รายงานจากพุทธสถาน

สันติอโศก
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๔๕

ไม่มีงานเลี้ยงใดไม่เลิกลา

เป็นเดือนที่ชาวอโศกต้องสูญเสียนักรบผู้ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งคือ สมณะกระบี่บุญ มนาโป อย่างไม่มีวันกลับมาอีก เป็นข้อเตือนใจ ผู้อยู่หลังว่า "ไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้า" แต่คุณค่าของการอยู่ต่างหาก ที่สำคัญ เราจะสืบสาน ปณิธาน ต่อจากท่านต่อไป

เหตุการณ์ประจำวัน
อ.๕ สมณะใจเด็ด จิตตคุโณ ไปร่วมประชุมสัมมนาวิทยุชุมชน ที่อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

ศ.๘ - อา. ๑๐ เข้าค่ายจริยธรรมหนุ่มสาว
- ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ของญาติธรรมบุญฤทธิ์ (ป๋อง) ที่แฟลตบางกะปิ กทม. นำโดย สมณะซาบซึ้ง สิริเตโช

ศ.๑๕ - ส.๑๖ "งานภราดรภาพซาบซึ้งใจ" และประชุมกลุ่มชลบุรีอโศก นำโดย สมณะเมืองแก้ว ติสสวโร

ศ.๑๕ เจ้าหน้าที่ อย. ๗ คน จากกระทรวงสาธารณสุข มาตรวจเยี่ยมแหล่งผลิตภัณฑ์ ชุมชนสันติอโศก

ชาวคริสเตียน ๕ ประเทศ (แคนาดา, ออสเตรเลีย,อินโดเนเซีย, มาเลเซีย, เวียดนาม) นำโดย ดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์ มาสนทนาพูดคุยถามปัญหากับพ่อท่าน

ศ.๑๕ - อา.๑๗ จัดอบรมโครงการอุโบสถศีล

ส.๑๖ ทำบุญรวมญาตินางแป ทักษิณสิทธิ์ บ้านอาสาพัฒนา จ.อุดรธานี นำโดย สมณะฝุ่นฟ้า อัคคชโย
- พ่อท่านรับเชิญเสวนา "ชีวิตหลังความตายกับสังคมหลังกลียุค" จัดโดยสถาบันวิถีทัศน์ ณ ตึกช้าง ชั้น ๑๓ กทม.

จ.๑๘ หมอจากไต้หวัน มาตรวจรักษาสุขภาพให้ชาวชุมชนฟรี โดยจัดสมดุลของร่างกาย จัดข้อกระดูก และ ระบบประสาท ไคโรแพรคติก (CHIROPRACTIC) และใช้เครื่องมือดูด สูญญากาศ ซึ่งเป็นศาสตร์ ของชาว ตะวันออก (จีน)

กลุ่มศิลปิน ๙ คน จากม.ศิลปากร มานำเสนอรูปแบบที่จะจัดงานแสดงศิลปะเพื่อชุมชน ให้พ่อท่าน และ ชาวชุมชนดู ก่อนที่จะจัดจริง ในเดือนมิถุนายน ๒๕๔๕

พ.๒๐ - อา.๒๔ งานอบรมสัจจธรรมชีวิต ที่สถาบันฝึกอบรมผู้นำ มูลนิธิพลตรี จำลอง ศรีเมือง จ.กาญจนบุรี

จ.๒๕ สมณะเถระล่าง และสมณะมัชฌิมะ เดินทางไปร่วมประชุมที่ จ.อุบลฯ
- มีกิจกรรมวันเอื้อไออุ่น ร่วมกับวันปิดภาคของนักเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก ทั้งนักเรียน และคนวัด มาร่วมงาน กันอบอุ่น

อ.๒๖ พ่อท่านและปัจฉาสมณะ เดินทางไปสังฆสถานทักษิณอโศก ในงานอบรมสัจจธรรมชีวิต

ส.๓๐ สมณะ สิกขมาตุ และชาวชุมชน ทะยอยเดินทางไปร่วมงานปลุกเสกฯ ที่ศรีษะอโศก จ.ศรีสะเกฆษ

ประชุมเพื่อความเจริญ
อ.๕, ๑๙ สมณะประชุมอปริหานิยธรรม

พ.๖ ประชุมพนักงาน บริษัทขอบคุณ จำกัด

พ.๖, ๑๓, ๒๐ ประชุมตรวจศีลชาวชุมชน

พ.๑๓ หมู่สมณะลงอุโบสถ ฟังพระปาติโมกข์

ส.๑๖ ประชุมกลุ่มศิษย์เก่าพึ่งตนเอง

อา.๑๗ ประชุมกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ฯ และแจกปันผลให้สมาชิก

พ.๒๐ ประชุมพนักงานร้านกู้ดินฟ้า

ส.๒๓ ประชุมชาวชุมชนสันติอโศก
- ประชุมกลุ่มจันทอโศก จ.จันทบุรี นำโดยสมณะชนะผี ชิตมาโร

อา.๒๔ ประชุม ๕ องค์กร

จ.๒๕ ประชุม ๕ พาณิชย์ ประชุมคนวัด

การศึกษาบุญนิยม
พ.๖ - ศ. นักเรียนชั้น ม. ๓ ม.๖ สอบปลายภาค

พ.๖ - ส.๙ ม.๑ เข้าค่าย "ทนเบื่อ" ที่สวนศรีบูรพา จ.ปราจีนบุรี

ศ.๘ - จ. ๑๑ ม.๓ เข้าคอร์สมหัศจรรย์ ที่ชั้น ๕ บริษัทฟ้าอภัย

ส.๙ สัมมนาครู และผู้ปกครองนักเรียน พุทธธรรมวันอาทิตย์ ที่สวนศรีบูรพา จ.ปราจีนบุรี

อา.๓, ๑๗ ประชุมคุรุ

อา.๑๐ สัมมนาคุรุโรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก

จ. ๑๑ ม.๖ ทุกพุทธสถานเข้าพิธีรับกลดจากพ่อท่าน ที่ปฐมอโศก

พ. ๑๓ - พฤ.๑๔ ม.๖ ทุกพุทธสถาน ไปทำขบวนการกลุ่มที่อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี นำโดยสมณะ ร่มเมือง ยุทธวโร

พฤ.๑๔ ม.๖ ไปเข้าคอร์สมหัศจรรย์ ที่พุทธสถาน ภูผาฟ้าน้ำ จ.เชียงใหม่

อา.๑๗ ตรวจสุขภาพนักเรียนสัมมาสิกขาที่ศูนย์สาธารณสุขชุมชน

พ.๒๐ นักเรียนชั้น ม. ๑,๒,๔,๕ สอบปลายภาค

ส.๒๓ -อา.๒๔ สัมมนาผู้ปกครอง นักเรียนพุทธธรรมวันอาทิตย์ และกลุ่มศูนย์ ที่สวนศรีบูรพา จ.ปราจีนฯ

อ.๒๖ วันปิดภาคเรียน

ข้อคิดสุดท้าย
ทุก ชีวิตมีสิทธิ์ตายวายชีวาตย์
คน ประมาทอาจต้องตายในวันนี้
ต้อง ตายแน่แม้ยาจกเศรษฐีนี
ตาย วันนี้หรือวันไหนไม่พ้นตาย (สองล้อเมืองหลวง)

สมณะตรงมั่น อุชุจาโร


ปฐมอโศก
มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๕

กลับมาจากงานพุทธาฯ ที่ศาลีอโศก ทีมงานอบรม "สัจธรรมชีวิต" มีไฟทำงานทันทีที่มาถึง เริ่มประชุมพูดคุย เพื่อพัฒนา การทำงาน พัฒนาตนเอง บรรยากาศ เป็นพี่เป็นน้องกันดี

เหตุการณ์รายวัน
จ.๔ กลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจากนครปฐม จำนวน ๑๐ คน มาดูงานการพัฒนาชุมชน

อ.๕ - อา.๑๐ งานอบรมหลักสูตร"สัจธรรมชีวิต" รุ่น ๕/๒๕๔๕ (จาก อ.สามพราน จ.นครปฐม)

อ.๕ คณะพยาบาล รพ.บ้านนา จ.นครนายก จำนวน ๑๖ คน มาศึกษาดูงานการผลิตยาสมุนไพร
- คณะสาธารณสุข จ.นครปฐม จำนวน ๑๒ คน มาดูงานสมุนไพร

ส.๙ เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ จ.สุรินทร์ จำนวน ๕๒ คน มาศึกษาดูงานชุมชนพึ่งตนเอง
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน จ.ระนอง จำนวน ๔๐ คน มาศึกษาดูงานวิถีชีวิตชุมชน

จ.๑๑ นักเรียนสัมมาสิกขาชั้น ม. ๖ ทั่วประเทศ ร่วมพิธีรับกลดจากพ่อท่าน สมณะโพธิรักษ์

ประชุมชุมชนปฐมอโศก
อ.๑๒ พ่อท่าน สมณะ สิกขมาตุ และญาติธรรม ประมาณ ๑,๔๐๐ คนร่วมพิธีฌาปนกิจศพของ สมณะ กระบี่บุญ มนาโป ที่เมรุปฐมอโศก
- ศูนย์สงเคราะห์คนชรานครชัยศรี จ.นครปฐม จำนวน ๑๖ คนมาเยี่ยมชมชุมชน

พ.๑๓ - อา.๑๗ งานอบรมหลักสูตร "สัจธรรมชีวิต" รุ่น ๖/๒๕๔๕ (จาก อ.ดอนตูม จ.นครปฐม)

พ.๑๓ เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดิน จ.ราชบุรี จำนวน ๗๐ คน ศึกษาดูฐานงาน และวิถีชีวิต ชาวชุมชน

ศ.๑๕ นักศึกษาจากวิทยาลัยอายุรเวท กทม. จำนวน ๑๓ คน ดูงานสมุนไพร และการแพทย์ทางเลือก
- พระจากวัดสวนแก้ว ๘ รูป เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวชุมชน

ส.๑๖ นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลราชชนนี จ.อุตรดิตถ์ จำนวน ๕๐ คน มาพักค้าง ๑ คืน ศึกษาดูงานชุมชน

- นักศึกษาปริญญาโท ม.อ.วิทยาเขตปัตตานี จำนวน ๘๕ คน มาพักค้าง ๑ คืน ศึกษาดูงานวิถีชุมชน

- คณะซีสเตอร์ ๒๐ คน ศึกษาดูงานชุมชนและสนทนาธรรม

จ.๑๘ ประชุมสัมมนาครูโรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก

อ.๑๙ คณะนักเรียนชั้น ม.๔ และคณะครูโรงเรียนสางเวียงสา จ.น่าน จำนวน ๖๐ คน ศึกษาดูงาน ชุมชนพึ่งตนเอง


พ.๒๐ คณะครูนักเรียนโรงเรียนปรีดาราม อ.สามพราน จ.นครปฐม จำนวน ๒๓ คน ทัศนศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น

พ.๒๐ - อา. ๒๔ งานอบรมหลักสูตร"สัจธรรมชีวิต" รุ่น ๗/๒๕๔๕ (จาก อ.เมือง จ.ลพบุรี)

ศ.๒๒ - อา. ๒๔ มูลนิธิ Y.M.C.A นำเยาวชนและแม่บ้าน รวม ๑๙ คน มาศึกษาดูงาน ชุมชนพึ่งตนเอง

จ.๒๕ คณะครู นักเรียนอาชีวะดอนบอสโก ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี จำนวน ๒๒๐ คน เยี่ยมชมชุมชน
- คณะเทศบาล ต.กระจับ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี จำนวน ๑๘๐ คน มาดูงานการแยกขยะ และการผลิต ปุ๋ยหมัก

อ.๒๖ ลุงจเร ฤทธิคุปต์ ชาวชุมชนปฐมอโศก เสียชีวิตด้วยโรคชรา

พ.๒๗ ฌาปนกิจศพลุงจเร ฤทธิคุปต์ ณ เมรุปฐมอโศก

- คณะครูประชุมวิสามัญ พิจารณาพฤติกรรมของนักเรียน

ศ.๒๙ สมณะ สิกขมาตุ ญาติธรรม และนักเรียน เดินทางจากปฐมอโศก เพื่อไปร่วมงานปลุกเสกฯ ที่ศีรษะอโศก จ.ศรีสะเกษ

การประชุมสัมมนาครู และประชุมวิสามัญของครูโรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศกในเดือนนี้ สรุปได้ว่า

สมณะ คุรุ ต้องเอาใจใส่ ใกล้ชิดนักเรียนให้มากขึ้น

สมณะธาตุดิน ปฐวีรโส


ศีรษะอโศก
เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

หลังกลับจากงานพุทธาฯ ที่ศาลีอโศก บรรยากาศ ณ ศีรษะอโศก ก็คึกคักพร้อมพรั่งกัน เตรียมงานปลุกเสกฯ ครั้งที่ ๒๖ สัมมาสิกขาทั้งหมด ยกเวลาช่วงเที่ยงถึงเย็น จนค่ำทุกวัน สำหรับการเตรียมพื้นที่จัดงาน ร่วมกับ รุ่นพี่ ม.วช. ซึ่งเป็นแม่งานใหญ่ทุกด้าน ส่วนกลุ่มกระจอกเทศ(น์) ก็สนุกสนานกับการเป็นพี่เลี้ยง อบรมเกษตรกร พักชำระหนี้ ธ.ก.ส. ต้อนรับผู้มาดูงาน กลุ่มย่อยจากที่ต่างๆ ไม่ว่างเว้นแต่ละวัน

การทำงานจึงทำชีวิตมีคุณค่า
ทำเวลาเป็นบุญทุนกุศล
ใช้ปัญญาแหลมลึกฝึกฝนตน
มุ่งมรรคผล พ้นทุกข์ด้วยทำงาน และทำงานโดยถ้วนทั่วทั้งชุมชน

กิจกรรมภายใน
ศ ๘-ส.๙ สัมมาสิกขาฯม. ๖ ศีรษะอโศก ราชธานีอโศก และสีมาอโศก ร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม พักค้าง ณ สีมาอโศก ๑ คืน สมณะ สิกขมาตุ ร่วมเป็นประธานที่ปรึกษา

ส.๙ สมณะ ๒ รูป ไปประชุมกลุ่มกสิกรรมไร้สารพิษ ที่สวนลูกนายพล บ้านภูคำ ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ และเดินทางต่อไปประชุมกลุ่มสุรินทร์ ณ สวนธรรมชาติ จ.สุรินทร์

อา.๑๐-จ.๑๑ สส.ษ. ม.๖ ร่วมงานรับกลดจากพ่อท่าน และร่วมกิจกรรมกลุ่มจบการศึกษาสัมมาสิกขา ม.๖ ทุกพุทธสถาน (รุ่นหลานปู่) ณ ปฐมอโศก

จ.๑๑ ประชุมบวร ณ โบสถ์ชั้นล่างอ.๑๒ สมณะ สิกขมาตุ พร้อมชาวชุมชนส่วนหนึ่ง ร่วมงานฌาปนกิจศพ ท่านกระบี่บุญ มนาโป ณ ปฐมอโศก

พ.๑๓-พฤ.๑๔ สัมมาสิกขา ม.๖ ทุกพุทธสถาน (รุ่นหลานปู่) สัมมนาอำลากัน ณ หาดชะอำ หน้าวัด เนรัญชราราม จ.เพชรบุรี

อา.๑๗ พี่ ม.๖ พบน้อง ม.๕ มอบข้อคิด และหน้าที่รับผิดชอบ ณ สวนซำตาโตง

จ.๑๘ สมณะ ๒ รูป และสิกขมาตุ ๒ รูป ไปกิจนิมนต์เปิดร้านเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ ณ บ้านละลม จ.ศรีสะเกษ งานนี้นายอำเภอบ้านละลมทิ้งงานอื่น มากล่าวเปิดงาน ด้วยใจ (แทนตัดริบบิ้น) และยินดี สนับสนุนกิจกรรมเต็มที่

อ.๑๙ งานเลี้ยงส่งพี่ม. ๖ จบการศึกษา

มีกิจกรรมอำลา อาลัย และการแสดงมอบแด่ สส.ษ. ม. ๖

จ.๒๕-ศ.๒๙ นักเรียนอเมริกัน ๗ คน นำโดยครูเดวิด ได้มาช่วยสอนภาษาอังกฤษ ให้นร. สส.ษ และ ร่วมบำเพ็ญ ประโยชน์ งานต่างๆ ในชุมชน

อ.๒๖-พ.๒๗ กิจกรรมค่ายนกกระจาบ (น้องๆส่งพี่ ป. ๖ จบการศึกษาประถมปลาย รายการเปิดใจพี่ ป. ๖) เป็นที่ ประทับใจ กันถ้วนทั่ว

ทุกคนภูมิใจทีกระจาบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้น รู้จักคิด และรักที่จะอยู่สัมมาสิกขาต่อไป

๓๑ มี.ค. - ๖ เม.ย. จัดงานปลุกเสกฯ ครั้งที่ ๒๖ ณ ศีรษะอโศก

กิจกรรมศึกษาดูงาน และการอบรม
ศ.๑ ผู้บริหารระดับ อบต. กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๑๐ คน มาศึกษาดูงานการบริหาร และการจัดการชุมชน

อ.๕ พระภิกษุ ๑๐ รูป ฆราวาส ๒ คน(กลุ่มคณะกรรมการศาสนาเพื่อการศึกษา(ศศพ) จากเสขิยธรรม กรุงเทพฯ ศึกษาการพัฒนาชุมชน โดยอาศัยศาสนาเป็นแกน (พักค้าง ๑ คืน)

พ.๖ ประธาน อบต. นาข่า จ.มหาสารคาม จำนวน ๑๒ คน ศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็ง

อา.๑๐ เปิดค่ายการอบรมเกษตรกรพักชำระหนี้ ธ.ก.ส. (ในหลักสูตร "สัจธรรมชีวิต") จาก จ.บุรีรัมย์ รุ่นที่ ๑๓ จำนวน ๙๙ คน เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ๘ คน

อา.๑๐-อ.๑๒ อบรมผู้นำเกษตรกร หลักสูตรคนสร้างชาติ (ชาวจ.ศรีสะเกษ) ๔๐ กว่าชีวิต ๓ วัน ๒ คืน

จ. ๑๑ แกนนำชาวบ้าน จาก จ.เลย จำนวน ๖๕ คน ศึกษาชุมชนแบบอย่าง และพักค้าง ๑ คืน ใช้ชื่อกลุ่มว่า "พลังแผ่นดิน"

พ.๑๓ ชาวบ้านจากกุดข้าวปุ้น จ.อุบลฯ จำนวน ๕๐ คน ศึกษาเรื่องปุ๋ยชีวภาพ

เปิดค่ายอบรม"สัจธรรมชีวิต" รุ่นที่ ๑๔ จาก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ จำนวน ๑๐๒ คน

อา.๑๗ ผู้นำชาวบ้านจากกุดหินแห จ.อุบลฯ จำนวน ๓๐ คน ศึกษาดูงาน

จ.๑๘ สมณะ ๒ รูป สิกขมาตุ ๒ รูป ร่วมกิจนิมนต์การเปิดร้านกสิกรรมไร้สารพิษ ที่บ้านละลม อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

อ.๑๙ อบต. ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จำนวน ๓๐ คน ศึกษาชุมชนเข้มแข็ง

ผู้นำชุมชน และผู้ผ่านค่ายสัจธรรมชีวิต จาก จ.มุกดาหาร จำนวน ๑๑ คน ศึกษาชุมชนแบบอย่าง

พ.๒๐-อา.๒๔ เปิดค่ายอบรมเกษตรกรพักชำระหนี้ หลักสูตร "สัจธรรมชีวิต" รุ่นที่ ๑๕ จากอำเภอ ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๑๐๔ คน เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. จำนวน ๘ คน

พฤ.๒๑ คณะครู และนักเรียนชั้น ม. ๓ จาก ร.ร. บ้านหัวหมู อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๓๗ คน ศึกษาวิถีชีวิต และเกษตรอินทรีย์

ผู้ว่าราชการจังหวัด นายสุจริต นันทมนตรี และเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. สาขากันทรลักษ์ ร่วมกันให้กำลังใจ แก่ผู้เข้าอบรม "สัจธรรมชีวิต" รุ่นที่ ๑๕

ศ.๒๒ กลุ่มแม่บ้านร่วมกับ รพช. อ.กันทรารมย์ จำนวน ๕๐ คน ศึกษาดูงาน โดยเฉพาะเรื่องปุ๋ยชีวภาพ

ส.๒๓ กลุ่มชาวบ้านเกษตรยั่งยืน จาก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี จำนวน ๑๐๐ คน

ศึกษาดูงาน เรื่องเกษตรอินทรีย์

อา.๒๔ คณะครู และผู้ปกครอง นักเรียนระดับประถมศึกษา ร่วมประชุม เพื่อเลือกตั้งทีมงาน การบริหาร การศึกษา สำหรับปีการศึกษาต่อไป

จ.๒๕ ตัวแทนชาวบ้าน เครือข่ายกสิกรรมฯ การทำปุ๋ยชีวภาพ จาก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

อ.๒๖ กลุ่มชาวบ้าน จากอ. ยางชุมน้อย จำนวน ๒๔๐ คน ศึกษาชุมชมเข้มแข็ง และปุ๋ยชีวภาพ

พ.๒๗ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ร่วมกับแกนนำชาวบ้าน จาก ๓ จังหวัด (อุบลฯ สุรินทร์ฯ ศรีสะเกษ) จำนวน ๕๐ คน ศึกษา วิถีชีวิตชุมชน และการพัฒนา

พฤ.๒๘ กลุ่มแกนนำชาวบ้าน จาก อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๔๐ คน ศึกษาเรื่องปุ๋ยชีวภาพ และ ชุมชนพอเพียง

ศ.๒๙ ยุวชนจาก อ.น้ำยืน จ.อุบลฯ จำนวน ๖๐ คน ศึกษาชุมชนแบบอย่าง

ส.๓๐ เกษตรกรจาก อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ จำนวน ๕๐ คน ศึกษาดูงาน

กลอนธรรมะสะกิดใจ มอบไว้เดือนนี้

ทาน คือให้เป็นหัวใจศาสนา
ทาน นำพาคุณธรรมทั้งต่ำสูง
หากหัวใจรู้จักให้และเกื้อกูล
จักจำรูญศาสนาสถาพร

สม.ทองพราย ชาวหินฟ้า


พุทธสถานศาลีอโศก
เดือนมีนาคม ๒๕๔๕

หลังจากเสร็จสิ้นงานพุทธาฯ ครั้งที่ ๒๖ มีเวลาให้พักหายใจเพียงแค่ ๓ วัน งานอบรมลูกค้า ธ.ก.ส. ก็เริ่มแล้ว และในเดือนนี้ จะต้องอบรมถึงสามรุ่นคือ ครั้งที่ ๘, ๙, ๑๐ นับเป็นภาระกิจที่หนักหน่วง พอสมควร แต่ทุกคน ก็ร่วมมือ ร่วมใจกัน สู้กับงานนี้เต็มที่ ทั้งความคิดและแรงกาย ทำให้พวกเรา มีความรู้สึก ที่เห็นอกเห็นใจ เข้าใจ ซึ่งกันและกัน ได้มากขึ้น ถึงแม้จะเหน็ดเหนื่อย แต่ก็นับว่า เป็นผลดีไม่น้อยเลย

เหตุการณ์รายวัน
ศ. ๑ ฌาปนกิจศพโยมสุขเย็น (โยมเคลือบ) ญาติธรรมเก่าแก่ ของชาวศาลีอโศก ซึ่งไปอยู่ที่พุทธสถาน ปฐมอโศก เสียนาน ช่วงก่อนงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ ครั้งที่ ๒๖ ได้แวะไปเยี่ยมบ้าน ที่ไพศาลี เกิดล้มป่วย และเสียชีวิต จึงเป็นญาติธรรม ที่ได้เผา ในช่วงงานพุทธาฯ พอดี

อา. ๓ สมณะและชาวชุมชน สรุปงานพุทธาฯ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร เป็นประธาน

จ.๔ สมณะและชาวชุมชน ประชุมเตรียมงานอบรมลูกค้า ธ.ก.ส. สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร เป็นประธาน

พ.๖ - อา.๑๐ อบรมลูกค้า ธ.ก.ส.โครงการสัจธรรมชีวิต ครั้งที่ ๘ จากอำเภอลานสัก จ.อุทัยฯ และจาก จ.ลำปาง รวมจำนวน ๑๒๘ คน สรุปผลเป็นที่น่าพอใจ

ศ.๘ นักเรียนจากอ.หนองบัว และท่าตะโก รวม ๓ โรงเรียนจำนวน ๖๐ คน ครู ๕ คน มารับการอบรม และ เยี่ยมชมกิจการ ของชาวชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง ศาลีอโศก

ส.๙ วันอำลาของนักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก ซึ่งชั้นมัธยมปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ บางคน จะต้องออกไป จึงมีการแสดง และกล่าวคำ อำลากัน เป็นที่น่าประทับใจ ฉันพี่น้อง ที่จะต้องจากกัน จึงพยายามฝากสิ่งดีๆ ให้แก่กัน

อา.๑๐ - จ. ๑๑ นักเรียนสัมมาสิกขาทุกพุทธสถาน ไปร่วมทำกิจกรรม และทำพิธีรับกลด จากพ่อท่าน สมณะเน้นแก่น พลานีโก สมณะดินทอง นครวโร และนักเรียนจำนวนหนึ่ง เดินทางมาร่วมในงานนี้ ที่ปฐมอโศก

อ.๑๒ สมณะ และญาติธรรมจำนวนหนึ่ง อยู่ร่วมงานฌาปนกิจศพ สมณะกระบี่บุญ มนาโป ที่พุทธสถาน ปฐมอโศก
- ร่วมงานฌาปนกิจศพ อาอี๊ (เพื่อนของแม่) ของครูแพรฝัน ที่วัดลาดปลาเค้า บางเขน กทม.

พ.๑๓ - อา.๑๗ อบรมลูกค้า ธ.ก.ส.โครงการสัจธรรมชีวิต ครั้งที่ ๙ จาก อ.ร้องกวาง จ. แพร่ จำนวน ๑๐๓ คน ผลเป็นที่น่าพอใจ

พฤ.๑๔ ประชุมกรรมการสหกรณ์กู้ดินฟ้า จำกัด สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร เป็นที่ปรึกษา

อ.๑๙ ผู้ที่สนใจจัดตั้งวิทยุชุมชนในอำเภอไพศาลี ประมาณ ๓๐ คน มาร่วมประชุมกัน เพื่อจัดตั้ง คณะทำงาน วิทยุชุมชน ในอำเภอ ไพศาลี เพื่อประโยชน์ในการสื่อสาร และพัฒนาของชาวชุมชนต่างๆ ในเครือข่าย อ.ไพศาลี
- สมณะและชาวชุมชน ประชุมเพื่อเตรียมงานอบรมลูกค้า ธ.ก.ส. สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร เป็นประธาน
- สมณะเน้นแก่น พลานีโก สมณะดินทอง นครวโร สมณะหนักแน่น ขันติพโล ประชุมตรวจศีล นักเรียนสัมมาสิกขา

พ.๒๐-อา.๒๔ อบรมลูกค้า ธ.ก.ส. โครงการสัจธรรมชีวิต รุ่นที่ ๑๐ จาก อ.ทับทัน จ.อุทัย และจากจ.ลำปาง รวม ๗๔ คน

อา.๒๔ สมณะเน้นแก่น พลานีโก สมณะผองไท รตนปุญโญ เดินทางไปร่วมประชุม สมณะ เถระล่าง
- สมณะดินทอง นครวโร และสมณะหนักแน่น ขันติพโล เดินทางไปร่วมประชุมสมณะมัชฌิมะ โดยจาริก จากอุบลฯ ถึงศีรษะอโศก

จ. ๒๕ - อ.๒๖ คณะทำงานของ ต.อ.กลาง มาสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง ความเป็นอยู่ของชาวชุมชน

พ.๒๗ สมณะกำแพงพุทธ สุพโล ครู และนักเรียนสัมมาสิกขา เดินทางสู่พุทธสถานศรีษะอโศก เพื่อช่วย เตรียมงาน ปลุกเสกฯ ครั้งที่ ๒๖

ส.๓๐ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร และญาติธรรม เดินทางไปงานปลุกเสกฯ

ข้อคิดสุดท้าย
คนเราทุกคนมีกรรมเป็นทรัพย์แท้ของตน จึงควรดำรงชีวิตให้ดีที่สุด

สมณะเน้นแก่น พลานีโก


สีมาอโศก
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๔๕

สีมาอโศกเป็นชุมชนของผู้ปฏิบัติธรรม ๑๐๐ กว่าชีวิต มีทั้งนักบวช นักเรียน คนวัดชาย-หญิง มีกิจกรรม การทำนา ทำสวนผัก สวนไผ่ตงเขียว และ น้ำผลไม้ น้ำหมักชีวภาพ มีร้านค้าในชุมชน และ ร้านค้าในเมือง (ขายมังสวิรัติ และ อาหารแปรรูป) มีฐานงานต่างๆเช่น ฐานผลิตขวดพลาสติก ฐานแชมพู ฐานทำเห็ดก้อน ฐานทำยา สมุนไพร ฐานแปรรูปอาหาร มีโรงสี สีข้าวกล้อง ฯลฯ

เหตุการณ์ในเดือนนี้
อา. ๓ สมณะเด็ดขาด สมณะก้อนดิน สมณะลั่นผา และญาติธรรม ไปเยี่ยมโยมพ่อของ สมณะเด็ดขาด ซึ่งป่วยอยู่ ที่จังหวัด นนทบุรี

จ.๔ สมณะ สิกขมาตุและญาติธรรมภายใน ร่วมประชุมเตรียมงานอบรมเกษตรกร ที่พักชำระหนี้ ธ.ก.ส.
- สมณะก้อนหินเดินทางกลับจากกลุ่มเพชรภูผา จังหวัดกำแพงเพชร

อ.๕ สมณะสร้างไท และสมณะมือมั่น ไปสมทบสมณะเด็ดขาดที่ชุมชนดินหนอง แดนเหนือ เพื่อร่วมงาน อบรมสัจธรรมชีวิต แก่เกษตรกรที่พักชำระหนี้ ธ.ก.ส. กลุ่มอำเภอวังสามหมอ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

พ.๖ เปิดอบรมสัจธรรมชีวิต (ลูกค้า ธ.ก.ส.) รุ่นที่ ๙ จาก อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ จำนวน ๕๐ คน รวมเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส.อีก ๖ คน

ส. ๙ สมณะร่มเมือง และสม.ทองพราย พร้อมด้วยนักเรียนศีรษะอโศก ผู้สำเร็จการศึกษาชั้น ม.๖ มาแวะ รับประทาน อาหารเย็น พักค้าง ๑ คืน แล้วเดินทางต่อ ไปปฐมอโศก เพื่อไปงานรับกลด จากพ่อท่าน โดยช่วยนำนักเรียน บ้านราชฯ และ นักเรียนสีมาฯ ไปด้วย

อา.๑๐ สิกขมาตุนวลนิ่ม และญาติธรรมบางคน เดินทางไปปฐมอโศก ร่วมงานรับกลด ของนักเรียน สัมมาสิกขา ที่จบชั้นม. ๖

พ.๑๓-อา.๑๗ เปิดอบรมลูกค้า ธ.ก.ส. รุ่นที่ ๑๐ จากบ้านหนองม่วงใหญ่ ต.งิ้ว อ.ห้วยแถลง จำนวน ๖๗ คน

ศ.๑๕ นักเรียน ม.เกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มาดูงานในชุมชน (นักศึกษา ๒๓ คน อาจารย์.๒ คน)

อา.๑๗ จัดงานเลี้ยงส่งสู่ขวัญ เด็กน.ร. ม.๓ และ ม.๖ ที่จบการเรียน และเป็นวันปิดภาคเรียน (เทอมปลาย)ด้วย

จ.๑๘ เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส.มารับสมณะเด็ดขาด สมณะคำจริง และญาติธรรม ไปงานประเมินผล ของเกษตรกร ที่เข้าอบรม สัจธรรมชีวิต ที่บ้านประสาท และที่บ้านไพลพัฒนา อ.โนนสูง ในวันรุ่งขึ้น

พ.๒๐ สมณะคำจริง สม.นวลนิ่ม และญาติธรรม ไปร่วมงานฌาปนกิจศพโยมร่วมธรรม (มาลีรัตน์) ที่ปฐมอโศก

สมณะมือมั่นไปร่วมอบรมสัจธรรมชีวิต ที่ อ.วังน้ำเขียว

Šพฤ.๒๑ ประชุมชาวชุมชนสีมาอโศกประจำเดือน สมณะซาบซึ้ง มาร่วมประชุมด้วย

ศ.๒๒ ประชุมคณะคุรุ มีสมณะปณีโต สมณะก้อนหิน และสม.พึงพร้อมร่วมด้วย

อา.๒๔ สม.พึงพร้อม และสม.นวลนิ่ม ไปเยี่ยมเยือนคุณเย็นใสที่บ้านในตัวเมืองโคราช
- คุณพิชัย และคุณทองอินทร์ นำนักเรียนกับพี่เลี้ยง ไปเตรียมงานอบรมเยาวชน ที่เมฆาอโศก อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

จ.๒๕ สมณะเถระล่าง เดินทางจากสันติฯ. ปฐมฯ ศาลีฯจำนวน ๑๐ รูป มาแวะฉันอาหาร แล้วต่อไปที่ ราชธานีอโศก เพื่อร่วมกัน เดินจาริก ไปงานปลุกเสกฯ ที่ศรีษะอโศก

อ. ๒๖ - ศ.๒๙ สมณะ และสิกขมาตุ ไปงานอบรมเด็กที่กลุ่มเมฆาอโศก เมื่อปิดงานแล้ว จึงเดินทางต่อ ไปงานปลุกเสกฯ

พฤ. ๒๘ สมณะพอแล้วไปร่วมงานอบรมสัจธรรมชีวิต ที่วังน้ำเขียว

ศ.๒๙ สมณะ สิกขมาตุ และญาติธรรมจากปฐมอโศก จำนวน ๑๒๐ คน มาแวะรับประทานอาหาร เพื่อเดินทางไป งานปลุกเสกฯ
- พ่อท่าน สมณะถิรจิตโต พร้อมด้วยปัจฉาฯ มาแวะฉันอาหาร ที่ มร.ส.(หน้าสถาบันราชภัฎ) แล้วเดินทาง ต่อไปบ้านราชฯ อุบลราชธานี

ส.๓๐ สมณะและญาติธรรม ไปร่วมงานปลุกเสกฯ ครั้งที่ ๒๖ ที่ศรีษะอโศก

อย่าดูถูกบุญ ว่าเล็กน้อยจักไม่สนองผล
น้ำตกจากเวหาทีละหยาด ยังเต็มตุ่มได้
นักปราชญ์สะสมบุญทีละเล็กละน้อย
ย่อมเต็มด้วยบุญได้เช่นกัน

(พระพุทธพจน์)

สมณะพอแล้ว สมาหิโต


ภูผา-ฟ้าน้ำ
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๔๕

เดือนนี้ มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.๖ จากพุทธสถานสันติอโศก ศาลีฯ และราชธานีฯ เดินทางขึ้นมา ที่ภูผาฯ เพื่อมาเข้าคอร์ส มหัศจรรย์ หลักสูตรอาริยมรรค นำโดย อาจารย์ ๑ ที่เน้นให้ทำขบวนการกลุ่ม ให้รู้จักอ่านรู้ ตรวจสอบ สภาวะจิตตัวเอง ของแต่ละคน ให้รู้ชัดเจนในเป้าหมายของชีวิต ที่จะก้าวต่อไป

นักเรียนหลายคนได้รู้จักเสือ ที่มันแฝงซ่อนอยู่ในป่า คือตัวเรา การมาอบรมครั้งนี้ เป็นการมาจับเสือ และไม่ให้ อาหารเสือ คือไม่ตามใจกิเลส เสือมันก็จะทรมาน ตายไปในที่สุด หรือ อ่อนกำลังลงได้

เด็กหลายคนก็ยังพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ที่นี่เหมือนเมืองสวรรค์ ซึ่งต่างกับพุทธสถานที่ตัวเองอยู่มีงาน มีคนมาก มีเรื่องมาก การมาอยู่ทำให้ได้อยู่กับตัวเองมากขึ้น อยู่กับวิถีชีวิต ที่เรียบง่าย อยู่กับความยินดี คือเอาประโยชน์ได้ ในทุกๆเรื่อง ตอนเดินทางลงมา จากภูผาฯ ก็รู้สึกยังกับว่า ต้องไปอุบัติ บนโลกมนุษย์

เหตุการณ์ต่างๆ
จ.๔ เริ่มทดลองติดตั้งเสาวิทยุ และเครื่องวิทยุสื่อสาร ผ่านความถี่คลื่นประชาชนที่ภูผาฯ และ ที่ลานนาอโศก มีสมณะ และ ญาติธรรม ช่วยกันหลายชีวิต นำโดย สมณะบินก้าว อิทธิภาโว

จ. ๑๑ อ. ๑๒. สมณะ ๘ รูป และญาติธรรมหลายชีวิต เดินทางออกจากเชียงใหม่ มาร่วมงานฌาปนกิจศพ สมณะกระบี่บุญ มนาโป ที่พุทธสถาน ปฐมอโศก

ศ.๑๕ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.๖ จากสันติฯ ศาลีฯ และราชธานีฯ รวม ๗ ชีวิต พร้อมทั้งคุรุ นำทีมโดย สม.ผาแก้ว เดินทางมาถึงภูผาฯ เพื่อมาเข้าค่ายอบรมคอร์สมหัศจรรย์ หลักสูตรอาริยมรรค

ส.๑๖ ประชุมชาวชุมชนภูผาฯ
- ประชุมชาว ชมร.เชียงใหม่ สมณะบินบน ถิรจิตโต เป็นประธาน

อา. ๑๗ ประชุมเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ สาขาเชียงใหม่
- ประชุมคณะรับใช้กลุ่มภูผาฯ
- ประชุมกลุ่มภูผาฯ สมณะบินบน ถิรจิตโต เป็นประธาน

ส.๑๖ สมณะ ๖ รูป ญาติธรรม และ นักเรียนม. ๖ นำโดยอาจารย์ ๑ เดินทางไปร่วมงานศพแม่สามี ของโยมฉวีวรรณ (ญาติธรรม) ชื่อโยมนวล บุญมี อายุ ๖๘ ปี บ้านแม่หลอด ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (สมณะเก้าก้าว สรณีโย เทศน์หน้าศพ)

อา.๑๗ - อ.๑๙ สมณะ ๘ รูป เดินทางลงมาจากภูผาฯ มาลานนาอโศก ร่วมงานศพ โยมสิงห์ทร คำเรืองฤทธิ์ อายุ ๗๘ ปี เป็นญาติธรรม กลุ่มภูผา รุ่นบุกเบิกคนหนึ่ง

พ.๒๐ - ส. ๒๓ มีนายแพทย์ ๒ คน เรียนจบจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางขึ้นมา เข้าคอร์สมหัศจรรย์ ที่ภูผาฯ เพื่อเข้าอบรม ฝึกฝนตัวเอง เป็นเวลา ๔ วัน

อา. ๒๔ สมณะ ๑๐ รูป นำโดย สมณะลานบุญ เดินทางออกจากลานนาอโศก ไปที่ราชธานีอโศก เพื่อไปร่วมประชุม กลุ่มมัชฌิมะ และ เดินจาริก ส่วนนวกะก็ไปช่วยงาน ที่บ้านราชฯ และกลุ่มบุรีรัมย์

ส.๒๓ ผู้ใหญ่ในวัด ชุมชนและนักเรียนที่จะมาเข้าคอร์สมหัศจรรย์ เดินทางขึ้นภูเขาดับไฟป่า ที่ไหม้อยู่ใกล้ เขตภูผาฯ บริเวณ ภูเขาลูกที่ ๓ ทางขึ้นไปที่หน้าต่างโลก

ธรรมะส่งท้าย
มหาวิทยาลัยทั่วโลกทั้งหลายแหล่ สอนให้คน เป็นคนโลภ สอนไปเอารัดเอาเปรียบแทบทั้งนั้น ยื่นอาวุธใส่มือ ที่จะไปแก่งแย่ง ในสังคม ไม่สอนให้คน ไปเสียสละ จะมีก็ยกเว้น สัมมาสิกขาลัยวังชีวิต (พ่อท่าน แสดงธรรมไว้ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๕)

ทีมสมณะภูผาฟ้าน้ำ


ชุมชนราชธานีอโศก
เดือนมีนาคม ๒๕๔๕

หลังงานพุทธาภิเษกฯครั้งที่ ๒๖ ชาวบ้านราชฯ เมืองเรือ เตรียมการอบรม ธ.ก.ส. รุ่นที่ ๑๓ และเตรียม งานเพื่อฟ้าดิน ให้เด็กๆ สัมมาสิกขาขูดหน้าดินในบุ่ง เพื่อทำเป็นปุ๋ย บ้างก็เก็บใบไม้ และตัดต้นไมยราบยักษ์ เป็นปุ๋ยพืชสด ซึ่งมีหนามแทงปวด เป็นอันตราย คนตัดต้องระมัดระวัง อีกทั้งต้องไปขนฟางกันด้วย เด็กๆ เลยต้องหยุดเรียนกัน ๑ สัปดาห์

การศึกษา จัดการศึกษาวิชาการลงไปในภาคปฏิบัติ วิชาแรกที่ต้องลงไปในภาคปฏิบัติคือ วิชาสุขศึกษา ปฏิบัติตั้งแต่ตื่นนอน เก็บที่นอนให้เรียบร้อย การออกกำลังกายตอนเช้า การทำอาหาร การเก็บล้างภาชนะ และการกิน จะให้คะแนนการตรวจครั้งละ ๑๐๐ คะแนน เราจะทำเพียงตัวอย่างนี้ให้ได้ก่อน จะช่วยกัน ตั้งแต่สมณะ สิกขมาตุ คุรุ แม่พ่อฐานงาน ชาวชุมชน ช่วยกันดูแล เอาใจใส่ ส่วนวิชาอื่นๆ ก็ทำลำลอง ไปก่อน

การศึกษาสัมมาสิกขาลัยวังชีวิต พ่อท่านเน้นว่า ีสี่จะขึ้นปีห้าจะต้องเคร่งครัดเรื่องศีล
การงานก็ต้องเป็นชิ้นเป็นอัน วิชาการต้องเขียนรายงานให้ได้ครบ เรียกว่าต้องให้สมศักดิ์ศรี ม.วช. ยิ่งปีห้า จะขึ้นปีหก ต้องตรวจสอบ ให้ยิ่งกว่าปีห้า ส่วนปีหก ต้องเขียน ปัญญานิพนธ์ให้ได้ อย่างน้อยหนึ่งร้อยหน้า จึงจะมีสิทธิ์จบ รับปัญญาบัตร ทองคำได้

อา.๑๗ ประชุมคุรุ ม.วช.

อบรม
พ.๖ - อา.๑๐ ชาวยโสธร อ.เมือง จำนวน ๑๒๐ คน ชาวอ.สำโรง ๑๐ คน ชาวอ.เดชอุดม ๑๐ คน จ.อุบลฯ เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ๕ คน

พ.๑๓ - อา. ๑๗ ชาวมุกดาหาร อ.นิคมคำสร้อย ๘๐ คน ชาวอ.น้ำยืน ๑๐ คน ชาวอ.สำโรง ๑๐ คน

อ.๑๙ สัมมนาเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ จำนวน ๑๕๐ คน ได้ฟังธรรมและสัมมนาเรื่อง การปลูกผัก และข้าว ไร้สารพิษ รวมถึงการจัดการ จัดตั้งตลาดไร้สารพิษ และร่วมงานเพื่อฟ้าดิน

พ.๒๐ - อา.๒๔ ชาวอ.เลิงนกทา จ.ยโสธร จำนวน ๘๐ คน ชาวอ.สำโรงอีก ๑๐ คน ชาวอ.เดชอุดมอก ๒๐ คน และ ที่อื่นๆอีก ๒๐-๓๐ คน รวมแล้วประมาณ ๑๕๐ คน ประมาณ ๑๙.๐๐ น. ประชุมสรุปงาน แต่ละวันของการอบรม และวันสุดท้ายสรุปงานทั้งหมด สำหรับผู้อบรม ที่ราชธานีอโศก ชาวบ้านมาจาก จ.ยโสธร สนใจการอบรม ดีที่สุด ทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ ตั้งใจกลับไปทำ อย่างจริงจัง

เยี่ยมชม
พ.๖ พระนักศึกษา ๕ รูป ฆราวาส ๒ คน มาศึกษาชุมชน พักค้าง ๑ คืน

พฤ.๗ ชาวขอนแก่น ๗ คน

ศ.๘ แม่บ้านอ.เมืองอุบลฯ ๑๐ คน

จ.๑๑ ชาว จ.เลย ๓๐ คน พระ ๓ รูป

พ.๑๓ แพทย์ไต้หวันจำนวน ๕ คน กับพระสมณลักขโณ มาตรวจสุขภาพให้กับชาวชุมชน

พฤ.๑๔ ชาวจ.อำนาจเจริญ ๔๐ คน

ส.๑๖ ชาวอ.วารินฯ ๑๐ คน และชาว อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ๔๐ คน

ศ.๑๕ อาสาสมัครบ้านขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล ฝึกทำแชมพูสมุนไพร ๓ คน

อา.๑๗ มูลนิธิคุ้มครองเด็กด้อยโอกาส จากกรมประชาสงเคราะห์
- ตำรวจ และครู มาศึกษาการศึกษา ๑๑ คน

จ.๑๘ นักข่าวหญิง ๒ คน จากหนังสือพิมพ์อาทิตย์วิเคราะห์ สาขาอุบลฯ มาซักถามเกี่ยวกับŠชุมชน และ การศึกษา วิถีชีวิต ของนักเรียน

ศ.๒๒ ชาวเทศบาลอำนาจเจริญ ๓๐๐ คน มาชมการแปรรูปขยะ

อา.๒๔ ชาว จ.อุดรธานี ๑๓๐ คน และคณะผู้นำชาวบ้าน และ อาสาสมัคร จาก ร้อยเอ็ด ๑๕๐ คน มาศึกษาวิถีชุมชน

ประชุม
อ.๕ ประชุมคุรุ สส.ธ.เตรียมงานอบรม

อา.๑๐ ประชุมสัมมนาคุรุ ๒ วัน เพื่อปรับปรุงการศึกษา
- ประชุมกรรมการชุมชน เพื่อตกลงการซื้อที่ดิน ที่บ้านวังกาฮุง จำนวน ๑๐ ไร่ ราคาประมาณ ๑ ล้านบาทเศษ

ศ.๑๕ ประชุมกรรมการเพื่อตกลงซื้อที่ดินของบริษัทสากลสถาปัตย์ จำนวน ๒๐ ไร่ ราคา ๒ ล้าน ๔ แสนบา ที่บ้านคำกลาง ติดถนนคอนกรีตเข้าหมู่บ้าน และต้องเสียค่าโอนที่ดินเอง เงินก็ต้องยืม จากกองบุญ สวัสดิการ และจากคุณประสิทธิ์ โหวตเสียงซื้อที่ดิน ๒๐ เสียงต่อ ๑๐ เสียง

อา.๑๗ ประชุมกลุ่มอุบลฯ ประมาณ ๓๐ คน

จ.๑๑ ประชุมคุรุสมุนพระราม และผู้ปกครอง
- ประชุมเด็กสัมมาสิกขาเพื่อเลือกฐาน พร้อมแถลงนโยบายการศึกษา

อา.๑๐ สส.ธ.ตรวจศีลประจำเดือน

ศ.๑๕ ประชุมคุรุตกลงเรื่องการลงโทษเด็ก และไปที่ศรีษะอโศกช่วยเตรียมงานปลุกเสกฯ

จ.๑๘ ประชุมนิสิต มว.ช.เพื่อตกลงการศึกษาให้เป็นบูรณาการ ต่อจาก สส.ธ. เช่น ศีลเด่น ต้องทำวัตรเช้า ประชุม บันทึกประจำวัน เน้นการตรงต่อเวลา มีน้ำใจ และสัมมาคารวะ เป็นงาน ตรวจสอบจากผลงาน การลงทุน การสร้างคน และ ๕ ส.ในฐานงาน พร้อมกิจกรรมกลุ่ม ในงานประจำปีของชาวอโศก ชาญวิชา ตรวจสอบ จากรายงาน สมุดบันทึก และการบรรยาย ประเมิณผล ๑ เดือน เต็ม ๑๐๐ คะแนน

รวมทั้งต้องให้อ่านหนังสือชาวอโศก ปี ๑ ต้องอ่านความรัก ๑๐ มิติ หรือเจริญชีพ ด้วยการก้าว ปี ๒ ถึงปี ๓ ต้องอ่านหนังสือ คนคืออะไร ปี ๔ ต้องอ่านสมาธิพุทธ ปี ๕ ต้องอ่านอีคิวโลกุตระ และทุกๆปี ต้องอ่าน นิตยสาร ชาวอโศกอย่างน้อย เล่มละ หนึ่งบทความ

จ.๒๕ ประชุมสมณะมัชฌิมะ

กิจกรรมนอกสถานที่
หลังงานพุทธาฯ สมณะถ่องแท้ และคณะ ไปช่วยอบรมกลุ่มร้อยเอ็ด และที่กลุ่มศรีสงคราม
- สมณะหินแก่น และสมณะดินไท ไปช่วยอบรมที่สวนส่างฝัน จ.อำนาจเจริญ

ศ.๒๒ สมณะเดินดิน ติกขวีโร ไปร่วมงานอบรมพนักงาน ธ.ก.ส. ที่บ้านค้อน้อย อ.สำโรง จ.อุบลฯ

อ.๒๖ นิสิต ม.วช. นักเรียนสัมมาสิกขาฯ ไปช่วยเตรียมงานที่ศรีษะอโศก

พฤ.๒๘ สมณะเดินดิน ติกขวีโร และคณะไปร่วมงานศพแม่ยาย ของคุรุข้าดิน ศรีเชียงสา ที่ จ.อุดรธานี

ก่อนจาก
ชาวอโศกทุกวันนี้ ต้องทำงานหนักกันทั่วหน้า เราต้องอดทน เราต้องอาศัยพี่ อาศัยน้อง และอาศัย คนทุกคน ในชาวอโศก ช่วยกัน และพี่น้องของเราก็มีน้อยจริงๆ ที่สำคัญที่สุด เราจะเจริญขึ้นได้ ก็ต้องอาศัย พี่น้องเรา นี้แหละ เป็นสำคัญที่สุด ดั่งพระพุทธพจน์ ที่ว่า "มิตรดี สหายดี สังคมสิ่งแวดล้อมดี เป็นทั้งสิ้น ของพรหมจรรย์"

สมณะฟ้าไท สมชาติโก


สังฆสถานหินผาฟ้าน้ำ
ประจำเดือน มีนาคม๒๕๔๕

ชีวิตอยู่กันอย่างเรียงง่าย ตามวิถีแบบไทๆสมัยเก่า เสียงเด็กร้องเรียกหาแม่ ที่เดินไปสู่ท้องทุ่ง ด้วยเท้าเปล่า

ชีวิตที่อยู่กันอย่างธรรมชาติ โดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัย"เงิน" เป็นใหญ่ แต่เราอยู่กันด้วย "น้ำใจ" มีน้ำจิตน้ำใจ ต่อกันและกัน ทุกคน มีศีล ๕ ไม่กินปูกินปลา ไม่กินสัตว์ใดๆ เรากินแต่พืช ที่เราปลูก และ ปลูกแต่พืชที่เรากิน


บันทึกเหตุการณ์
ส.๒ สมณะและญาติธรรม เดินทางกลับจากงานพุทธาฯ ที่ไพศาลี

จ. ๔ สมณะแก่นเมือง เกตุมาลโก เดินทางไปเยี่ยมโยมแม่ ที่จังหวัดสระแก้ว

พ ๖ คุณแผ่นผา นำรถไปส่งสมณะที่จังหวัดขอนแก่น เพื่ออบรมหลักสูตรสัจธรรมชีวิต
- ตรวจศีลของนักเรียน สส.ผ.

พฤ.๗ คุณเพชรผา และคุณม่านแก้ว ทำบุญขึ้นบ้านใหม่
-
ประชุมปรึกษากัน เรื่องโรงสี โรงพยาบาล โรงปุ๋ย

ส.๙ สมณะหม่อน มุทุกันโต สมณะร่มบุญ ฉัตตปุญโญ เดินทางมาถึงหินผาฟ้าน้ำ

อา.๑๐ คณะสหกรณ์การเกษตรจังหวัดชัยภูมิ ได้มาประชุมจัดตั้งสหกรณ์ที่หินผาฟ้าน้ำ

อ.๑๒ ชาวหินผาฟ้าน้ำ ไปร่วมงานฌาปนกิจศพของสมณะกระบี่บุญ มนาโป ที่ปฐมอโศก

พ.๑๓ อบรมหลักสูตรสัจธรรมชีวิต ญาติธรรมมาร่วมกันเป็นจำนวนมาก

พฤ.๑๔ สมณะกลางดิน โสรัจโจ หลวงพ่อนาทอง สิงคีวัณโณ ไปประเมินผลที่บ้านวังกะทะ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

ศ.๑๕ สมณะกลางดิน และคณะ ไปติดตามประเมินผลที่ อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ
- สมณะแก่นเมือง เดินทางไปร่วมงานทำบุญเจดีย์รุกขชาติ กับสมณะจันทเสฏโฐ ที่อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

อา.๑๗ ประชุมสรุปงานอบรมหลักสูตรสัจธรรมชีวิต เป็นที่น่าพอใจ เพราะหลายคน ลด ละ เลิกอบายมุข เป็นจำนวนมาก

จ.๑๘ สมณะกลางดิน และคณะไปประเมินผลที่ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
- อาจารย์สุกิจ ทิดกระโทก และครอบครัวจาก อ.จักราช จ.นครราชสีมา มาเยี่ยม

อ.๑๙ สมณะเดินทางไปประเมินผลที่บ้านหนองกุง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิและไป อบรมสัจธรรมชีวิต ที่เลไลย์ฯ จ.เลย

จ.๒๕ อบรมหลักสูตรสัจธรรมชีวิตที่หินผาฯ ผู้เข้าอบรม ๙๘ คน

อ.๒๖ ประชุมจัดตั้งสหกรณ์ชื่อว่า "สหกรณ์การเกษตร กู้ดินหินผาฟ้าน้ำ"
- มีญาติธรรมจากดินหนองแดนเหนือ มาช่วยงานอบรม ๖ คน นำโดยสมณะดงดิน

พฤ.๒๘ เจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มาติดต่อขออบรมสมาชิกสหกรณ์ จำนวน ๖๐ กว่าคน

ศ.๒๙ ผู้เข้าอบรมทำบุญตักบาตรในชุมชน
- บ่ายประชุมสรุปงานอบรมสัจธรรมชีวิตผลเป็นที่น่าพอใจ เพราะมีผู้ประกาศเลิกละเนื้อสัตว์ และอบายมุข เป็นตัวอย่างที่ดี

ส.๓๐ เดินทางไปร่วมงานปลุกเสกฯ ที่ศรีษะอโศก จ.ศรีสะเกษ

ก่อนอำลา ฝากปรัชญาภาษาอีสานว่า
หนทางมีบ่แพ้ หยังไปเทียวทางขอบ หมกออมเห็ด สวดโจ้โก้ หยังไปจ้ำแตใบตอง พี่น้องเอ้ย.... แปลว่า
หนทางดีมีมากมาย แต่ไปเดินทางหนามทางรก ห่อหมกอาหารอยู่ต่อหน้า ไปกินแต่ใบไม้ใบตอง

ชุมชนหินผาฟ้าน้ำ ยังรอคอยพี่น้องที่จะมาก่อร่างสร้างดีอยู่เสมอ

สมณะแก่นเมือง เกตุมาลโก


สังฆสถานทักษิณอโศก
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๔๕

บรรยากาศที่ทักษิณอโศก เต็มไปด้วยงานอบรม ทำให้ทักษิณอโศกคึกคัก มีชีวิตชีวา แต่ช่วงไหน ที่ขาด การอบรม รู้สึกว่า เงียบเหงาไปทีเดียว งานอบรมคือ การพัฒนาชาวทักษิณอโศก ในการอบรม ๕ คืน ๕วัน ทำให้าติธรรม ทักษิณอโศก ได้เดินทางมา ช่วยงานกัน อย่างสม่ำเสมอ เพราะว่าทางภาคใต้ มีหลายจังหวัด

เหตุการณ์ต่างๆ
จ. ประชุมชาวชุมชน
- สมณะสู้ซื่อ หสิโต ชาวชุมชน และเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ออกติดตามประเมินผลเกษตรกร ที่ผ่านการอบรม ไปแล้ว ที่ต.น้ำผุด อ.นาโยง จ.ตรัง

อ.๕ ประชุมกลุ่มต่างๆทางใต้ เพื่อเตรียมงานอบรมหลักสูตรสัจธรรมชีวิต รุ่นที่ ๕

พ.๕ - อา.๓๐ อบรมหลักสูตรสัจธรรมชีวิตรุ่น ๕ ซึ่งมาจาก จ.พัทลุง เข้าอบรม ๘๕ ชีวิต รุ่นนี้ดีมาก จนถึง วันกลับ ก็ยังอยู่กันครบทุกคน

ส.๙ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ จำนวน ๓๐ คน เดินทางมา เยี่ยมทักษิณอโศก ช่วงการอบรม

จ.๑๑ สมณะดินดี สันตจิตโต สมณะกล้าดี เตชพหุชโน สมณะสู้ซื่อ หสิโต และชาวชุมชนทักษิณ ได้เดินทาง ไปร่วมงานศพ สมณะกระบี่บุญ มนาโป ที่พุทธสถานปฐมอโศก

ส.๑๕ อาสาสมัคร สาธารณสุข จากหมู่บ้าน จ.นราธิวาส จำนวน ๙ คน มาศึกษาดูงานสมุนไพร และแปรรูป

อา.๑๗ กลุ่มเกษตรกร จ.พัทลุง จำนวน ๑๕ คน เข้าฝึกปฏิบัติฐานงาน จุลินทรีย์ชีวภาพ

จ.๑๘ นายสงวน จันทรอักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เข้ามาประสานงานการอบรม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน และกำนัน

อ.๑๙ สมณะประชุมอปริหานิยธรรม

ศ. ๒๒ วันเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ อบรมพี่เลี้ยง โดย รศ.อาภรณ์ ภูมิพันนา

ส.๒๓ อ่านกฎ ระเบียบของชาวอโศก

อา.๒๓ - พฤ.๒๘ อบรมรุ่นที่๖ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน และกำนัน โดยมีผู้ว่าฯ สงวน จันทรอักษร มาร่วมงาน เป็นเวลา ๒ วัน

พฤ.๒๘ ประชุมสรุปงานการอบรม

ศ.๒๙ สมณะกล้าดี เตชพหุชโน สมณะสู้ซื่อ หสิโต และคณะ ได้เดินทางไปร่วมงานปลุกเสกฯ ครั้งที่ ๒๖ โดยรถไฟ

ของฝาก.. จิตตัง ทันตัง สุขาวหัง จิตที่ฝึกดีแล้ว ย่อมนำสุขมาให้

สมณะดงเย็น สีติภูโต

(สารอโศก อันดับที่ ๒๔๖ มีนาคม ๒๕๔๕)