โรงบุญ ๕ ธันวามหาราช '๔๔
หนังสือพิมพ์สารอโศก อันดับ ๒๔๒
หน้า 1/1

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ประเทศไทยมีในหลวงที่ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ ดังนั้นเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราชของทุกปี ชาวอโศกทั่วประเทศจึงได้จัดโรงบุญมังสวิรัติ เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล

การจัดโรงบุญมังสวิรัติ จนเป็นประเพณีของชาวบุญนิยม มีหลักการจัดโรงบุญของชาวอโศกหรือ บุญญาวุธหมายเลข ๑ ลักษณะดังนี้
๑.แจกอาหารมังสวิรัติเท่านั้น
๒.แจกฟรี ไม่มีการซื้อขายใดๆบริเวณโรงบุญฯ
๓.ไม่เรี่ยไร ไม่รับบริจาคเงินที่โรงบุญฯ ยกเว้นบริจาคเป็นพืชผักผลไม้
๔.ผู้ให้พึงไหว้ผู้รับ

แม้ว่าเศรษฐกิจในประเทศไทยจะมีภาวะผันผวนเช่นใด ชาวอโศกเพื่อมวลมนุษยชาติยังคงถือปฏิบัติต่อเนื่องมาทุกปี ตั้งแต่ปี ๒๕๒๕ เป็นต้นมา ทุกแห่งทุกที่ในการจัดโรงบุญฯ ผู้ให้พึงไหว้ผู้รับ เพราะผู้ให้มีความยินดีเต็มใจ ผู้รับสัมผัสได้ ถึงน้ำใจ จึงรับไหว้เป็นการตอบแทน ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดี มีคุณค่าแบบนี้ จะดำรงอยู่ คู่ชาวบุญนิยม สืบไป ตราบนานเท่านาน

โรงบุญมังสวิรัติปี'๔๔ นี้ ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาหน้าสันติอโศก และสาขาเชียงใหม่ สร้างสรรสิ่งดี เพื่อขจัดมลพิษ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการแจกให้ผู้มารับบริการ ร่วมกันรับประทานอาหารที่ร้าน ไม่มีการแพ็คใส่ถุงพลาสติก และร้านกู้ดินฟ้าก็ร่วมรณรงค์ เพื่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการแจกพืช-ผักผลไม้ไร้สารพิษ นับเป็นปีแรกเริ่ม ที่จัดโรงบุญพืชผักผลไม้ ที่ไร้สารพิษ โดยผู้มารับหยิบจับ และหอบหิ้วกลับบ้านนอก โดยไม่มีถุงที่เป็นมลพิษบรรจุให้ เพียงไม่กี่ชั่วโมง ทั้งผักทั้งผลไม้ ก็หายไปกับผู้คน

จากพืชสวนมาเข้าสู่พืชไร่ บริษัทขอบคุณ จำกัดและร้านธรรมทัศน์สมาคม ร่วมเฉลิมพระเกียรติ ด้วยการแจก ข้าวกล้องโอชา สนับสนุน พระราชดำริในหลวงท่านที่ว่า กินข้าวกล้องไม่ต้องกินยา นับว่าโรงบุญปีนี้ เป็นผลดีทั้งมวลชน และสิ่งแวดล้อม

จริงใจไมตรี ไม่มีศัตรู ชาวบุญนิยมเน้นเรื่องการเสียสละให้แก่ส่วนรวม สละความสุขส่วนตัว สละเวลา และสละ ความโลภ ที่เกิดขึ้น สละความหอบหวงที่ยึดติด เมื่อสละสิ่งเหล่านี้ได้ โรงบุญมังสวิรัติ

จึงเกิดขึ้นได้ทุกปี ทั่วทุกแห่งในเครือข่ายชุมชนชาวอโศกทั่วประเทศไทย

โรงบุญ ๕ ธันวามหาราช
ประกาศเกียรติก้องแซ่ซ้องเทิดในหลวง
ร้อยดวงใจจัดโรงบุญเพื่อชนทั้งปวง
ใต้ร่มไทรในหลวงเพื่อปวงประชา

ฝั่งฟ้าฝัน


สถิติโรงบุญ ๕ ธันวามหาราช ปี ๒๕๔๔
ภาคเหนือ ๒๔ แห่ง ภาคอีสาน ๔๗ แห่ง ภาคกลาง ๒๓ แห่ง ภาคตะวันออก ๕ แห่ง ภาคใต้ ๔ แห่ง กทม. ๔๑ แห่ง รวม ๑๔๔ แห่ง

สถิติโรงบุญ ภาคเหนือ ๒๔ แห่ง
จ.เพชรบูรณ์
๑.นางบัวทอง รอดเกิด โรงเรียนโคกรังน้อย ต.ศรีเทพ .อ.ศรีเทพ
๒.ที่ว่าการอำเภอหนองไผ่
๓.คุณกัลยา อนุวุฒินาวิและครอบครัว ร้านวงศ์สว่าง ๑๐-๑๑ เทศบาล ๓ อ.หล่มสัก
๔.ญาติธรรม อ.ชนแดน หน้าธนาคารกรุงไทย จำกัด
๕.คุณคมสัน ลีลาประเสริฐ ร่วมกับกลุ่มปากเกร็ด (กลุ่มตัดผม) ร.ร.นาตระกรุด อ.ศรีเทพ

จังหวัดพิจิตร
๑.กลุ่มพิจิตร บ้านสระยายชี ม.๖ อ.สามง่าม
๒.นางฟอง ศรีอำไพ ตรอกร.ร.โถงจื้อ อ.บางมูลนาก
๓.นางพยุง เข็มเพชร ม.๑๐ ต.วังตะกู อ.บางบูลนาก
๔.ร้านเจพิจิตร ๒๑/๑๔ ตรงข้ามสนง.ป่าไม้จังหวัด อ.เมือง
๕.คุณชัดแท้ แสงตระกูล ร้านเม้งการช่าง ๓๒ ม.๓ บ้านเนินมะกอก อ.บางมูลนาก (๒ ธ.ค.)
๖.ร.ร.วัดปากน้ำ ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล

จังหวัดนครสวรรค์
๑.ชุมชนศาลีอโศก ข้างสมาคมพ่อค้าไพศาลี
๒.ญาติธรรมไพศาลี ต.คะมัง อ.ชุมแสง
๓.คุณประทุม ฉิมพาลีและญาติธรรม ข้างธ.กรุงไทย

จังหวัดกำแพงเพชร
๑.คุณรัชนี อาทิตย์แก้ว หน้าศาลากลางจังหวัด
๒.นางฟ้าเกื้อ อาทิตย์แก้ว ศาลากลาง จังหวัด กำแพงเพชร
๓.กลุ่มกำแพงเพชร ม.๖ ต.วังทอง อ.เมือง
๔.นางพูนศีล อุ่นทรัพย์ ร.ร.บ้านสามเรือน ม.๓ วังไทร อ.คลองขลุง (๒ ธ.ค.๔๔)
๕. นางสาวเชื่อม ขิงสันเที้ยะ บ้านปางมะค่า อ.ขาณุฯ

จังหวัดเชียงราย
๑.กลุ่มเชียงรายอโศก ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า)
๒.คุณเสรี ศาลามังสวิรัติ ๕๓ ถ.อุตรกิจ อ.เมือง
๓.แม่แดง มังสวิรัติ ถ.พหลโยธิน อ.เมือง

จังหวัดเชียงใหม่
ชมรมมังสวิรัติ ๔๒ ถ.มหิดล อ.เมือง

 

ภาคอีสาน ๔๗ แห่ง
จังหวัดศรีสะเกษ
๑.นายนงค์ ขาวสะอาด ๗๓ ม.๑๓ (บ้านเพ็ก) หนองเชียงทูน ปรางค์กู่
๒.ญาติธรรมศีรษะอโศก อบต.บ้านกระแชง อ.กันทรลักษ์
๓.ญาติธรรมศีรษะอโศก รพ.กันทรลักษ์
๔.ญาติธรรมศีรษะอโศก ร.ร.บ้านหมากหม้อ ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก
๕.ญาติธรรมศีรษะอโศก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
๖.คุณอัมพร ปักปิ่น บ้านจาน อ.กันทรารมย์
๗.ทีมวังหินรวมญาติ ร.ร.บ้านบุสูง ม.๒ อ.วังหิน
๘.นางเครือ เผ่าพงษ์ ร.ร.บ้านห้วยเสือ ต.ห้วยเสือ อ.ขุขันธ์(๒๗ พ.ย.)
๙.นางเครือ เผ่าพงษ์ ร.ร.บ้านสวงษ์ ต.สวงษ์ อ.ขุขันธ์ (๑๑ ธ.ค.)

จังหวัดขอนแก่น
๑.คุณละออง ศิลป์ประกอบ ๑ ม.๑๖ ต.คึมชาติ อ.หนองสองห้อง (๑๐ ธ.ค.๔๔)
๒.โรงสีสมาคม ผู้ปฏิบัติธรรม บ้านหนองค้า อ.เมือง (๒ ธ.ค.)
๓.ร้านตะวันทอง ถ.หลังศูนย์ราชการ อ.เมือง

จังหวัดอุดรธานี
๑.ชาวชุมชนดินหนองแดนเหนือ บ้านนาข่า อ.เมือง
๒.ญาติธรรมชาวบ้านดุง อ.บ้านดุง

จังหวัดสุรินทร์
๑.นายเจ็ดแก้ว ชาวหินฟ้า เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ บ้านรัตนะ อ.เมือง
๒.นายธนาศักดิ์ ก่ำรัมย์ ศาลาบ้านหนองครอม ม.๕ ต.สองชั้น อ.กระสัง
๓.นายสมพร ทองอ้ม ๕๘ ม.๕ ต.ศรีสุข อ.กิ่งศรีรณงค์

จังหวัดเลย
ศูนย์คุณธรรมกสิกรรมไร้สารพิษเลย สนามกีฬากลางจังหวัด อ.เมือง

จังหวัดมหาสารคาม
นายนพดล ทองโครต ร้านอิ่มบุญ หน้าร.ร.ศรีสวัสดิ์วิทยา อ.เมือง

จังหวัดชัยนาท
หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท อ.เมือง

จังหวัดชัยภูมิ
๑.ร้านมังสวิรัติดอนเมือง แจกที่ชัยภูมิ
๒.กลุ่มหินผาฟ้าน้ำ บ้านนาแก แก้งคร้อ
๓.กลุ่มหินผาฟ้าน้ำ ตลาดเทศบาลแก้งคร้อ

จ.บุรีรัมย์
๑.คุณประดับ โกยรัมย์ บ้านหนองลิง อ.กระสังข์ (๒๔ พ.ย.)

๒. คุณนาน้อม จริตรัมย์ บ้านนาราใหญ่ อ.กระสังข์

จังหวัดอุบลราชธานี
๑.อุทยานบุญนิยม พ.เทพโยธี อ.เมือง จ.อุบลฯ
๒.บ้านหินแห่ง ต.สำโรง กิ่งอ.สำโรง
๓.บ้านเปือย ต.บุเปือย อ.น้ำยืน
๔.บ้านโนนจิก ต.คูเมือง อ.วารินชำราบ
๕.บ้านนาสันทัด อ.คำชะอี
๖.บ้านนาเยีย กิ่งอ.นาเยีย
๗.บ้านท่าลาด อ.วารินชำราบ
๘.บ้านคำเอนอ้า อ.ตระการพืชผล
๙.แม่อ้วน อิ้มคำ ๑๑๖ ม.๑๔ บ้านคอนเสาฮง อ.เดชอุดม

จังหวัดนครราชสีมา
๑.หน้าร้านสุขภาพดี ตลาดสดเทศบาล ปากช่อง
๒.แม่เกิด กล่อมจอหอ ๙๔ บ้านสระแจง ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง
๓.พ่ออินทร์ แม่เต็ม เฉื่อยกลาง ๒๗ ม.๒ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง
๔. คุณเอื้ออภัย อินทนนท์ บ้านสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นม. ๒ ธ.ค.
๕. คุณอัมพร ดอนวิชาและชาวจนดี บ้านหนองแหน อ.เมือง จ.นม. ๓ ธ.ค.
๖. คุณยายเกิดบุญ กล่อมจอหอ บ้านสะแจง อ.ขามสะแกแสง จ.นม. ๔ ธ.ค.
๗. ร้านมังสวิรัตินครราชสีมา อ.เมือง จ.นม. ชาวมรส. ๔ ธ.ค.
๘. ชาวชุมชนสีมาอโศกและญาติธรรม หน้าศาลากลางจังหวัด นม. ๕ ธ.ค.
๙. ชาวชุมชนสีมาฯ และญาติธรรม หน้าโรงพยาบาลมหาราช จ.นม. ๕ ธ.ค.
๑๐. คุณป้าพร สติใหม่ บ้านศรีษะระเริง จ.นม. ๕ ธ.ค.
๑๒. คุณแม่เรือน แขพิมาย บ้านดงวังหิน อ.พิมาย จ.นม. ๕ ธ.ค.
๑๓. คุณไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ ปั๊มบางจาก ถ.พิบูรย์ละเอียด จ.นม. ๕ ธ.ค.
๑๔. คุณแม่นกเกต ดีนวนพะเนา บ้านโป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นม. ๙ ธ.ค.

จังหวัดนครปฐม
๑.ชาวปฐมอโศก ชุมชนปฐมอโศก อ.เมือง
๒.ร้านมังสวิรัตินครปฐม อ.เมือง
๓.ป้าสำลี .พระประโทน อ.เมือง
๔.ร้านหิ่งห้อย ใกล้ชุมชนปฐมอโศก

จังหวัดสมุทรปราการ
๑.นางทิพย์มาศ บัณฑิตานนท์ ๓๕/๖ ม.๗ ซ.วัดสลุด ถ.บางนา-ตราด กม.๙ บางพลี
๒.บมจ.ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ อ.เมือง (คุณอรภิญญ์ เวทย์วรพรรณ และเพื่อน)

จังหวัดปราจีนบุรี
๑.กลุ่มศรีบูรพาอโศก หน้าศูนย์เด็กบ้านหัวซา ม.๖ ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ์
๒.ร้านพลังชีวิต อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี
กลุ่มเพื่อนบุญอโศก ศาลาประชาคมศาลเจ้าพ่อพระยาจักร ตลาดอู่ทอง อ.อู่ทอง

จังหวัดราชบุรี
กลุ่มเพื่อนบุญอโศก ร.ร.วัดจันทราราม อ.บ้านโป่ง

จังหวัดนนทบุรี
๑.คุณใจบุญ ๑/๑๒๗ ซ.มิ่งขวัญ อ.เมือง
๒.โรงอาหาร กฟผ. บางกรวย
๓.หน้าเทศบาลเก่า อ.เมือง
๔.นางปอย สายเบาะ วงเวียนหมู่บ้านสวัสดิการ กทม. ปากเกร็ด
๕.บ.ฟ้าแสง ซิลแน็ค หน้าที่ว่าการ อ.ไทรน้อย

จังหวัดสระแก้ว
นายสถิตย์ สถาพรภักดีไทย กลุ่มวังสวนฟ้า ม.๑๒ ต.วังทอง กิ่งอ.วังสมบูรณ์ (๙ ธ.ค.๔๔)

จังหวัดปทุมธาน
คุณดวงกมล ชมสมุทร คุณมาลี คงธันว์ ร.ร.หัตถสารเกษตร ม.๘ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง

จังหวัดกาญจนบุรี
๑.คุณพิมลอร สวนสัตว์เลี้ยง
๒.คุณหมอมนต์ชัย คุณคำหล้า หมู่บ้านมะเซอย่อ อ.ไทรโยค
๓.กลุ่มเพื่อนบุญร่วมกับกสิกรรมธรรมชาติกาญจนบุรี สะพานข้ามแม่น้ำแคว

จังหวัดสิงห์บุรี
นางสมจิตร ธรรมชัย ร้านมังสวิรัติเพื่อนช่วยเพื่อน ๕๐๙/๒ ม.๖ ถ.อินทร์-บ้านไร่ อ.อินทร์บุรี

จังหวัดนครนายก
๑.ป้าสมศรี คุณสุภร คุณสุนทรี ร้านสมศรี ตลาดวังกระโจม อ.เมือง
๒.คุณส่องหล้า คุณกาญจนี อาษานอกและครอบครัว ลานค้า วัดเนินสะอาด ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา

จังหวัดอยุธยา
๑.ใกล้สี่แยกคลองมะขามเรียง เกาะเมือง
๒. ทางเข้าการเคหะ ใกล้โรงแรมอู่ทองอินทร์ ถ.โรจนะ

จังหวัดลพบุรี
กลุ่มละโว้อโศก สวนอาหารโพธิสัตว์ ๑๙๖/๒ ม.๘ ต.นิคม อ.เมือง

ตะวันออก ๕ แห่ง
จังหวัดตราด
นางสาวพิมพรรณ วิสุทธิแพทย์ ตลาดเทศบาล หน้าธนาคารกรุงศรีอยูธยา ถ.สุขุมวิท จ.ตราด

จังหวัดชลบุรี
กลุ่มชลบุรีอโศก หน้าหอพระ อ.เมือง

จังหวัดจันทบุรี
๑.โรงเจสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม อ.เมือง
๒.ศาลามังสวิรัติ ๒๙ อ.เมือง
๓.คุณอรุณี ศรีไกรสิทธิ์ อ.สอยดาว

ภาคใต้ ๔ แห่ง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
นายสัมพันธ์ เหมทานนท์ ๑๒๔๕ หมู่ ๑ หน้าร.ร.ชะอวดวิทยาคาร ต.ชะอวด อ.ชะอวด วันที่ ๕ ธ.ค.๒๕๔๔

จังหวัดพัทลุง
ครอบครัวนานสีเงิน นางทิม คำช่วย ๖๗ ม.๖ อ.ควนขนุน

จังหวัดยะลา
คุณพัชรี เชี่ยวชาญวิลาศ ๔๑ ถ.ชัยจรัส อ.เมือง

จังหวัดพังงา
กลุ่มพิงกันอโศก สวนกาญจนาภิเษก ๓๙ ข้างเรือนจำ

กรุงเทพมหานคร ๔๑ แห่ง
๑.กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์
๒.ร้านมังสวิรัติแม่อนงค์ คลองเตย
๓.คุณหนูเพ็ญ ชารีไชย์ ธ.ออมสิน สนง.ใหญ่ สะพานควาย
๔.ป้าบุญนาค ทานนท์ หมู่บ้านยาสูบ สุขุมวิท ๑๐๓ อุดมสุข ๓๐ บางนา
๕.โกลเด้นเพลส (เลมอนฟาร์มเก่า) ติดทางด้วยรามอินทรา-อาจณรงค์ (ญาติธรรมกลุ่มวังทองหลาง)
๖.ร้านอาหารนัดพบบางเขน ตรงข้ามวัดศรีมหาธาตุ เขตบางเขน
๗.ญาติธรรมและนร.สัมมาสิกขาสันติอโศก ร.ร.วัดปุรณาวาส ทวีวัฒนา(๑๒ ธ.ค.)
๘.ครอบครัวรังสิมันต์วงศ์และสมาชิก ศาลาประชาคม หมู่บ้านเศรษฐกิจ บางแค
๙.มูลนิธิพลตรีจำลอง ซ.เทพลีลา รามคำแหง ๓๙
๑๐.ร้านป้านิดมังสวิรัติ สน.พระยาไกร
๑๑.คุณบัวแก้ว คำชนะ สโมสร ธ.แห่งประเทศไทย (แบงค์ชาติ) เทเวศร์
๑๒.คุณสุนี บำรุง ๒๐๑ ซ.เจริญกรุง ๔๓ เยื้องปณ.กลาง เขตบางรัก
๑๓.ร้านเพื่อน ซ.วัดยาง พรานนก บางกอกน้อย
๑๔.คุณเทียนดิน ทัศโน ร.ร.บางบัว บางเขน
๑๕.คุณพรหม ชื่นสนธิ์ ๘๖ อินทรามระ ๗ สะพานควาย พญาไท
๑๖.คุณแก้วธรรมและคุณแดง ๒๖๘/๒๗ ซ.เทียมพร เขตบึงกุ่ม
๑๗.บ้านไอศกรีมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ๖๕/๒๗ ซ.เทียมพร เขตบึงกุ่ม
๑๘.คุณยุพาพรรณ ชื่นศิริกุลชัย มังสวิรัติราชเทวี กิ่งเพชร
๑๙.ร้านศรีฟ้ามังสวิรัติ ๔๕๑ ตลาดวรรัตน์ ทุ่งวัดดอน สาธร
๒๐.พุทธธรรมและบริษัทแด่ชีวิต ถ.นวมินทร์ บึงกุ่ม
๒๑.กลุ่มศิษย์เก่า พุทธธรรม และนร.สัมมาสิกขาสันติอโศก ข้างสวนพฤกษชาติ
๒๒.บริษัทพลังบุญจำกัด ถ.นวมินทร์ บึงกุ่ม (๙ ธ.ค.)
๒๓.ศูนย์มังสวิรัติ ถ.นวมินทร์ บึงกุ่ม
๒๔.ร้านกู้ดินฟ้า หน้าสันติอโศก ถ.นวมินทร์ บึงกุ่ม (แจกผักไร้สารพิษ)
๒๕.บริษัทขอบคุณจำกัด ถ.นวมินทร์ บึงกุ่ม (แจกข้าวสาร)
๒๖.อ.วิเชียร อ.รุ่ง อร่ามกุล บางขุนนนท์
๒๗.คุณวาลิกา คุณวนิดา พีรพัฒนโภคิน หน้าพุทธสถานสันติอโศก บึงกุ่ม (๒ ธ.ค.)
๒๘.แม่ตุ้มทอง-จอมศรี นนทรีย์ คลองเตย
๒๙.ญาติธรรมและลูกหลาน ๒๒๑/๔๓ ใกล้ห้างพาต้าปิ่นกล้า บางพลัด
๓๐.คุณสาคร ศรีหาเหง่า กระทรวงสาธารณสุข สนง.อย.และกรมอนามัย
๓๑.ร้านธรรมทัศน์สมาคม หน้าพุทธสถานสันติอโศก บึงกุ่ม (แจกข้าวสาร)
๓๒.คุณโสภณ โพธิ์ศิริสุข ซ.พึ่งบุญ หน้าร้านกอบัว บึงกุ่ม
๓๓.คุณดวงจันทร์ ศรีวรรณะ หมู่บ้านไปรษณีย์ ถ.รามอินทรา
๓๔.ญาติธรรม หน้าอาคารตะวันงาย ๒ ซ.ประสาทสิน บึงกุ่ม (๒ ธ.ค.)
๓๕.ร้านรักษ์สุขภาพเซเว่นอีและชาวชุมชนเข็มเพชร ๔๐/๓๑ ซ.ราม ๕๘/๓
๓๖.ป้ายุ้ย จันทรเสฏฐี ปากซอยวัดสุวรรณประสิทธิ์ บึงกุ่ม
๓๗.กลุ่มรามบูชาธรรม ม.รามคำแหง แผงมังสวิรัติ ๒๒
๓๘.กลุ่มรามบูชาธรรม ม.รามคำแหง แผงมังสวิรัติ ๔๓
๓๙.กลุ่มรามบูชาธรรม บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
๔๐.ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย จตุจักร
๔๑.คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (๑๐-๑๑ ธ.ค.)


 
สารอโศก อันดับ ๒๔๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ โรงบุญ ๕ ธันวา ฯ