หน้าแรก >>สารอโศก

พระราชดำรัส
การฝึกฝนความเพียร
ถึงหากแรกๆจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยลำบาก
แต่พอได้เพียรจนเป็นนิสัยแล้ว
ก็จะกลับเป็นพลังอย่างสำคัญ
ที่คอยกระตุ้นเตือนให้ทำงาน อย่างจริงจัง ด้วยใจร่าเริง

(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๒)

(สารอโศก อันดับที่ ๒๔๘ พฤษภาคม ๒๕๔๕)