หน้าแรก>สารอโศก


ชื่อเดิม น.ส.สุมลฑา ทองแก้ว
ชื่อใหม่ น.ส.ทองแก้ว นาวาบุญนิยม
มีพี่น้อง ๕ คน เป็นคนที่ ๔
ภูมิลำเนา อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
วันเดือนปีเกิด ๒๕ มิ.ย.๒๕๐๓
สถานภาพ โสด
การศึกษา - ม.ศ.๓ ร.ร.หาดใหญ่อำนวยวิทย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
                 - ม.ศ.๕ ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
                 - นิติศาสตร์บัณฑิต ม.รามคำแหง กทม.

พบอโศก เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ ก.ค.๒๑ บนรถเมล์สาย ๙๖ ไปหาเพื่อนที่อินทรารักษ์ เห็นแถวบิณฑบาต ของสมณะชาวอโศก เดินด้วยอาการสำรวม น่าเลื่อมใส หลังจาก เสร็จธุระ จึงเอาอาหาร ไปทำบุญ ที่สันติอโศก ได้รับการต้อนรับ และคำอธิบาย จากอารามิกา ๒ คนว่า สมณะที่นี่ฉันมื้อเดียว อาหารที่นำมา จะถวายสมณะให้ ในวันรุ่งขึ้น ได้ไปสนทนากับ สมณะถิรจิตโตแล้ว ตั้งใจจะทดลอง กินมังสวิรัติ สัก ๗ วัน แล้วก็กินมาถึงปัจจุบัน โดยไม่ล้ม ขณะนั้น เรียนอยู่รามคำแหงปี ๑ คบคุ้น จนเรียนจบปี ๒๕๒๗

ประทับใจ การทำงานของสมณะ-สิกขมาตุ-ญาติธรรม ที่ขยันขันแข็ง และไม่มีค่าตอบแทน ตอนนั้น กำลังพับหนังสือ ทางเอก ภาค ๑ ได้แวะเวียนมาคบคุ้น ฟังธรรม ลดละการแต่งตัว รู้ว่าแต่งตัวไม่ดี ก็เลิก แต่ก็ทำไม่ได้นาน กลับไปแต่งตัวอีก วนเวียนอยู่อย่างนี้ หลายรอบ

เมื่อมาอยู่วัดแล้วก็เวียนเข้า-ออกอยู่ ๔ ครั้ง รวมประมาณ ๓ ปี ที่ออกไป เพราะความไม่ชัดเจน ในตัวเอง สุดท้ายรู้ว่า ชีวิตเด็กวัด มีความสุขที่สุด เราชอบแบบนี้แหละ

เข้ามาอยู่ที่สันติอโศก ช่วยงานพิมพ์หนังสือดอกหญ้า -สารอโศก -ดอกบัวน้อย -จดหมาย ขายอาหาร ที่ชมร. สอนนักเรียนพุทธธรรม วันอาทิตย์ ปัจจุบัน เป็นอารามิกา อยู่ที่ราชธานีอโศก รับผิดชอบ อาหาร สมณะอาพาธ, ช่วยงานสอนหนังสือ ระดับประถมฯ ช่วยทำข่าว ให้กับน.ส.พ. ข่าวอโศกรายปักษ์

อุปสรรค คือ กิเลสในตัวเอง
ข้อปฏิบัติที่คิดว่ายากที่สุด คือ โทสะ
คติประจำใจ เป็นอะไรไม่ใช่ปัญหา แต่จงเป็นให้ดีที่สุด
เป้าหมายชีวิต ตายกับชาวอโศก
ข้อคิดฝากให้หมู่กลุ่ม ให้รู้รัก-สามัคคี

(สารอโศก อันดับที่ ๒๕๓ ตุลาคม ๒๕๔๕)