หน้าแรก >[09] การสื่อสาร > การเผยแพร่ธรรมะ >สารอโศก

ปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธ ครั้งที่ ๒๖

(โครงการพัฒนาประชาธิปไตยด้วยระบบบุญนิยม ครั้งที่ ๒/๒๕๔๕ จัดโดยพรรคเพื่อฟ้าดินสาขาลำดับที่ ๒) ณ พุทธสถาน ศีรษะอโศก ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๖ เมษายน ๒๕๔๕


อาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๕
๐๙.๓๐ น.รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายจารุพงษ์ พลเดช มากล่าวเปิดงาน ซึ่งท่านเป็นรองผู้ว่าฯ ฝ่ายสังคม ท่านได้พูดถึงคำขวัญของจังหวัดศรีสะเกษว่ามีอะไรดี การบริหารงานของผู้ว่าฯระบบ "ซีอีโอ" เป็นการบริหาร ภาครั ฐแนวใหม่ และพูดถึงการที่ชาวอโศกทำมานี้ เป็นการพัฒนาประเทศ พัฒนาพลเมือง มีการปรึกษาหารือกัน ถ่ายทอด ความรู้ ให้แก่กัน

จากนั้นพ่อท่านแสดงธรรมต่อ เรื่องการศึกษาทั่วโลกผลิตคนให้เอาเปรียบสังคม เหมือนหยิบอาวุธยื่นใส่มือเขา งานศิลปะ ที่ดูแล้ว "ปรุง" (กิเลสเกิด) เป็นอนาจาร งานศิลปะที่ดูแล้ว "ปลง" เป็นงานศิลปะแท้ๆ และนำพา กล่าวปฏิญาณตน ถืออุโบสถศีล ตลอดงาน อย่างเคร่งครัด

หลังฉัน มีรายการธรรมะสำหรับญาติธรรมใหม่ "แสวงหาสิ่งที่ควรแสวงหา" โดยมี ๒ เวทีคือ เวทีที่ ๑ สมณะบินก้าว อิทธิภาโว และ สมณะโพธิสิทธิ์ โพธิสิทโธ เวทีที่ ๒ สม.บุญจริง พุทธพงษ์อโศก สม.พึงพร้อม นาวาบุญนิยม และธรรมะ สำหรับ ญาติธรรมเก่า "เตรียมความพร้อม ปีนบันไดฟัง อีคิวโลกุตระ" โดย สมณะร่มเมือง ยุทธวโร


ภาคบ่าย ปฐมนิเทศ "ทำให้ดีที่สุด" สมณะเก้าก้าว สรณีโย ดำเนินรายการ ทำให้พอดี ดีที่สุด ทำให้ดีที่สุด มันอยู่ที่ว่า เราจะถามใคร หากถามหนอน หนอนก็ว่า ขี้ดีที่สุด ถาม สมณะดวงดี ฐิตปุญโญ ก็ว่า การมาร่วม ทุกรายการดีที่สุด สมณะแก่นเกล้า สารกโร ก็ว่าธรรมะดีที่สุด สม.ทองพราย ชาวหินฟ้า การฝึกฝนตนดีที่สุด สรุปว่า การทำที่ดีที่สุดคือ การทำปัจจุบันให้ดีที่สุด ควรทำตามกฎกติกา พี่ๆควรเอาภาระดูแลน้อง เข้าศาลา ควรตรงต่อเวลา การกิน-อยู่-หลับ-นอน ก็ต้องสังวรตน

ภาคค่ำ ณ ลานขวนขวาย สัมภาษณ์ปฏิบัติกร "สุขภาพดีปี'๔๕" สมณะกล้าจริง ตถภาโว ดำเนินรายการ ปฏิบัติกร สมณะพอจริง สัจจาสโภ คุณแก้วมูล เภตรา คุณดีแล้ว ชาวหินฟ้า พันเอกณรงค์ คงบำรุง สม.พูนเพียร ชาวหินฟ้า สรุปได้ว่า ที่แต่ละคน สุขภาพดีได้ ด้วยอาหาร อากาศ อารมณ์ ออกกำลังกาย อุจจาระ การระวังไม่ให้เครียด ไม่ต้องพึ่งหมอ หันมาดูแล เอาใจใส่ สุขภาพตัวเองให้มากขึ้น ควรทำให้ต่อนเนื่อง แม้เรื่องจุลินทรีย์ ก็ต้องศึกษา ให้รู้ชัดก่อนบริโภค

จันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๕
ทำวัตรเช้า
พ่อท่านแสดงธรรมเรื่อง "อี.คิว. โลกุตระ" ต่อจากงานพุทธาฯ โดยเช้านี้นำเรื่องจรณะ ๑๕ มาทบทวน เน้นย้ำ จรณะ คือ การปฏิบัติ ประพฤติตามหลัก พระพุทธเจ้า โดยเฉพาะ อปัณณกธรรม ๓ ภาคปฏิบัติอยู่ตรงนี้ ไม่ต้องไปนั่งหลับตา แล้วพ่อท่าน ได้แจ้งข่าว ให้ทราบ ๓ เรื่อง

๑.แบบประเมินอาริยธรรม (จริยธรม) เป็นแบบวัดสภาวธรรม ของแต่ละคน ว่าจะเป็นอาริยะ หรือไม่เป็น โดยตอบให้ ตรงสภาวะ ความเป็นจริง ของตัวเอง เราจะได้อ่าน ตรวจสอบตัวเองว่า "แม่น-ตรง-คม-ชัด-ลึกแค่ไหน

๒.การตั้งบริษัทภูมิบุญ อันเป็นบริษัทที่จะเชื่อมจากภายนอก เข้ามาภายใน จะติดต่อถึง ต่างประเทศด้วย ทุนจดทะเบียน เริ่มต้นห้าล้านบาท และเปิดขายหุ้น ไม่จำกัดจำนวน หุ้นละ ๑๐๐ บาท ไม่มีปันผล ในอนาคต บริษัทนี้จะรุ่งเรือง ช่วยสังคม ช่วยประเทศ และ ช่วยโลก

๓.การศึกษา ขณะนี้มีคนของพวกเราเรียนปริญญาเอกอยู่ ๑ คน ที่คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ภาคการศึกษา นอกระบบโรงเรียน หัวข้อที่ทำวิจัยคือ "การพัฒนารูปแบบการศึกษา นอกระบบโรงเรียน ตามแนวคิด ของชาวอโศก" พวกเราจะเป็นมวล (ประชากร) ที่เขามาทำวิจัย คนเรามีชีวิตเกิดมา เพื่อศึกษา สั่งสมสิ่งที่ดี รู้แล้วทำได้ การศึกษาคือชีวิต ชีวิตคือการศึกษา

หลังทำวัตรเช้า มีการประชุมเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ เพื่อเตรียมงาน พ.ฟ.ด.พ่อท่าน เป็นประธาน ได้ให้โอวาทเปิดประชุมว่า ต่างคนต่างรวย แก้ปัญหาไม่ได้หรอก แต่มาทำให้เป็นคนจน กันหมด มันทำได้ มีทางเป็นไปได้ ยิ่งเป็นคนจนอย่างประเสริฐ เต็มใจเสียสละ มีสันโดษ พอ ให้ก็ไม่เอา มีแต่จะให้ส่วนกลาง เป็นสาธารณโภค

ก่อนฉัน ปาฐกถาในหัวข้อ "บุญกรรมจำลอง" โดย พลตรี จำลอง ศรีเมือง พูดถึงการแก้ปัญหาเกษตรได้ ต้องแก้ด้วย ๑. ลดต้นทุนการผลิต ๒.เปลี่ยนวิถีชีวิต

ส่วนเรื่องตายแล้วสูญ-ตายแล้วเกิด ศาสนาพุทธสอนให้เชื่อเรื่องกรรม ชีวิตที่ผ่านมาได้รับ หลายสิ่งหลายอย่าง จากคนนั้น คนนี้ โดยไม่คาดคิด ซึ่งเชื่อว่า เป็นผลจากกรรม ที่ได้ทำมา ล่าสุด มีเจ้าของที่ดิน ๔ ไร่ แถวอนุสาวรีย์ ชัยสมรภูมิ ได้อนุญาต ให้ใช้สถานที่ ทำประโยชน์ จึงได้จัดเป็น "สวนไผ่สุขภาพ" ขึ้น

ภาคบ่าย รายการทันสมัยใหม่เสมอคือ "รักที่ยิ่งกว่ารัก" ดำเนินรายการ เจาะใจไขความจริงโดย สมณะฟ้าไท สมชาติโก นับเป็นรายการ ที่มีสาระไม่โหด แต่สนุกเฮฮา ! ขับไล่พญานาค ที่ปกติ จะแผลงฤทธิ์ ยามบ่ายให้พ่ายไป

สิกขมาตุมาลินี โภคาพันธ์ บอกว่าความรักมีหลายอย่าง ถ้ารักแล้วทุกข์ เป็นความรัก เพื่อจะเอา ถ้ารักเพื่อจะให้ จะไม่ทุกข์ ตราบใดที่ผู้ชาย ยังตัดความกำหนัด ในอิสตรีไม่ได้ ก็คือลูกโค ที่ยังไม่หย่านมแม่ คิดดูนะว่า ถ้าเราแต่งงานแล้ว เราได้ผู้ชายที่ เข้มแข็ง จริงหรือ

สมณะหม่อน มุทุกันโต การจะออกจากความรักมิติแรกได้ คือให้เห็นความน่าเกลียดของกาม เหมือนคนที่ ตกถังส้วม มีแต่ต้อง รีบล้างตัว ให้สะอาด สะอาดแล้ว ก็ไม่ปรารถนา จะตกลงไป ในหลุมอุจจาระอีก

สมณะซาบซึ้ง สิริเตโช ที่เลิกรักได้ เพราะเห็นธรรมะมีคุณค่ายิ่งกว่า ความรักใคร่ในกาม ต้องมีอาชีพ เป็นนักฆ่า (กิเลส) จะได้ไม่ไป เป็นนักคลอด (ลูก) ผู้จะเอาตัวรอด จากบ่วงรัก แบบกามารมณ์ได้ ต้องมี

๑.ต้องพรากจากสิ่งนั้นก่อน

๒.พรากแล้วต้องปฏิบัติอย่างจริงจัง มีกรรมฐาน มีข้อคิดสะกิดใจต่างๆ

๓.ระมัดระวังเรื่องเมถุนสังโยค ๗ไม่ปล่อยปละละเลย ไม่ประมาทแม้มีโทษภัยอันมีประมาณน้อย (รายละเอียดเด็ดๆ มีมากมาย ควรที่ผู้ปรารถนา หลุดพ้น จากกลกามต่ำๆ เพื่อก้าวสู่รัก มิติที่สูงขึ้น ติดตามหาเท็ปไปฟังได้)

ภาคเย็น ค่ำคืนนี้ สมณะเสียงศีล ชาตวโร นำทีมจอมยุทธจากฟ้าอภัย บ้านราชฯ และ ศีรษะอโศก เสนอรายการเด็ด "งานหนัก ไม่เคยฆ่าคน"

คุณแซมดิน ผจก. บริษัทฟ้าอภัยจำกัด พูดถึงการทำงานว่า ใช้หลักสามัคคี ถ้ามีปัญหา จะรีบพูดคุยกัน กับลูกค้า เขาเชื่อถือ เพราะเราซื่อสัตย์ และซื่อตรง การทำงาน ถือเป็นการปฏิบัติธรรม งานยิ่งมาก ตัวเรายิ่งต้องเล็กลง

ด.ญ.ใจฝ่าฝัน (ราชธานีอโศก) เป็นตัวอย่าง ของนักเรียน ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ขยันการงาน เชื่อฟังผู้ใหญ่ เพื่อฝึกเป็นคน เข้มแข็ง ดูรุ่นพี่ และคุรุเป็นตัวอย่าง อนาคต อยากเป็นคนโสด และอยู่วัด

คุณงามบุญ (ราชธานีอโศก) ทำกสิกรรมเป็นหลัก ทำงานนี้มา ร่วมยี่สิบปี ทำงานไป ฝึกวางใจไป ได้ฝึกความอดทน จากทั้งคน สัตว์ สิ่งแวดล้อม

ทีมงานศีรษะอโศก
คุณขวัญดิน เผยเคล็ดลับการทำงานว่า ต้องรู้ว่าใครมีจริตอย่างไร และ จะมีวิธีให้เขายอม ได้อย่างไร ที่สำคัญ งานเรามากขึ้น ก็ต้องปฏิบัติธรรม ให้มากขึ้น

คุณแก่นฟ้า กล่าวถึงระบบการทำงานว่า เป็นแบบองค์รวม รับรู้ปัญหาด้วยกัน ช่วยกันบริหาร ทำงานตนเองไป และคอยดู เพื่อนด้วยว่า มีอะไรต้องช่วยกันหรือไม่ ไม่เพ่งโทษกัน

คุณฝนไท แนะการแก้ไขปัญหา เวลามีความขัดแย้ง เวลางานยุ่งๆ จะเอาบุญ หรือเอาบ่น ถ้าเอาบุญ ก็หยุดบ่น เคล็ดไม่ลับ สำคัญอันหนึ่ง คือ ยอมรับข้อเสีย ของกันและกัน ยุคนี้ต้องกอดคอกัน จะมัวทะเลาะกันไม่ได้

คุณเขมร มั่นแม่น บอกว่าความขัดแย้งเกิดขึ้น ก็หัดยอมผู้ใหญ่ แม้ว่าเมื่ออยู่วัดนานเข้า จะมีความคิด เป็นของตัวเอง มากขึ้น ก็ตาม

คุณเกื้อดิน เป็นผู้ใหญ่บ้าน ต้องใช้ความอดทน แพ้ก็กลับมาสู้ สู้เพื่อให้อยู่ร่วมงานกันได้ มีปัญหาก็มาดู ที่ใจตัวเอง

อังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๕
ทำวัตรเช้า
พ่อท่านอ่านหนังสือ อีคิวโลกุตระ แล้วบรรยายขยายความ ความว่างในภพ กับความว่าง จากกิเลส และคุณวิเศษ ของพุทธ

ก่อนฉัน "เอาผัสสะไปผัดซะ" โดย สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ เมื่อมีผัสสะมากระทบ ทำให้เราได้อ่านเวทนา ทำอย่างไร จึงจะเอาผัสสะ ที่มากระทบ มาเป็นประโยชน์ได้ อะไรที่เกิดขึ้น ถ้าเรามีจิตยินดี ก็จะสุข หากมีจิตไม่ยินดี ก็จะทุกข์ พุทธไม่หนีผัสสะ แต่จะเอาผัสสะ มาผัดเป็นอาหารได้

หลังรับประทานอาหาร ประชุมสื่อบุญนิยม ประชุมตัวแทนสมณะ สิกขมาตุ และคุรุ เรื่อง "หลักสูตรการศึกษาบุญนิยม"

รายการธรรมะขึ้นกระดานดำ เรื่อง "เตรียมความพร้อมที่จะปีนบันไดฟังอีคิวโลกุตระ" โดยสมณะซาบซึ้ง สิริเตโช

รายการสนทนาธรม ซักถามปัญหา สำหรับคนใหม่ เรื่อง "ทำทานที่ถูกต้องและบริสุทธิ์"

วงที่ ๑ บริเวณลานทราย หน้าโรงซังข้าวโพด โดยสมณะหินกลั่น และสมณะกล้าตาย

วงที่ ๒ บริเวณลานวิหารพระธาตุ โดย สิกขมาตุผาแก้ว และ สิกขมาตุหยาดพลี

ภาคบ่าย วันนี้มีการแยกกลุ่มตามสมัครใจ มีใส่ปุ๋ยชีวภาพที่นาบ้านกอก เตรียมแปลงสร้างดิน ทำความสะอาดบริเวณวัด เตรียมหมัก แปลงปลูกผัก มีการทำปุ๋ยอัดเม็ด ฝึกนั่งเจโตสมถะ และพบปะ สนทนาธรรมะ กับสมณะ และ สิกขมาตุเกจิ

ภาคค่ำ สัมภาษณ์ปฏิบัติกรชุด "การศึกษาคือการพัฒนาชีวิต" โดยสมณะฟ้าไท สมชาติโก

สมณะฟ้าไท : ที่นี่มีการศึกษา ตั้งแต่ทำวัตรเช้า ศึกษาวัฒนธรรม การดำเนินชีวิต การงานอาชีพ การศึกษาทำให้ ชีวิตพัฒนาขึ้น

ด.ช.อาทิตย์ (อาม) โคตรพันธุ์ เรียนชั้น ป. ๖ โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก มาเรียนที่นี่ ได้ฝึกตื่นนอน ตั้งแต่ตี ๕ นอกจาก เรียนหนังสือแล้ว ยังได้ฝึกทำงาน หมุนเวียนไปตามฐาน

นายพลังกล้า (ปอ) สุภาจิต เรียนอยู่ชั้น ม. ๕ โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก ทำงานต้องขยันทำ ให้เหนือเขา ระเบียบ ในการตื่นตี ๔ ก็ตื่นตี ๓ เพื่ออ่านหนังสือ เวลาเราหาเพิ่มได้จาก การตื่นก่อน

นายภานุพงษ์ (นุ) พิทักษ์ชลเดช เรียนจบ ม. ๖ ส.ส.ฐ เตรียมตัวเรียนต่อ ม.วช เริ่มกินอาหารมื้อเดียว มาตั้งแต่เรียน อยู่ชั้น ม.๓ ตั้งใจจะบวช เคยใฝ่ฝัน อยากเป็นตำรวจอย่างพ่อ แต่ชีวิตของพ่อ ก็เป็นแบบอย่างคนดี ที่ถูกกลั่นแกล้ง อยู่ยากในสังคม อัปลักษณ์ พิกลพิการ อยู่วัดกินอยู่เรียบๆ ง่ายๆ ดีกว่า

นายธวัฒน์ (ผาภู วัฒน, ์ถัง) อัปมะทัง นิสิต ม.วช. ลูกชาวนา จ.มหาสารคาม เรียนที่นี่ ดีที่สุด ล้ำสมัย เหนือกว่า มหาวิทยาลัยอื่น มั่นใจจะเรียน ให้จบมหาวิทยาลัย ของพ่อท่านให้ได้ การฝึกตัวเอง ต้องอาศัยเวลา เหมือนไข่แช่ใน น้ำเกลือ กว่าจะเค็ม ต้องอาศัยเวลา ในการซึมซับ

คุณเริญ ธุระพันธ์ กลับมาจากการทำงาน ที่ไต้หวัน ป่วย ปวดหัว อ่อนเพลีย กินข้าวได้ แต่ไม่มีแรง พอมาอยู่ ศรีษะอโศก กินอาหารมังสวิรัติ ก็มีเรี่ยวแรงทำงาน โรคปวดหัว และ อ่อนเพลีย ก็หายหมด มาอยู่วัด ๕ ปี กล้าพูด กล้าคิด กล้าทำมากขึ้น สนใจเรียนรู้ งานใหม่ๆ

คุณฟังฝน จังคศิริ เคยรับราชการครูมา ๑๓ ปี การทำงานที่จะให้ได้ดังใจ ทำให้ขาด ความเอื้ออาทร เราเองจึงไม่ผาสุก ต้องมาหัดเรียนรู้ หัดพูดใหม่ ไม่บีบคั้นคนอื่น มีคนว่าเราใช้อำนาจ แบบเจ้านาย สมณะเตือนว่า อำนาจใช้กับ ระบบ บุญนิยมไม่ได้ ให้ใช้วิธีอ่อนน้อม ถ่อมตน หรือขอความร่วมมือ พ่อท่านสอนว่า คนที่ทำแต่งาน ไม่เอาพี่ ไม่เอาน้อง ใช้ไม่ได้ ได้มาเป็นครูที่นี่ ก็ได้พัฒนา ตนเองขึ้น ลดละกิเลส ได้มากขึ้น

พุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๕
ทำวัตรเช้า
พ่อท่านเน้นเรื่อง "ความว่างของพุทธ" ต่างจาก "ความว่างของฤาษี"

ประชุม ๐๖.๐๐ น. ประชุมสัมมนาพี่เลี้ยงอบรม "สัจธรรมชีวิต" กลุ่มย่อย

ก่อนฉัน ในหัวข้อ "ใกล้ค่ำแล้ว" สมณะเด่นตะวัน นรวีโร อ่านจดหมายของเด็ก ม.๕ ส.ส.ฐ. ความสุขไม่ต้องมี อะไรมาก แค่ได้อยู่วัด ได้ปฏิบัติธรรม ก็เพียงพอแล้ว สมณะมั่นแจ้ง พุทธชาโต เน้นว่าสิ่งใดปฏิบัติได้ยาก ต้องเน้นหนัก เพิ่มขึ้น แล้วเราจะแกร่งขึ้น

รายการธรรมะขึ้นกระดานดำ "เตรียมความพร้อมปีนบันไดฟัง อี.คิว.โลกุตระ โดยสมณะฟ้าไท สมชาติโก

สนทนาธรรม ซักถามปัญหาสำหรับคนใหม่ เรื่อง "ชาวพุทธต้องมังสวิรัติด้วยหรือ?"

วงที่ ๑ ลานหน้าโบสถ์ โดย สมณะหนักแน่น และ สมณะเลื่อนฟ้า

วงที่ ๒ ลานวิหารพระธาตุ โดย สิกขมาตุ มาบรรจบ เถระวงศ์

รายการฝึกเจโตสมถะ เป็นอุปการะต่อฌาน โดย สมณะผืนฟ้า อนุตตโร

ภาคบ่าย เรื่อง "รวมพลังสู้กู้แผ่นดิน" โดย สม.กล้าข้ามฝัน เรื่องการอบรม ไม่ใช่งานเฉพาะกลุ่ม แต่เป็นงานของ ชาวอโศกทั้งหมด

สมณะกลางดิน สังคมทุกวันนี้มืดสนิท อโศกเป็นแสงสว่างดวงเล็กๆ แต่สังคมก็ต้องการ แสงสว่างนี้

สมณะพอแล้ว ผู้ที่เข้าใจสัจธรรมมีมาก แต่ผู้ที่จะเข้าถึงสัจธรรมมีไม่มากนัก

สมณะเดินดิน (ดำเนินรายการ) เราขาดสัมมาทิฐิ เพราะเรายังมีสักกายทิฐิ

ภาคค่ำ โดย สมณะดวงดี และสมณะซาบซึ้ง (ดำเนินรายการ)

สัมภาษณ์ผู้ผ่านการอบรมสัจธรรมชีวิต ๘ คน เมื่อพบ "สัจธรรมชีวิต"

รายการนี้มีทั้งผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อ.บ.ต.พนักงาน ธ.ก.ส. คนว่างงาน และ เกษตรกร ที่ผ่านการอบรม สัจธรรมชีวิต แล้วส่งผลให้.... มารับประทานอาหารมังสวิรัติ และปฏิบัติธรรม

รายการนี้เรียกเสียงหัวเราะได้ครึกครื้น จากพ่อสมุด สาลุ อายุ ๖๒ ปี ชาวร้อยเอ็ด ด้วยลีลาของอดีต พิธีกรหาเงิน เข้าวัด ทั่วไปมาแล้ว

พฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๕
ทำวัตรเช้า
พ่อท่านสอน อี.คิว.โลกุตระ กระตุ้นเตือนพวกเรา ให้รีบเร่งพากเพียร พ่อท่านอายุมากแล้ว สังขาร ร่างกาย เสื่อมโทรม อย่าได้เสียใจภายหลัง เมื่อถึงวันที่พ่อท่าน ไม่ได้อบรม สั่งสอน ขัดเกลาแล้ว

หลังทำวัตรเช้า มีการประชุม ค.ก.ร. (เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ แห่งประเทศไทย) มีตัวแทนจาก ๑๘ กลุ่ม ที่จัดการอบรม ลูกค้า ธ.ก.ส. มาร่วมประชุม สรุปจุดด้อย จุดเด่น ปัญหา รวมไปถึงข้อควรระมัดระวังต่างๆ และมีการ เปิดศูนย์ อบรมใหม่

พ่อท่านเน้นย้ำ การติดตามผลให้ต่อเนื่อง เป็นความไม่ประมาท เพื่อความยั่งยืน และยังเน้นย้ำ ในการบันทึก หลักฐาน ข้อมูล ที่ได้อบรมไปแล้ว เราต้องทำงานหนัก มากขึ้นแน่ อย่างนั้น เราต้องฝึกฝน ตนเองให้จริงๆ

ก่อนฉัน เป็นรายการ "ก้าว....ที่กล้า" มีสิกขมาตุ ๔ รูป มี สม.ผาแก้ว ชาวหินฟ้า เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยให้ สิกขมาตุ แต่ละรูป เล่าถึง ความกล้าหาญ ที่ตัดสินใจออกบวช

สม.ผุสดี สะอาดวงศ์ เล่าว่าตั้งแต่เด็กไปวัดรับศีลมา ก็ไม่กล้าทำผิดศีล กลัวบาป มีใจใฝ่ดีมาตั้งแต่เด็กๆ ไม่มีแฟน เพราะรู้สึกว่า ผู้ชายเป็นคนหลายใจ มีเมียมาก ไม่อยากยุ่งด้วย

สม.จินดา ตั้งเผ่า ได้ฟังธรรมะจากพ่อท่าน ขณะเข้าไปในแดนอโศก ที่แสดงธรรมะชี้ชัด กระจะกระจ่าง แยกแยะกุศล-อกุศล ชัดเจน ไม่ปล่อยชีวิต ไปตามยถากรรม แม้เคยปฏิบัติ จากที่อื่น มาก่อน ก็รู้สึกว่า ธรรมะของพ่อท่านถูกตรง ลาออก จากงาน มาบวช แต่ที่ทำงานไม่ให้ออก คนอื่นเข้าใจว่าบ้า ถูกนำไปตรวจประสาท รู้สึกว่า เราอยู่กับภพ ตัวเองมากไป มาศึกษาที่นี่ ก็เข้าใจได้ยิ่งขึ้น

สม.มาบรรจบ เถระวงศ์ ปฏิบัติมังสวิรัติมาก่อน ขณะที่กำลังหาทางผละออก จากคนรักที่ ไปเรียน - ทำงาน ต่างประเทศ สัญญากันอีก ๗ ปีจะแต่งงาน คนที่นำพ่อท่าน ออกเผยแพร่ เอาหนังสือ คนคืออะไร มาให้อ่าน เห็นว่าตรงกับธรรมะนั้น ทุกประการ เหตุที่มั่นใจ ในธรรมะนี้เพราะ มั่นใจในการปฏิบัติ ที่ถูกต้อง หากปฏิบัติถูกตรงแล้ว จะอยู่ที่ไหน อย่างไร ก็ยังมีความมั่นใจ

สม.ผาแก้ว ชาวหินฟ้า สรุปว่า กล้าคิด ก็จะคิดได้ กล้าทำ ก็จะทำได้ กล้าพูด ก็จะพูดได้ กล้าสู้ ก็จะสู้ได้ กล้าชนะ ก็จะชนะได้ และต้องกล้าอยู่ ในกรอบของศีลธรรมด้วย

ภาคบ่าย เป็นรายการ "ตอบปัญหาสร้างพระแท้ๆของพุทธ" โดยพ่อท่าน

มีบางคำถามเพื่อความชัดเจน ชัดแจ้ง จะได้ตัดสินใจได้เรื่องเด็กสัมมาสิกขาที่เรียนจบ ซึ่งพ่อท่าน ก็ตอบว่า "อยู่ในสังคม ที่ดีแล้วจะไปไหน"

จะให้ทำอย่างไรกับร่างกายของพ่อท่าน เมื่อพ่อท่านตายแล้ว?

"ไม่บอก ให้พวกคุณทำเอง คิดกันเอาเอง อาตมาจะไม่บอก ไม่ทำพินัยกรรม อย่างที่คนทั่วไป ในสังคมเขาทำกัน"

สรุปท้าย พ่อท่านบอกว่า มาถึงยุคนี้ เป็นยุคขยายตัว พวกเราต้องฝึกฝนกัน ร่วมรวมกัน โดยเฉพาะ พวกที่ไม่มีศาล ให้หาศาลลงให้ได้ จะได้ช่วยกันสร้างสรร สังคมชาวเรา ให้แข็งแกร่ง จนช่วยสังคม ข้างนอกเขาได้ ช่วงนี้ต้องการ พลังรวมจริงๆ

ภาคค่ำ สัมภาษณ์ปฏิบัติกรชุด "แปลกดีจริง" ดำเนินรายการโดย สมณะบินบน ถิรจิตโต ได้นำเรื่องแปลก แบบโลกุตระ มาเล่าสู่กันฟัง

คุณยายจันทร์นวล พวงแก้ว ชาวเชียงใหม่ เคยติดหวยมาก ก็พยายามเลิกที่สุดจนเลิกได้ วิธีที่เลิกได้ก็คือ อยากซื้อ เลขตัวไหน ก็เขียนติดไว้ข้างฝา เขียนตั้งหลายงวด ก็ไม่ถูกเลยสักที เลยเลิกดีกว่า

คุณเผชิญ มานะสะสม ชาวฉะเชิงเทรา ตอนที่ทำงานอยู่ มีคนมาเสนอ ผลประโยชน์ให้ก็ไม่รับ กล้าปฏิเสธสินบน และตอนนี้ ไปเรียนต่อ ต่างประเทศ แต่ก็บินกลับมา ร่วมงานปลุกเสกฯ มาเติมไฟ เพื่อนำไปต่อสู้ กับกิเลสในต่างแดน

คุณนิโคลัส ชาวอังกฤษ พ่อท่านตั้งชื่อให้ใหม่ว่า "คนรัก" สนใจธรรมะมานาน มาเจอชาวอโศก ยิ่งมั่นใจว่า เป็นพุทธแท้ๆ ดีใจมาก ที่ได้มาบริการ ล้างจานชามให้คนดีๆ แม้มีปัญหา เรื่องภาษาก็ตาม

คุณทางรอด ประมวลการ ชาวเชียงราย ก่อนมาเจอธรรมะ กินเนื้อสัตว์ไม่ได้ ได้กลิ่นกะปิปลาร้า แล้วจะอาเจียน เลยมีบุญ ได้หันมากินเจ และเกือบเสียชีวิต ตอนตกต้นไม้ กับลื่นล้ม นึกถึงพ่อท่าน นึกถึงอุดมการณ์ สามอาชีพกู้ชาติ ยังไม่เจริญ เราจะตายไม่ได้ นึกอยู่อย่างนี้ ก็รอดตายมาได้

สมณะบินบน ถิรจิตโต สรุปว่า : วันนี้เราได้ฟังรายการแปลกดีจริง ก็จะได้เห็นความคลาย การยึด ความติดออกมาได้ จากสิ่งไม่ดี หันมาเอาสิ่งดีๆได้

ศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๕
ทำวัตรเช้า
อี.คิว.โลกุตระ พ่อท่านได้บรรยายเจาะลึกเรื่อง "การบันลือสีหนาท ประกาศอุตริมนุสธรรม" ซึ่งชาวพุทธ โดยทั่วไป เข้าใจว่า คนที่บรรลุธรรม จะไม่อวด ผู้ที่ยังอวด ถือว่าไม่บรรลุธรรมจริง

หลังทำวัตรเช้า มีการประชุมพาณิชย์บุญนิยม พ่อท่านเป็นประธาน ที่ประชุมมีมติ ตั้งคณะทำงาน กลั่นกรอง สินค้าชาวอโศก ที่จะมาทำงาน ตรวจสอบคุณภาพ ให้ได้ของดี มีคุณค่า ราคาถูก

ก่อนฉัน "มโนธรรมย้ำเตือน" ภาค ๒ โดยสมณะเพื่อพุทธ ชินธโร

ทำไมปลา ถึงเห็นคุณค่า ของน้ำ ตอนอยู่บนบน ทำไมนก จึงเห็นคุณค่าของฟ้า ตอนตกสู่พื้นดิน ทำไมชีวิต จึงเห็นคุณค่า ของธรรมะ ตอนทุกข์ยาก

นักปฏิบัติธรรม เวลาคิด ก็คิดได้โปร่งใส ทะลุปรุโปร่ง แต่พอทำจริงๆ มันทำไม่ได้ อย่างที่คิด เปรียบเหมือนวันหนึ่ง... เห็นผีเสื้อ บินชนกระจก บินชนแล้วชนเล่า ก็ไม่สามารถบินผ่าน ทะลุความใส ของกระจกนั้นได้ ในที่สุด ผีเสื้อนั้นก็ตาย

"ฤทธิ์แห่งธรรม" โดยสมณะถ่องแท้ วินยธโร

ยิ่งอยู่มา ยิ่งเห็นศาสนาคือ คำตอบ ของสังคม

ทำอย่างไร ชาวอโศกจะเห็นความสำคัญ ของกสิกรรมธรรมชาติ

ทำอย่างไร ชาวอโศกจะรวมพลัง เปลี่ยนแปลงสังคม ให้คนมามีศีลธรรม

ธรรมะภาคบ่าย
ธรรมะขึ้นกระดานดำเรื่อง"เตรียมความพร้อมที่จะปีนบันไดฟัง อี.คิวโลกุตระ โดย สมณะฝนธรรม และ สมณะนาไท

สนทนาธรรมซักถามปัญหา สำหรับคนใหม่ เรื่อง "ศีลนั้นสำคัญไฉน?"

วงที่ ๑ บริเวณหน้าโบสถ์ใหม่ โดยสมณะฟ้าไท สมชาติโก

วงที่ ๒ บริเวณลานพระธาตุ โดยสิกขมาตุ กล้าข้ามฝัน อโศกตระกูล

รายการฝึกเจโตสมถะเป็นอุปการะต่อฌาน โดย สมณะมั่นแจ้ง พุทธชาโต

รายการพิเศษ พรหมจรรย์มรรค โดย สิกขมาตุ มาบรรจบ เถระวงศ์ ที่ห้องจักรเขตหญิง

ภาคบ่าย "ตอบปัญหาสร้างพระแท้ๆของพุทธ" โดยพ่อท่าน

พ่อท่านพูดถึงเรื่องการศึกษาว่า ปัญหาของพวกเราคือ คุรุไม่พอ หรือแม้พอก็มีก๊ก แต่ละก๊กมี ๑ คน ๔ ก๊กก็ ๔ คน เรามาปฏิบัติธรรม เพื่อลดอัตตา เพื่อประสาน เด็กเขาจะสัมผัสได้ มันไม่อบอุ่น ฉะนั้น ทำอย่างไรกันดี พวกคุณมา ทำงาน ไม่ได้ลาภ-ยศ-สรรเสริญอะไร รายได้ของคุณ คือได้ลดกิเลส

ภาคค่ำ "๒ นาทีทองของพระเกจิฯ" พ่อท่านดำเนินรายการ โดยอ่านรายชื่อสิกขมาตุ และสมณะแต่ละรูป ที่เป็นเกจิฯ ไล่เลียง ตั้งแต่อาวุโส ไปจนถึงภันเต มีสิกขมาตุ ๑๖ รูป สมณะ เกจิ ๔๒ รูป แต่ละรูป มาเปิดเผยธรรมะ ที่ได้ฟังแล้ว ก็ซาบซึ้ง ประทับใจ

พ่อท่านได้สรุปท้ายว่า เรื่องจิตวิญญาณเป็นเรื่องสำคัญ เป็นสิ่งลึกซึ้งและจริง ที่เรามาทำกัน มาทำตามพระพุทธเจ้า ที่ท่านทำ เป็นแบบอย่างไว้ เป็นสุดยอดแล้ว ที่มนุษย์พึงจะทำได้ เป็นสุดยอดแห่งคน ถ้าใครเข้าใจ ก็จงมาเอาอันนี้ อะไรดีๆ ไปจัดการ ให้มันดีที่สุด ให้มันได้

เสาร์ที่ ๖ เม.ย.๒๕๔๕
แม้เป็นวันสุดท้ายก็มีผู้ร่วมรายการทำวัตรเช้าเต็มศาลา ปีนี้มีผู้มาลงทะเบียนอยู่ครบ ๗ วัน จำนวน ๑,๓๐๐ กว่าคน

ทำวัตรเช้า อี.คิว.โลกุตระ พ่อท่านพูดถึงเรื่องความซ้ำซาก มิใช่เป็นเรื่องน่าเบื่อหน่าย โลกปรุงแต่งมาก แม้การตัดผม ก็ยังมีลีลาการตัด ซึ่งก็ปรุงแต่งไปกันใหญ่

ความไม่เที่ยงของปุถุชน คือไม่เที่ยงแบบกิเลสเพิ่มขึ้น ความไม่เที่ยงของอาริยชน คือไม่เที่ยง เพราะกิเลสลดลง

อาตมาเอาสัจธรรมของพระพุทธเจ้ามายืนยัน มาขยายความ และตั้งใจ จะเขียนหนังสือเรื่อง "ศาสนาพุทธ" ทิ้งไว้

ก่อนฉัน สมณะเดินดิน ติกขวีโร สรุปว่า ปีนี้มีผู้มาร่วมงาน ประมาณ ๒ พันกว่าคน จังหวัดที่มีผู้มามากที่สุดคือ กรุงเทพฯ มาเป็นอันดับสอง คือศรีสะเกษ มาเป็นอันดับสามคือ อุบลราชธานี

ผู้มารับบริการตัดผม ๗๙๕ คน มีช่างตัดผม ๑๕ คน

มีผู้มารับบริการด้านสุขภาพ ๑,๑๘๐ คน

เต้าหู้ทำ ๒,๖๙๘ ก.ก.โยเกิร์ต ๕๗ กะละมัง

ทีมงานที่ช่วยสรุป มี นิสิต ม.วช.นายธวัฒน์ อัปมะทัง นายตะวันกล้า ศิลาคำ น.ส.เรียงทราย ศาลางาม นิสิต ม.วช. รับงานปีนี้ เป็นปีที่ ๒ การเตรียมงาน ก็ยังต้องเร่งเหมือนเดิม ขอบคุณพี่น้องชาวธ.ก.ส. นักเรียนสัมมาสิกขา ศีรษะอโศก ราชธานีอโศก
ศาลีอโศก สีมาอโศก และ สันติอโศก ที่มาช่วยเตรียมงาน

ปีนี้เน้นอาหารพื้นบ้าน แต่ก็เหลือทุกวัน ได้เอาอาหารไปแจกชาวบ้านวันละ ๑ คันรถปิ๊กอัพ ผักที่ปรุงอาหาร ก็ได้มาจาก กลุ่มกสิกรรมไร้สารพิษ อาหารปีนี้รสจัดไป อาหารใส่บาตรเน้น ไม่ใช้ถุงพลาสติก แต่ชาวบ้านเอามาขาย ยังใส่ถุงพลาสติก

มีการจัดระเบียบสถานที่นอน ที่กางเต๊นท์ กลด มุ้งเป็นระเบียบขึ้น

สม.รินฟ้า นาวาบุญนิยม สรุปว่า ญาติธรรมสนใจฟังธรรมะกันมากขึ้น ตอนนี้ ธ.ก.ส.ก็ให้มาอบรม การอบรม ก็เป็นการตอบแทน บุญคุณชาวบ้าน ที่ใส่บาตร เป็นการตอบแทน บุญคุณพระศาสนา เป็นการช่วยครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ยุคนี้ถือว่า เป็นยุค ตะวันธรรม แห่งศาสนชีพ

สมณะเดินดิน ติกขวีโร สรุปว่า คนเรามักจะมองออกไปนอกตัว แต่มักลืมตัวเองคนเรามักไม่ทำงาน ตามความ เหมาะสม แต่มักทำไปตามแรงบันดาลใจ ชีวิตคนเรา หากรู้ไม่เท่าทัน ก็จะตก ไปเป็นทาสของกิเลส เราเกิดมา เรามารับใช้ใคร คนเราเกิดมา ควรร่วมทำ กุศลบารมี กับผู้มีบารมีมากๆ

คนผู้ไปตามใจกิเลส ทีแรกก็ดูน่าเป็น น่าไป สุดท้ายก็น่าสมเพช

ทีมงานสมณะภูผาฯ รายงาน

(สารอโศก อันดับที่ ๒๔๖ มีนาคม ๒๕๔๕)