หน้าแรก >สารอโศก


ชื่อ นายอัชฌานัฐ (สวงษ์) แจ้งโชติ
อายุ ๗๐ ปี (เกิดวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๔๗๕)
สถานภาพ สมรสกับนางกัญจณัฐ (ครูหมู) แจ้งโชติ ผู้ประกอบการสถานรับเลี้ยงเด็กชูโชติ และ อดีตสมาชิก สภาเขตบึงกุ่ม มีบุตร ๒ คน คือ
๑. นางสาวนภัสสร แจ้งโชติ จบการศึกษาระดับปริญญาโท เกียรตินิยม จากสถาบัน การศึกษาชั้นนำของประเทศ และศึกษาต่อในต่างประเทศ ปัจจุบันทำงานบริษัทเอกชน ในตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนงานลูกค้าสัมพันธ์
๒. นายพงศ์ศักดิ์ แจ้งโชติ ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ปีสุดท้าย ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และทำงาน บริษัทเอกชน ควบคู่กันไป ในตำแหน่ง ดูแลคอมพิวเตอร์

นายอัชฌานัฐ หรือคุณลุงสวงษ์ เป็นคนพื้นที่เขตบึงกุ่มแต่ดั้งเดิมมาแต่สมัยปู่ย่า รวมทั้งเป็นผู้ ก่อตั้งกิจการ สถานรับเลี้ยงเด็ก ในย่านนี้ เป็นแห่งแรก ทำให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางใน เขตพื้นที่ เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี กับบุคคลทั่วไป ได้เข้าร่วมกิจกรรม ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ทั้งงานด้านศาสนา และพัฒนาชุมชน ทำให้ได้รับความเชื่อถือ ไว้วางใจเรื่อยมา

ปี๒๕๒๐ นายสวงษ์ได้มีโอกาส เข้าไปสัมผัสกับหมู่กลุ่มสันติอโศก ที่เขตบึงกุ่ม กทม. และเกิดความเลื่อมใส ศรัทธา จากนั้นเป็นต้นมา จึงเริ่มถือศีล ๕ อย่างจริงจัง รวมทั้งหันมาทาน อาหารมังสวิรัติ อย่างถาวร ด้วยจิตใจ ที่เด็ดเดี่ยว ตั้งมั่น มีเคยเผลอไผล หันหลังกลับไปอีก นับถึงวันนี้ เป็นเวลากว่า ๒๔ ปีแล้ว

จากเหตุการณ์นี้ ในช่วง ๕-๑๐ ปีแรก มีผลทำให้ มุมมองของบุคคลต่างๆ ในชุมชนมอง คุณสวงษ์ในแง่ลบ อย่างรุนแรง เนื่องจากสันติอโศก ในระยะนั้น ยังไม่ได้รับการยอมรับ อย่างกว้างขวาง เช่นปัจจุบัน มีคำครหา หนาหูว่า คุณสวงษ์เพี้ยนไปแล้ว หันไปกินผัก กินหญ้า จากที่เคยเป็นระดับ มรรคนายก ของวัดในย่านนี้ ก็กลับไม่ไปวัด เปลี่ยนไปใส่บาตร ให้กับสมณะของ สันติอโศก มีการแต่งกาย ด้วยชุดม่อฮ่อม ผิดแปลกไปจากชาวบ้าน ทำตัวสมถะ วันอาทิตย์ก็ล้างสมองลูก โดยพาเข้าไป เรียนธรรมะ ที่สันติอโศก ฯลฯ เสียงเหล่านี้ ย่อมสร้างความกดดันไม่น้อย

เหตุการณ์ดังกล่าว สืบเนื่องติดต่อกัน มาเป็นเวลานาน แต่ด้วยความตั้งมั่น และใช้เวลา เป็นเครื่องพิสูจน์ แน่วแน่ในสิ่งที่เชื่อมั่น ว่าถูกต้อง ได้รับการพิสูจน์ ทีละน้อย จนกระทั่งวันนี้ ชื่อเสียง และความไว้วางใจ ในตัวคุณสวงษ์ ก็ได้รับการยอมรับ อย่างสมบูรณ์ ผลแห่งการปฏิบัติ ตามครรลองคลองธรรม ที่เคยมีแต่คนปฏิเสธ กลับกลายมาเป็น ความชื่นชม และศรัทธา ในการดำรงชีวิต ของคุณสวงษ์ และครอบครัว ที่คงความราบรื่น สงบสุข และเจริญก้าวหน้า อย่างเสมอต้น เสมอปลาย

ปี ๒๕๔๔ ประชาคมเมือง กลุ่มบูรพา (ได้แก่เขตในการปกครอง ของกรุงเทพมหานคร ในฟาก ตะวันออก จำนวน ๙ เขต) ได้เฟ้นหาตัวบุคคล ที่มีคุณสมบัติ ที่จะเป็นพ่อตัวอย่าง ชื่อของ นายสวงษ์ ได้รับการคัดเลือก จากคณะกรรมการ ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ และในที่สุด ก็ได้รับ การตัดสิน ให้เป็นผู้ได้รับ รางวัลเกียรติบัตรนี้ ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๔

และในเวลาไล่เลี่ยกัน ชื่อของนายสวงษ์ ก็ได้รับการคัดเลือก จากสำนักงานเขตบึงกุ่ม อีกครั้ง ให้เป็นผู้ที่เหมาะสม กับตำแหน่ง "พ่อตัวอย่าง ประจำเขตบึงกุ่ม ในวันที่ ๕ ธ.ค.๒๕๔๔ รวม เป็น ๒ ฉบับ ในปีเดียวกัน

คุณสมบัติพื้นฐาน ที่ทำให้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
 ๑.จะต้องปฏิบัติศีล ๕ เป็นนิจ
๒.จะต้องเป็นบุคคลที่ปลอดจากอบายมุขทุกชนิด
๓.จะต้องไม่มีบ้านเล็กบ้านน้อย
๔.จะต้องประกอบสัมมาอาชีพที่สุจริต กินอยู่อย่างพอเพียง
๕.จะต้องเสียสละเพื่อช่วยเหลือสังคม ตามสถานะของตัวเองเท่าที่จะช่วยได้
๖.จะต้องเสียสละรู้จักบริจาคทานแก่มูลนิธิหรือกิจกรรมใดๆ ที่เห็นสมควรจะช่วยเหลือ
๗.จะต้องเลี้ยงดูบุตรให้มีการศึกษาตามฐานะ ให้ช่วยตนเองและสังคมได้ เป็นบุคคลที่ดีของ ประเทศชาติ

อย่างไรก็ดี ความภาคภูมิใจสูงสุดของคุณลุงสวงษ์ มิได้อยู่ที่คำสรรเสริญเยินยอ แต่เป็น ความภาคภูมิใจ ที่ความดี ที่ได้สั่งสมไว้ ท่ามกลางความกดดันทั้งหลาย ได้รับการพิสูจน์ อย่างสมเกียรติ ด้วยตนเอง ในที่สุด

อย่างน้อย รางวัลที่ได้รับนั้น ก็แสดงให้เห็นถึง "สังคมเลวน้อยลง เพราะคนดีไม่ท้อแท้"

(สารอโศก อันดับ ๒๔๓ ธันวาคม ๒๕๔๔)