หน้าแรก >[09] การสื่อสาร > การเผยแพร่ธรรมะ >สารอโศก

เรียงวลี กวีธรรม

คนหรือมนุษย์
เกิดเป็นคนยังไม่แน่ แพ้กิเลส
อาจเป็นเปรตปล่อยไก่ ให้ใครเห็น
เกิดเป็นมนุษย์ดีกว่า ถ้าจะเป็น
ทุกเช้าเย็นสวดมนต์ ท่องบ่นกลอน
ยามสายมาก็ทำงาน วันยังค่ำ
แม้หน้าดำแก่กาย ใจคอยสอน
ว่าลูกเอ๋ยเล่นตามบท พระบิดร
ช้า..ช้า..ผ่อนใจกาย ให้ยินดี
หนึ่งมีศีลให้ได้ ถึงศีลห้า
กายวาจาสำรวมไว้ ให้ได้ที่
สองรู้จักคำว่า..รัก สามัคคี
สมาธิดีหน้าเบิกบาน ชำนาญใจ
สามสุดท้ายหมายมาด ปรารถนา
เกิดปัญญาญาณรู้จริง สิ่งสงสัย
จะเกิดสุขทุกครั้งคราว ถ้าเข้าใจ
อำนวยชัยแด่ดวงมาลย์ ทุกท่านเทอญ

*รัตนมาลา

คืนสู่ดิน
"หินผา ฟ้าน้ำ" นามชุมชน
"ชัยภูมิ"มงคล คาม"แก้งคร้อ"
รวมพลัง นักสู้ ใจรู้พอ
ร่วมเกื้อก่อ แผ่นดินธรรม แผ่นดินไทย
อนุรักษ์ ป่าเขา ลำเนาน้ำ
ชูชีพ กสิกรรม อันยิ่งใหญ่
มีพออยู่ พอกิน พอใช้
ส่วนเกินให้ เกื้อกลู พูนเมตตา
สร้างชุมชน คนมีศีล ละอบายมุข
ลดละล้าง โลกีย์สุข สิ้นโหยหา
ตามทางพุทธ พร้อมใจ กายวาจา
ตามประสา คนรู้ค่า ราคาคน
หินผา ฟ้าน้ำ " นามกรรมฐาน
ให้อโศก เบ่งบานงานกุศล
แกร่งกล้า ชุ่มฉ่ำ น้ำฟ้าดล
ฟื้นมวลชน คืนไร่นา ป่าเขาพลัน

น้ำค้าง

 

มั่นมรรค
วิบากบาป หามแห่ มาแต่เกิด
สิทธิ์ประเสริฐ ที่หวัง ต้องสั่งสม
รักชีวิต จิตสงบ ต้องอบรม
แม้ถูกข่ม ถูกขัด ต้องหัดวาง
ยอมถูกเหน็บ เจ็บร้าว หลายคราวครั้ง
ใจที่ตั้ง ยังมั่น มิหันขวาง
ยังก่อกรรม ดำรงค์ ตรงทิศทาง
ที่ละล้าง ฤทธิ์รส บทอารมณ์
ในจุดยืน ฝืนตน เพื่อพ้นทุกข์
แม้ล้มลุก คลุกคลาน สานขื่นขม
ก็ยังไม่ ใจฝ่อ ต่อคลื่นลม
ยังนิยม หยัดย้ำ เพื่อจำเริญ
แม้บำเพ็ญ เข็นยาก วิบากรั้ง
จิตก็ตั้ง ใจหัด มิขัดเขิน
เพราะจุดหมาย ที่หวัง ไร้บังเอิญ
ต้องดำเนิน หนักแน่น ในแก่นธรรม
ซากอดีต ขีดขวาง สร้างสำนึก
ให้รู้สึก เป็นเหมือน สิ่งเตือนย้ำ
เพื่อที่จะ กำหนด ไว้จดจำ
มิให้ทำ ผิดทาง เหมือนอย่างเคย
สืบกุศล ทนสู้ อย่างรู้ค่า
ทุ่มศรัทธา ทูนเทิด อย่างเปิดเผย
แม้จะหนัก จะเหนื่อย ไม่เฉื่อยเชย
ยอมถูกเย้ย ถูกหยัน อย่างมั่นใจ

* อ่อนฌาน ญาณเยาว์

 

 

รอยเลือดบนชุดนักรบ
ชุดของนักรบ
ย่อมเปื้อนเลือดเป็นธรรมดา
ย่อมถูกประทับรอย
ด้วยคมดาบเป็นธรรมดา...
ชุดของนักธรรม..
ย่อมเคยถูกซับน้ำตา
ย่อมเคยแปดเปื้อน
ความเจ็บปวดบาดแผลแห่งชีวิต...
เพราะทุกข์...
นั่นแหละจึงทำให้เรารู้
เพราะทุกข์..
นั่นแหละจึงทำให้
เราเห็นสัจจะ
ความจริงของชีวิต...

** ลูกไม้


 

กำลังใจ
เคยทุกข์ เคยท้อ มาหลายครั้ง
เคยล้ม เคยลุก มาหลายหน
เคยยืน เคยหยัด สู้อดทน
ด้วยฝึกฝน กำลังใจ ให้ตนเอง

*ประกายพุทธ

 

(สารอโศก อันดับที่ ๒๔๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕)