หน้าแรก>สารอโศก

เก็บเล็กผสมน้อย ... กอไผ่
โภชนาการ กับ โรคมะเร็ง


มะเร็ง เป็นโรคร้ายติดอันดับที่คร่าชีวิตประชากรโลกมาแล้ว อย่างมากมาย ซึ่งมะเร็งบางชนิด สามารถรักษา ให้หายขาดได้ ถ้าตรวจพบในระยะเริ่มแรก สำหรับการเกิดโรคมะเร็งนั้น มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง อยู่หลายประการ ทั้งจากภายในร่างกาย เช่น ความผิดปกติทางพันธุกรรม และจากสิ่งแวดล้อม ภายนอกร่างกาย เช่น สารเคมี ไวรัส พยาธิบางชนิด ตลอดจนความไม่สมดุล ทางภาวะโภชนาการ

จากการศึกษาพบว่า อาหารอาจมีส่วนสัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็ง ได้ประมาณ ๓๐-๕๐ % แต่ในขณะ เดียวกัน อาหารประเภทพืชผัก ผลไม้ ธัญพืช และเครื่องเทศต่างๆ ก็มีคุณสมบัติในการป้องกันมะเร็งได้ ดังนั้น การรับประทานอาหารอย่างถูกต้อง ตามหลักโภชนาการ จึงเป็นหนทางหนึ่ง ซึ่งสามารถป้องกันโรคมะเร็งได้

อาหารที่มีคุณสมบัติป้องกันมะเร็ง
อาหารที่มีกากมาก ได้แก่ ผัก ผลไม้ ข้าว ข้าวโพด และเมล็ดธัญพืชต่างๆ
อาหารที่มีเบต้า-แคโรทีนสูง ได้แก่ ผัก ผลไม้ ที่มีสีเหลืองสด หรือสีส้ม เช่น ฟักทอง มะละกอ มะม่วงสุก แตงโม แครอท และผักสีเขียวเข้ม เช่น ตำลึง คะน้า บรอคโคลี และผักขม เป็นต้น
อาหารที่มีไวตามินซีสูง ได้แก่ ผักสดและผลไม้ เช่น ฝรั่ง ส้ม ขนุน และมะละกอสุก
ผักตระกูลกะหล่ำ ได้แก่ กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก คะน้า และบรอคโคลี
เครื่องเทศต่างๆ ได้แก่ กระเทียม ขมิ้น

อาหารที่มีความเสี่ยงสูง ต่อการเกิดโรคมะเร็ง
- อาหารที่มีราขึ้น โดยเฉพาะราสีเขียว-สีเหลือง
- อาหารไขมันสูง
- อาหารเค็มจัด และอาหารที่ถนอมด้วยเกลือดินประสิว
- ส่วนไหม้เกรียมของเนื้อสัตว์ ปิ้ง ย่าง ทอด รมควัน
- อาหารสุกๆดิบๆ โดยเฉพาะปลาน้ำจืดดิบๆ เช่น ปลาขาว ปลาตะเพียน ปลาแม่สะแด้ง

(จากเอกสารของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข)

(สารอโศก อันดับที่ ๒๔๗ เมษายน ๒๕๔๕)