หน้าแรก>สารอโศก

สวนไผ่สุขภาพ
ทางเลือกใหม่ของคนกรุง

เช้าของวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๕ บนพื้นที่ ๔ ไร่ ย่านพหลโยธิน ทำเลทองของคนใจดี ที่เอื้อเฟื้อ สถานที่ ให้โครงการสวนไผ่สุขภาพ ได้มีโอกาสเสนอตัวเป็นทางเลือกใหม่ ให้กับคนในสังคมเมือง
โครงการสวนไผ่สุขภาพ (มีรั้วไผ่ตงเป็นสัญลักษณ์) ในบริเวณโครงการ จะแบ่งเป็น ๒ ส่วนคือ ส่วนของ ร้านอาหารมังสวิรัติ และผลิตภัณฑ์แปรรูป อาหารมังสวิรัติ อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ พันตรี (หญิง) ศิริลักษณ์ ศรีเมือง และส่วนของตลาด ผักผลไม้ไร้สารพิษ ดำเนินการโดย ทีมงาน โครงการกู้ดินฟ้า ๓ และเครือข่าย กสิกรรมไร้สารพิษ

และในบริเวณโครงการ จะมีอาคารของ กระทรวงสาธารณสุข จัดทำเป็นศูนย์ ให้คำแนะนำ-ปรึกษา ด้านสุขภาพฟรี แก่ประชาชนทั่วไป ส่วนของร้านจำหน่าย อาหารมังสวิรัติ และร้านจำหน่าย อาหารแปรรูป อาหารเสริมสุขภาพ ตลอดจนเครื่องดื่มจากผลไม้ และสมุนไพรธรรมชาติ และผลิตผล ทางการเกษตร ชนิดไร้สารพิษ ๑๐๐% ที่กล้ายืนยัน เพราะได้คณะทำงาน กู้ดินฟ้า ซึ่งเป็นคนที่บุกเบิก เรื่องพืชผัก ไร้สารพิษ มานานแล้ว มาช่วยประสานงาน กับเครือข่าย กสิกรรมไร้สารพิษ (คกร.) ที่โครงการดูแลอยู่ คือจะไม่รับ จากแหล่งภายนอก

ซึ่งในปัจจุบัน มีเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษหลักๆ ๖ เครือข่าย คือ เครือข่าย กาญจนบุรี เครือข่ายลพบุรี เครือข่ายปักธงชัย เครือข่ายวังน้ำเขียว เครือข่ายวังสวนฟ้า และเครือข่ายปริมณฑลกรุงเทพฯ นอกนั้น ก็เป็นสวนผลไม้ รายย่อยอีกหลายราย ติดต่อนำผลิตผลเข้ามาขาย โดยกำหนดราคา และควบคุมคุณภาพ ซึ่งจะติดตาม ตรวจสอบอย่างเข้มงวด เป็นระยะๆ ถึงแหล่งผลิต รวมทั้งการเก็บตัวอย่าง ส่งตรวจสอบ ในห้องทดลอง เพื่อมั่นใจว่า เป็นผัก-ผลไม้ที่ปลอดภัยไร้สารพิษ อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง สารเร่งโต หรือยาฆ่าหญ้า

บรรยากาศการเปิดตัว "โครงการสวนไผ่สุขภาพ" ในช่วงเช้ามีการเลี้ยงอาหาร ผู้มาร่วมในงาน พอสายก็มี การแสดงธรรม หลังฉัน โดยสมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ และมีสมณะ ทั้งจากพุทธสถานปฐมอโศก และ สันติอโศก รวม ๙ รูป สิกขมาตุอีก ๒ รูป มาร่วมงานในครั้งนี้

บริเวณงานด้านหน้า ซึ่งเป็นอาคารจำหน่ายอาหารมังสวิรัติ ก็จะแจกอาหารมังสวิรัติฟรี กับแขกที่มาร่วมงาน ด้านข้างอาคาร ก็จะจำหน่ายอาหารมังสวิรัติ เป็นอาคารจำหน่าย อาหารแปรรูป และอาหารเสริมสุขภาพ และเป็นศูนย์ ให้คำแนะนำปรึกษาด้านสุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข ส่วนด้านหลังอาคาร ที่จำหน่าย อาหารมังสวิรัติ เป็นเต็นท์จำหน่าย พืชผัก-ผลไม้ไร้สารพิษ ของร้านกู้ดินฟ้า ๓

ในช่วงเช้า ผู้มาร่วมงานส่วนใหญ่ จะเป็นชาวอโศก จากพุทธสถาน และเครือข่ายต่างๆ พอใกล้เที่ยง จะมีแขกข้างนอก เข้ามาร่วมงานมากมาย ทำให้บริเวณจัดงาน คับแคบไปถนัดตา เป็นความอบอุ่นใจ ของทีมจัดงาน เพราะเป็นแรงใจ ให้ทีมงาน โครงการสวนไผ่ฯ มีกำลังใจ จะได้นำเสนอแนวทาง... ทางเลือกใหม่ ที่มีคุณภาพ ให้กับชีวิตของชาวเมือง ที่ทุกเสี้ยวนาที มีแต่ความเสี่ยงต่อสารพิษ ในอาหาร การกิน อยู่ทุกวัน

- ปลาทวนน้ำ -

(สารอโศก อันดับที่ ๒๔๘ พฤษภาคม ๒๕๔๕)