>สารอโศก

ธรรมประทับใจ (๗๕)
คนแก่ที่น่ารัก


เดินทางไปภูผาฟ้าน้ำ มีเพื่อนร่วมเดินทางไปด้วย อายุ ๖๔ หุ่นเพรียวลม ดูแข็งแรง ว่องไวและปราดเปรียว แต่งตัวสมวัย สมฐานะนักปฏิบัติธรรม

เวลาอยู่ใกล้ไม่รู้สึกว่า อยู่กับคนแก่ แต่เหมือนอยู่กับเพื่อน ที่เป็นผู้ใหญ่ ทั้งน่าเคารพ และน่าเย้าแหย่เล่น เพราะเธอทำตัวง่ายๆ สบายๆ เธอร่วมทำ และฟังทุกเรื่อง แม้ไม่เข้าใจ เธอถามในเรื่องที่สงสัย และตอบในเรื่องที่เธอรู้ อย่างสุภาพ

เธอเอาใจใส่ ดูแลผู้อื่น ตลอดเวลา เธอคอยช่วยเหลือ เอาภาระทั้งหนักเบา (กระเป๋าเดินทาง) เธออาทรห่วงใย ในเรื่องการกินอยู่ เธอใจกว้าง เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ เธอมีอารมณ์ขันมากมาย

ทั้งคำพูดและท่าที เธอเชื่อฟังและทำตาม เธอเหมือนเด็กว่าง่ายในเรื่องที่ไม่รู้ เธอแนะนำสั่งสอนบางเรื่องที่เธอรู้ อย่างอ่อนน้อม เธอต่อว่าความไม่ถูกต้อง อย่างอ่อนโยน เธอคบผู้คนได้ทุกวัย

เพราะเธอไม่มีมานะว่า เป็นผู้ใหญ่ เธอจึงเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ "เกษร ตะบูนพงศ์" คนแก่ที่น่ารัก

เอี่ยมเช็ง ๑๔ ก.พ. ๔๕

(สารอโศก อันดับที่ ๒๔๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕)