หน้าแรก>สารอโศก

แถลง
ใครคือคนดีที่ทำให้พ่อท่านเนื้อย....เหนื่อย ?

ในช่วงการแสดงธรรมก่อนฉันในงานมหาปวารณาที่ผ่านมา พ่อท่านได้ปรารภถึง คนดีบางประเภท ที่ทำให้ท่าน ต้องเหนื่อยเป็นพิเศษ ซึ่งชาวอโศก ควรได้นำมาวิเคราะห์ วิจัยกันว่า คนดีเหล่านั้น มีใครกันบ้าง ซึ่งตัวอย่างดังต่อไปนี้ พวกเราย่อมรู้จักเขาดีทุกคน

๑. นายดิ่ง ไม่สดับ(นักคิด, นักสร้างวิมานแก้ว) จะเป็นคนที่คิดอะไรขึ้นมา ดูเหมือนว่า จะดีไปหมด เห็นแต่มุมเดียว จนมืดบอดมุมเสีย พร้อมที่จะดิ่งไปกับสิ่งใหม่ๆ โครงการใหญ่ๆ ไปเรื่อยๆ แต่ก็พร้อม ที่จะทิ้งได้ง่ายๆ เพราะใช้พลังงานแค่ความคิด เป็นคนมองแต่ความสำเร็จ ที่คอยอยู่ข้างหน้า โดยไม่มี เวลาใส่ใจ ในความผิดพลาด ที่ผ่านมาแต่อย่างใด และหาคน หยุดยั้ง ความคิดของเขา แต่ละครั้งได้ยาก เพราะเวลาความคิด พุ่งไปในเรื่องอะไร จะไม่ต่างกับ รถสิบล้อบรรทุกอ้อย ที่เหยียบคันเร่งมาเต็มที่ โดยไม่มีการแตะเบรค

๒. นายดัน ไม่ระงับ(บ้างาน-บ้าอำนาจ) มักทำงานตามแรงบันดาลใจ ยิ่งเป็นงาน ที่ตนชอบ ก็พร้อมที่จะ ถวายชีวิตได้ แต่ถ้าเป็นงานไม่ถูกใจ ก็แทบจะไม่ชายตามอง เป็นกรรมกรศาสนา ที่เอาตัวเอง เป็นศูนย์กลาง ยิ่งทำงานก็ยิ่งอัตตาใหญ่ พร้อมที่จะพังโรง เอาง่ายๆ ถ้าไม่มีใครตามใจ ผลงานจึงเป็น ผลงานที่สนองอัตตา สนองภพของตนโดยแท้ "หยาดเหงื่อทุกหยด จึงเป็นไปเพื่ออนาคตอัตตาโตและการเสวยอำนาจอยู่ในตัว"

๓. นายดี ตีไม่แตก(ติดแป้น) เป็นคนที่ดีแสนดีจนติไม่ได้ ยอมตายเสียดีกว่า ถ้าจะให้ยอมรับว่า ตัวเอง ไม่ดีอะไร จึงเป็น"คนดีเสียแล้ว" เพราะไม่พยายามศึกษา เรียนรู้เชื้อโรคร้าย ที่เป็นสักกายะใหญ่ในตน จึงเป็นได้แค่กัลยาณปุถุชน ที่หลงแบกหาม ความดีเอาไว้มากมาย จนไม่มีใครสามารถ ทะลวงทลาย อัตตาให้ได้ เพราะเขาดีมากดีจริงๆ แต่เพื่อนไม่อยากร่วมงาน

ทั้งนายดิ่ง ไม่สดับ, นายดัน ไม่ระงับ และนายดี ตีไม่แตก ต่างก็มีจุดอ่อนเหมือนๆกัน คือ ไม่มีใครบอกอะไร ได้ง่ายๆ และให้ความสำคัญ กับตัวเองอย่างสูง ซึ่งใน ๓ คนนี้ จะไม่ทำให้พ่อท่าน ต้องเหนื่อยอีกต่อไป ถ้าหากเราทุกๆคน ทำในใจไว้อยู่เสมอว่า

๑. ยินดีน้อมรับฟังคำตำหนิติติง หรือความคิดที่แตกต่างจากตนได้อยู่เสมอๆ ถ้ายินร้ายเมื่อไหร่ ก็ให้รู้ว่า เราเป็นนักปฏิบัติธรรม ที่ไม่ได้อานิสงส์ของปวารณา

๒. สามารถลดความสำคัญของตนลงได้เรื่อยๆ (ลดอัตตา) แม้จะไม่ได้ดังใจเรา ก็ไม่เป็นไร เพราะค่าของคน เหนือกว่าผลของงาน คนที่สามารถลดความสำคัญ ของตนลงได้มากเท่าไหร่ ขบวนการกลุ่ม ก็จะเกิด บูรณาการ และทรงประสิทธิภาพชนิด แข็งแรง เข้มข้น ทนทาน ยืนนาน แน่นลึก นึกนบ

คณะผู้จัดทำ

(สารอโศก อันดับที่ ๒๕๓ ตุลาคม ๒๕๔๕)