หน้าแรก >[09] การสื่อสาร > การเผยแพร่ธรรมะ >สารอโศก

แถลง
อโศกรำลึก-รำลึกอโศก


การเจริญเติบโตของชาวอโศกนับตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน เป็นการเติบโต ที่เกิดจาก การสลายตัวตน (อัตตา ๓) มาตลอด

นับตั้งแต่โอฬาริกอัตตา พ่อท่านเป็น ตัวอย่างนำร่อง สละทรัพย์สินเงินทองบ้านช่อง เรือนชาน ความมีหน้า มีตาและชื่อเสียงทางสังคม ออกมาอยู่อย่างยากจน แต่ร่ำรวยไปด้วยน้ำใจ และสมรรถภาพ นับตั้งแต่ปี ๒๕๑๓ เป็นต้นมา ชาวอโศกทั้งหลาย ก็พากันเจริญรอยตาม สละละทิ้ง โอฬาริกะอัตตา มาใช้ชีวิตอยู่กัน อย่างยากจน ทำงานฟรี ไม่มีเงินเดือน ด้วยระบบกองกลางที่เป็นสาธารณโภคี

แม้แต่ส่วนที่เป็น มโนมยอัตตา อันเกิดจากการปั้นจิต ตัวเองขึ้นมา จนเป็นเทพ เป็นพรหม เป็นดินแดน สวรรค์วิมาน หรือเป็นเมือง พระนิพพานก็ตาม พ่อท่านเองก็เคยมี ประสบการณ์ ในการสร้างเทพ สร้างพรหม เหล่านี้ ให้เกิดขึ้นมา และก็บอกสอน ชาวอโศกทั้งหลาย ไม่ให้ไปวุ่นวาย หลงใหลกับอัตตา ที่เป็นดั่งมายา เหล่านี้ จึงทำให้ชาวอโศก อยู่กันมา ด้วยความผาสุกดี ไม่มีลิเก ละครในหัวใจ กับเรื่องไร้สาระ ที่พาให้บ้า ให้เพ้อได้ง่าย

และในส่วนที่เป็น อรูปอัตตา พ่อท่านเอง ก็เป็นตัวอย่าง ในการยกให้หมู่ เป็นใหญ่ ไม่ทิ้งตัวตนใดๆ ไว้ให้เหลือ นับตั้งแต่วันเกิด จนกระทั่งถึงวันตาย

แต่เดิมวันเกิดของพ่อท่าน (๕ มิถุนายน) ลูกๆช่วยกันจัด ให้เป็นวันอโศกรำลึก แต่เมื่อเกิดคดี กรณีสันติอโศก ทำให้พระชาวอโศก ต้องเปลี่ยนมา เรียกกันว่า "สมณะ" แทน พ่อท่านก็เลยให้เปลี่ยนวันอโศกรำลึก จากเดิม ที่เป็นวันเกิด ของท่าน มาเป็นวันที่ ๑๐ มิถุนายน ซึ่งเป็นเสมือน วันเกิดของสมณะทั้งหมด

แม้แต่วันตาย ของท่าน พ่อท่านก็ได้เปรย ให้รับฟังกันว่า ท่านจะไม่กำหนด ไม่สั่งการเอาไว้ว่า จะต้องทำ กันอย่างไร ปล่อยให้พวกเรา ทำกันเอาเอง จะผิดจะถูกอย่างไร ก็ตามประสาพวกเรา ใครจะลุกออกมา แย่งกระดูกกัน ก็ตามใจ ท่านจะปล่อยให้หมู่กลุ่ม จัดทำกันไป ตามที่เห็นควร

ทิศทางการทำงานศาสนา ของผู้นำชาวอโศก นับตั้งแต่วันเกิด จนกระทั่งวันตายจึงเป็นทิศทาง ของการถอดตัว ถอดตน เพื่อยกให้หมู่คณะเป็นใหญ่ จึงไม่มีตัวตนใดๆ ที่จะมาทุกข์ มาเศร้าโศก เพราะความยึดมั่น ถือมั่นอีกต่อไป

อโศกพันธุ์แท้ จึงมีแต่ความเบิกบานแจ่มใส ไม่เศร้าโศก เพราะได้ลดตัวล้างตน (จนไม่มีตัวตน มารับทุกข์ รับโศก) โดยยกให้หมู่คณะเป็นใหญ่ และพยายาม ช่วยเหลือขวนขวาย ให้ผู้อื่น ได้พบกับ ความเบิกบาน แจ่มใส ตามที่ตนได้ตนมี นี่คือลักษณะของอโศกพันธุ์แท้ และเป็นทั้งอโศก.... เพื่อมวลมนุษยชาติโดยแท้

- คณะผู้จัดทำ -


รับบริจาคหนังสือของชาวอโศก
หนังสือของชาวอโศกทุกเล่ม ไม่ว่าจะเป็นสารอโศก ดอกหญ้า ดอกบัวน้อย และอื่นๆ ทุกท่าน ที่ต้องการ บริจาค ขอเชิญนำไปบริจาคได้ที่ พุทธสถาน สังฆสถาน และชุมชนของชาวอโศกทุกแห่ง เพื่อจะได้นำไป แจกจ่าย แก่ญาติธรรมที่มาใหม่ ผู้มารับการอบรม และผู้ที่สนใจต่างๆ

(สารอโศก อันดับที่ ๒๔๘ พฤษภาคม ๒๕๔๕)