หน้าแรก>สารอโศก

เรียงวลีกวีธรรม

ลดลาย
บำเพ็ญพรตลดลายเพื่อคลายฤทธิ์
ที่เคยติดอัตตาไว้อาศัย
ทอนมานะละอารมณ์อุดมภัย
น้อมหทัยยอมเพื่อนที่เตือนติง
เก็บวาจาสามานย์เคยขานกร้าว
หยุดคำถามสามหาวราวผีสิง
ถอดปัญญาอวดดีที่อ้างอิง
มานั่งนิ่งฟังพรที่ร้อนแรง
ถ้อยกระทงองอาจที่บาดแสบ
นำมาแนบกำหนดลดกำแหง
เศษจำนรรจ์นิ่มนิ่มที่ทิ่มแทง
เราก็แบ่งเป็นบทรสลำนำ
ในวลีที่แฝงแรงอาฆาต
เราก็มาดมั่นเย็นเป็นเรื่องขำ
แม้กุข่าวราวเรื่องกระเดื่องดำ
เราก็ย้ำมายอมอย่างน้อมใจ
- อ่อนฌาน ญาณเยาว์ -

มรรคผล
ดื่มน้ำฉี่นี่หนาว่าดีเลิศ
มิประเสริฐเท่าดื่มคำติฉิน
ดื่มด้วยใจเมตตาไร้ราคิน
กล้ำกลืนกินด้วยใจไร้นิวรณ์
บทปฏิบัติขัดเกลาให้เรายิ่ง
ให้สูงจริงตามพระธรรมคำสั่งสอน
มุ่งตรงไปด้วยมรรคมิสั่นคลอน
มุ่งถอดถอนอานุสัยให้หมดจริง....
- ฟากฝั่งฝัน -

อคติ ๔
รัก มากทุกข์หลากล้น เหลือหลาย
เกลียด ก่อทุกข์มากมาย มุ่งล้าง
หลง ใหลยิ่งเสียหาย การกิจ ทั่วเฮย
กลัว อคติสร้าง สี่ข้อคำขาน
- ป.นวรัตน์ -

อนิจจัง...พุทธไทย
อนิจจัง...พุทธไทยในวันนี้
นับถือผีเหนือพุทธหยุดไม่ไหว
นับถือเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์เกรียงไกร
ไม่สนใจในตัวตนเพราะผลกรรม
พุทธย่อมอ้างเหตุผลให้คนเชื่อ
คนคงเบื่อจะคิดจิตระส่ำ
อิทธิฤทธิ์มาแรงจนแซงนำ
หลงถลำตามติดสนิทใจ
กว่าจะรู้ก็สายเห็นลายเสือ
ตกเป็นเหยื่อเสียเงินเกินรับไหว
อิทธิฤทธิ์มากมายร้ายสะใจ
หากหลงใหลใจเชื่อคล้ายเสือกิน
บ้างเสียเงิน เสียตัว เสียสติ
ตรองดูซิ...ฤทธิ์ร้ายทำลายสิ้น
สร้างฤทธิ์ดีชี้นำทำหากิน
แล้วผกผินภายหลังช่างหัวมัน..
ด้วยพุทธศาสน์วาดหวังช่วยสั่งสอน
ตามขั้นตอน "เหตุมาผล" คนเลยหยัน
มันเชื่องช้าน่ารำคาญเนิ่นนานครัน
เกียจขยันทำงานรำคาญใจ
อนิจจัง...พุทธไทยในวันนี้
นับถือผี-เทวดาพาหลงใหล
พุทธไทยแท้"กฎแห่งกรรม"คงช้ำใจ
ไม่มีใคร..ต่อชีวิต..อนิจจัง
- ตะวันแดง ทะเลเงิน -

(สารอโศก อันดับที่ ๒๕๓ ตุลาคม ๒๕๔๕)