หน้าแรก >สารอโศก

รายงานจากพุทธสถาน


สันติอโศก
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๔๕
การปฏิบัติธรรมที่สันติอโศก ยังคงต้องเข้มแข็งและเยือกเย็นให้มากพอ จึงจะอยู่รอดได้ ท่ามกลาง บรรยากาศ ที่ร้อนแรง ของเมืองหลวง แหล่งอบายมุขที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย เปรียบเสมือน การขุดบ่อน้ำเย็นใสเล็กๆ บ่อหนึ่งขึ้น ท่ามกลาง ท้องทะเลทราย ร้อนระอุ อันกว้างใหญ่ไพศาล

จ.๕ ประชุมคนวัดฝ่ายหญิง-ฝ่ายชาย
อ.๖,๑๓,๒๐,๒๗ สมณะประชุมอปริหานิยธรรม
พ.๗,๑๔,๒๑,๒๘ ตรวจศีลชาวชุมชนคนวัด ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งนักเรียนสัมมาสิกขา
พฤ.๘ พ่อท่านสัตตาหะมาที่สันติฯ
-เข้าค่ายอบรมจริยธรรมหนุ่มสาวรุ่นที่ ๙
ส.๑๐ ศิษย์เก่าสันติฯ จัดงานต้อนรับผู้ปกครองของนร.สัมมาสิกขา ที่เดินทางมาในวันแม่
อา.๑๑ นักเรียนพุทธธรรม ร่วมกับสัมมาสิกขาสันติอโศก จัดงานวันแม่
อ.๑๓ สมณะ สิกขมาตุ ญาติธรรม เดินทางไปฌาปนกิจศพ โยมบุญมาก สิทธิพันธุ์ และโยมสุเมธ ดีรัตนา ที่ปฐมอโศก
พ.๑๔ ส.เมืองแก้ว ติสสวโร ส.หนึ่งดี สุยิฏโฐ ไปร่วมอบรมสัจธรรมชีวิต ที่บูรพาอโศก ปราจีนบุรี
พฤ.๑๕ โหวตผ่านนาคสู่สูญ เผอิญดี เลื่อนฐานะขึ้นเป็นสามเณร
ศ.๑๖ เปิดค่ายอบรมอุโบสถศีลรุ่นที่ ๑๘
ส.๑๗ ส.เมืองแก้ว เดือนทางไปร่วมงาน อบรม ที่ศูนย์ฝึกอบรมผู้นำฯ จ.กาญจนบุรี
อา.๑๘ ส.เพาะพุทธ จันทเสฏโฐ รับกิจนิมนต์ไปแสดงธรรม ที่ศูนย์ฝึกอบรม ผู้นำฯ
-ส.ร้อยดาว ปัญญาวุฑโฒ ไปร่วมอบรมสัจธรรมชีวิต ที่บูรพาอโศก จ.ปราจีนบุรี
จ.๑๙ ทำพิธีบวชนาคสู่สูญขึ้นเป็นสามเณร
ศ.๒๓ พ่อท่านสัตตาหะมาทำกิจที่สันติฯ
อา.๒๕ ส.เพาะพุทธ จันทเสฏโฐ ไปเทศน์ที่วัดเทพศิรินทร์ฯ กทม.
จ.๒๖ ประชุม ๘ พาณิชย์ พ่อท่านเป็นประธาน
อ.๒๗ ประชุมประจำเดือน บจ.แด่ชีวิต
-ประชุมอารามิกา โดยส.หม่อน มุทุกันโต
ส.๓๑ สมณะซาบซึ้ง สิริเตโช สมณะหนึ่งดี สุยิฏโฐ ไปประชุมกลุ่มจันทอโศก
-พ่อท่านและป'จฉาสมณะสัตตาหะมาที่สันติฯ แล้วต่อไปที่ปฐมอโศก

ของฝาก
หัวใจจะแกร่ง เพราะไม่ทำอ่อนแอ ไม่ยอมท้อแท้ แม้มีอุปสรรค และ ปัญหา

สมณะหนึ่งดี สุยิฏโฐ


ปฐมอโศก
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๔๕
- เดือนสิงหาคม มีวันสำคัญสำหรับทุกคน คือวันแม่ ชุมชนปฐมอโศก และโรงเรียนสัมมาสิกขา ปฐมอโศก ร่วมกันจัดงานวันแม่ ในวันจันทร์ที่ ๑๒ ส.ค.๒๕๔๕ ด้วยบรรยากาศ ที่มีทั้งรอยยิ้ม เสียงหัวเราะด้วย ความสุขใจ และน้ำตา แห่งความซาบซึ้ง ประทับใจ ด้วยไอรัก ที่โอบอุ้ม และไออุ่นที่อบอวล

- ประโยชน์ตน ก็สอบผ่าน ประโยชน์ท่านก็สอบได้
- ภาระงานต่างๆ ที่ช่วยกันแบกรับ ล้วนไม่สูญเปล่า เพราะทำให้หมู่เรามีการพัฒนาปรับปรุง ทั้งตัวเอง และ กระบวนการทำงาน ประสานหมู่

ประชุมเพื่อพัฒนาสร้างสรร
-สมณะ, สิกขมาตุ ประชุมอปริหานิยธรรม อ.๖,พฤ.๑๕,อ.๒๐,อ.๒๗
-สมณะฟังสวดปาติโมกข์ พฤ.๘,ศ.๒๓
-ประชุมคุรุ ศ.๒,จ.๕,๑๙,๒๖
-ประชุมตรวจศีลนักเรียน อ.๒๐,๒๗
-ประชุมกรรมการชุมชน อา.๔,๑๑,๑๘,๒๕
-ประชุมชุมชน จ.๑๒
-ประชุมศูนย์เจาะวิจัย พ.๒๑

อบรม-จัดงานบริการสังคม
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการสัจธรรมชีวิต ๓ รุ่นคือ
พ.๗-อา.๑๑ รุ่น ๑๒ จาก อ.เมือง จ.ลพบุรี จำนวน ๔๐ คน
พ.๑๔-อา.๑๘ รุ่น ๑๓ จาก อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี จำนวน ๑๑๖ คน
พ.๒๑-อา.๒๕ รุ่น ๑๔ จาก จ.ประจวบฯ จำนวน ๑๐๒ คน
จ.๕-ศ.๙ อบรม ๑ รุ่น ที่ศูนย์อบรม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี นำโดย สมณะเสียงศีล ชาตวโร
พฤ.๑-อา.๑๘ งานอบรมพลาภิบาลแพทย์แผนไทย ต่อเนื่องจากเดือนที่แล้ว
ศ.๒๓-อา.๒๕ ศึกษาเชิงปฏิบัติการพลาภิบาลแพทย์แผนไทย
-ทุกวันอาทิตย์ จัดตลาดนัดผัก-ผลไม้ไร้สารพิษ จำหน่ายได้ดีขึ้นเรื่อยๆ
ศ.๒๓-อา.๒๕ งานมหกรรมคนของแผ่นดิน ต้นกล้าประชาชน คนตะวันตก ของกองทุน เพื่อสังคม (SIF) สมาชิกมาร่วมงาน ๔๒๕ คน
-ทุกวันอาทิตย์ กิจกรรมโรงเรียนพุทธธรรม

ศึกษาวิถีชีวิตชุมชน
พฤ.๑ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม มา ๑ คน
ส.๓ นักศึกษาสถาบันราชภัฏ เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มา ๔ คน
อ.๖ ศึกษานิเทศก์ อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี และครู ๔ คน นักเรียน ป.๑-๖ ม.๑-๓ จาก ๑๖ โรงเรียน จำนวน ๕๙ คน
พ.๑๔ ชมรมองค์กรพัฒนาชุมชนขอนแก่น จำนวน ๒๐ คน ค้าง ๑ คืน
อา.๑๘ คณะผู้เข้าอบรมโครงการผู้มีศักยภาพพัฒนาการ ประกอบธุรกิจชุมชน (SMEs) ศูนย์การศึกษา นอกโรงเรียน จ.นนทบุรี
จ.๑๙ นักศึกษาคณะพลศึกษา มศว. ประสานมิตร จำนวน ๒๘ คน
อ.๒๐ คณะเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมการปลูกพืช สมุนไพรในชุมชน ปี ๒๕๔๕ จาก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี จำนวน ๕๐ คน
พ.๒๑ นายโรรี่ แม็คเคนซี่ จากประเทศอังกฤษ เป็นอาจารย์สอนที่ วิทยาลัย คริสเตียน
ส.๒๔ คณะดูงานจากชุมชนคลองลุกตกวา กทม. จำนวน ๖๐ คน
พ.๒๘ นักศึกษาสถาบันราชภัฏเพชรบุรีฯ เอกพัฒนาชุมชน จำนวน ๗ คน
-ครู ๑ คน นำผู้ใหญ่ ๒ คน นักเรียน ๑๑ คน จากโรงเรียนบ้านสวน ริมคลองบางมด กทม.
-เกษตรกรผู้ผ่านอบรมธ.ก.ส. จาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง จำนวน ๔๕ คน ค้าง ๑ คืน
ศ.๓๐ ข้าราชการครู สังกัดกรมอาชีวศึกษา จากภาคใต้-ภาคเหนือ จำนวน ๒๒๓ คน
-นักศึกษา มศว.ประสานมิตร ภาควิชา เศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ โครงการ พัฒนาวิชาการ สำหรับนิสิต วิชาเอก เศรษฐศาสตร์ จำนวน ๙๘ คน อยู่ ๒ คืน ๓ วัน

งานอบอุ่น ทั้งในและนอกพุทธสถาน
พฤ.๑ ส.ทำดี อโสโก ส.คิดถูก ทิฏฐุชุกัมโม นำนักเรียน ม.๑,ม.๒ ไปลงแขกปลูกพืชไร่ที่ มะเซอย่อ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
จ.๕ ดร.ขวัญดี อัตวาวุฒิชัย มาบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน ชาวชุมชน
ศ.๙-อา.๑๑ คุณช่วยบุญ จันทร์รักษา และนักเรียน ๖ คน ไปอบรมการพูด สำหรับ นักจัดรายการ วิทยุ ที่ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน
อา.๑๑ จัดงาน ๑๐ ปี สส.ฐ. ชุมนุมศิษย์เก่า มีผู้มาร่วมงานประมาณ ๙๐ คน
-ทำวัตรเช้าพบ สมณะ สิกขมาตุ
-เอื้อไออุ่น โดย พ่อท่าน
-บ่าย รุ่นน้อง สส.ฐ. จัดกิจกรรมเพื่อพี่ๆ ศิษย์เก่า
จ.๑๒ กิจกรรมวันแม่
-ทวช. สมณะ สิกขมาตุ ระลึกถึงแม่
-ก่อนฉัน นักเรียนจัดกิจกรรมเพื่อแม่ สรุปโดยพ่อท่าน
-บ่าย ประชุมผู้ปกครองในชุมชน และพ่อแม่ ผู้ปกครองนักเรียน
-ค่ำ นักเรียนแสดงให้พ่อแม่ชม
ศ.๑๖ น.พ.อารีย์มาให้ความรู้เรื่องสุขภาพ
จ.๑๙ สมณะทำดี อโสโก สมณะถึกไท ชยวัฑฒโน และ ดร.ขวัญดี นำชาวชุมชน และนักเรียน ประมาณ ๕๐ คน ไปรำลึกประวัติศาสตร์แดนอโศก

เยี่ยมยาม ตามหาญาติ และกิจนิมนต์
พฤ.๑ ส.นาไท อิสสรชโน และคณะออกเยี่ยมเครือข่ายฯ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
จ.๕ ส.นาไทและคณะออกเยี่ยมเครือข่ายฯ อ.เมือง จ.ลพบุรี ขากลับไปแวะ ศูนย์กสิกรรม ไร้สารพิษ อ.อินทร์บุรี สิงห์บุรี ซึ่งกำลังมีงานอบรม กลับถึง พุทธสถาน ๖ ส.ค.
ส.๑๗ ส.นาไท อิสสรชโน ส.แก่นหล้า วัฑฒโน ไปกิจนิมนต์ ที่ศูนย์ฝึกอบรมผู้นำฯ เพื่อแสดงธรรม แก่นักศึกษา สถาบันราชภัฏ สวนดุสิต กทม. จำนวน ๖๕ คน
อา.๒๕ ส.เสียงศีล ชาตวโร ส.ถึกไท ชยวัฑฒโน สัตตาหะเยี่ยมเครือข่ายฯ ซึ่งผ่านการอบรม ที่ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษ อินทร์บุรี
พ.๒๘-พฤ.๒๙ ส.นาไท อิสสรชโน และ ส.แก่นหล้า วัฑฒโน สัตตาหะไปกิจนิมนต์กับ คณะกองทุนเพื่อสังคม (SIF) โครงการยุทธศาสตร์ เกษตรธรรมชาติ พาเกษตรกร ศึกษาดูงาน ประมาณ ๑๐๐ คน ไปเยี่ยมสวน กสิกรรมไร้สารพิษ ของ อ.สมหมาย หนูแดง ที่ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี และไร่สวนผัก กำนันกำไร ดีจะโป๊ะ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

พึ่งเกิด-แก่-เจ็บ-ตาย
อา.๑๑ ตั้งศพนางบุญมาก สิทธิพันธุ์ อายุ ๘๐ ปี โยมแม่ของสมณะเสียงศีล ชาตวโร ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ๙ ส.ค.๔๕
-๑๙.๐๐ น. รายการรำลึกถึงโยมบุญมาก ดำเนินรายการโดย สมณะเสียงศีล ชาตวโร และสมณะฟ้าไท สมชาติโก
จ.๑๒ เช้าตั้งศพนายสุเมธ ดีรัตนา อายุ ๘๑ ปี ถึงแก่กรรม ประมาณตีสองของวันนี้
-ค่ำรำลึกถึงโยมบุญมาก และโยมสุเมธ โดยลูกหลาน และผู้รู้จักคุ้นเคย ดำเนินรายการโดย สมณะร่มเมือง ยุทธวโร และ สิกขมาตุมาบรรจบ เถระวงศ์
อ.๑๓ ก่อนฉัน ส.เดินดิน ติกขวีโร แสดงธรรมหน้าศพ
-บ่ายโมง รำลึกถึงผู้ถึงแก่กรรมทั้ง ๒ ท่าน
-บ่าย ๓ โมง เคลื่อนศพไปที่เมรุ ทำพิธีพร้อมกัน โดยฌาปนกิจโยมบุญมาก ส่วนวันรุ่งขึ้น จึงฌาปนกิจโยมสุเมธ
อา.๑๘ สมณะ ๗ รูป สิกขมาตุ ๒ รูป นำโดย สมณะทำดี อโสโก ไปเยี่ยมนายช้อย สุวรรณรัตน์ อายุ ๘๒ ปี โยมเตี่ยของ สมณะเด่นตะวัน นรวีโร อุบัติเหตุหกล้ม ศีรษะฟาดพื้น รักษาตัว อยู่ที่ห้อง ไอ ซี ยู ร.พ.เปาโล กทม.

บทส่งท้าย
ยิ่งสละ ยิ่งได้
ยิ่งเอา ยิ่งอด
ยิ่งสละให้หมด ยิ่งได้มากมาย
ต้นไม้ยิ่งสลัดใบ ยิ่งแตกผลิ
งูยิ่งลอกคราบ ก็ยิ่งโต (เก็บตกมา)

* สมณะแก่นหล้า วัฑฒโน


ศีรษะอโศก
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๔๕
ฤดูกาลทำนามาถึง ทุกๆคนร่วมแรงร่วมใจทำนาไว้เลี้ยงชุมชน
จะตากแดดตากฝนก็ทนสู้
ไม่หดหู่เหี่ยวเฉาหรือเศร้าหมอง
จะแดดกล้าลมแรงไม่ต่อรอง
จะหนาวร้อนยืนหยัดสู้อยู่ในนา

- พลีขวัญ พูลลาภ

กิจกรรมภายในทั่วไป
พฤ.๑-ศ.๒ จัดการฝึกอบรมตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ กลุ่มสตรี และ เยาวชน สหกรณ์ สวนฟ้านาบุญ ศีรษะอโศกจำกัด หลักสูตร ส่งเสริมการปลูกกล้วย ระหว่างวันที่ ๓๑ ก.ค.- ๒ ส.ค. ๒๕๔๕ โดยสำนักงาน สหกรณ์ จังหวัด ศรีสะเกษ กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีผู้เข้า อบรม ๓๐-๕๐ คน ต่อวัน
ส.๓-จ.๕ ทั้งชุมชนช่วยกันลงนา ถอนกล้า-ดำนา และเตรียมจัด งานวันแม่
จ.๕ กลุ่มกระจอกเทศ ประชุมเตรียมงานอบรมพักหนี้ ธ.ก.ส. รุ่นที่ ๒๕
พฤ.๘,ศ.๒๓ สมณะฟังสวดปาติโมกข์ที่โบสถ์ สิกขมาตุประชุม ที่ศาลาเขตหญิง
พฤ.๘-ส.๑๐ หัวหน้าพรรคเพื่อฟ้าดิน คุณขวัญดิน สิงห์คำ และเลขาธิการพรรค คุณแก่นฟ้า แสนเมือง นำสมาชิกพรรค นิสิตม.วช. และ ชาวชุมชนส่วนหนึ่ง เดินทางเข้ากรุงเทพฯ ร่วมสมทบกับ สาขาพรรคเพื่อฟ้าดินอื่นๆ เพื่อร่วมขบวนคัดค้าน การขอขึ้นเงินเดือน ของส.ส. และส.ว. และส่วนหนึ่ง ได้เข้าพบนายอุทัย พิมพ์ใจชน ประธานรัฐสภา ณ ที่ทำการรัฐสภา เพื่อยื่นคำร้อง และรายชื่อ ผู้คัดค้านเรื่องนี้
ส.๑๐-จ.๑๒ จัดกิจกรรมงานวันแม่ พร้อมกับจัดอบรมผู้ปกครองนักเรียน ร่วม ๑๐๐ คน เข้าค่าย "อุ่นไอรัก อุ่นไอธรรม" โดยตื่นทำ วัตรเช้า ฟังธรรม แบ่งกลุ่มพบสมณะ สิกขมาตุ สนทนาธรรม ลงฐานงาน ร่วมกับลูกๆ ชมนิทรรศการ ที่ลูกๆจัดขึ้นทุกฐานงาน

- ช่วงก่อนฉัน ชาวชุมชนทั้งหมด รวมพ่อแม่ลูก ล้อมวงกินข้าว ชมการแสดงของลูกๆ นิสิต ม.วช. และ สส.ษ. ม.๖ เจ้าภาพออกร้านอาหาร บริการสดๆร้อนๆ เพิ่มรสชาติ

- สำหรับวัตรเย็น ต่อรายการภาคค่ำ ด้วยการสวดมนต์ ฟังข้อคิดสะกิดธรรมเล็กๆน้อยๆ จากสมณะ สิกขมาตุ อ่านเรียงความ เรื่องแม่จากลูก อ่านบทกลอน มอบลูกรักจากใจแม่ พิธีกรรมลูกกราบแม่ บรรยากาศ มีน้ำตาเอ่อล้นเท่าไร ถามไถ่ได้ กับร่วม ๕๐๐ ชีวิต ณ ศาลาปลุกเสกฯ

ผลพลอยได้ จากงานวันแม่ เกิดกลุ่มผู้ปกครอง ๑๑ เครือข่าย ในภาคเหนือ กลาง อีสาน เกิดกองบุญสวัสดิการ เพื่อลูก และ ที่สำคัญที่สุด เกิดสาราณียธรรม ๖ สาราณียผล ๗ อันประมาณค่ามิได้เลย

อ.๑๓ สมณะ ๗ รูป สิกขมาตุ ๒ รูป และชาวชุมชนส่วนหนึ่ง ไปร่วมงานฌาปนกิจ โยมแม่ ท่านเสียงศีล และคุณพ่อสุเมธ ดีรัตนา ณ เมรุพุทธสถานปฐมอโศก
พ.๑๔-ศ.๑๖ สมณะดาวดิน สัตตาหะไปช่วยงานอบรมฯ ที่สวนศรีบูรพา ปราจีนบุรี
พฤ.๑๕ ประชุม บวร
ส.๑๗ ศึกษาศีลพัฒนาจิตวิญญาณทั้งชุมชน
อา.๑๘-อ.๒๐ สมณะดาวดิน สัตตาหะไปกิจนิมนต์
-นิสิต ม.วช. พร้อมชาวชุมชนส่วนหนึ่ง ไปร่วมขบวนคัดค้าน การขึ้นเงินเดือน ส.ส.และส.ว. ที่ จ.อำนาจเจริญ ยโสธร และร้อยเอ็ด
อา.๑๘ สมณะ ๒ รูป สิกขมาตุ ๒ รูป และชาวชุมชนส่วนหนึ่ง ไปกิจนิมนต์ระลึกถึงพ่อใหญ่เต็ง ที่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
-สมณะ สิกขมาตุ และคุรุส่วนหนึ่ง ร่วม งานสัมมนาเชื่อมสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยน การศึกษาระหว่าง นักเรียน ม.ปลาย ร.ร.กันทรลักษ์วิทยา และ สส.ษ. ณ ศาลาบุญถ่วม

จ.๑๙ สิกขมาตุ ๒ รูป คุรุขวัญดิน และนักเรียน สส.ษ.ส่วนใหญ่ ร่วมชมงานนิทรรศ การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อพัฒนา เศรษฐกิจ และสังคมไทย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ร.ร.กันทรลักษ์วิทยา ตามโครงการ แลกเปลี่ยนการศึกษา
จ.๑๙-อา.๒๕ สมณะก้อนดิน โชติปาสาโน และสมณะลั่นผา สุชาติโก สัตตาหะ ไปร่วม งานอบรมฯ ที่ร้อยเอ็ดอโศก
อ.๒๐ กลุ่มกระจอกเทศ ประชุมเตรียมงานอบรมฯ รุ่นที่ ๒๖
พ.๒๑ ประชุมบวร
พ.๒๑-อา.๒๕ สมณะดาวดิน ปฐวัตโต สัตตาหะไปช่วยงานอบรมฯ ที่ร้อยเอ็ดอโศก
พฤ.๒๒ สมณะข้าฟ้า และสมณะพันเมือง ไปร่วมงานศพ ภรรยาคุณคำเดื่อง ภาษี จ.บุรีรัมย์

พฤ.๒๒-ศ.๒๓ น.ส.ขวัญดิน สิงห์คำ หัวหน้าพรรคเพื่อฟ้าดิน ไปร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ยุทธศาสตร์การแก้ไข และขจัดปัญหา ความยากจน ของเกษตรกร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"
-
การประชุมครั้งนี้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ดร.ทักษิณ ชินวัตร เป็นประธาน รัฐมนตรีช่วย กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ และนายเสนาะ เทียนทอง ปลัดกระทรวงฯ ร่วมรับฟังความคิดเห็น ของภาคประชาชน ที่จ.ขอนแก่น

ส.๒๔ น.ส.ขวัญดิน สิงห์คำ เป็นวิทยากร ไปบรรยายเรื่อง "หมดหนี้ มีอยู่มีกินแล้วรวย (แบบใหม่)" ให้แก่ผู้เข้าอบรม พักหนี้เกษตรกร ๑๒๐ คน ที่ชุมชน ร้อยเอ็ดอโศก
จ.๒๖ สมณะ สิกขมาตุ และคุรุส่วนหนึ่ง ประชุมงานการศึกษาและปัญหาสส.ษ. อีกส่วนหนึ่ง ประชุมงานการศึกษา ของนกกระจาบ ที่โบสถ์ชั้นล่าง
-นางสาวขวัญดิน สิงห์คำ ร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับผลกระทบ ของการใช้ รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ ซึ่งมี ส.ว.และส.ส. ร่วมฟังประมาณ ๒๐ ท่าน และมีประชาชน ร่วมฟัง และ แสดงความคิดเห็น ประมาณ ๑,๕๐๐ คน ที่ จ.ศรีสะเกษ
อ.๒๗ กลุ่มกระจอกเทศ ประชุมเตรียมงานอบรมฯ รุ่นที่ ๒๗
อ.๒๗-อา.๑ ก.ย. สมณะ ๓ รูป สัตตาหะไปช่วยงานอบรมฯ ที่ร้อยเอ็ดอโศก
พ.๒๘-พฤ.๒๙ รวมพลังเคลียร์พื้นที่ด้านหลังโรงเห็ด เตรียมทำโรงทำเต้าหู้
ศ.๓๐-ส.๓๑ สส.ษ. ม.ปลาย และชาวชุมชนส่วนหนึ่ง ไปเตรียมงานด้านกางเต็นท์ การจัด นิทรรศการ และจัดบริการ อาหารมังสวิรัติ งานซิฟแฟร์ โดยกองทุน SIF ณ ศาลากลาง จ.ศรีสะเกษ

กิจกรรมศึกษาดูงาน
พฤ.๑ เกษตรกรพักชำระหนี้ จาก อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๑๐๑ คน มาศึกษา การทำปุ๋ยชีวภาพ และ ชุมชนเข้มแข็ง
ศ.๒ นักเรียนระดับประถมศึกษาจากร.ร. บ้านด่าน อ.น้ำยืน จ.อุบลฯ จำนวน ๑๐๓ คน
พ.๗ เยาวชนสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด จาก ร.พ.กันทรลักษ์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๓๐ คน
พฤ.๘ เกษตรกรจาก อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๑๐๐ คน
ศ.๙ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร เขตเกษตรที่ ๕ จ.สุรินทร์ จำนวน ๔๐ คน
-เจ้าหน้าที่ กศน. อ.บุญฑริก จ.อุบลฯ จำนวน ๔๐ คน
จ.๑๒ น.ศ.ปริญญาตรี จากสถาบันราชภัฏ เพชรเกษม จำนวน ๕๕ คน
ส.๑๗ น.ศ. วิทยาลัยพลศึกษา จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๓๕ คน
อา.๑๘ ศูนย์ประสานงานตัวแทนองค์กรชุมชน จากกิ่งอ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ จำนวน ๒๐ คน
อ.๒๐ เจ้าหน้าที่ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๓๐ คน
-กลุ่มเยาวชนฟื้นฟูยาเสพติด จาก ร.พ. กันทรลักษ์ จำนวน ๓๐ คน
ส.๒๔ น.ศ.ปริญญาโท สถาบันราชภัฏ จ.สุรินทร์ สาขาพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๓๕ คน
อ.๒๗ ผู้ศึกษาดูงานจากประเทศติมอร์ จำนวน ๓๐ คน ศึกษาวิถีชีวิต และเศรษฐกิจพึ่งตน
ศ.๓๐ เจ้าหน้าที่ อสม. จาก ต.เปือย จ.อำนาจเจริญ จำนวน ๑๒๐ คน ศึกษาวิถีชีวิตชุมชน
ส.๓๑ เกษตรกรจาก อ.ไพรบึง จำนวน ๔๒๐ คน ศึกษาชุมชนเข้มแข็ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เกษตรอำเภอ
-เจ้าหน้าที่ อ.บ.ต. อ.รัตนบุรี จ. สุรินทร์ จำนวน ๔๖ คน
-กลุ่มกสิกรรมไร้สารพิษ อบรมปุ๋ยชีวภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพ จำนวน ๑๖๐ คน

กิจกรรมอบรมเกษตรกรพักชำระหนี้
หลักสูตรสัจธรรมชีวิต ๕ วัน ๔ คืน
- รุ่นที่ ๒๕ วันที่ ๖-๑๐ ส.ค. ๔๕ จาก อ.มหาธนะชัย จ.ยโสธร จำนวน ๑๒๐ คน
- รุ่นที่ ๒๖ วันที่ ๒๑-๒๕ ส.ค.๔๕ จาก อ.สำโรง จ.อุบลฯ และ อ.ปรางกู่ จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๑๙๑ คน
- รุ่นที่ ๒๗ วันที่ ๒๘ ส.ค.-๑ ก.ย. ๔๕ จาก อ.พลับพลาชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ และจาก อ.ปรางกู่ จำนวน ๑๙๐ คน

ส่งท้ายเดือนสิงห์ เตือนจิต "แม่ให้"
บุญนิยมไม่กักตุนหนุนสะพัด
มุ่งขจัดความขัดสนทุกแห่งหน
เศรษฐกิจพอเพียงมอบมวลชน
จักเกิดผลต้องร่วมด้วยมาช่วยกัน

* สม.ทองพราย ชาวหินฟ้า


ศาลีอโศก
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๔๕
จากพุทธสถานที่มีความเงียบสงบ สมถะ มักน้อย มาดขรึมๆ ทุกวันนี้ก็เปลี่ยนแปรไป ผู้คนเริ่มพลุกพล่าน การงานมากขึ้นตามลำดับ งานอบรมลูกค้าธ.ก.ส. ทยอยเข้ามา เกือบจะ ทุกสัปดาห์ แทบจะไม่มีเวลา ให้หายใจกันเลย ทิ้งช่วงแค่สองวัน ชุดใหม่ก็เข้ามาแล้ว ระบบ อะไรต่างๆ จึงต้องมีการ เปลี่ยนแปลงแก้ไข เพื่อให้เหมาะสม กับเหตุการณ์

แม้สิ่งต่างๆ จะเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม พวกเรายังคงขวนขวาย ปฏิบัติขัดเกลา ฝึกฝน ตนเอง กันไป ตามสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นอยู่ มิได้ประมาท พยายามยังประโยชน์ตน และ ประโยชน์ท่าน ให้ถึงพร้อมอยู่เสมอ

เหตุการณ์ประจำวัน
ศ.๒,พ.๒๘ ประชุมชาวชุมชน สมณะกำแพงพุทธ สุพโล เป็นประธาน
จ.๕,๑๙,๒๖ ประชุมตรวจศีล คนวัด ชาวชุมชน นิสิตสัมมาสิกขาลัยวังชีวิต นักเรียน สัมมาสิกขา โดยมีสมณะ และสิกขมาตุ แยกย้ายกันไปตรวจศีล ตามกลุ่มต่างๆ
อ.๖,๒๐,๒๗ สมณะประชุมอปริหานิยธรรม
พ.๗-อา.๑๑ อบรมลูกค้าธ.ก.ส.หลักสูตร"สัจธรรมชีวิต" รุ่นที่ ๒๐ จาก จ.นครสวรรค์ จ.ตาก จ.อุตรดิตถ์ จ.ลำปาง จำนวน ๑๒๖ คน มีพนักงาน ธ.ก.ส. ๑๑ คน
พฤ.๘,ศ.๒๓ สมณะและพระอาคันตุกะลงอุโบสถ ทบทวนพระปาติโมกข์ เสร็จแล้ว สมณะ ประชุม อปริหานิยธรรมต่อ
ส.๑๐ นักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก จำนวน ๒๘ คน มาศึกษาชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง
-นักเรียนโรงเรียนดงขุยวิทยา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ จำนวน ๒๐ คน ครู ๒ คน มาเยี่ยมชม ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจพอเพียง และร่วมกิจกรรม
-สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร นำสมณะ ๗ รูป พระอาคันตุกะ ๑ รูป และญาติโยม ไปร่วมงาน แสดงธรรม หน้าศพ โยมบุญมาก สิทธิพันธุ์ โยมแม่ของ สมณะเสียงศีล ชาตวโร ที่อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
อา.๑๑ ประชุมพ่อแม่ของนักเรียน ที่เดินทางมาร่วมในงานวันแม่แห่งชาติ เพื่อทำความเข้าใจ ในการช่วยกัน พัฒนาเด็กๆ
จ.๑๒ ภาคเช้า กิจกรรมวันแม่ เริ่มด้วยการทำวัตรเช้า แม่ลูกทำงานร่วมกัน ร่วมกันตักบาตร กิจกรรมบนศาลาลูกๆกราบแม่ รับประทานอาหารร่วมกัน ชมการแสดงของนักเรียน
- ภาคบ่าย : กิจกรรมวันแม่ จัดโดยสถานีวิทยุชุมชนของชาวไพศาลี มีการประกวดภาพวาด เรียงความ บทกลอนและร้องเพลง มีประชาชนสนใจ มาร่วมชมกันมาก เป็นพิเศษ
อ.๑๓ สมณะ ๗ รูป พระอาคันตุกะ ๑ รูป และญาติธรรมจำนวนหนึ่ง นำโดย สมณะ กำแพงพุทธ สุพโล เดินทางเข้าพุทธสถานปฐมอโศก เพื่อร่วมงานฌาปนกิจ โยมบุญมาก สิทธิพันธุ์ กับโยมสุเมธ ดีรัตนา
พ.๑๔ สำนักงานคุมประพฤติ จ.นครสวรรค์ ส่งผู้ถูกคุมประพฤติ มารับการอบรมธรรมะ และ บำเพ็ญประโยชน์ จำนวนร้อยกว่าคน สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร ให้การต้อนรับ และแสดงธรรม
พ.๑๔-อา.๑๘ อบรมลูกค้าธ.ก.ส. หลักสูตร"สัจธรรมชีวิต"รุ่นที่ ๒๑ จาก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง และ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ จำนวน ๑๐๑ คน พนักงานธ.ก.ส. ๑๐ คน
ส.๑๗ สมณะ ๒ รูป ส.กำแพงพุทธ สุพโล นำ ประชุมกลุ่มจิตรเพชร ที่บ้านมอสมบูรณ์ ต.วังทอง อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
อา.๑๘ สมณะเน้นแก่น พลานีโก นำสมณะ ๓ รูป ไปงานกิจนิมนต์ขึ้นบ้านใหม่ คุณธัญญา (ลูกสาวโยมธูป คชสารทอง) ที่ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์
จ.๑๙ นักเรียนชั้น ป.๒ ถึงป.๖ ร.ร.ห้วยตะโก อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ จำนวน ๗๒ คน มาร่วมกิจกรรม กสิกรรมไร้สารพิษ โดยมีคุณตายจริง ชาวหินฟ้า พาทำกิจกรรม
พ.๒๑ สมณะกำแพงพุทธ สุพโล นำสมณะ ๓ รูป พระอาคันตุกะ ๒ รูป และญาติธรรม ไปร่วมงาน ฌาปนกิจศพ โยมมวย อดีตญาติธรรม พุทธสถานศาลีอโศก ที่วัดมรรครังสฤษดิ์ บ้านเขาดิน อ.เก้าเลี้ยง จ.นครสวรรค์
พ.๒๑-อา.๒๕ อบรมลูกค้าธ.ก.ส. หลักสูตร"สัจธรรมชีวิต" รุ่นที่ ๒๒ จากอ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ และ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ จำนวน ๑๖๑ คน เจ้าพนักงานธ.ก.ส. ๑๗ คน
ศ.๒๓ สมณะกำแพงพุทธ สุพโล นำสมณะ ๒ รูป และชาวชุมชน ไปเยี่ยมโยมแปลก คชสารทอง ที่โรงพยาบาลปากน้ำโพ
ส.๒๔ คณะครูอาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร มาดูงาน ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๗๐ คน
อา.๒๕ สมณะและญาติธรรมประชุมสรุปงานการอบรมลูกค้าธ.ก.ส. รุ่นที่ ๒๒
-ตัวแทนยุวชน ตัวแทนนักเรียน และตัวแทนชาวชุมชน ทั่วจังหวัดชัยนาท มาเยี่ยมชม และดูงาน เรียนรู้ การทำปุ๋ย การกำจัดขยะ การทำเห็ด และอื่นๆ
จ.๒๖ ชาวบ้าน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ มาฟังธรรมและเยี่ยมชมชุมชนจำนวน ๒๐๐ คน นำโดยผู้กำกับ ตำรวจภูธร จ.อุทัยธานี พ.ต.อ.ปรีชา แจ้งเร็ว สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร ให้การต้อนรับ และแสดงธรรม
-สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร นำนักเรียนไปทัศนศึกษา ที่เมืองเก่าเวสาลี วัดพระพุทธบาท ไพศาลี และ น้ำตกทรัพย์สมบูรณ์
-ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์กู้ดินฟ้า ศาลีอโศก จำกัด
อ.๒๗ สมณะด้านการศึกษา คณะคุรุ และผู้ที่สนใจ ร่วมประชุมเพื่อแก้ปัญหา ทางด้าน การศึกษา และ ช่วยกันดูแล แก้ไขเด็กนักเรียน
พ.๒๘ สมณะ ๒ รูป และญาติโยม ไปเยี่ยมโยมแปลก คชสารทอง ที่บ้าน
ส.๓๑ ประชุมกลุ่มจิตรเพชรอโศกที่พุทธสถานศาลีอโศก สมณะดินทอง นครวโร เป็นประธาน
-สมณะสุพโล นำญาติโยมไปร่วมงานฌาปนกิจคุณพ่อคุณสมยศ ที่วัดเขาแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

ข้อคิดสุดท้าย
ธรรมที่ทำให้เป็นมนุษย์คือศีล ๕

* สมณะเน้นแก่น พลานีโก


สีมาอโศก
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๔๕
ไม่ว่ายัญชนิดไหน ที่ผู้ใคร่บุญพึงบูชาตลอดไป การบูชายัญนั้น มีค่าไม่เท่า หนึ่งในสี่ ของการยกมือไหว้ ท่านผู้ปฏิบัติตรง ตามอริยมรรค แม้เพียงครั้งเดียว การไหว้บุคคลเช่นนั้น ประเสริฐกว่า เป็นไหนๆ (พุทธวจนะ)

เหตุการณ์ทั่วไป
พฤ.๑ พ่อท่านและปัจฉาฯ แวะฉันภัตตาหาร แล้วเดินทางเข้าบ้านราชฯ
ส.๓ นักศึกษาจาก ม.ขอนแก่น คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ๓๘ คน มาดูวิถีชีวิต ชุมชน ได้ร่วมกิจกรรม กับผู้เข้าอบรม พักค้าง ๑ คืน ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข เป็นผู้นำมา
จ.๕ สมณะเด็ดขาด สมณะร่มบุญ ไปร่วมอบรมฯ ที่วังน้ำเขียว
-สมณะมือมั่น ไปร่วมอบรมฯที่ดินหนองแดนเหนือ อุดรธานี
อ.๖ นักเรียนอาสาชาวอเมริกัน ๔ คน มาแนะนำภาษาอังกฤษ ให้นักเรียน สัมมาสิกขา
พ.๗ พานักเรียน สส.ม. ไปเที่ยวทัศน- ศึกษาชมสวนสัตว์โคราช
-ผู้กองบุญส่ง มาบรรยายเกี่ยวกับปัญหา เยาวชน ยาเสพติด ให้นักเรียนสัมมาสิกขาฟัง
-ศาลาส่วนกลางของสิกขมาตุสร้างเสร็จ และใช้งานได้แล้ว
ศ.๙ สมณะพอแล้ว สมณะมือมั่น ไปร่วมอบรมเกษตรกร ที่ดินหนองแดนเหนือ จ.อุดรฯ
ส.๑๐ สิกขมาตุมนทิพย์ ไปพบแพทย์ที่ปฐมฯ
-นักเรียน สส.ม. ผู้ไปเรียนแพทย์แผนไทย ที่ปฐมอโศกกลับมาร่วมงานวันแม่
อา.๑๑ งานกินข้าวหิน ก่อนกิจกรรมวันแม่ ผู้ปกครองของเด็กนักเรียน ทยอยกัน เดินทาง มาร่วมงาน
จ.๑๒ พิธีกรรมวันแม่ ตอนบ่ายสัมมนาผู้ปกครองนักเรียน สส.ม. ที่ศาลาส่วนกลาง
อ.๑๓ สมณะ ๑ รูป สิกขมาตุ ๑ รูป พร้อมญาติโยม ไปร่วมงานฌาปนกิจ แม่บุญมาก (โยมแม่ สมณะเสียงศีล) และพ่อสุเมธ (พ่อคุณแจ๋ว) ที่ปฐมอโศก
-สิกขมาตุมนทิพย์ กลับมาพร้อมกับพระไตรปิฎก ๑ ชุด พร้อมตู้ โยมน้าถวาย และคุณอารมณ์ ถวายตู้ใส่อัฐบริขาร ๑ ตู้
พ.๑๔ สมณะเด็ดขาด สมณะร่มบุญ ไป ประเมินผลเกษตรกร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
พฤ.๑๕ สมณะพอแล้วไปร่วมงานอบรม ที่วังน้ำเขียว
ส.๑๗ สมณะมือมั่นไปร่วมประชุมชาวชุมชนดินหนองแดนเหนือ จ.อุดรธานี
อา.๑๘ ประชุมใหญ่สามัญประจำเดือน ของชาวสีมาอโศก
จ.๑๙ สมณะเด็ดขาด สมณะร่มบุญและ ญาติโยม ไปกิจนิมนต์ทำบุญบ้าน แม่จารภูสง แม่คุณเอี่ยม บ้านโคกสำโรง จ.สุรินทร์
อ.๒๐ สมณะสร้างไท สมณะก้อนหิน สมณะร่มบุญ พระอาคันตุกะบุญ สม.นวลนิ่ม ไปร่วมฟัง สวดหน้าศพ โยมยาย สมณะสร้างไท อายุ ๑๐๑ ปี
พฤ.๒๒ ไปร่วมงานฌาปนกิจศพโยมยายสมณะสร้างไท ที่วัดบ้านเพชร ต.บิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
-เจ้าหน้าที่สถานพินิจ ๔ คน และอีก ๕๐ คน จากสำนักงานป้องกัน และ ปราบปราม ยาเสพติด ร่วมกับ จ.นครราชสีมา มาดูวิถีชีวิต ชาวชุมชน
ศ.๒๓ สมณะมือมั่น และสมณะนึกนบ ไปกิจนิมนต์งานบุญบ้านโยมข่าเซียม ที่ดินหนองแดนเหนือ อุดรธานี
จ.๒๖ สมณะเด็ดขาด สมณะร่มบุญ ญาติโยมและนักเรียนไปประเมินผล เกษตรกร ที่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
อ.๒๗ ประชุมร้านมังสวิรัติ มร.ส. ตกลงเรื่องทำอาหาร ให้ทำจากพุทธสถาน
พ.๒๘ ประชุมใหญ่ สหกรณ์สวนฟ้านาบุญสีมาอโศก จำกัด
-สมณะเด็ดขาด สมณะร่มบุญ สม.นวลนิ่ม สม.มนทิพย์ และญาติโยมไปงานศพโยมอา สมณะร่มบุญ ที่บ้านคูมะค่า ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
พฤ.๒๙ ไปร่วมงานฌาปนกิจโยมอา สมณะร่มบุญ สมณะ ๔ รูป สิกขมาตุ ๑ รูป และ ญาติโยม สมณะเด็ดขาด นำ
ศ.๓๐-ส.๓๑ นักเรียนสัมมาสิกขาและชาวชุมชน นำหน่อมะพร้าวและปุ๋ย ไปยังที่นา พ่อห่วง เพื่อปลูก และหว่านปุ๋ย ลงนา

- ทุกวันพระ สมณะและพระอาคันตุกะ ลงอุโบสถทบทวนพระปาติโมกข์
- ทุกวันจันทร์ คณะคุรุสัมมาสิกขาประชุม
โครงการอบรมพักชำระหนี้เกษตรกร หลักสูตร "สัจธรรมชีวิต"
พฤ.๑-จ.๕ เปิดอบรมเกษตรกร รุ่นที่ ๑๗ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ จำนวน ๑๐๙ คน หัวหน้า ธ.ก.ส. ๙ คน
พ.๒๑-อา.๒๕ เปิดอบรมเกษตรกร รุ่นที่ ๑๘ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ จำนวน ๑๑๓ คน หัวหน้า ธ.ก.ส. ๑๐ คน
ข้อธรรมก่อนจาก
ศรัทธา
ผู้ใดใคร่เห็นผู้มีศีล
ปรารถนาฟังพระสัทธรรม
บรรเทามลทิน คือความตระหนี่ได้
ผู้นั้นแหละ ท่านเรียกว่า ผู้มีศรัทธา (พุทธภาษิต)

* สิกขมาตุพึงพร้อม นาวาบุญนิยม


ภูผาฟ้าน้ำ
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๔๕
เดือนนี้ที่ภูผาฯ ยังคงชุ่มชื้น เพราะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย ถึงอย่างไร นักบวช และ ฆราวาส ย่อมไม่เอาอุปสรรค ของความชื้นแฉะ มาเป็นสิ่งขวางกั้น ในการขวนขวาย สร้างบารมีกัน ตั้งแต่ต้นเดือน ถึงปลายเดือน สมณะและญาติโยม ร่วมแรงร่วมใจกัน ตั้งเสา วิทยุชุมชน สูง ๓๐ เมตร เมื่อวันที่เสานั้นใกล้เสร็จ แต่กลับล้มลงมา โชคดีไม่มีใครเป็นอะไร นี้เป็นประสบการณ์ การทำงาน ที่เราได้รับ เมื่อจะขึ้นเสาสูง ต้องมีฐานมั่นคง

เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น
พฤ.๑ ประชุมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ สมณะ ๖ รูป อาจารย์ ๑ ส.บินบน ถิรจิตโต เป็นประธาน
ศ.๒ สมณะ ๙ รูป และญาติธรรมหลายสิบชีวิต ร่วมงานทำบุญครบรอบ ๑๐ ปี ชมร. เชียงใหม่ มีการแจกอาหาร ให้ลูกค้า สมณะเดินดิน ติกขวีโร โทรศัพท์มาให้กำลังใจ และ พ่อท่าน ได้เมตตา เทศน์โปรดพวกเรา ทางโทรศัพท์ กระจายเสียง มาจากบ้านราชฯ ในครั้งนี้ด้วย
อ.๖,๑๓,๒๐,๒๗ สมณะประชุมอปริหานิยธรรม
ส.๓ ชาวชุมชน คนวัด และ นร.สส.ภ. ไป ช่วยกันทำนาที่ ต.สันป่ายาง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
-ญาติธรรมจากศีรษะฯ ๒ คน จากบ้านราชฯ ๒ คน มาเข้าหลักสูตร "มหัศจรรย์" เป็นรุ่นที่ ๒๖
พฤ.๘ นร.สส.สอ. จำนวน ๖ คน ที่มาเข้าหลักสูตร "มหัศจรรย์" รุ่นที่ ๒๕ ชื่อรุ่น ตั้งเสาบุญ ได้เดินทาง กลับสันติฯ
พ.๗-อา.๑๑ สมณะ ๖ รูป นำโดยอาจารย์ ๒ สัตตาหะไปช่วยงานอบรมลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ชุมชน เชียงรายอโศก จ.เชียงราย
พฤ.๘,ศ.๑๖ สมณะในอาวาส ฟังสวดพระปาติโมกข์
ส.๑๐,๒๔ รายการเอื้อไออุ่น ญาติธรรมนั่งสนทนาธรรมกับสมณะเป็นกลุ่มๆ
อา.๑๑ สมณะ ๕ รูป สัตตาหะไปร่วมงานศพ โยมแม่ของสมณะเสียงศีล แม่บุญมาก สิทธิพันธุ์ และนายสุเมธ ดีรัตนา ที่ปฐมอโศก
-สมณะ ๒ รูป นำโดย สมณะปองสูญ สัตตาหะ ไปเยี่ยมโยมแม่ป่วย
อา.๑๑-จ.๑๒ จัดงานวันแม่ที่ภูผาฟ้าน้ำ บรรยากาศเป็นที่อบอุ่น ซาบซึ้ง และประทับใจ ในพระคุณ ของแม่ๆ ทั้งหลาย
พ.๑๔ สมณะนวกะ ๔ รูป เดินทางไปบริจาคโลหิตที่ ร.พ.มหาราชนครเชียงใหม่ (สวนดอก) และ เยี่ยมญาติธรรมป่วย ที่เข้าโรงพยาบาล
ศ.๑๖ ประชุมคณะกรรมการชุมชนภูผาฯ สมณะ ๓ รูป อาจารย์ ๒ เป็นประธาน
ส.๑๗ ประชุมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ณ ศาลาซาวปี๋
-ประชุม ชมร.เชียงใหม่
อา.๑๘ ประชุมคณะรับใช้กลุ่มภูผาฯ อาจารย์ ๒ เป็นประธาน
-ประชุมกสิกรรมไร้สารพิษฯ สาขา ๖ จ.เชียงใหม่ สมณะลานบุญ วชิโร เป็นประธาน
-ประชุมกลุ่มภูผาฯ สมณะ ๕ รูป อาจารย์ ๒ เป็นประธาน
จ.๑๙ สมณะเด็ดแท้อาพาธ เดินทางไปหาหมอที่ ร.พ.มหาราชนครเชียงใหม่ (สวนดอก) และขอสัตตาหะ ไปพักรักษาตัว ที่ลานนาอโศก
อ.๒๐-อา.๒๕ สมณะ ๕ รูป นำโดยอาจารย์ ๒ สมณะเก้าก้าว สรณีโย สัตตาหะ เดินทาง ไปช่วย งานอบรมลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ชุมชน เชียงรายอโศก จ.เชียงราย
ส.๓๑ ประชุมคณะกรรมการชุมชนภูผาฯ สมณะ ๓ รูป อาจารย์ ๑ เป็นประธาน ที่ศาลา บรรพชน

คำคมส่งท้าย
อ่านอารมณ์ สั่งสมความยินดี
มีวิธีคิด จิตก็จะเบิกบาน
ทำงานก็จะประสานหมู่

* ทีมงานสมณะภูผาฯ


ราชธานีอโศก
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๔๕
น้ำท่วมเขาว่าดีกว่าฝนแล้ง คนบ้านราชฯ บอกว่าน้ำไม่ท่วมก็ดีกว่า แต่ถ้าน้ำจะท่วมก็ดี จะได้รู้จักเก็บข้าวของ ตื่นตัวอยู่เสมอ จะได้สมเป็น บ้านราชเมืองเรือ ตอนนี้ น้ำจ่อเข้ามามากแล้ว คงต้องท่วมแน่ๆ จะมากหรือน้อย เท่านั้นเอง ตอนนี้ชาวบ้านราชฯ เตรียมพร้อมเต็มที่ ในการย้ายข้าวของ เครื่องใช้ น้ำท่วมเป็นความลำบาก ที่ทำให้ชาวบ้านราชฯ เจริญทั้งด้านคุณธรรม และการสร้างสรร

เหตุการณ์ทั่วไป
ชมรมอุโบสถศีล ทุกวันอาทิตย์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี เสาร์ เวลา ๑๗.๐๐ -๑๘.๐๐ น. ฝึกเจโตสมถะ เดินจงกรม
พฤ.๑-ส.๓ ชาวบ้าน และนักเรียนสัมมาสิกขาฯ ไปช่วยกันดำนา ที่หนองหว้า
อา.๔ สมณะไปกิจนิมนต์ที่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
อา.๔,ศ.๑๖ ประชุมกรรมการชุมชน
จ.๕ ประชุมชุมชน มีการเลือกคณะกรรมการ พ่อท่านให้นโยบาย เกี่ยวกับการเป็นกรรมการชุมชน ว่าควรจะมีศีล ๘ หรือศีล ๕ เข้ม ไม่ผิดระเบียบชุมชน เข้าใจในระบบ สาธารณโภคี จำนวน คณะกรรมการ ๑๓ คน มีโครงการสร้าง ร้านขายของ และ ภัตตาคาร โดยนำเรือ ไปไว้บนภูเขา ๖ ลำ
พ.๗ ชาวต่างประเทศ ที่มาอยู่พักค้าง ได้ไปช่วยดำนา และทำอาหารประจำชาติ ถวายสมณะ
ส.๑๐ สมณะ สิกขมาตุ และชาวชุมชน ไป ร่วมงานสิบปีสัมมาสิกขาปฐมอโศก และงานศพ แม่บุญมาก สิทธิพันธุ์ และพ่อสุเมธ ดีรัตนา ที่ ปฐมอโศก
พฤ.๑๕ สมณะถ่องแท้ และสมณะเทินธรรม สัตตาหะไปอบรม ที่ศรีสงคราม จ.นครพนม
ส.๑๗ พ่อท่านเทศน์ก่อนฉัน เทศน์ทำวัตรเช้าวันอาทิตย์ พ่อท่านจะปฏิบัติประจำ ถ้าได้มาบ้านราชฯ ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์
อา.๑๘ ประชุมอุทยานบุญนิยม
อ.๒๐ สมณะถ่องแท้ และสมณะผิว สัตตาหะไป อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
พ.๒๑ สมณะดินไท และสมณะคมคิด สัตตาหะไปอบรมที่สวนส่างฝัน จ.อำนาจเจริญ
พฤ.๒๒ พ่อท่านและปัจฉาฯ สัตตาหะไปสันติอโศก กทม.
ศ.๒๓ สมณะและพระร่วมลงอุโบสถ ฟังพระปาติโมกข์
อา.๒๕ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ คุณเรียวฟ้า นาวาบุญนิยม ที่ชุมชนราชธานีอโศก สมณะ ๕ รูป สิกขมาตุ ๒ รูป
-ประชุมกรรมการชุมชน เรื่องสินค้าราคาบุญนิยมขายเกินทุนไม่เกิน ๒๕ %
พ.๒๘ ประชุมเตรียมรับน้ำท่วม
พฤ.๒๙ ประชุมคุรุ และผู้ปกครองเด็กสมุนพระราม

อบรม
ส.๓ อบรมอุโบสถศีล ๕๐ คน
พ.๗-อา.๑๑ อบรมเกษตรกรพักชำระหนี้ ธ.ก.ส. อ.น้ำยืน จ.อุบลฯ จำนวน ๙๘ คน เป็นเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ๑๖ คน
อา.๑๑-จ.๑๒ อบรมผู้ปกครองเด็กนักเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก และ จัดพิธีบูชาแม่ มีผู้ปกครองเด็ก มาประมาณ ๕๐ คน
พ.๑๔-อา.๑๘ อบรมเกษตรกรพักชำระหนี้ ธ.ก.ส. อ.เขมราฐ อ.นาตาล และ อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลฯ จำนวน ๑๐๑ คน เป็นเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ๑๔ คน ติดตามมาประเมินผล ๑๖-๑๗ ก.ย.
ส.๑๗-อา.๑๘ อบรมอุโบสถศีล ๑๒๐ คน
อา.๑๘-พฤ.๒๒ อบรมนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้า อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ ๑๐๑ คน ครู ๑๐ คน ผู้ปกครอง ๑ คน เป็นนักเรียน ระดับ ป.๖ -ม.๓
อ.๒๐ ประเมินผลผู้อบรม อ.สิรินธร จ.อุบลฯ ชาวบ้านยังไม่ได้ทำปุ๋ย ลดละอบายมุขบ้าง ทำ ๕ ส. บ้าง
พ.๒๑-อา.๒๕ อบรมเกษตรกรพักชำระหนี้ ธ.ก.ส. อ.เดชอุดม และ อ.นาจะหลวย จ.อุบลฯ จำนวน ๑๘๐ คน เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ๑๐ คน
ศ.๓๐-อ.๓ก.ย. อบรมนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองฮะ ระดับมัธยมต้น อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ จำนวน ๙๔ คน ครู ๔ คน

ผู้มาเยือน
พฤ.๑ อาสาสมัคร"เศรษฐกิจหมู่บ้าน" จากเกษตรกรจังหวัดอุบลฯ ยโสธร และ อำนาจเจริญ จำนวน ๗๐ คน
ส.๓ ชาวญี่ปุ่น ๑ คน
อา.๔ นักเรียนโรงเรียนเบญจะมะมหาราช ๘ คน มาถ่ายทำกิจกรรมชุมชน เพื่อออกรายการ ในสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๑๑
ส.๑๐ กลุ่มสตรีแปรรูปผลผลิต บ้านนา ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ มากัน ๔ คน
-ชาวต่างประเทศ ๓ คน มีญี่ปุ่น ๒ คน และเยอรมัน ๑ คน
พฤ.๑๕ สหเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนจังหวัดอุบลฯ มาทำข่าวการอบรม ของราชธานีอโศก ๓๐ คน
ส.๑๗ เครือข่ายลุ่มแม่น้ำ ๖ สาย ๗๐ คน
จ.๑๙ นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ จ.อุบลฯ จำนวน ๑๒ คน
ศ.๒๓ แม่บ้าน อ.โขงเจียม จ.อุบลฯ จำนวน ๖๐ คน
ส.๒๔ นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มากัน ๙ คน
จ.๒๖ ชาวต่างประเทศ ๑๒ คน เป็นชาวญี่ปุ่น ๙ คน เยอรมัน ๒ คน ไทย ๑ คน
-นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะเภสัชศาสตร์ ๗ คน
พฤ.๒๙ ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ ๓ จำนวน ๖๐ คน
-กลุ่มแม่บ้าน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร จำนวน ๘๐ คน

ตอนนี้น้ำเริ่มท่วม ชาวบ้านราชฯ ต้องขนย้ายรถออกไปที่ข้างนอก ชาวบ้านต้องอาศัยรถขนขยะ ไปต่อรถข้างนอก อีกทอดหนึ่ง โรงปุ๋ยย้ายไปที่ ๒๐๐ ไร่ของทหาร โรงเห็ดย้ายไปที่สวนไวพลัง ปลายเดือน ยังมีฝนตกเกือบทุกวัน

พ่อท่าน สรุปตอนท้าย ในการประชุมชุมชนว่า พระพุทธเจ้าสอนให้เรา อ่านจิตวิญญาณ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ กิเลสครอบครอง เรามานาน เราสามารถฆ่ากิเลสได้จริง เราฆ่าตัวใหญ่ได้แล้ว ตัวเล็กๆ ก็จะฆ่าได้เช่นกัน

* สมณะฟ้าไท สมชาติโก


สังฆสถานทักษิณอโศก
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๔๕
เดือนนี้ทักษิณอโศกจัดงานวันแม่ มีเด็กๆมาร่วมงาน ๔๐ กว่าชีวิต มีรายการ สัมภาษณ์ แม่และลูก สร้างบรรยากาศ ดูอบอุ่น

เดือนนี้ ก็มีการอบรม เกษตรกรพักชำระหนี้ ธ.ก.ส. จากอำเภอบางแก้ว, แม่ขร, ป่าบอน, เขาชัยสน จ.พัทลุง รุ่นที่ ๑๐ นี้เรียกว่า รุ่นรุนทก เป็นภาษาทางใต้ คำว่า รุน แปลว่า เข็น, ดัน ทก แปลว่า กระตุก กระชาก รุ่นนี้มีปะปนกัน ทั้งหนุ่มสาว -วัยรุ่น -วัยสูงอายุ เป็นรุ่นพิเศษ เพราะว่า ไม่เคย มีปรากฏเลย มากันจำนวน ๑๑๘ คน ทำให้ศาลา เล็กลงทันที รุ่นนี้ทางเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. มามากที่สุด คือร่วมกับ ชาวเกษตรกร ถึง ๑๑ คน

เหตุการณ์ทั่วไป
ทุกวันพุธและศุกร์ เวลา ๑๙.๐๐ น. เรียน พระธรรม
จ.๕,๑๙,๒๖ ประชุมคนวัด
อ.๖,๒๐,๒๗ สมณะประชุมอปริหานิยธรรม
พฤ.๘,ศ.๒๓ สมณะลงอุโบสถ สวดมนต์ และฟังสวด พระปาติโมกข์
พฤ.๘ กิจนิมนต์ทำบุญผู้สูงอายุที่อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร นำโดยสมณะดินดี พร้อมทั้งญาติธรรม
อา.๑๑ วันกตัญญูบุพการี มีเด็กมาพร้อมกัน ๔๖ คน ผู้ใหญ่ ๔๒ คน จัดรายการ สัมภาษณ์ คุณแม่ของเด็กๆ ที่มาร่วมงาน เสร็จแล้ว มอบดอกมะลิ ให้คุณแม่เป็นพิเศษ ภายในงาน
อ.๑๓ กิจนิมนต์เปิดร้านมังสวิรัติ ที่ จ.นครศรีธรรมราช นำโดย สมณะดินดี พร้อมทั้งญาติธรรม
พ.๑๔-อา.๑๘ อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรจาก จ.พัทลุง หลักสูตรสัจธรรมชีวิต รุ่น ๑๐ ชาย ๔๘ คน หญิง ๗๐ คน และมีเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. จำนวน ๑๑ คน เข้าร่วมฝึกอบรมด้วย
ส.๑๗ นิสิตบัณฑิตกองทุนหมู่บ้าน มาศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ และราใบไม้สีขาว จำนวน ๕๔ คน
ศ.๒๓ สมณะเลื่อนลิ่ว อรณชีโว สมณะสู้ซื่อ หสิโต ไปกิจนิมนต์ที่โรงเรียน วิเชียรมาตุ ช่วยอบรม จริยธรรม แก่นักเรียน
พฤ.๒๙ อ่านกฎระเบียบชาวอโศก

คติธรรมก่อนจาก
นักคิดนั้นมีท่วมโลก แต่นักทำนั้นหาได้น้อยกว่าน้อยนัก

* สมณะดงเย็น สีติภูโต


สังฆสถานหินผาฟ้าน้ำ
ระยะนี้ ชาวชุมชนฯ ร่วมกันดำนา ร่วมกันสร้างโบสถ์ดินในเขตสมณะ ตกตอนเย็น ต่างพากันตำ ข้าวซ้อมมือ ไว้รับประทานกัน ในชุมชนฯ ซึ่งมีสมาชิกคือ สมณะ ๕ รูป พระอาคันตุกะ ๑ รูป ญาติธรรมชาย-หญิง ประมาณ ๓๐ ท่าน มีเด็กนักเรียน สัมมาสิกขา ม.๑, ม.๒ ประมาณ ๓๒ คน เด็กอนุบาล ๔ คน คุรุประมาณ ๑๐ คน

เหตุการณ์ต่างๆ
พฤ.๑-จ.๕ สมณะ ๓ รูป (ส.โสรัจโจ,ส.เกตุมาลโก,ส.ฉันทโส) สัตตาหะไปอบรมเกษตรกร ที่อ.น้ำพอง, อ.บ้านฝาย, อ.พระยืน, อ.บ้านดุง และที่ชุมชน แก่นอโศก บ้านหนองค้า ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ส.๓ สมณะ ๒ รูป (ส.โสรัจโจ,ส.ฉันทโส) ไปติดตามประเมินผล ที่บ้านศิลานาโพธิ์, บ้านเกิ้ง, บ้านหนองแวงใต้, บ้านโนนทัน, บ้านวังหว้า, บ้านหัวข้อ กิ่งอ.บ้านแฮด, อ.บ้านไผ่, กิ่ง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
พ.๗ อบรมเกษตรบ้านนามน, บ้านสำราญ, บ้านหนองแดงใหญ่, บ้านหนองโนนน้อย, บ้านโคกไม้งาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ จำนวน ๖๕ ชีวิต รุ่นที่ ๑๐/๒๕๔๕ ที่ชุมชน หินผาฟ้าน้ำ จ.ชัยภูมิ
ส.๑๐ สมณะ ๒ รูป (ส.เกตุมาลโก,ส.ฉันทโส) สัตตาหะไ ปร่วมอบรมนักเรียน กศน. จ.ปราจีนบุรี ประมาณ ๗๒ ชีวิต ที่ชุมชน บูรพาอโศก จ.ปราจีนบุรี
จ.๑๒ จัดงานวันแม่
-สมณะฉันทโสไปร่วมงานบุญแจกอาหารมังสวิรัติ เนื่องในวันแม่ ที่ร.ร.บ้านกุดปลาดุก ต.ชื่นชม กิ่งอ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม โดยแม่ฝอย โวดิษฐ์ เป็นเจ้าภาพ
อ.๑๓ สมณะ ๓ รูป (ส.โสรัจโจ,ส.ฉันทโส,ส.สิงคีวัณโณ) พร้อมญาติธรรม ๒๑ ชีวิต ไปร่วมงาน ฌาปนกิจ คุณแม่บุญมาก สิทธิพันธุ์ และ คุณพ่อสุเมธ ดีรัตนา ที่เมรุปฐมอโศก อ.เมือง จ.นครปฐม
พ.๑๔ สมณะ ๒ รูป (ส.เกตุมาลโก,ส.ฉันทโส) สัตตาหะไปร่วมอบรมเกษตรกร อ.วังน้ำเย็น, อ.คลองหาด จ.สระแก้ว จำนวน ๘๔ ชีวิต ที่ชุมชนบูรพาอโศก จ.ปราจีนบุรี
พฤ.๑๕ สมณะฉันทโสไปร่วมงานเปิดร้าน รวมใจมังสวิรัติ ที่จ.กาฬสินธุ์ (เลขที่ ๔๐๕/๔ ข้างฉางข้าว ร้านใต้ฟ้า ถ.ทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐ โทร ๐-๑๙๖๔-๓๕๘๖, ๐-๑๐๕๑-๖๓๒๑)
ศ.๑๖-อ.๒๐ อบรมเกษตรกร บ้านหนอง มะเขือ, บ้านหินทองเหนือ, บ้านหินทองใต้, บ้านโนนสมบูรณ์, บ้านป่าหม้อ, บ้านเซียม, บ้านโคกล่าม, บ้านหนองไผ่ล้อม, บ้านหนองรวก อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ จำนวน ๘๘ คน ที่หินผาฟ้าน้ำ
ส.๑๗ ร่วมแรงกันสร้างโบสถ์ดินในเขตสมณะ
อ.๒๐-พ.๒๑ สมณะฉันทโส ไปร่วมงานสัมมนาเครือข่าย กสิกรรมไร้สารพิษ (คกร.) จ.เลย ที่ชุมชน เลไลย์อโศก จ.เลย
พ.๒๑ สมณะ ๓ รูป (ส.โสรัจโจ,ส.ฉันทโส,ส.สิงคีวัณโณ) ไปร่วมอบรมเกษตรกร บ้านผาน้อย,บ้านศรีสงคราม ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย จำนวน ๑๑๐ ชีวิต ที่ชุมชน เลไลย์อโศก (๒๑-๒๕ ส.ค.๔๕)
พ.๒๑-อา.๒๕ สมณะ ๒ รูป (ส.เกตุมาลโก,ส.ฉันทโส) ไปร่วมอบรมเกษตรกร รุ่นที่ ๔/๒๕๔๕ ซึ่งมาจากบ้านพรสวรรค์ ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ที่ชุมชน บูรพาอโศก จ.ปราจีนบุรี
พฤ.๒๒
เจ้าหน้าที่จากสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ๕ ท่าน มาร่วมประชุมกับชาวชุมชน หินผาฟ้าน้ำ
ส.๒๔ คุณถูกธรรม และคุณม่านคำ พาชาวบ้านมา ๔๐ ชีวิต จากบ้านสว่างจอมทอง ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ เพื่อนำเสื่อมาทำบุญ ที่สังฆสถานหินผาฟ้าน้ำ
จ.๒๖ สมณะ ๕ รูปร่วมประชุมอปริหานิยธรรมที่โบสถ์ดิน
อ.๒๗ เจ้าหน้าที่ ๓ ท่าน จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ สังกัด กระทรวงแรงงาน และ สวัสดิการสังคม มาติดต่อให้อบรมธรรม แก่เจ้าหน้าที่ ภายในเดือนกันยายน ในโครงการ "ข้าราชการไทยใสสะอาด"
พ.๒๘ ส.นึกนบ ฉันทโส ไปประสานงานกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนอินทร์บุรี สิงห์บุรี และ กลุ่มบูรพาอโศก ปราจีนบุรี เพื่อไปร่วมงาน "พลิกฟื้นวิถีไทย" หน้าศาลากลาง จ.ปราจีนบุรี
พ.๒๘-อา.๑ก.ย. สมณะ ๒ รูป (ส.เกตุมาลโก, ส.สิงคีวัณโณ) ไปร่วมงานอบรม เกษตรกร อ.ภูเรือ, อ.ด่านซ้าย จ.เลย จำนวน ๙๕ ชีวิต ที่ชุมชนเลไลย์อโศก
-ส.ฉันทโส ไปพบกับเกษตรกร จ.นครนายก ที่ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษวังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
พฤ.๒๙ สมณะ ๒ รูป(ส.โสรัจโจ,ส.ฉันทโส) ไปร่วมสัมมนาเครือข่าย กสิกรรมไร้สารพิษ (คกร.) จ.เลย ที่วัดตาลเดี่ยว บ้านแก่งศรีภูมิ อ.ภูหลวง จ.เลย จำนวน ๙๖ คน และเข้าไปร่วม อบรม เกษตรกรที่ เลไลย์อโศก รุ่นที่ ๙/๒๕๔๕
ศ.๓๐ สมณะฉันทโส เดินทางไปร่วมอบรม เกษตรกรที่ชุมชนแก่นอโศก จ.ขอนแก่น (งานวันที่ ๓๑ ส.ค.-๔ ก.ย.๔๕)

ฝากพญาแถมท้าย
โทษเพิ่นท่อเม็ดงาหัก กะเหลียวเห็นเต็มตา ท่อภูเขากล้า บาดโทษตนท่อภูผา ลูกใหญ่ บ่เหลียวเห็นดี้ดี้ หัวยุ้มย่างเฉย

โทษของคนอื่นเท่าเมล็ดงาหัก ก็มองเห็นเต็มตาเท่าภูเขากล้า แต่โทษของตน เท่าภูเขาใหญ่ กลับไม่เฉลียวใจ มองเห็นเป็นดีมาก เดินยิ้มแย้ม ภาคภูมิใจไปเฉย

* สมณะนึกนบ ฉันทโส


รายได้ที่แท้ คือเราปฏิบัติกิเลสลดลงได้มาก
รายได้ของเราจะมาก อยู่ที่เราลดกิเลสได้มาก

มนุษย์ไม่มีความเพียร ไม่มีความขยัน ไม่ใช่คนประเสริฐ

(สารอโศก อันดับที่ ๒๕๑ สิงหาคม ๒๕๔๕)