สานฝัน กู้ดินฟ้า
บุญญาวุธ หมายเลข ๓


สารอโศก
อันดับ 242
พฤศจิกายน 2544


โลกเปลี่ยนแปลงทุกเวลา ทรัพยากรธรรมชาติถูกขุดค้นขึ้นมาใช้อย่างฟุ่มเฟือย ทรัพยากรธรรมชาติในโลก จึงอาจจะไม่มีเพียงพอ ต่อการบริโภคของมนุษย์และสัตว์ อนาคตต่อไปสัตว์บางชนิด อาจจะสูญพันธุ์ และหลายสิ่ง อาจกลายพันธุ์

"ชาวอโศกต้องเป็นชาวกสิกรรม" เป็นคำกล่าวของพ่อท่าน ที่เน้นย้ำให้ชาวอโศก ได้ตระหนักถึงคุณค่า ของอาชีพนี้ และหันมานิยม ทำกสิกรรมกันให้มากให้จริง ทำหน้าที่ผลิตอาหารเลี้ยงคน ในสังคมกว้างขึ้นๆ โดยกสิกรรม ของชาวอโศก เพื่อมวลมนุษยชาติ คือ กสิกรรมไร้สารพิษ

เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น กสิกรรมไร้สารพิษคือ : การปลูกพืชผักโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี และยาฆ่าแมลงทุกชนิด ปลอดสารพิษ คือ : การปลูกพืชผักโดยใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง แต่เก็บพืชผลมาในระยะปลอดภัย

กสิกรรมไร้สารพิษ ซึ่งเกี่ยวข้องกับนโยบาย "พรรคเพื่อฟ้าดิน" ในโครงการกู้ดินฟ้า มีการออกพื้นที่ เพื่อพบเกษตรกร ดูพื้นที่การเพาะปลูก พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และจัดการเรื่องการตลาด เป็นเรื่องสำคัญมาก สำหรับ นโยบายกู้ดินฟ้า

ชาวอโศกต้องเป็นแกนนำในการเกื้อหนุนเกษตรกร เป็นผู้ที่คอยแนะนำคุณภาพ และปริมาณการผลิต ให้เหมาะสม เป็นแหล่งความรู้ และให้การช่วยเหลือ เกษตรกรด้านวิธีการผลิต ปุ๋ยหมักธรรมชาติ หรือน้ำหมักชีวภาพ

ส่วนบริษัทขอบคุณ จำกัด เป็นแหล่งตลาดให้กับเกษตรกร เป็นบริษัทขายส่ง รับซื้อพืชไร่ พืชผักผลไม้ เฉพาะไร้สารพิษ เท่านั้น บริษัทแด่ชีวิต จำกัด ก็เป็นบริษัทขายสิ่งของ รับซื้อพืชไร่ไร้สารพิษ และปลอดสารพิษ บริษัทจำกัดของชาวอโศกนั้น มีนโยบายหลักคือ การค้าบุญนิยม นอกจากนั้น ก็มีร้านกู้ดินฟ้า ๑ เป็นร้านค้าขายปลีกพืช ผัก ผลไม้ ไร้สารพิษ ให้กับ ผู้บริโภครายย่อย

เครือข่ายชาวอโศกทั่วประเทศ ควรให้ความสำคัญกับนโยบายกู้ดินฟ้า เพราะมีการจัดอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพชีวิต เกษตรกร ร่วมกับ ธ.ก.ส. จะทำให้เกษตรกรเชื่อมั่นว่า ผลิตผลทางด้านการเกษตร มีตลาดรองรับ

ดังนั้น ถ้าเครือข่ายชุมชนชาวอโศกทั่วประเทศ เป็นแหล่งรองรับด้านการตลาด โดยบริษัทขอบคุณ จำกัด เป็นศูนย์กลางรับซื้อ ผลผลิตที่ไร้สารพิษ จากเกษตรกร การค้าบุญนิยม ย่อมเป็นรูปร่างขึ้น เพราะจะมีร้านสาขา กู้ดินฟ้า ทั่วทุกภูมิภาค

สินค้ากสิกรรมไม่ใช่สินค้าอุตสาหกรรม การผลิตสินค้าพืชไร่เชิงเดี่ยว เป็นการเสียรู้ภาคอุตสาหกรรม เพราะไปเน้นการขาย มากกว่า ที่จะบริโภคเอง ทำให้เกิดหนี้สินมากขึ้น เพราะปุ๋ยเคมีราคาสูง สินค้าอุปโภคต่างๆ ราคาก็แพง ยิ่งถ้าทั้งหมู่บ้าน ปลูกพืชชนิดเดียวกัน ผลผลิตออกมาราคาย่อมต่ำ เพราะกลไกการตลาดของทุนนิยม จะเข้าควบคุมได้ง่ายกว่า อีกทั้งการปลูกพืช ชนิดเดียวต่อเนื่องกัน ทำให้สภาพดิน และความสมดุลธรรมชาติ ถูกทำลายไปเรื่อยๆ เป็นช่องทาง ให้นายทุน เข้ามาจูงใจเกษตรกร ให้ใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อการลงทุน ที่ให้ผลเร็วทันใจ แม้ต้องจ่ายแพง แต่เกษตรกร ก็ต้องจำนน เกิดเป็นวงจรของ "หนี้" ที่ไม่มีวันปลด ชำระคืนได้หมด ตลอดกาล

ดังนั้นจึงต้องมีการทำความเข้าใจด้านแนวคิด ปรับความเข้าใจเรื่องการทำกสิกรรม ปรับความคิด ในเรื่องการทำเกษตร เพื่อพึ่งตนเอง ความสมบูรณ์ และสุขภาพที่แข็งแรง ก็จะกลับมาสู่เกษตรกรอีกครั้ง อโรคยา ปรมา ลาภา ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ เพราะชาวไร่ชาวนา ชาวสวน ไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีใดๆ เลยก็ได้

การทำน้ำหมักชีวภาพ และปุ๋ยธรรมชาติ แตกต่างกันไปหลากหลายสูตร ทั้งสูตรที่ขับไล่แมลง และสารกระตุ้น การเจริญเติบโต ฉบับนี้ นำสูตรสารครอบจักรวาล ของนายชุบ ตุ้มทอง บ้านเลขที่ ๒๓ หมู่ ๒ ต.หนองหมัก อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ซึ่งนาย ชุบ เป็นหนึ่งในสมาชิกโรงเรียนเกษตรกรในพระราชดำริ

สูตรดี สูตรเด่น เน้นผลจริง

ส่วนผสม : บอระเพ็ด ๒ ก.ก.  กระเทียมสด ๑ ก.ก.  เหล้าขาว ๒ ขวด  น้ำส้มสายชู ๒ ขวด  หัวเชื้อจุลินทรีย์ ๑ ก.ก.  กากน้ำตาล ๑ ก.ก

วิธีทำ : นำส่วนผสมทั้งหมดมาบด หรือสับให้ละเอียด เป็นชิ้นเล็กๆ ใส่ถัง เติมน้ำส้มสายชู เหล้าขาว หัวเชื้อจุลินทรีย์ และกากน้ำตาลลงไป คนให้เข้ากัน ปล่อยไว้ ๒๔ ชั่วโมง ก็สามารถนำขึ้นมาใช้ได้ และสามารถเก็บรักษาได้ ๓ เดือน

วิธีใช้ : กรองเอาน้ำตาลออกมา ส่วนกากแช่ไว้เหมือนเดิม อัตราการใช้ คือ ๓๐ - ๑๐๐ ซีซี ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร (๑ ช้อนแกง เท่ากับ ๒๐ ซีซี) ปัจจุบันมีการทำจำหน่าย ราคาขวดละ ๑๒๐ บาท (๑๐๐๐ ซีซี) สารครอบจักรวาลนี้ สามารถกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล กำจัดหนอน ห่อใบข้าวได้ด้วย หรือนำไป ฉีดพืชผัก กำจัดหนอนใยผัก หรือผลไม้ เช่นน้อยหน่า และ กำจัด เชื้อราแป้งได้ (ข้อมูลจาก X-CITE ไทยโพสต์ ฉบับพฤหัสที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๔๔)

 

ปัจจุบันนี้อาชีพกสิกรรม ประชาชนหรือเยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจหรือใส่ใจ เนื่องจากวัตถุนิยมครอบครองทั่วทุกภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักเรียน นักศึกษาให้ความสนใจ ในการเป็นลูกจ้างในโรงงาน บริษัท หรืองานราชการ น้อยนักที่จะเลือก อาชีพกสิกรรม ซึ่งเป็นอาชีพ ที่มีคูณูปการต่อโลก ต่อสังคม

จุดนี้เอง ที่เป็นช่องทางเปิดโอกาสให้กับสินค้าเกษตรของชาวต่างชาติ คนต่างภาษา เข้ามาประกอบธุรกิจ เกี่ยวกับกสิกรรม ในประเทศไทย และสินค้าเกษตร จากต่างประเทศ ก็ราคาถูกกว่า สินค้าเกษตรของไทย เนื่องจากประเทศไทย ไม่มีกำแพงภาษี สินค้าเกษตร ซึ่งรัฐบาลสามารถสร้าง เงื่อนไขกำแพงภาษีได้

เมื่อสิ้นคนรุ่นปู่ย่า ตายาย พ่อแม่ อาชีพกสิกรรมก็คงลดน้อยถอยลงทุกที ประเพณี และวัฒนธรรมไทย ในการลงแขก ดำนา เกี่ยวข้าว คงจะไม่มีให้ได้เห็นอีกแล้ว ที่ดินที่เคยทำมาหาเลี้ยงลุกหลาน ก็จะตกเป็นชื่อ ของคนต่างชาติ เพราะลูกๆ หลานๆ ไม่ได้ใส่ใจ ที่จะสืบทอดอาชีพกสิกรรม

ฉะนั้นชุมชนเครือข่ายชาวอโศกทั่วประเทศ ต้องดำรงและสืบทอดอาชีพกสิกรรม โดยเน้นกสิกรรมไร้สารพิษ เพื่อสนอง พระราชดำริของในหลวง และกอบกู้กสิกรรม แบบบุญนิยม เพื่อพ่อท่าน สมณะโพธิรักษ์ เป็นการป้องกัน บรรษัทข้ามชาติ ที่จะเข้ามาตั้งโรงงาน และครอบครอง ผืนแผ่นดินไทย อนาคตลูกหลานของเรา จะได้มีแผ่นดินไว้ ทำมาหาเลี้ยงชีพตนเอง และเหยียบแผ่นดินไทย อย่างภาคภูมิใจ ที่เป็นเจ้าของแผ่นดิน

นายกองฟอน

ท่านใดมีประสบการณ์ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ หรือปุ๋ยสูตรต่างๆ ที่เป็นธรรมชาติ ต้องการเผยแพร่เป็นวิทยาทาน ส่งมาได้ที่ E-mail : [email protected] hotmail.com


 
สารอโศก อันดับ ๒๔๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ สานฝันกู้ดินฟ้า บุญญาวุธ ๓