หน้าแรก>สารอโศก

สรุปรายงานการประชุมองค์กรต่างๆ ของชาวอโศก

สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการมูลนิธิธรรมสันติ

E-mail : [email protected]
ครั้งที่ ๙/๒๕๔๕ (๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๕)
-กรรมการขาดประชุม ๔ คน
-รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๔๕
-ธรรมสันติทันตกรรม สถิติผู้รับบริการเดือนตุลาคม ๒๕๔๕ จำนวน ๖๗ ราย
-ศาลากิจถั่ว ผลิตเต้าหู้ด้วยเครื่องจักรใหม่ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ส่วนรสชาติและความสะอาดได้คุณภาพ
-ชุมชนปฐมอโศก ปรับปรุงอาคารชวนชื่นและโรงเต้าเจี้ยว กำหนดจัดงานมหาปวารณา วันที่ ๖-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
-ได้รับวารสารจดหมายจากหน่วยราชการและหน่วยงานเอกชน
-มอบวารสารสิ่งพิมพ์ของมูลนิธิ จำนวน ๒๔๕ เล่ม ในนาม ๔ องค์กร (กองทัพธรรมมูลนิธิ, สมาคม ผู้ปฏิบัติธรรม, ธรรมทัศน์สมาคม) ร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐิน พระราชทาน ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๔๕ ณ วัดมัชฌิมาวาส อ.เมือง จ.อุดรธานี ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ให้สำนักงาน คณะกรรมการ วัฒนธรรมแห่งชาติ


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม

E-mail : [email protected]
ครั้งที่ ๘/๒๕๔๕ (๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๕)
-กรรมการขาดประชุม ๔ คน
-ชมรมสัมมาสิกขาพุทธธรรม (สส.พธ.) จัดงานกินข้าวห้องวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๕ และจะจัดโรงบุญ ๕ ธันวามหาราชประมาณ ๕-๖ โรง
-ได้รับรายงานจากชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขา หน้าสันติอโศก (ชมร.สตอ.) และ สาขาเชียงใหม่
-พิจารณาปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อม ของชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาจตุจักร โดยจะเชิญเจ้าหน้าที่ จากกระทรวงสาธารณสุข มาแก้ปัญหาเรื่องความสะอาด และการปรุงอาหาร ให้ถูกหลักอนามัย
-แผงอาหารที่ ๒๒ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ยังคงจำหน่ายอาหารไปตามปกติ
-เครือข่ายชุมชนชาวอโศกได้ไปร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการกำหนดยุทธศาสตร์ เพื่อการปรับตัว ภายใต้ กระแสโลกาภิวัตน์ จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
-ได้รับบริจาครถมาสด้า เลขทะเบียน ๑ พ ๕๐๗๖ กทม. ราคา ๒๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในกิจการ แผงอาหาร ที่ ๒๒ ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
-ได้รับหนังสือวัฒนธรรมสัมพันธ์สารจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ,นิตยสารรัฏฐาภิรักษ์ จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และ จดหมายข่าว ผลิตภัณฑ์ สุขภาพชุมชน
-โรงสีสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม ยอดสีข้าวหอมมะลิ ๑๙ กระสอบ, ข้าวโอชา ๑๑ กระสอบ กระสอบละ ๔๐ กก.


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการธรรมทัศน์สมาคม

[email protected]
ครั้งที่ ๘/๒๕๔๕ (๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๕)
-กรรมการขาดประชุม ๕ คน
-สมาชิกตั้งแต่เปิดรับสมัครจนถึงปัจจุบัน จำนวน ๒,๘๓๕ ราย
-หนังสือ จำหน่ายดี ได้แก่ น้ำหมักชีวภาพ เกษตรธรรมชาติ หนังสือออกใหม่ ได้แก่ ว่านกระชายดำ ราคาเล่มละ ๕ บาท รู้ค่ายาดีฯ ราคาเล่มละ ๑๐ บาท
-กำหนดปิดร้านเพื่อร่วมงานมหาปวารณาและทำบุญหมู่บ้าน ที่ปฐมอโศก อ.เมือง นครปฐม ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เปิดทำการวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕

ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย
สาขาหน้าสันติอโศก (ชมร.สตอ.)

(๑๙, ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕)
-พนักงานและอาสาสมัครเข้าร่วมประชุม ๑๙ คน
-บริจาคเงิน ๖,๔๐๐ บาท เพื่อซื้อเครื่องเสียง และแผ่น MD ให้ภูผาฟ้าน้ำ เชียงใหม่
-เตรียมและแบ่งงานช่วงเทศกาลเจ
-Miss Emma Muldoon ชาวอังกฤษ มาขอศึกษาการประกอบอาหารมังสวิรัติ ที่ชมรมฯ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ กันยายน ศกนี้

สรุปโอวาทจากสมณะผู้เป็นประธาน
สมณะซาบซึ้ง สิริเตโช : ให้มีศิลปะในการพูดและการชี้ขุมทรัพย์ แม้แต่คนรับ ให้ฝึกศิลปะ ในการรับ ด้วยเช่นกัน ให้ควบคุมกรรม ๓ ทั้งกาย วจี และมโนเพื่อการพัฒนา


สาขาเชียงใหม่ (ชมร.ช.ม.)
(๑๔ กันยายน ๒๕๔๕)
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๑ คน
-มีผู้อายุยาวผลัดเปลี่ยนมาช่วยงานที่ชมรมฯ วันละ ๕ คน
-คนงาน ๒ คน จาก โรงเรียนอนุบาลโพธิรักษ์มาฝึกงานที่ชมรมฯ ๑ สัปดาห์
-ใช้ผักจากชุมชนภูผาฟ้าน้ำในการประกอบ อาหารทำให้ลูกค้ารู้จักผักป่าไร้สารพิษมากขึ้น
-โอนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ให้ร้านน้ำใจ ชุมชนศีรษะอโศกที่ถูกเพลิงไหม้
-เขียนจดหมายแสดงความยินดีกับ น.ส.พ. เราคิดอะไรครบรอบปีที่ ๘ โดยช่วยสนับสนุนเป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท
-ช่วงเทศกาลเจเปิดบริการตั้งแต่ วันที่ ๕-๑๖ ต.ค. โดยไม่หยุดวันเสาร์-อาทิตย์
-กำหนดแจกอาหารให้ลูกค้าครั้งที่ ๘ ในวันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม ศกนี้ (เริ่มแจกต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือน มีนาคม ๒๕๔๕)
-สมาชิกเปิดใจ

โอวาทจากสมณะผู้เป็นประธาน
สมณะปองสูญ โฆสิตธัมโม : เน้นเรื่องสุขภาพดีด้วย ๗ อ คือ อิทธิบาท อารมณ์ อาหาร อากาศ ออกกำลังกาย -เอนกาย (พักผ่อน) และเอาพิษออก
สมณะเก้าก้าว สรณีโย : ชมรมฯ น่าจะภาคภูมิใจ ที่สามารถปฏิบัติต่อเนื่อง และคงคุณความดีไว้ได้ หลายเรื่อง อาทิ การใช้วัสดุจากธรรมชาติในการบรรจุอาหาร การหยุดสงบนิ่ง ๑ นาที เพื่อสันติภาพ การใช้ผลิตภัณฑ์ และพืชผักไร้สารพิษ เป็นต้น
สมณะบินบน ถิรจิตโต: บนถนนมีเส้นตีไว้ให้รถแล่น รถยังแล่นมากระทบกระทั่งกันได้ ชมรมฯ ไม่มีเส้นตีไว้ จึงเป็นธรรมดาในการทำงานย่อมเกิดการกระทบกระทั่ง ขอให้พิจารณา ตรวจศีลของตน และให้ผู้อื่น ว่ากล่าว ติงเตือนได้ จึงจะพัฒนา ยินดีที่คนใหม่ มาช่วยงานชมรม และเข้าร่วมประชุมด้วย เพราะคน สำคัญที่สุด


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการและพนักงานบริษัทพลังบุญ จำกัด

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๕ (๗ ตุลาคม ๒๕๔๕)
-กรรมการเข้าร่วมประชุม ๑๑ คน
-พนักงานเข้าร่วมประชุม ๙ คน
-เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่งต่างๆดังนี้
ผู้ช่วยบัญชี ๑ ตำแหน่ง
พนักงานประจำชั้น ๒ ตำแหน่ง
แคชเชียร์ ๑ ตำแหน่ง
พนักงานบรรจุสินค้า ๑ ตำแหน่ง
-นายสุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารบริษัทพลังบุญ จำกัด ที่ประชุม จึงแต่งตั้ง นายสมพงษ์ (หินผา) แซ่เอี้ยว ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารแทน
-การสร้างอาคารสันติมา ฝ่ายบัญชีขอพิจารณา ยอดเงินในบัญชีก่อน
-อนุมัติค่ายานพาหนะในการเดินทางของพ่อท่านโพธิรักษ์ และปัจฉาสมณะ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อเดือน

โอวาทจากสมณะซาบซึ้ง สิริเตโช
พนักงานที่ไม่เข้าร่วมประชุมให้แจ้งล่วงหน้าทุกครั้ง การประชุมทำให้พนักงานได้พบปะ และฟังข้อคิดเห็น จากกรรมการ การประชุมครั้งนี้ จึงเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงทัศนะ อาทิ การทำงาน กับบุคคลภายนอก เป็นเรื่องหนัก บางคนยังดื่มเหล้า สูบบุหรี่ มิได้พัฒนาจิตวิญญาณแต่ประการใด ส่วนการทำงาน ที่มุ่งสู่การพัฒนา จิตวิญญาณ โดยมีพระธรรมคำสอน เป็นเครื่องหล่อเลี้ยง นับว่าดีที่สุดแล้ว


สรุปรายงานการประชุมจาก
องค์กรเครือข่ายชาวอโศก

ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๕

กลุ่มปราการอโศก (๖ ตุลาคม)
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๑ คน
-นางโสภา ทะสะโส ร้านมังสวิรัติสมุทรปราการ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านอาหารถวายนักบวช และเลี้ยง ญาติธรรม ในงานมหาปวารณา วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ณ ปฐมอโศก โดยสมาชิก ไม่ต้องร่วมบริจาค เพื่อการนี้ ขอให้มาร่วมงานและช่วยแรงงานเท่านั้น
-แบ่งหน้าที่การจัดงานโรงบุญมังสวิรัติ ๕ ธันวามหาราช โดยรักษาเอกลักษณ์ของการแจก เช่น ผู้ให้ไหว้ผู้รับ แต่งกายด้วยชุดเรียบง่ายสีเข้ม งดรับบริจาคเป็นเงินในวันงาน ยกเว้นขนม ผลไม้
-ปรึกษาการนำสินค้าไปจำหน่ายในตลาดอริยะปีใหม่ ๒๕๔๖ ณ ราชธานีอโศก ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี
-สมาชิกตั้งตบะธรรม
-สมาชิกกล่าวถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานครบรอบวันเกิดกลุ่มปีที่ ๑๘

โอวาทจากสมณะผู้เป็นประธาน
สมณะหนึ่งดี สุยิฏโฐ : การตั้งตบะเป็นพลังของนักปฏิบัติธรรม งานโรงบุญนับเป็นการสร้างบารมี จึงต้องมา เสียสละ เพื่อส่วนรวมให้มากที่สุด การดำเนินงานพึงตกลงกัน ให้ชัดเจน จึงลงมือปฏิบัติ ให้เกิดผลสำเร็จ ให้ระวัง อารมณ์ก่อนงาน นักปฏิบัติธรรม ต้องรู้จักการให้อภัย ซึ่งกันและกัน การให้อภัย เป็นทานที่สูงสุด

กลุ่มเชียงรายอโศก (๒๒ กันยายน)
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๒๖ คน
-รายงานการจำหน่ายถั่วเหลือง
-บริจาคเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ช่วยบ้านราชฯ ที่ประสบอุทกภัย
-กำหนดเดินทางไปเข้าอบรมหลักสูตรมหัศจรรย์ที่พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ อ.แม่แตง เชียงใหม่ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ กันยายน ศกนี้
-ร่างโครงการเพื่อของบสนับสนุนจาก ธ.ก.ส.
-เตรียมงานแสดงบนเวที เพื่อร่วมงานมหาปวารณาและงานทำบุญหมู่บ้านปฐมอโศก
-งานตลาดอาริยะปีใหม่ ๒๕๔๖ มีมติให้มีกำไรอาริยะ ๓๐% สินค้าที่จะนำไปจำหน่ายคือ เสื่อและแอปเปิ้ล
-เตรียมงานโรงบุญ ๕ ธันวามหาราช กำหนดแจกอาหารมังสวิรัติในละแวกชุมชนใกล้เคียง อาทิ บ้านห้วยบง,โป่งสลี,ป่าย้าง และให้จัดในบริเวณลานจอดรถหน้าชุมชน
-รายงานการเงินส่วนกลางและชุมชนเชียงรายอโศก, การเงินสัจจะออมทรัพย์
-นัดหมายช่วยกันขุดร่องน้ำ-วางท่อ ทำถนนในชุมชนทุกวันเสาร์-อาทิตย์
- ผู้รับใช้กลุ่มขอลาออก ที่ประชุมแต่งตั้งให้ นายแมน ฤทธิคุปต์ ดำรงตำแหน่งแทน และนายสิทธิศักดิ์ เป็นรองผู้รับใช้ โดยผู้รับใช้คนใหม่ ขอปวารณายินดีรับใช้กลุ่ม สิ่งใดขาดตกบกพร่อง หากช่วยเสริมได้ ยินดีอย่างยิ่ง และยินดีรับคำชี้แนะ จากญาติธรรม
-สมาชิกเปิดใจโดยนำโอวาทของท่านสมณะบินบน ถิรจิตโต ซึ่งกล่าวถึงเรื่องควรพูดและไม่ควรพูดดังนี้
๑. ไม่ควรพูดความไม่ดีของผู้อื่น
๒. ไม่บอกขุมทรัพย์แก่บุคคลที่ไม่ได้ปวารณาไว้
๓. ไม่พูดชี้ใช้ ให้พูดเชิงรับใช้
๔. ไม่ด่วนปฏิเสธ ให้ขอรับไว้ก่อน
๕. ไม่โต้เถียง
๖. ไม่พูดแก้ตัว ถ้าจะพูดให้ขอชี้แจง
๗. ถ้าจะขอความช่วยเหลือให้พูดเชิงปรึกษา
๘. ไม่พูดความดีของตน แต่พูดความไม่ดีของตนได้
๙. เมื่อจำเป็นขอความคิดเห็น ให้พูดว่า "อย่างนี้ดีไหม?"
๑๐. อย่าลืมกล่าว "ขอบคุณ" "ขอโทษ" ทุกวัน

การอบรมพักชำระหนี้เกษตรกร รุ่นที่ ๑-๑๒ ณ ชุมชนเชียงรายอโศก หมู่บ้านห้วยบง ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย โทร. ๐๑-๒๘๘-๔๕๐๕ ได้รับความร่วมมือจากญาติธรรมจังหวัดใกล้เคียงที่เสียสละอาสามาช่วย อบรม ๔ คืน ๕ วัน ตื่นตั้งแต่ ๐๔.๐๐ น. รับประทานอาหารมังสวิรัติ ๒๑ มื้อ ไม่สวมรองเท้า แม้พนักงาน ธ.ก.ส.ก็ให้ความร่วมมืออย่างเข้มแข็ง ผู้เข้ารับการอบรมต่างประทับใจ ในน้ำใจของพวกเรา ที่สามารถ สร้างสังคมร่มเย็น ไม่เอารัดเอาเปรียบเช่นนี้ - ข้อมูลจาก นายแก้วมูล เภตรา -

กลุ่มภูผาฟ้าน้ำ (๑๕ กันยายน)
-สมาชิกมาประชุม ๒๕ คน
-ผู้อายุยาวรวมเงินกันเพื่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ที่ลานนาอโศก และทำหนังสือ ขอดินลูกรังถมถนน เข้าลานนาอโศกแล้ว
-วันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๔๕ คณะคุรุสัมมาสิกขาภูผาฟ้าน้ำร่วมกันประเมินผลนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
-นักเรียนระดับมัธยมของโรงเรียนสัมมาสิกขา ภูผาฟ้าน้ำ (สส.ภ.) ไปช่วยงานชมร.ช.ม.ทุกวันพระ
-กำหนดปิดภาคเรียนที่ ๑ ร.ร.สส.ภ.ระหว่าง วันที่ ๑๗-๓๑ ต.ค.๔๕ เปิดภาคเรียนที่ ๒ วันที่ ๑ พ.ย.๔๕
-สมาชิกในชุมชน สมณะ ๑๙ รูป สามเณร ๑ รูป ชาวชุมชนและนักเรียน ๕๐ คน
-สาธารณสุขบุญนิยม พยาบาลใบโพธิ์ ปาลี แจ้งการเจ็บป่วยของสมาชิก
-ศิลปะบุญนิยม นางน้อมตะวัน ลือโขง แจ้งว่าจะขออนุญาตนำนักเรียน สส.ภ.ไปร่วมแสดงในงานทำบุญหมู่บ้านที่ชุมชนปฐมอโศก อ.เมือง นครปฐม
-ธุรกิจบุญนิยม คุณใบหญ้าแจ้งว่าได้ร่วมประชุม กองทุนเพื่อสังคม (SIF) สรุปปิดงบของเชียงใหม่แล้ว แวะให้กำลังใจ ชาวศีรษะอโศก ที่ร้านน้ำใจ ประสบอัคคีภัย และแวะเยี่ยม ให้กำลังใจ ชาวราชธานีอโศก ที่ประสบอุทกภัย
-กสิกรรมบุญนิยม นายสมชายแจ้งว่าได้เริ่มปลูกเสาวรสแล้ว
-ทื่ประชุมอนุมัติการจำหน่ายสินค้าในตลาดอาริยะงานปีใหม่ ๒๕๔๖ คณะกรรมการขายสินค้า พิจารณา เองได้ โดยไม่ต้องนำมาเสนอ ในที่ประชุมกลุ่ม
-กำหนดการเดินทางเพื่อร่วมงานที่ปฐมอโศกในวันที่ ๖ พฤศจิกายนและกลับวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ศกนี้

สรุปโอวาทจากสมณะผู้เป็นประธาน
สมณะบินบน ถิรจิตโต, สมณะเก้าก้าว สรณีโย และสมณะลานบุญ วชิโร : เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว สิ่งที่พวกเรากระทำ ย่อมมีผลกระทบต่อสังคม ทุกคนจึงมีส่วนร่วม ในการสร้างสังคมเข้มแข็ง แต่สังคม ผู้นำระดับโลก กลับมีแนวคิดว่า "ต้องฆ่ากันก่อนที่มันจะฆ่าเรา" และ "ใครที่ไม่ร่วมมือกับเรา เป็นศัตรูกับเรา" คนร้าย ที่มีอำนาจ และเงินตรา มักจะคิดอย่างนี้ ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ แม้จะจน แต่มีสิ่งของ ตกหล่นอยู่ทั่วไป ขอเน้นการช่วยเหลือ และการพึ่งน้ำพักน้ำแรง ของตนเองก่อน


สถิติเผยแพร่สัจธรรม
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๔๕

ห้องเผยแพร่เท็ป
ทำวัตร
ประโยชน์สูงสุดของความเป็นมนุษย์ สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
อาหารของวิชาและวิมุต สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
สังคมเจริญเป็นสุขเพราะศีล สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
วิเคราะห์ปฏิจจสมุปบาท สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
สังวรศีลให้ทะลุ"อัตตา" สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
การพัฒนาต้องพึ่งตนเองได้ สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
สังคมเจริญของชาวโลกุตระ สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
ล้างอุปาทานด้วยวิชา ๓ สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน

ก่อนฉัน
เห็นไตรลักษณ์ เห็นอย่างไร สมณะโพธิรักษ์ ๑ ม้วน
ศาสนากอบกู้วิกฤตชาติ สมณะโพธิรักษ์ ๑ ม้วน
ความลึกซึ้งของสังคมพุทธบริษัท สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน

วิดีโอออกใหม่
- อาหารมนุษย์ น.พ.อารีย์ วชิรมโน
- วิถีธรรม ท่านจันทร์

วีซีดีออกใหม่
- ชัยชนะของยาย
- รำลึกถึงท่านมนาโป
- ชีวิตชุมชนคนเหนือน้ำ

ธรรมปฏิกรรม
แสตมป์บุญ ๓,๒๔๙ บาท
จดหมาย ๕๘๐ ฉบับ
สิ่งตีพิมพ์ ๘๖ ฉบับ
ตีคืน ๑๘ ชิ้น

ธรรมพิมพ์
สารอโศก(ชนะใจชนะภัย) ๑๐,๐๐๐ เล่ม
ดอกหญ้า (ตามหาความฝัน) ๒๔,๕๐๐ เล่ม

ธรรมปฏิสัมพันธ์
จดหมายออก ๑๖ ฉบับ

สถิติธรรมโสต
ผู้มาติดต่อ เท็ป ๑๓๒ ราย วิดีโอ ๑๑ ราย วีซีดี ๑๔ ราย
จำนวนที่ยืม เท็ป ๒,๕๕๖ ม้วน วิดีโอ ๒๓ ม้วน วีซีดี ๖๓ แผ่น
สมาชิกเพิ่ม เท็ป ๕ ราย วิดีโอ ๒ ราย วีซีดี ๒ ราย
สื่อที่ออกใหม่ เท็ป ๒๒๘ ม้วน วิดีโอ ๒๐ ม้วน วีซีดี ๔๓ แผ่น
พัสดุ ๕๐ ชิ้น

(สารอโศก อันดับที่ ๒๕๓ ตุลาคม ๒๕๔๕)