รายงานจากพุทธสถาน (๑)

สารอโศก
อันดับ 240
กันยายน 2544


รายงานจากพุทธสถาน สันติอโศก
ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2544

คงจะเหมือนที่พระพุทธเจ้าเคยทำนายไว้ว่า  จะถึงกลียุคอีกในอนาคต ขณะนี้มนุษยชาติเริ่มสำแดงความอำมหิต   โหดร้าย  รุนแรง  เข่นฆ่ามนุษย์ด้วยกัน  อย่างเลือดเย็นผิด วิสัยมนุษย์ขึ้นเรื่อย ๆ

โลกกำลังจะลุกเป็นไฟอยู่แล้ว   พวกเราจะต้องพยายามช่วยกันสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกให้ได้  แม้จะไม่ได้หมดทั้งโลก แต่อย่างน้อยให้เกิดในครอบครัว คนภายในชุมชน และผู้อยู่ใกล้ก่อน เพื่อเป็นตัวอย่าง ในกับสังคมรอบกว้างต่อไป

โดยแต่ละคนฝึกฝนการลดละอัตตามานะ  ความถือตัวถือตนลงมา  สร้างความเป็นพี่เป็นน้องให้มากขึ้น  และฝึกมองคนรอบข้างด้วยสายตาเป็นมิตรมากกว่าศัตรู  เพื่อสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในสังคมของเราให้จงได้

เหตุการณ์ทั่วไป
พ.๕  สมณะ ๓ รูป สิกขมาตุ ๒ รูป ไปกิจนิมนต์แสดงธรรมในงานปฏิรูประบบสุขภาพ ที่อาคารอิมแพ็ค คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี กทม.
อา.๙ จัดงานกินข้าวห้อง ของผู้ปกครองและนักเรียนพุทธธรรมสันติโศก (ชมรมสัมมาสิกขาพุทธธรรม)
อา.๑๖  สมณะ ๓ รูป นำโดยสมณะกล้าดี เตชพหุชโน นำเครื่องบริโภค และผักผลไม้ ไปช่วยพี่ช่วยน้อง ที่บ้านราชเมืองเรือ ราชธานีอโศก จ.อุบลฯ
อา.๒๓ สมณะเมืองแก้ว ติสสวโร นำผักผลไม้ไปช่วยบ้านราชเมืองเรือ เป็นเที่ยวที่ ๒
อา.๓๐  พรรคเพื่อฟ้าดินเชิญทนายทองใบ ทองเปาด์ สมาชิกวุฒิสภา และทนายชำนาญ พิเชษฐพันธ์ มาให้ความรู้ เรื่องกฎหมาย แก่ชาวชุมชนสันติอโศก
บ่ายโมง  สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ ได้เชิญคุณโสภณ สุภาพงษ์  สมาชิกวุฒิสภา มาให้ความรู้ กับชาวชุมชน สันติอโศก

ประชุมเพื่อความเจริญ
อา.๒ จ.๑๗ สมณะลงอุโบสถฟังสวดพระปาติโมกข์
ทุกวันอังคาร หมู่สมณะประชุมอปริหานิยธรรม
ทุกวันพฤหัส ประชุมสิกขมาตุ ประชุมปะ นาค พระอาคันตุกะ
ประชุมคนวัดชาย-หญิง จันทร์เว้นจันทร์
ทุกวันพุธ ประชุมตรวจศีลรวมชาวชุมชนสันติอโศก
พฤ.๖ สมณะสิริเตโช ไปประชุมที่พุทธสถานสีมาอโศก
อา.๙ ประชุมชาวตะวันงาย ๑
ส.๒๒ ประชุมกลุ่มชลบุรี
- ประชุมกลุ่มจันทอโศก จ.จันทบุรี
- กลุ่มปราการอโศกนัดประชุมสัมมนา เนื่องในโอกาสครบรอบตั้งกลุ่ม 17 ปี ที่สันติอโศก
อา.๒๓ ประชุมกลุ่มวังสวนฟ้า ที่สันติอโศก
จ.๒๔ ประชุมชมร. จตุจักร ที่สันติอโศก

พึ่งเกิด แก่ เจ็บ ตาย
จ.๓  พ่อท่านออกจาก  ร.พ.รามาธิบดี กทม. หลังผ่าตัดตาแล้ว  อาการดีขึ้นพอสมควร คุณหมออนุญาตให้กลับได้
จ.๓ น.ส.วารินทร์ ขอศีลกลาง เข้า ร.พ. รามคำแหง กทม. ตรวจพบป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก
อา.๑๖ สมณะ ๓ รูป นำโดยสมณะกล้าดี เตชพหุชโน ไปร่วมงานฌาปนกิจศพ โยมแดง สิงห์คำ อายุ ๘๐ ปี บิดาของคุรุขวัญดิน สิงห์คำ ณ เมรุศีรษะอโศก จ.ศรีสะเกษ
จ.๑๗ สมณะ ๓ รูป นำโดย สมณะกล้าดี ไปร่วมฌาปนกิจศพ โยมงามเย็น พรหมคุปต์ อายุ ๙๑ ปี ณ ฌาปนสถาน วัดไชยมงคล จ.อุบลราชธานี
อ.๑๘ สมณะกล้าดี ไปเยี่ยมสมณะกระบี่บุญ มนาโป ที่เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
ศ.๒๑   สมณะชนะผี  ชิตมาโร  และสมณะดินทอง  นครวโร   ไปเยี่ยมโยมชม้อย วัฒฐานะ ที่ อ.ขลุง จ.จันทบุรี
พฤ.๒๗ สมณะกล้าดี สมณะฝุ่นฟ้า อัคคชโย ไปร่วมฟังสวดศพ จ.ส.อ. ชาญณรงค์ แสงอาทิตย์ พ่อของคุณเสกสรร ที่วัดด่านสำโรง จ.สมุทรปราการ

การศึกษา
ประชุมคณะครูสัมมาสิกขาทุกวันอาทิตย์
- ประชุมนักเรียนสัมมาสิกขารุ่นพี่ ม. ปลาย และตัวแทนจากทุกชั้นปี ทุกวันอังคาร
-ประชุมรวมนักเรียนทั้งหมดทุกวันพุธ เว้นวันพุธสัปดาห์สุดท้าย
- ประชุมตรวจศีลร่วมกับชาวชุมชนทุกเย็นวันพุธ
- ประชุมรวมนักเรียนแต่ละชั้นปี ทุกวันพฤหัสฯ
จ.๓ คุรุและนักเรียนไปทัศนศึกษางานตลาดนัดสุขภาพ ที่อาคารอิมแพ็ค คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี กทม.
ศ.๒๑  นิตยสาร Thailand Education  มาขอสัมภาษณ์กิจกรรมความเป็นอยู่ของนักเรียนสส.สอ.
อ.๒๕ โทรทัศน์ช่อง ๗ สี รายการแบ่งปันรอยยิ้ม มาถ่ายทำบันทึกกิจกรรมของโรงเรียน สส.สอ.
พ.๒๖ ประชุมรวมนักเรียน รับโอวาท ก่อนปิดเทอมภาคแรก

ข้อคิดก่อนจาก
ผู้ชนะย่อมก่อเวร ผู้แพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์
หากเว้นการชนะการแพ้แล้ว ย่อมนอนเป็นสุข (พุทธพจน์ )
สมณะดินทอง นครวโร


 

รายงานจากพุทธสถานสีมาอโศก
ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2544

ในยุคที่โลกยังไม่พบทางออกให้กับสังคม จึงต้องเต็มไปด้วยการแก่งแย่ง และแข่งขันซึ่งกันและกัน  หากคนเรา หันมานิยม การเสียเปรียบ อันคือการเสียสละ อย่างเต็มใจ หรือกลับมานิยม การเป็นผู้แพ้ แต่ยินดีที่จะชนะใจตนแทน โลกนี้จะกลายเป็น สวรรค์บนดิน อันน่ารื่นรมย์

กิจกรรม
ส.๑ สมณะประชุมร่วมกับชาวชุมชนดินหนองแดนเหนือ ต.บ้านตาด จ.อุดร
อา.๒ สมณะและนักเรียนเยี่ยมเยียนบ้านพะไลพัฒนา ต.หลุมข้าว อ.โนนสูง (ธ.ก.ส. รุ่น ๒) ชาวบ้านทำแชมพู และปุ๋ยหมักใช้เอง
- สมณะประชุมกับชุมชนเลไลย์อโศก กิ่งอ.เอราวัณ จ.เลย
อ.๔ สมณะแก่นเมือง เดินทางไปรับโยมแม่ ซึ่งป่วยมาจาก จ.สระแก้ว
พ.๕ ประชุมฐานงานผลิตช่วยชาติ (โรงขวดพลาสติก)
พฤ.๖ ประชุมชาววัด ชาวชุมชน
ศ.๗-อา. ๙ อบรมเยาวชนคนสร้างชาติ ครั้งที่ ๖ เป็นนักเรียนจากครบุรี จำนวน ๕๐ คน เที่ยงประชุมกลุ่มแก่นอโศก
อ.๑๑ สมณะประชุมอปริหานิยธรรม
พ.๑๒ อา. ๑๖ อบรมเกษตรกร หลักสูตรสัจธรรมชีวิตครั้งที่ ๓ อ.หนองบุนนาก จำนวน ๑๐๓ คน
ส.๑๕ สมณะและญาติโยม ไปพุทธสถานศีรษะอโศก เพื่อร่วมงานฌาปนกิจศพโยมแดง สิงห์คำ
อา.๑๖ ประชุมชาวเมฆาอโศก อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
อา.๑๖ จ.๑๙ สมณะและญาติโยม ร่วมอบรมเกษตรกร โครงการกสิกรรมไร้สารพิษ ที่ศูนย์อบรมบ้านน้ำซับ อ.วังน้ำเขียว
พ.๑๙ อา. ๒๓ สมณะ ญาติโยมและนักเรียน ร่วมงานอบรมเกษตรกร หลักสูตร "สัจธรรมชีวิต" ครั้งที่ ๑ ที่ชุมชนหินผาฟ้าน้ำ บ้านนาแก อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
พฤ.๒๐ ญาติโยมและนักเรียน สส.ม. ไปทำนา ๓๐ ไร่ อ.ขามสะแกแสง เพื่อใส่ปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์ และเกี่ยวหญ้าคา
ศ.๒๑  สมณะ ญาติโยม และนักเรียน ไปตัดกล้วย บอนหวาน และผักจากสวนวังสวนฟ้า จ.สระแก้ว นำไปร่วมงานฉลองน้ำ ที่บ้านราชฯ จ.อุบลฯ
ส.๒๒ กลุ่มแม่บ้าน บ้านสนวน ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ จำนวน ๒๐ คน ขอดูงานฐานแปรรูปสมุนไพร และฐานแชมพู
อา.๒๓   ชาวสีมาอโศกนำอาหารแห้ง  เส้นหมี่  และผัก   ไปร่วมงานฉลองน้ำที่ราชธานีอโศก
อา. ๒๕ พ.๒๖ สมณะ ญาติโยม และนักเรียนไปร่วมงานฉลองน้ำ ครั้งที่ ๒
พ.๒๖ สมณะ และญาติโยมร่วมกับเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ไปเยี่ยมและประเมินผลชาวบ้าน ไทรโยง (รุ่นที่ ๑) ผลงานการทำแชมพู และระบบ ๕ ส. เป็นที่ประทับใจ
พฤ.๒๗ สมณะ ญาติโยม และนักเรียน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. เยี่ยมเยียนและประเมิน ผลชาวบ้านหนองกระทุ่มเตียน และบ้านห้วยทราย อ.คง ผลจากการอบรมชาวบ้านหลาย คนเลิกเหล้า บุหรี่ และหวยรัฐบาล
พฤ.๒๗ - ๑ ต.ค. สมณะและญาติโยม ร่วมงานอบรมเกษตรกร หลักสูตร "สัจธรรม ชีวิต" รุ่นที่ ๑ ที่ศูนย์อบรมบ้านน้ำซับ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
อา.๓๐ จัดงานบุญครบรอบ ๘๐ ปี หลวงปู่บุญ ปุญญภาโร และงานทำบุญโยมพ่อของ คุณบุญเรือง เงางาม ที่บ้านหนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ช่วงนี้เป็นโอกาสของการโกยบุญ ชาวสีมาอโศกและนักเรียนสัมมาสิกขาสีมาอโศก ร่วมกันเร่งงานพัฒนาสถานที่  เช่น ปรับปรุงถนน และสร้างห้องน้ำ เพื่อเตรียมการอบรม เกษตรกร บางวันทำงานกัน จนดึกดื่น แต่ก็สนุกและรื่นเริงกันดี

บุญคุณต้องทดแทน แค้นต้องอภัย
สมณะเด็ดขาด จิตตสันโต


 

รายงานจากพุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ
ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๔๔

เดือนนี้ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายของการเข้าพรรษาปี  ๒๕๔๔ หมู่สมณะที่ภูผาฯ  ต่างก็ปรารภความเพียร  ชักชวนกัน บำเพ็ญตบะ ตามอินทรีย์พละ ของแต่ละท่าน มีการเนสัชชิบ้าง  ไม่เอาหลังแตะพื้น  อัปปิจฉะ งดฉันบ้าง และยังมี ชมรมหนึ่งเดียวเกิดขึ้นคือ นอนตื่นเดียว หรือนอนครั้งเดียว ไม่จุบจิบ ฉันอาหารอย่างเดียว ฯลฯ

เดือนนี้ทั้งเดือน  ทุกวันอังคาร  วันพฤหัสบดี และวันอื่นที่พร้อมหน้ากันทุกรูป  ในช่วงทำวัตรเย็น สมณะก็ได้มา นั่งล้อมวง หันหน้าเข้าหากัน เล่าประวัติชีวิต ของแต่ละท่าน สู่กันฟัง พร้อมทั้งเปิดใจ ชื่นชม ชี้ขุมทรัพย์ บรรยากาศ โดยส่วนใหญ่ ก็มีการชื่นชม ให้กำลังใจ ซึ่งกันและกัน  การชี้ขุมทรัพย์ ก็ดูบรรยากาศไม่ถึงขั้นเอาเป็นเอาตาย ไม่จับผิดเพ่งโทษถือสา จนไม่อบอุ่น แต่สัมผัสได้ ถึงสายตาที่ปรารถนาดี ทั้งอาจารย์ ภันเต อาวุโส

เหตุการณ์ต่างๆในเดือนนี้
อา.๒ จ. ๑๗ สมณะลงปาติโมกข์
พฤ.๖, ๑๓, ๒๐, ๒๗  ประชุมชมรมกสิกรรมไร้สารพิษ ชุมชนภูผาฯ  สมณะลานบุญ  เป็นประธาน
ส.๘, ๒๒ วันเอื้อไออุ่น
อา.๑๖ โครงการสัมมนาด้านนิติบัญญัติ สุขภาพทางเลือก และปฏิรูปด้านสาธารณูปโภค จัดโดยพรรคเพื่อฟ้าดิน  สาขาเชียงใหม่ มีญาติธรรม และผู้สนใจ มาร่วมด้วย พร้อมทั้งสมณะ ให้โอวาทแสดงธรรม โดยสมณะบินบน ถิรจิตโต
จ.๒๔ สมณะ ๒ รูป ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการกู้ดินฟ้า ตลาดกสิกรรมไร้สารพิษ จ.เชียงใหม่ ที่ ชมร.เชียงใหม่ สมณะบินบน ถิรจิตโต เป็นประธาน
พ.๒๗ สมณะเลื่อนฟ้า สัจจเปโม เดินทางไปหาหมอ ที่โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ ซึ่งป่วยมีฝีที่เปลือกตา ด้านในข้างขวา หมอผ่าตัดออก และให้ยามาฉัน พักรักษาตัวที่ภูผาฯ
ส.๒๙  สมณะ ๗ รูป นำโดยอาจารย์ ๑ สมณะบินบน ถิรจิตโต  ไปกิจนิมนต์แสดงธรรมงานทำบุญบ้านของโยมเต็ง และโยมหน่อย ลิลิต ที่บ้านเลขที่ ๗๒/๑ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ข้อคิดก่อนจาก
"การที่เรารวมตัวกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้ คุยกันได้ บอกกล่าวกันได้มากเท่าใด กิเลส อัตตา มานะของเรา  ก็จะลดลง ไปได้มากเท่านั้น  การเข้าหาหมู่  ร่วมประชุม ร่วมกิจกรรม เป็นการลดอัตตาของเราได้ ทั้งอัตตาความเป็นส่วนตัว ตามใจตามภพของตัวเอง และละอัตตาเมื่อสัมผัส สัมพันธ์กับหมู่ ก็จะมีผัสสะ มันก็จะโผล่มาให้เรา เห็นอัตตาของเรา ทั้งเรื่องงาน เรื่องทิฏฐิความเห็น การพูดจา การกระทำ

ดังนั้น เราต้องมีสำนึกให้มาก  ต้องตั้งจิตสมาทานจัณฑาล เป็นผู้มีจิตไม่ถือดี ไม่เย่อหยิ่ง อ่อนน้อมไม่คิดมุ่งร้ายใคร มีความเจียมตัว อยู่เสมอๆ

ทีมสมณะภูผาฟ้าน้ำ

อ่านจากรายจากพุทธสถาน สันติอโศก สีมาอโศก ภูผาฟ้าน้ำ

    พุทธสถานปฐม ศีรษะ ศาลี

รายงานจากพุทธสถานฯ หนังสือสารอโศก อันดับที่ ๒๔๐ เดือนกันยายน ๒๕๔๔ หน้า ๘๙