หน้าแรก >[09] การสื่อสาร > การเผยแพร่ธรรมะ >สารอโศก

ลดปวด คลายเครียด ( เก็บเล็กผสมน้อย)


'การออกกำลังกาย' สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเสริมสุขภาพ เพราะจะทำให้ สมรรถภาพร่างกาย และ สมองดีขึ้น จิตใจ จะสงบ สดชื่น และมีความกระตือรือร้น ที่จะทำกิจกรรมต่างๆ อย่างมีความสุข

การทำงานไม่ว่าจะเป็นงานบ้านหรืองานนอกบ้าน ล้วนนำความปวดเมื่อย และความเครียด มาสู่ทุกๆคน แต่ถ้ารู้ วิธีการ คลายกล้ามเนื้อที่ถูกต้อง นอกจากจะได้รับประโยชน์ จากการออกกำลังกาย ดังกล่าวมา ข้างต้นแล้ว ยังเป็นการลด ความปวดเมื่อย และความเครียด ได้อย่างวิเศษอีกด้วย

วิธีการยืดกล้ามเนื้อคอ ท่านี้จะช่วยผ่อนคลายความเครียด และ ความปวดเมื่อย แถมยังช่วยป้องกัน และ แก้ไข ผู้ที่มีคาง สองชั้นอีกด้วย

๑. นั่งบนเก้าอี้ วางมือไว้บนตัก ยืดอก แขม่วท้อง หลังตรง แบะไหล่ไปข้างหลัง คางตั้งเป็นมุมฉากกับคอ

๒. รักษาระดับคางไว้ ค่อยๆหันศีรษะไปทางซ้ายจนสุด อย่ากระตุกศีรษะ ทำค้างไว้ ๕-๑๐ วินาที

๓. ค่อยๆหันศีรษะคืนมา มองตรง รักษาระดับคางให้ตั้งฉากกับคอออยู่เสมอ

๔. ก้มศีรษะมาข้างหน้าอย่างช้าๆ จนคางจรดอก ทำค้างไว้ ๕-๑๐ วินาที หลังยังตั้งตรงเหมือนเดิม

๕. ค่อยๆยกศีรษะให้ตั้งขึ้น จนกระทั่ง คางตั้งฉากกับคอ แล้วค้างไว้ ๕-๑๐ วินาที

๖.รักษาระดับคางไว้ ค่อยๆหันศีรษะไปทางขวาจนสุด แล้วค้างไว้ ๕ - ๑๐ วินาที

๗. ค่อยๆหันศีรษะคืนมา มองตรง รักษาระดับคาง ให้ตั้งฉากกับคออยู่เสมอ

๘. เงยศีรษะไปข้างหลังอย่างช้าๆ จนสุด หลังตรงอยู่เสมอ ทำค้างไว้อีก ๕ - ๑๐ วินาที

๙. ค่อยๆยกศีรษะให้ตั้งขึ้น จนกระทั่ง คางตั้งฉากกับคอ แล้วค้างไว้ ๕ - ๑๐ วินาที

๑๐. กลับไปเริ่มทำข้อ ๑ ใหม่ซ้ำอีก ๔ - ๕ ครั้ง จนรู้สึกถึงความคลายตัว ของกล้ามเนื้อ

ขณะทำการยืดกล้ามเนื้อ ควรหายใจในจังหวะสม่ำเสมอ เป็นธรรมชาติ ไม่ควรกลั้นหายใจ เพราะจะทำให้ รู้สึก ไม่ผ่อนคลาย ได้ง่ายๆเอง จะทำตอนไหนก็ได้ เพราะใช้เวลาเพียง ไม่กี่นาทีเท่านั้น และ ก็ไม่ได้ใช้เนื้อที่ มากมายเลย (จากนิตยสาร กุลสตรี ฉบับที่ ๖๙๓ ปักษ์หลัง)

(สารอโศก อันดับ ๒๔๖ มีนาคม ๒๕๔๕)