใจยิ่งขึ้น

ชมพู่มะเหมี่ยว


สานฝันกู้ดินฟ้า หนังสือสารอโศก อันดับที่ ๒๓๙ หน้า ๑๐ - ๑๓