สารอโศก

กรกฎาคม ๒๕๔๕

ฝากบอกอาจารย์
ข้าพเจ้าเมื่อได้อ่านหนังสือสารอโศก ฉบับ"สร้างคนสร้างดิน" ในหน้า"แถลง" เรื่องปัญหาของวัยรุ่น ที่ท้องในช่วงวัยเรียน ซึ่งเป็นปัญหามากและเป็นเรื่องใหญ่มาก ข้าพเจ้าคิดว่า อยากจะให้มีหนังสือ แบบสารอโศกเขียนถึงเรื่องนี้ เพื่อที่จะเตือนสติ ให้แนวคิดอะไรหลายๆอย่าง ทั้งๆที่หน้าที่ ของคนวัยนี้ คือ ตั้งใจเรียนให้จบ เป็นคนเก่ง คนดีของพ่อแม่ เป็นคนดีของสังคม เพื่อที่จะพัฒนาประเทศชาติต่อไป

ในช่วงที่เรียนอยู่นี้ ค่าใช้จ่ายก็มากพออยู่แล้ว ยิ่งรายได้ก็ยังหาเองไม่ได้ ก็ยิ่งเปลืองกับสิ่งที่ มายังไม่ถึง วัยตัวเอง

ข้าพเจ้าจึงอยากจะให้ทาง "สารอโศก" เขียนถึงสถานศึกษา บอกไปยังอาจารย์ เพื่อที่จะเน้นนักศึกษา ในเรื่องนี้ แต่ดูเหมือนว่าอาจารย์ บางครั้งก็ไม่ค่อยใส่ใจนัก ไม่ค่อยใส่ใจนักศึกษา ก็อย่างว่า เพราะนักศึกษา เป็นวัยที่จะเข้าวัยผู้ใหญ่แล้ว
สุวรรณ บัวเงิน จ.กาฬสินธุ์
หนังสือ"สารอโศก"และ"ดอกหญ้า" ก็ได้ส่งไปยังห้องสมุดของโรงเรียน และสถานศึกษาต่างๆ แม้กับครูบา อาจารย์หลายๆท่าน ที่สนใจอ่านหนังสือของชาวอโศก เรายินดีและพร้อมจะส่ง ให้ฟรีอยู่แล้ว เพียงแต่ แจ้งบอกมา ให้ทราบเท่านั้น - บ.ก.

แรงมดแรงปลวก
ขอกราบขอบพระคุณท่านอย่างสุดซึ้ง ที่ได้มีหนังสือส่งมาถึงดิฉัน คำสอนคำพูดทุกถ้อยคำที่ทางท่านส่งมา ดิฉันอ่านและจดจำขึ้นใจ ยิ่งกว่าการได้ดื่มน้ำเมื่อยามกระหายจัด

ดิฉันชอบธรรมะมาตั้งแต่เด็กๆ แต่ดิฉันขวางโลก พูดจาตรงไปตรงมา แบบไม่ค่อยถนอมน้ำใจคนนัก ดิฉันเชื่อกรรมคือ การทำ-คิด-พูดของเรา และเชื่อหลักเหตุผลมากกว่าตัวบุคคล เพราะตัวบุคคล ที่สอนอย่างดี ดูเคร่งครัดดี แต่ก็ปฏิบัติได้ไม่ดีอย่างที่สอน จึงเป็นคนที่จิตใจไม่ค่อยชอบพระสงฆ์เท่าไร ไหว้ๆไปอย่างนั้น เพราะไม่ต้องการให้ผู้ใหญ่ว่า ถ้าคำสอนใดพิจารณาแล้วเห็นว่าดี ทำให้เป็นจริง แล้วดีจริง ก็พยายามทำตาม แต่ก็ยังมีกิเลสอีกเยอะเจ้าค่ะ รู้ตัว แต่ยังทำไม่ดีพอ

ส่วนผลการปฏิบัติธรรม ที่ตัวเองสบายใจมากคือ ลูกสาวเป็นคนมีธรรม ชอบปฏิบัติและเรียนดี เป็นเด็กดี เก่ง มีความสุข นี่ก็เป็นความสบายใจ ในชาตินี้ของดิฉันอยู่
ปัจจุบัน มังสวิรัติ ก็มีบ้างที่เขี่ยๆ ทำเองก็เจ แต่แถวบ้านไม่มีร้านเจ ก็ดีใจทุกครั้งที่ไปร่วมกิจกรรม กับท่านครูใหญ่ พลตรีจำลอง ได้ทานอาหารมังสวิรัติเสมอ อร่อยด้วย(ติดอร่อยอยู่) ก็เพิ่งเข้า เป็นสมาชิก กู้ชาติ ไทยเกื้อไทกู้ไทย ก็มีโอกาสพบปะ ท่านมีสาขาอาหารมังสวิรัติเปิดใหม่ ก็ซื้อโปรตีนเกษตร และถามวิธีทำอาหารบางอย่าง มาลองทำทานเอง

การเป็นคนดี มีประโยชน์เพื่อตนและเพื่อคนอื่น เป็นสิ่งที่ดิฉันยึดปฏิบัติ จึงได้กลับมาอยู่เมืองไทย ญี่ปุ่นสุขสบาย แต่ก็ไม่มีประโยชน์อะไร ประเทศเขาเจริญแล้ว เราก็เลยอยู่เมืองไทย อย่างน้อย เป็นแรงมด แรงปลวก เป็นคนไม่เบียดเบียนสังคม ทำหน้าที่ให้ดี ช่วยเหลือให้กำลังใจ ให้ธรรมะ เอาหนังสือธรรมะ ไปให้คนอื่นอ่าน ก็ยังถือว่า ได้ทำดี มีประโยชน์บ้าง

หนังสือทุกเล่มดิฉันบอกเพื่อนว่า สันติอโศกแจกฟรี แต่ของดีอ่านแล้วห้ามทิ้ง ให้คนอื่นอ่าน ถ้าไม่มีใครชอบ เอามาคืนด้วย หวง! เพราะดิฉันนำไปไว้ที่ร.พ. เวลาคนป่วยรอเรียกตัว จะได้อ่านกัน

ส่วนเรื่องการอยากพบพ่อท่านโพธิรักษ์ ดิฉันไม่ซีเรียสอะไร ถือว่าพบแล้วทุกครั้ง ที่อ่านหนังสือ จากอโศก ทุกเล่ม และทุกครั้ง ที่ทำดีได้ตามที่ท่านสอน ก็ถือว่า มีค่ายิ่งกว่าพบพ่อท่าน ไม่จำเป็นแล้วค่ะ "ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นตถาคต"

สุดท้ายกราบขอบพระคุณจากใจจริง และเชื่อว่าธรรมะของพุทธศาสนา คำสอนแท้ๆ จากพระแท้ๆเท่านั้น ทำให้โลกนี้มีความสุขที่แท้จริง จากคนที่ปฏิบัติได้จริง
สำนึกดี (แต่ยังทำดีไม่พอเจ้าค่ะ)
มลิวัลย์ (ศิริกังวาลกุล) มัทชิคาว่า จ.กรุงเทพฯ
ป.ล. หนังสือทุกเล่มได้รับสม่ำเสมอ อ่านสม่ำเสมอ ลูกสาวชอบดอกบัวน้อยมาก หนังสือกว่าโลกนี้จะสว่าง ได้รับแล้วค่ะ กราบขอบพระคุณ !

ดิฉันทำปริญญา ที่ม.ส.ธ. เพิ่งจบพร้อมรุ่นพระสหายนี่เอง)
ก็แรงมดแรงปลวกนี่แหละ ล้มช้างมาแล้ว หากคนเราร่วมมือร่วมแรงช่วยกันเป็นคนดี ถือศีลปฏิบัติธรรมกันอย่างถูกต้อง ก็คงจะล้มช้างใหญ่(กิเลสหนา)ของตัวเราลงได้ สังคมจะเป็นสุขสงบยิ่งกว่านี้แน่ - บ.ก.


ระลึกชาติได้
ก่อนอื่นขอขอบคุณที่ได้ส่งจดหมายตอบเป็นการส่วนตัวไปให้ พร้อมทั้งคำแนะนำกิจวัตรประจำวัน โดยเฉพาะการตื่นนอนตอนเช้าๆ

ผมยังติดใจเรื่องการระลึกชาติได้ เราสามารถพิสูจน์ได้อย่างไร

ส่วนเรื่องการบรรลุธรรมตามขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นโสดาบันเป็นต้นไป ผมเห็นด้วยที่ทางสันติอโศกพานำปฏิบัติ ทำให้เห็นว่า เป็นเรื่องที่ทำได้ ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเพ้อฝันแต่อย่างใด

อีกอย่างผมขอชื่นชมพ่อท่านโพธิรักษ์ ที่กล้าหาญประกาศตัวเป็นพระโพธิสัตว์ แล้วนำพา มวลสมาชิก ปฏิบัติ ให้เห็นเป็นรูปธรรม ทำให้พระพุทธศาสนามีคุณค่ามากขึ้น นำไปใช้ปฏิบัติในชีวิตจริง ได้มากขึ้น

สุดท้าย ผมรู้สึกมีความสุข ที่ได้อ่านสารอโศกและดอกหญ้า ที่ทางสมาคมส่งไปให้ ทำให้ชีวิต มีพลัง ในการต่อสู้ กับชีวิตมากขึ้น
ไพศาล สหัสรังษี จ.นครศรีธรรมราช
การระลึกชาติได้นั้น มีการพิสูจน์จากบุคคลจริงมาแล้วหลายๆราย โดยเฉพาะเด็กๆ ที่ระลึกชาติได้ โดยตามสืบหา ความจริงไปจนถึงต้นตอ ก็พบว่า เป็นจริงตามนั้น ตรงตามที่เด็กบอกไว้ทุกประการ แต่การระลึกชาติได้แบบที่รู้ว่า เคยเกิดเป็นใครมาก่อนนั้น ยังไม่ใช่เป้าหมายในศาสนาพุทธ เพราะ ศาสนาพุทธ เน้นที่การดับกิเลสทุกข์ได้ ที่ถูกจึงควรระลึกชาติของตนให้ได้ว่า กิเลสของเรา แต่เก่าก่อน มีอะไรบ้าง และมันทำให้เราทุกข์เดือดร้อนมากี่ชาติแล้ว ชาตินี้ยังจะต้องทุกข์เพราะมัน ต่อไปอีกหรือ ควรหาทาง กำจัดมันทิ้งไปเสีย ให้สิ้นเกลี้ยง จะได้ไม่ต้องทุกข์อีกสืบไป - บ.ก.

อยู่บนสวรรค์
กราบขออภัยที่ไม่ค่อยได้ตอบรับมาตามระเบียบอีก ไม่ถึงเดือนอายุก็จะเต็ม ๘๐ โรคหลงลืม จึงคืบคลาน เข้ามาหา ที่สันติฯ ก็ไม่ค่อยได้มา เพราะมารสังขารคอยตอแยอยู่เรื่อยๆ

ผมเกษียณอายุราชการเมื่อปี ๒๕๒๗ รับบำเหน็จเอาเงินมาซื้อที่ดิน และลงทุนเพาะเห็ดขาย ทำได้แค่ ๓ ปี ก็หมดทุน โอนที่ดินให้ลูกๆแล้วก็คิดเข้าวัด แต่ไม่รู้ว่าจะไปวัดไหนดี บังเอิญนึกได้ว่า ระหว่างเป็น กรรมการ สมาคมผู้เพาะเห็ด ได้เชิญคุณจำลอง ศรีเมืองมาพูดเกี่ยวกับอาหารมังสวิรัติ ได้ทราบว่า คุณจำลอง ปฏิบัติอยู่กับ สันติอโศก

จึงตามรอยคุณจำลองฯ เข้ามาที่สันติฯ เมื่อ ๒๐ มีนาคม ๒๕๓๒ ได้อ่านหนังสือ, พูดคุยกับสมณะ และญาติธรรมบางท่าน เลยเกิดอัศจรรย์ขึ้นมา ผมเคยสูบบุหรี่มาตั้งอายุ ๙ ปี(ประมาณพ.ศ.๒๔๗๔) ระหว่างรับราชการก็เล่นบิลเลียด การพนัน ไพ่ รัมมี่ ชนิดหามรุ่งหามค่ำ

หลังจากพบอโศกเพียง ๙ วัน วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๓๒ ผมเลิกหมดทันที อดบุหรี่ได้ชนิดหักดิบ อดได้สบายๆ โดยไม่มีอะไรเกิดขึ้น เหมือนตายแล้วเกิดใหม่

๑ มิถุนายน ๒๕๓๒ ผมก็สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม ทั้งๆที่กำลังมีเรื่องกับเถรสมาคม และจนถึงวันเขียนจดหมายนี้ เป็นเวลา ๑๓ ปี กับ ๘ วันแล้วครับ

ปัจจุบันผมแยกตัวออกจากครอบครัวภรรยาและลูกหลาน รวม ๒๘ ชีวิต ออกมาปลูกกระท่อมเล็กๆ อยู่ในสวนกว้าง ๒ เมตร ยาว ๓ เมตร มีอุปกรณ์ดำรงชีวิตพร้อม เพื่อใช้ชีวิตแบบพึ่งตนเอง ตามคำสอน ของพระพุทธเจ้า มีรายได้จากเงินกตัญญูของลูกๆหลานๆ เพียงเล็กๆน้อยๆ แต่ก็ใช้ไม่หมด ผมได้พร ๔ ประการ โดยไม่ต้องขอจากผู้อื่น

ขอขอบพระคุณอโศกเป็นอย่างยิ่ง ที่ทำให้ผมพ้นจากนรก และอยู่บนสวรรค์ในปัจจุบันนี้
ลุงผึ้ง ปัญจะโรทัย จ.สระบุรี
ความมักน้อยสันโดษทำได้ทุกชั้นวัย ไม่ว่าเด็ก-หนุ่มสาว-คนชรา ใครทำได้เมื่อใด พบความสุขเมื่อนั้น ดุจได้อยู่ ทิพย์วิมานในสวรรค์ทันที - บ.ก.

ทำศีลให้สมบูรณ์
ขอเรียนว่า หนังสือทั้งสารอโศกและดอกหญ้า เป็นหนังสือที่น่าอ่าน อ่านสบายได้ประโยชน์ ได้ข้อคิด ด้านธรรมมากมาย ประกอบกับผมได้รับการอบรมโครงการสัจธรรมชีวิต ในคราวเกษตรกร อำเภอดอนตูม เข้าอบรมที่ ปฐมอโศก

ตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงบัดนี้ ได้เปลี่ยนการทานอาหารจากเดิม มาเป็นอาหารมังสวิรัติ และคิดว่า จะทานอาหาร จากพืชเพียงอย่างเดียว เพราะให้ได้ประโยชน์อย่างน้อย ๒ ประการ ที่เห็นผลดี ในเวลาอันรวดเร็ว คือ

๑. กรดยูริคในเลือดที่มีอยู่เดิม ๙% ลดลงเหลือ ๖.๕% ทำให้อาการโรคเก๊าบรรเทาลง
๒. จิตใจโปร่งโล่งเบาสบายขึ้น ที่ไม่ต้องเอาชีวิตเลือดเนื้อของสัตว์อื่นมาเสริมสร้างชีวิตของเรา และ ทำให้ศีล ๕ สมบูรณ์ขึ้น
นายเจริญ สุขราช จ.นครศรีธรรมราช
แม้เวลาของชีวิตจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป แต่ใจของผู้เข้าถึงสัจธรรมชัดเจนแล้ว ย่อมมั่นคงในศีล ไม่แปรเปลี่ยน ไปตามกาลเวลาเลย - บ.ก.แยกขยะจนไม่ใช่ขยะ
สำนึกดีและขอขอบคุณค่ะ ที่ส่งหนังสือแสงสูญที่เปี่ยมคุณค่าสาระ มาให้แก่ฉันอีกฉบับหนึ่ง (ได้รับเมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย.) แรกเห็นนึกว่าได้รับสารอโศกซ้ำ เพราะเพิ่งได้รับเมื่อวันที่ ๗ มิ.ย. แปลกใจ ! แต่ก็รีบเปิดออกอ่าน และรีบตอบทันทีที่อ่านจบ เพราะต้องอาศัยอ่านเฉพาะช่วงกลางคืน

แสงสูญ "เปิดโลกบุญนิยม" เนื้อหาสาระส่วนใหญ่สมชื่อเล่ม เพราะเป็นการ บอกรายละเอียด ของบุญนิยม อย่างถี่ถ้วน คอลัมน์ต่างๆจากหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับ จากบุคคลหลายๆคนที่คลุกคลีกับสื่อ กับข่าว หรือ เคยได้สัมผัส ประสบการณ์จริง ของความเป็นไปของโลก ของประเทศต่างๆ พลอยทำให้ผู้อ่านตาสว่าง และมีสมองที่กว้างลึก ไกลกว่าเดิม รู้เท่าทันทั้งคุณและโทษของสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะ"คน"ด้วยกันมากขึ้น

อ่านแล้วรักชาติมากขึ้น และมั่นคงต่อแนวทางที่ทำตามพ่อท่านมากขึ้น คอลัมน์ที่ชอบที่สุด คือ กสิกรรมธรรมชาติ ในระบบบุญนิยม

ขอบคุณอีกครั้ง ที่มีอุปการะคุณต่อเกษตรกรคนนี้ สาระประโยชน์ที่ได้อ่านโดยเฉพาะการเกษตร จะมั่นคง และหมั่นทำ มิให้เสียทีที่ได้ส่งมาให้เพิ่มเติมเลย

แม้ดินจะเป็นดินชั้นล่างจากการขุดสระขึ้นมาถม แต่เมื่อมีหญ้าขึ้น ความอุตสาหะและความรู้ แผ่นดิน ย่อมมีชีวิต ขึ้นมาเรื่อยๆ ฉันทำเกษตรโดยมี จอบ มีด เสียม บุ้งกี๋ ถังตักน้ำ กับกะลา ๑ ใบ ไว้ตักรด

อยากทำแบบฟูกูโอกะ แต่หญ้าขึ้นมากต้องดาย, ขุดดิน ทำปุ๋ย และหมักจุลินทรีย์ หนักใจอยู่เหมือนกัน ที่ดินต้องปรับปรุงอีกมาก ช่างเถอะ ทดสอบความขยัน และอดทน คงไม่เกิน ๒ ปี อย่างที่คุณอุดม ศรีเชียงสาพูดไว้

ทุกวันนี้ฉันแยกขยะ จนขยะไม่ใช่ขยะอีกต่อไป
เศษกากพืช....หมักทำปุ๋ย
เศษกระดาษ, เศษไม้....ทำเชื้อเพลิง
ขยะแก้ว, พลาสติก....รวมส่งขาย (เพื่อหลอมทำใหม่)
ถุงพลาสติกหลายอย่าง เก็บไว้ใช้ได้อีก หากเปื้อนก็ล้างให้สะอาดเสียก่อน

ในถังขยะจึงไม่มีอะไรเลย ที่ไม่ใช่ประโยชน์ ฉันไม่กล้าทิ้ง เพราะฉันไม่สามารถที่จะทำ สิ่งที่ฉันจะทิ้งขึ้นมาได้ แม้ทำได้ เช่น เศษพืช ก็ต้องเสียเวลาปลูก แต่ในขยะ มีให้เราหมักทำปุ๋ยเลยทันที

อ่านพบว่า สันติอโศกมีขยะจากเศษพืชกว่า ๕๐๐ ก.ก.ต่อวัน อิจฉาจัง....มีปุ๋ยตั้งเยอะ ฉันไปเอาขยะ บ้านแม่ มาแยกด้วย เพราะขยะมากกว่าฉันซึ่งอยู่คนเดียว ซึ่งวันๆแทบไม่มีขยะ จึงต้องออกดายหญ้า มากองสุม เป็นปุ๋ยพืชทดแทน

ชาวนาหลายคนเกี่ยวข้าวแล้วเผาฟาง ฉันไม่รู้ว่า เขาไม่รู้ค่า หรือขี้เกียจกันแน่ ฉันยกให้ว่า เขาไม่รู้ การอบรม ลูกค้าธ.ก.ส. ที่พุทธสถานต่างๆทำอยู่ เชื่อว่า ชาวนาและชาวบ้าน หลายคน จะเห็นประโยชน์ของฟาง ของหญ้า ของกสิกรรมธรรมชาติ แน่นอน

อุตรดิตถ์บ้านฉัน ยังไม่มีอบรม ตัวฉันก็ยังไม่มีศักยภาพพอให้คนเอาแบบอย่าง สวนติดกันข้างบ้านซ้าย -ขวา -หน้า -หลัง จึงมีแต่สารเคมีฉีด-พ่น ทิ้งรอยซีดเหลืองของต้นหญ้า และมลพิษอีกมากมาย ฉันต้องปลง ในส่วนที่เกิน กำลังหน้าที่ ฉันควรเร่งที่ตัวเอง ให้เขาเห็นจริง และยอมรับ ด้วยตัวของเขาเอง

อโศกยิ่งใหญ่กว่าฉันมากมายเกินนับ กว่าจะได้การยอมรับ เชื่อถือและทำตาม ก็นานอยู่ บางแห่งก็ยังคัดค้าน ต่อต้าน ฉันจึงเจียมตัว เจียมใจข้อนี้ดี

เมื่อเหตุปัจจัยเหมาะสม ผลจะเกิดขึ้นมาเอง ตอนนี้ฉันกำลังสะสมเหตุปัจจัยอยู่ค่ะ
หัวผักกาด จ.อุตรดิตถ์
น่านับถือ! แม้มีเพียงลำพังแค่สองมือ ก็ใจสู้ไม่ถอยเลย สามารถแยกขยะจนกลายเป็น ไม่ใช่ขยะได้ แต่กลายของ มีประโยชน์ทุกสิ่ง หากชาวอโศกทุกคน เป็นได้เช่นนี้ โลกจะโสภีกว่านี้แน่ - บ.ก. -

(สารอโศก อันดับที่ ๒๕๐ กรกฎาคม ๒๕๔๕)