หน้าแรก>สารอโศก

แถลง
ต้อง "สร้างคน" และ "สร้างดิน" คือคำตอบสุดท้าย...
ในช่วงทำวัตรเช้าของวันที่ ๒ ของงานเพื่อฟ้าดิน พ่อท่านได้พูดถึงปัญหาสังคม ที่นับวันจะมีแต่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น นั่นก็คือ ปัญหาวัยรุ่น ที่พากันท้อง ในช่วงวัยเรียน ซึ่งมีสถิติระบุว่า กลุ่มนักเรียนนักศึกษา พากันท้องสูงกว่า กลุ่มหญิงขายบริการเสียอีก ข้อมูลข้างต้นนี้ น่าจะได้ทบทวนกันว่า สถานศึกษาในปัจจุบัน ประสบความสำเร็จในการสร้างคนหรือไม่ หรือเป็นแหล่งทำให้ เสียผู้เสียคนไปเลย หรือทำให้คนจบออกมา เพื่อกอบโกย เอารัดเอาเปรียบ ทำลายทำร้ายสังคมหนักขึ้นกว่าเก่า

ความล้มเหลวทางการศึกษาในปัจจุบัน แทบจะฟันธงกันได้ว่า ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือนิสัยใจคอ ของคนได้เลย ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะ เรามีแต่ทุ่มทุนทางด้านวัตถุ (เงินทอง + เสื้อผ้า + อาหาร + ความรู้งูๆปลาๆ ที่จะเอาไปใช้ ทำมาหากิน) โดยไม่มีส่วนใดที่ถือได้ว่า เป็นส่วนที่ก่อให้เกิดพัฒนาการ ทางคุณธรรม กับจิตวิญญาณของเด็ก แม้แต่พ่อแม่ทุกวันนี้ ก็แทบจะไม่มีเวลาให้กับลูกๆ ของตัวเอง แต่อย่างใด คงมีแต่ว่าทีวีเท่านั้น ที่คอยอบรมสั่งสอน จนแทบจะเป็น ศาสดาของเด็กๆ ในยุคปัจจุบัน

เมื่อไม่มีการสร้างคนให้ดี ปัญหาของคนจึงมีมากมายไม่รู้จบสิ้น จะออกกฎหมายให้รุนแรง หรือเอาไปแกง ไปฆ่ากัน ก็ล้วนแต่เป็น การแก้ปัญหา ที่ปลายเหตุทั้งสิ้น ทำนองเดียวกับ "ดิน" ถ้าไม่มุ่งการสร้างดินให้ดี กลายเป็นดินเสื่อม ดินป่วย เมื่อเอาผักไปปลูก ก็จะได้ผักเป็นเอดส์ (ภูมิต้านทานต่ำ) โรคแมลง และ เชื้อรานานาสารพัด ก็จะเข้ามารุมเล่นงาน แต่ถ้าเน้น การสร้างดินให้ดี จนเป็นดินมีชีวิต (เต็มไปด้วย จุลินทรีย์ไส้เดือน และสัตว์เล็กสัตว์น้อย ฯลฯ) เมื่อปลูกผักเข้าไป ก็จะได้ พืชผักที่เจริญเติบโตได้ดี มีภูมิ ต้านทานโรคที่แข็งแรง เมื่อคนกินผักที่แข็งแรง คนก็ย่อมแข็งแรงตามไปด้วย

การสร้าง"คน"ให้ดี และสร้าง"ดิน"ให้มีชีวิต จึงเป็นคำตอบสุดท้าย สำหรับการแก้ปัญหาสังคม และปัญหา การสร้างคน ให้แข็งแรง ซึ่งพระพุทธเจ้า ถือความสำคัญของอาหาร ว่าเป็นหนึ่งในโลก และการเริ่มต้น ที่สำคัญที่สุดนั้น ใครเริ่มต้นที่ "เล็กๆ" ได ้(ทำตัวเองให้ดีที่สุดก่อน และเริ่มต้นพื้นที่เล็กๆ ขนาด ๑ ไร่ ๒ ไร่) ก็จะยิ่งใหญ่ และยิ่งประสบความสำเร็จ มากเท่านั้น

พืชพันธุ์ธัญญาหาร ไร้สารพิษ ที่อุดมสมบูรณ์ ย่อมเป็นเครื่องบ่งบอกได้อย่างดีว่า เครือข่ายของชาวอโศก ตามที่ต่างๆ ได้ทุ่มเท เพื่อฟ้าดิน มากน้อยเพียงใด ก็หวังว่างานเพื่อฟ้าดินครั้งต่อไป พวกเราคงมีผลผลิต มาแสดงให้ชื่นอกชื่นใจ ได้มากกว่านี้ ให้สมกับเป็น บุญญาวุธหมายเลข ๓ ที่พ่อท่านกำหนดให้ไว ้อย่างมีนัยที่สำคัญ

คณะผู้จัดทำ

(สารอโศก อันดับที่ ๒๔๗ เมษายน ๒๕๔๕)