อันดับ ๒๔๔ บุญญาวุธ ๓


กสิกรรมธรรมชาติจะดำเนินการอย่างได้ผล จำเป็นต้องปรับปรุงดินให้สมบูรณ์ หรือเรียกกัน ว่า ดินมีชีวิต และที่สำคัญคือ บุคคลที่ทำกสิกรรมไร้สารพิษจะต้องมีใจรัก ทุ่มเท รอคอย และเน้นปัจจัยสำคัญที่ดินมีชีวิตตามระบบนิเวศวิทยา โดยอาศัยปุ๋ยธรรมชาติ หรือปุ๋ยจุลินทรีย์

ปุ๋ยมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ในการบำรุงรักษาสภาพดิน ซึ่งสภาพดินในปัจจุบันมักเสีย กลายเป็นดินไร้ชีวิต การปรับปรุงสภาพดิน จึงต้องทำอย่างต่อเนื่อง เฉกเช่นเดียวกับ สภาพร่างกายคน ที่ต้องการ การบำรุงธาตุให้ครบ ทั้งดิน-น้ำ-ลม-ไฟ ผืนแผ่นดิน ก็เช่นเดียวกัน ต้องการแร่ธาตุอาหาร เพื่อให้มีความอุดมสมบูรณ์

โดยเฉพาะปุ๋ยที่เป็นวัตถุธรรมชาติ ผลิตจากธรรมชาติ ที่ไม่มีส่วนผสม ของสารเคมี ซึ่งจะก่อให้เกิด การทำลายสภาพ นิเวศวิทยาของดิน ฉบับนี้มะเหมี่ยว จะพาท่านผู้อ่านไปพบกับ...เกษตรกรผู้มีอุดมการณ์ ในการทำปุ๋ยไร้สารพิษ ซึ่งเกษตรกรผู้นี้ ได้ผ่านความยาก ลำเค็ญแสนเข็ญ ในการปลูกข้าว ปลูกพืชผัก ที่ใช้สารเคมีมาแล้ว แต่เมื่อยิ่งใช้ คุณภาพและผลผลิต ของเขายิ่งแย่ ยิ่งด้อย ยิ่งต่ำ สุขภาพร่างกายของเขา ก็ทรุดโทรมลงอย่างมาก

แล้วเกษตรกรผู้นี้ ทำไมเขาจึงสามารถหลุดพ้น จากวังวนของการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีได้ และสุขภาพของเขา ก็ดีขึ้นตามลำดับ ขอเชิญท่านผู้อ่าน มารู้จักกับเกษตรกร ยัง หงษ์วิเศษ ประธานกองทุนชุมชน อาสาพัฒนาธรรมชาติ ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ถาม: เพราะอะไรจึงมีแนวผลิตปุ๋ยธรรมชาติ?
ตอบ: อันดับแรกเรื่องต้นทุนการผลิต อันดับที่ ๒ เรื่องการบริโภค คนทุกวันนี้ กินพืชผัก ที่มีแต่สารเคมีเป็นพิษ เราบริโภคแต่สารพิษ เข้าไปในร่างกาย เห็นคนส่วนใหญ่ เป็นโรคต่างๆ ที่สารพิษไปสะสมในร่างกาย ซึ่งแตกต่างจากคนสมัยก่อน อายุยืนยาว เพราะคนสมัยก่อน ไม่ได้กินพืชผัก ที่มีสารเคมีที่เป็นพิษ และอีกย่างคือ เรื่องราคาของสินค้าเกษตรกร ยิ่งนับวันจะต่ำลง ทั้งเรื่องผลผลิต และราคา

ถาม: ก่อนที่จะมาทำปุ๋ยธรรมชาติไร้สารเคมี ที่เป็นพิษ ทำอาชีพอะไรคะ?
ตอบ: อาชีพชาวนา เมื่อ ๒๐ ปีก่อน ถูกปลูกฝังให้ใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี และทุกปี ก็จะต้องเพิ่ม ปริมาณปุ๋ยเคมีให้มากขึ้น ถ้าใส่เท่าเดิม ข้าวจะไม่งาม ไม่ได้ผล เช่น ข้าว ๑ ไร่ ใส่ปุ๋ย เคมี ๕๐ ถุง ในปีต่อไป ต้องเพิ่มเป็น ๗๐-๘๐ ถุง ยิ่งทำนาไป ราคาข้าวก็ยิ่งต่ำ ผลผลิตก็ตกต่ำ แต่ราคาปุ๋ยเคมีสูงขึ้น ทำให้เป็นหนี้มากขึ้น และสุขภาพก็แย่ลง จึงปรับแนวคิดใหม่ว่า จะปฏิวัติไม่ใช้ปุ๋ยเคมี และได้ทราบข่าว ทางกลุ่มศีรษะอโศก มีการจัดอบรม เรื่องกสิกรรมไร้สารพิษ จึงไปเข้าร่วมอบรม แล้วก็นำมาปฏิบัติ

ถาม: ทางกลุ่มศีรษะอโศกแนะนำอะไรบ้าง?
ตอบ: เน้นในเรื่องให้อยู่แบบพอเพียง คือพึ่งตัวเอง ทำของกินเองใช้เอง ห้ามเรื่องของสารพิษ เข้ามาปนเปื้อน ในสิ่งที่เราจะบริโภค แม้เราจะไม่บริโภคเอง แต่นำไปขาย ก็ไม่ควรใส่ปุ๋ยเคมีที่เป็นพิษ เพราะมันเป็นการทำบาป

ถาม: การทำปุ๋ยธรรมชาติไร้สารพิษ มีวิธีการขั้นตอนอย่างไรคะ?
ตอบ: วัตถุดิบ อุปกรณ์ที่ง่ายๆ มีแกลบ มีรำ และมูลสัตว์ ไม่ต้องลงทุนมาก แล้วก็นำจุลินทรัย์ กากน้ำตาล เอามาผสมกัน ถ้าผสมแบบเป็นปี๊บ ส่วนผสมก็ ๑:๑ แกลบ ๑ รำ ๑ มูลสัตว์ ๑ น้ำสะอาด ๑๐ ลิตร น้ำจุลินทรีย์ ๑๐ cc กากน้ำตาล ๒๐ cc แล้วนำมาคลุกเคล้าให้เข้า กันเป็นอันเสร็จ

ทางกลุ่มของผมทำนา ใช้ปุ๋ยธรรมชาติไร้สารพิษ ทำมา ๔ ปีแล้ว ผลผลิต ๑ ไร่ ได้ข้าวประ มาณ ๑,๐๔๐ ก.ก. ปีแรกๆอาจจะยังไม่ถึง ๑,๐๔๐ ก.ก.หรอก เพราะดินถูกทำลายจากปุ๋ยสารเคมีต่างๆ มากว่า ๒๐ ปีแล้ว จึงต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟู พอ ๓-๔ ปีต่อมา ผลผลิตก็จะเพิ่ม และต้นทุนการผลิต จะต่ำลง ซึ่งจะแตกต่าง จากการใช้สารเคมี ที่เป็นพิษ แบบสวนทางกัน คือ ถ้าใช้ปุ๋ยธรรมชาติ ต้นทุนจะต่ำลง แต่ถ้าใช้ปุ๋ยเคมีสารพิษ ต้นทุนจะสูงขึ้นเรื่อยๆ

ถาม: ปุ๋ยธรรมชาติไร้สารพิษ ที่ทางกลุ่มทำ เป็นภาคอุตสาหกรรม สามารถใช้ได้กับการปลูกพืชผักหรือไม่คะ?
ตอบ: ได้หมดครับ เรามีมูลสัตว์ เรามีแคลเซียม โดโรไมล์ เราเพิ่มให้หมด เพราะทางกลุ่ม เล็งเห็นประโยชน์ ของการใช้ปุ๋ยธรรมชาติไร้สารพิษ จึงรวมกลุ่มกัน ทำเป็นปุ๋ยธรรมชาติ แบบอัดเม็ด เพื่อเกษตรกร จะได้ใช้สะดวกมากยิ่งขึ้น ทางกลุ่มเอง ก็มีหลายคน ทำสวนทำไร่ แล้วก็นำปุ๋ย ที่พวกเราผลิตไปใช้ ก็ได้ผลผลิต ที่งามทีเดียว

ถาม: ในกลุ่มมีสมาชิกเท่าไหร่คะ?
ตอบ: ทั้งหมด ๔๗ ครอบครัวของกสิกรรมไร้สารพิษ เนื้อที่ที่ผลิตข้าว ๑,๓๐๐ ไร่ ผลผลิตข้าว ก็ประมาณ ๓๐๐ กว่าตัน เป็นข้าวไร้สารพิษ

ถาม: คิดจะส่งเสริมและเผยแพร่ปุ๋ยธรรมชาติอย่างไรคะ?
ตอบ: เราไม่เป็นผู้รับอย่างเดียว เราจะเป็นผู้ให้ด้วย การเป็นผู้ให้ เป็นความสุขของทางกลุ่มเรา และก็มีคนไปศึกษา ดูงานกับทางกลุ่มของเรา เป็นประจำ จึงเป็นแหล่งศึกษาดูงาน ของพี่น้องในเขตอุบลฯ และใกล้เคียง ทุกกระบวนการ แต่ละขั้นตอน เรามีการตรวจสอบกัน และประเมิน ผลการผลิต เพราะเน้นเรื่องของการผลิต ที่ไร้สารพิษ

ถาม: ถ้าสนใจในการทำปุ๋ยธรรมชาติไร้สารพิษ สามารถติดต่อได้ที่ไหนคะ?
ตอบ: ติดต่อได้ที่ ๔๓ บ้านม่วง หมู่ ๑๐ ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ ในนามกลุ่มกสิกรรม ไร้สารพิษบ้านม่วง โทร ๐๑-๒๖๕-๐๓๓๖ ทางกลุ่มพร้อม ยินดีแนะนำให้ถึงที่

อยากให้เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยธรรมชาติ เพราะวัตถุดิบหาได้จากท้องไร่ท้องนา และปลอดภัย ต่อสุขภาพของเราด้วย ที่สำคัญ ลดต้นทุน การผลิตลงได้อย่างมาก อยากให้เกษตรกร มาช่วยกันทำนา แบบธรรมชาติ ที่ไม่มีสารพิษครับ

การจะพลิกพื้นดินให้กลับมาสมบูรณ์ได้อีกครั้ง ต้องใช้ปุ๋ยธรรมชาติไร้สารพิษ และต้องอาศัย เกษตรกร ที่มีความรัก ความห่วงใย สุขภาพตนเอง และสุขภาพของผู้บริโภค

ปัจจัยเหล่านี้ ถ้าเกษตรกรทำได้ ผู้บริโภคก็จะปลอดภัย แล้วตัวท่านล่ะคะ รักและห่วงใย สุขภาพตนเองหรือไม่?

*มะเหมี่ยว